VoIP/Kychot/VP100/2010-01-16ConfigC0080.lv

Z Wikiverzity
< VoIP‎ | Kychot‎ | VP100

Konfigurace VoIP routeru ASUS VP100 s firmware C0.0.8.0 ze dne 2010-01-16 – nakonfigurováno

Telefon v zásadě funguje, ale spojení občas z dosud neznámých důvodů vypadává.


<CRCVALUE>-**********</CRCVALUE>
<VoiceSip>
<sipNumVoicePort>1</sipNumVoicePort>
<sipUser1Id>*********</sipUser1Id>
<sipUser1Name>*********</sipUser1Name>
<sipUser1AuthName>*********</sipUser1AuthName>
<sipUser1Pwd>******</sipUser1Pwd>
<sipUser2Id></sipUser2Id>
<sipUser2Name></sipUser2Name>
<sipUser2AuthName></sipUser2AuthName>
<sipUser2Pwd></sipUser2Pwd>
<sipProxyAddr1>hlas.802.cz</sipProxyAddr1>
<sipProxyPort1>5060</sipProxyPort1>
<sipRegAddr1>hlas.802.cz</sipRegAddr1>
<sipRegPort1>5060</sipRegPort1>
<sipRegAddrOfRecord1>hlas.802.cz</sipRegAddrOfRecord1>
<sipRetryInterval1>60</sipRetryInterval1>
<sipObProxyAddr1>0.0.0.0</sipObProxyAddr1>
<sipObProxyPortPort1>0</sipObProxyPortPort1>
<sipProxyAddr2>0.0.0.0</sipProxyAddr2>
<sipProxyPort2>0</sipProxyPort2>
<sipRegAddr2>0.0.0.0</sipRegAddr2>
<sipRegPort2>0</sipRegPort2>
<sipRegAddrOfRecord2>0.0.0.0</sipRegAddrOfRecord2>
<sipRetryInterval2>60</sipRetryInterval2>
<sipObProxyAddr2>0.0.0.0</sipObProxyAddr2>
<sipObProxyPortPort2>0</sipObProxyPortPort2>
<sipDialPlan1>**021*0xxxxxxxxx|**121*1|**069*0xxxxxxxxx|**169*1|**031*1|**131*1|xx+*|xx+#|*0[0-9]|*1[0-9]|*6[0-589]|*7[0-35]|*74xx+#|xx.T</sipDialPlan1>
<sipDialPlan2>xx+*|xx+#|*0[0-9]|*6[0-589]|*7[0-35]|*74xx+#|xx.T</sipDialPlan2>
<sipDigitTimer1>4000</sipDigitTimer1>
<sipDigitTimer2>4000</sipDigitTimer2>
<sipInterDigitTimer1>20000</sipInterDigitTimer1>
<sipInterDigitTimer2>20000</sipInterDigitTimer2>
<sipIPDialing1>1</sipIPDialing1>
<sipIPDialing2>1</sipIPDialing2>
<sipVoiceEncoder1>1</sipVoiceEncoder1>
<sipVoiceEncoder2>1</sipVoiceEncoder2>
<sipPacketPeriod1>20</sipPacketPeriod1>
<sipPacketPeriod2>20</sipPacketPeriod2>
<sipVadMode1>1</sipVadMode1>
<sipVadMode2>1</sipVadMode2>
<sipFaxModem1>2</sipFaxModem1>
<sipFaxModem2>2</sipFaxModem2>
<sipESN>911</sipESN>
<sipVolumeTx1>0</sipVolumeTx1>
<sipVolumeRx1>0</sipVolumeRx1>
<sipVolumeTx2>0</sipVolumeTx2>
<sipVolumeRx2>0</sipVolumeRx2>
<sipEchoCancel1>1</sipEchoCancel1>
<sipEchoCancel2>1</sipEchoCancel2>
<sipCallFlow1>0</sipCallFlow1>
<sipCallFlow2>0</sipCallFlow2>
<sipDoNotDisturb1>0</sipDoNotDisturb1>
<sipDoNotDisturb2>0</sipDoNotDisturb2>
<sipCallBlocking1>0</sipCallBlocking1>
<sipCallBlocking2>0</sipCallBlocking2>
<sipAnswerOnlyMode1>0</sipAnswerOnlyMode1>
<sipAnswerOnlyMode2>0</sipAnswerOnlyMode2>
<sipCpcTimer>500</sipCpcTimer>
<sipDtmfRelayMethod>0</sipDtmfRelayMethod>
<sipHookFlashRelayMethod>0</sipHookFlashRelayMethod>
<sipDtmfRelayMIMEType></sipDtmfRelayMIMEType>
<sipHookFlashRelayMIMEType></sipHookFlashRelayMIMEType>
<sipPayloadType>100</sipPayloadType>
<sipUAHeaderControl>0</sipUAHeaderControl>
<sipUAName></sipUAName>
<sipServerName></sipServerName>
<sipAcessLanguage></sipAcessLanguage>
<sipLocalPort>5060</sipLocalPort>
<sipRtpPort>10010</sipRtpPort>
<sipProxyRequireHeader></sipProxyRequireHeader>
<sipNatUpnpCP>0</sipNatUpnpCP>
<sipNatKeepAliveMessage>1</sipNatKeepAliveMessage>
<sipNatKeepAliveInterval>10</sipNatKeepAliveInterval>
<sipNatKeepAliveDestination>hlas.802.cz</sipNatKeepAliveDestination>
<sipNatWanAddr>0.0.0.0</sipNatWanAddr>
<sipNatWanPort>0</sipNatWanPort>
<sipNatStunServerAddr>0.0.0.0</sipNatStunServerAddr>
<sipNatStunServerPort>0</sipNatStunServerPort>
<sipSessExpireTimer>0</sipSessExpireTimer>
<sipMinSessExpireTimer>0</sipMinSessExpireTimer>
<sipRegTimer>60</sipRegTimer>
<sipIDTTimer>20000</sipIDTTimer>
<sipMaxJitter>0</sipMaxJitter>
<sipMinJitter>0</sipMinJitter>
<sipTOSForSIP>0</sipTOSForSIP>
<sipDiffserv/TOS>32</sipDiffserv/TOS>
<sipUpstream Bandwidth>256</sipUpstream Bandwidth>
</VoiceSip>
<Basic>
<basicLanIp>192.168.15.1</basicLanIp>
<basicStaticEnabled>0</basicStaticEnabled>
<basicPppoeEnabled>0</basicPppoeEnabled>
<basicIpMtu>1492</basicIpMtu>
<basicPppMtu>1500</basicPppMtu>
<basicPppName>0</basicPppName>
<basicPppPwd></basicPppPwd>
<basicPppoeKeepAlive>1</basicPppoeKeepAlive>
<basicKeepAlivePeriod>30</basicKeepAlivePeriod>
<basicHostName></basicHostName>
<basicStaticIp>0.0.0.0</basicStaticIp>
<basicStaticMask>0.0.0.0</basicStaticMask>
<basicStaticGatway>0.0.0.0</basicStaticGatway>
<basicPriDnsServer>0.0.0.0</basicPriDnsServer>
<basicSecDnsServer>0.0.0.0</basicSecDnsServer>
<basicSpoofMacAddr>00:00:00:00:00:00</basicSpoofMacAddr>
<basicDhcpsEnabled>1</basicDhcpsEnabled>
<basicDomainName></basicDomainName>
<basicLocalAddrStart>192.168.15.10</basicLocalAddrStart>
<basicLocalAddrEnd>192.168.15.254</basicLocalAddrEnd>
<basicLeaseTime>86400</basicLeaseTime>
<basicSNTPEnabled>1</basicSNTPEnabled>
<basicTimeServer1>ntp.vol.cz</basicTimeServer1>
<basicTimeServer2>ntp.nasa.gov</basicTimeServer2>
<basicTimeServer3>tick.ucla.edu</basicTimeServer3>
<basicTimeZone>0</basicTimeZone>
<basicAdminPwd>admin</basicAdminPwd>
<basicUserPwd>user</basicUserPwd>
<basicDDNSEnable>0</basicDDNSEnable>
<basicDDNSUserName></basicDDNSUserName>
<basicDDNSPassWord></basicDDNSPassWord>
<basicDDNSHostName></basicDDNSHostName>
<basicSNMPEnable>1</basicSNMPEnable>
<basicSNMPReadOnly>public</basicSNMPReadOnly>
<basicSNMPReadWrite>private</basicSNMPReadWrite>
<basicSNMPAccessIP1>0.0.0.0</basicSNMPAccessIP1>
<basicSNMPAccessIP2>0.0.0.0</basicSNMPAccessIP2>
<basicSNMPAccessIP3>0.0.0.0</basicSNMPAccessIP3>
<basicSNMPAccessIP4>0.0.0.0</basicSNMPAccessIP4>
<basicSNMPAccessIP5>0.0.0.0</basicSNMPAccessIP5>
</Basic>
<Firewall>
<fwFilterPorxy>0</fwFilterPorxy>
<fwFilterCookies>0</fwFilterCookies>
<fwFilterJavaApp>0</fwFilterJavaApp>
<fwActiveX>0</fwActiveX>
<fwFilterPopWin>0</fwFilterPopWin>
<fwBlockIpFragment>1</fwBlockIpFragment>
<fwPortScanDetect>0</fwPortScanDetect>
<fwIpFlood>1</fwIpFlood>
<fwFirewall>1</fwFirewall>
<fwEvtLogMailAddr></fwEvtLogMailAddr>
<fwEvtLogSrvName></fwEvtLogSrvName>
<fwEvtLogMailAlert>0</fwEvtLogMailAlert>
<fwEvtLogMailSenderAddr></fwEvtLogMailSenderAddr>
<fwEvtLogMailSenderAuthEnable>0</fwEvtLogMailSenderAuthEnable>
</Firewall>
<Advanced>
<advWanBlocking>0</advWanBlocking>
<advIpSecPassThru>1</advIpSecPassThru>
<advPptpPassThru>1</advPptpPassThru>
<advRemoteCfgManag>1</advRemoteCfgManag>
<advMulticastEnable>0</advMulticastEnable>
<advUpnpEnable>1</advUpnpEnable>
<advDmzHost>0.0.0.0</advDmzHost>
</Advanced>
<IpFilter>
<IpAddrStart0>0.0.0.0</IpAddrStart0>
<IpAddrEnd0>0.0.0.0</IpAddrEnd0>
<Enable0>0</Enable0>
<IpAddrStart1>0.0.0.0</IpAddrStart1>
<IpAddrEnd1>0.0.0.0</IpAddrEnd1>
<Enable1>0</Enable1>
<IpAddrStart2>0.0.0.0</IpAddrStart2>
<IpAddrEnd2>0.0.0.0</IpAddrEnd2>
<Enable2>0</Enable2>
<IpAddrStart3>0.0.0.0</IpAddrStart3>
<IpAddrEnd3>0.0.0.0</IpAddrEnd3>
<Enable3>0</Enable3>
<IpAddrStart4>0.0.0.0</IpAddrStart4>
<IpAddrEnd4>0.0.0.0</IpAddrEnd4>
<Enable4>0</Enable4>
<IpAddrStart5>0.0.0.0</IpAddrStart5>
<IpAddrEnd5>0.0.0.0</IpAddrEnd5>
<Enable5>0</Enable5>
<IpAddrStart6>0.0.0.0</IpAddrStart6>
<IpAddrEnd6>0.0.0.0</IpAddrEnd6>
<Enable6>0</Enable6>
<IpAddrStart7>0.0.0.0</IpAddrStart7>
<IpAddrEnd7>0.0.0.0</IpAddrEnd7>
<Enable7>0</Enable7>
<IpAddrStart8>0.0.0.0</IpAddrStart8>
<IpAddrEnd8>0.0.0.0</IpAddrEnd8>
<Enable8>0</Enable8>
<IpAddrStart9>0.0.0.0</IpAddrStart9>
<IpAddrEnd9>0.0.0.0</IpAddrEnd9>
<Enable9>0</Enable9>
</IpFilter>
<MacFilter>
<MacFilter0>00:00:00:00:00:00</MacFilter0>
<MacFilter1>00:00:00:00:00:00</MacFilter1>
<MacFilter2>00:00:00:00:00:00</MacFilter2>
<MacFilter3>00:00:00:00:00:00</MacFilter3>
<MacFilter4>00:00:00:00:00:00</MacFilter4>
<MacFilter5>00:00:00:00:00:00</MacFilter5>
<MacFilter6>00:00:00:00:00:00</MacFilter6>
<MacFilter7>00:00:00:00:00:00</MacFilter7>
<MacFilter8>00:00:00:00:00:00</MacFilter8>
<MacFilter9>00:00:00:00:00:00</MacFilter9>
<MacFilter10>00:00:00:00:00:00</MacFilter10>
<MacFilter11>00:00:00:00:00:00</MacFilter11>
<MacFilter12>00:00:00:00:00:00</MacFilter12>
<MacFilter13>00:00:00:00:00:00</MacFilter13>
<MacFilter14>00:00:00:00:00:00</MacFilter14>
<MacFilter15>00:00:00:00:00:00</MacFilter15>
<MacFilter16>00:00:00:00:00:00</MacFilter16>
<MacFilter17>00:00:00:00:00:00</MacFilter17>
<MacFilter18>00:00:00:00:00:00</MacFilter18>
<MacFilter19>00:00:00:00:00:00</MacFilter19>
</MacFilter>
<PortFilter>
<StartPort0>1</StartPort0>
<EndPort0>65535</EndPort0>
<Protocol0>BOTH</Protocol0>
<Enable0>0</Enable0>
<StartPort1>1</StartPort1>
<EndPort1>65535</EndPort1>
<Protocol1>BOTH</Protocol1>
<Enable1>0</Enable1>
<StartPort2>1</StartPort2>
<EndPort2>65535</EndPort2>
<Protocol2>BOTH</Protocol2>
<Enable2>0</Enable2>
<StartPort3>1</StartPort3>
<EndPort3>65535</EndPort3>
<Protocol3>BOTH</Protocol3>
<Enable3>0</Enable3>
<StartPort4>1</StartPort4>
<EndPort4>65535</EndPort4>
<Protocol4>BOTH</Protocol4>
<Enable4>0</Enable4>
<StartPort5>1</StartPort5>
<EndPort5>65535</EndPort5>
<Protocol5>BOTH</Protocol5>
<Enable5>0</Enable5>
<StartPort6>1</StartPort6>
<EndPort6>65535</EndPort6>
<Protocol6>BOTH</Protocol6>
<Enable6>0</Enable6>
<StartPort7>1</StartPort7>
<EndPort7>65535</EndPort7>
<Protocol7>BOTH</Protocol7>
<Enable7>0</Enable7>
<StartPort8>1</StartPort8>
<EndPort8>65535</EndPort8>
<Protocol8>BOTH</Protocol8>
<Enable8>0</Enable8>
<StartPort9>1</StartPort9>
<EndPort9>65535</EndPort9>
<Protocol9>BOTH</Protocol9>
<Enable9>0</Enable9>
</PortFilter>
<PortForward>
<LocalIp0>0.0.0.0</LocalIp0>
<StartPort0>0</StartPort0>
<EndPort0>0</EndPort0>
<Protocol0>BOTH</Protocol0>
<Enable0>0</Enable0>
<LocalIp1>0.0.0.0</LocalIp1>
<StartPort1>0</StartPort1>
<EndPort1>0</EndPort1>
<Protocol1>BOTH</Protocol1>
<Enable1>0</Enable1>
<LocalIp2>0.0.0.0</LocalIp2>
<StartPort2>0</StartPort2>
<EndPort2>0</EndPort2>
<Protocol2>BOTH</Protocol2>
<Enable2>0</Enable2>
<LocalIp3>0.0.0.0</LocalIp3>
<StartPort3>0</StartPort3>
<EndPort3>0</EndPort3>
<Protocol3>BOTH</Protocol3>
<Enable3>0</Enable3>
<LocalIp4>0.0.0.0</LocalIp4>
<StartPort4>0</StartPort4>
<EndPort4>0</EndPort4>
<Protocol4>BOTH</Protocol4>
<Enable4>0</Enable4>
<LocalIp5>0.0.0.0</LocalIp5>
<StartPort5>0</StartPort5>
<EndPort5>0</EndPort5>
<Protocol5>BOTH</Protocol5>
<Enable5>0</Enable5>
<LocalIp6>0.0.0.0</LocalIp6>
<StartPort6>0</StartPort6>
<EndPort6>0</EndPort6>
<Protocol6>BOTH</Protocol6>
<Enable6>0</Enable6>
<LocalIp7>0.0.0.0</LocalIp7>
<StartPort7>0</StartPort7>
<EndPort7>0</EndPort7>
<Protocol7>BOTH</Protocol7>
<Enable7>0</Enable7>
<LocalIp8>0.0.0.0</LocalIp8>
<StartPort8>0</StartPort8>
<EndPort8>0</EndPort8>
<Protocol8>BOTH</Protocol8>
<Enable8>0</Enable8>
<LocalIp9>0.0.0.0</LocalIp9>
<StartPort9>0</StartPort9>
<EndPort9>0</EndPort9>
<Protocol9>BOTH</Protocol9>
<Enable9>0</Enable9>
</PortForward>
<PortTrigger>
<StartTrigPort0>0</StartTrigPort0>
<EndTrigPort0>0</EndTrigPort0>
<StartPort0>0</StartPort0>
<EndPort0>0</EndPort0>
<Protocol0>BOTH</Protocol0>
<Enable0>0</Enable0>
<StartTrigPort1>0</StartTrigPort1>
<EndTrigPort1>0</EndTrigPort1>
<StartPort1>0</StartPort1>
<EndPort1>0</EndPort1>
<Protocol1>BOTH</Protocol1>
<Enable1>0</Enable1>
<StartTrigPort2>0</StartTrigPort2>
<EndTrigPort2>0</EndTrigPort2>
<StartPort2>0</StartPort2>
<EndPort2>0</EndPort2>
<Protocol2>BOTH</Protocol2>
<Enable2>0</Enable2>
<StartTrigPort3>0</StartTrigPort3>
<EndTrigPort3>0</EndTrigPort3>
<StartPort3>0</StartPort3>
<EndPort3>0</EndPort3>
<Protocol3>BOTH</Protocol3>
<Enable3>0</Enable3>
<StartTrigPort4>0</StartTrigPort4>
<EndTrigPort4>0</EndTrigPort4>
<StartPort4>0</StartPort4>
<EndPort4>0</EndPort4>
<Protocol4>BOTH</Protocol4>
<Enable4>0</Enable4>
<StartTrigPort5>0</StartTrigPort5>
<EndTrigPort5>0</EndTrigPort5>
<StartPort5>0</StartPort5>
<EndPort5>0</EndPort5>
<Protocol5>BOTH</Protocol5>
<Enable5>0</Enable5>
<StartTrigPort6>0</StartTrigPort6>
<EndTrigPort6>0</EndTrigPort6>
<StartPort6>0</StartPort6>
<EndPort6>0</EndPort6>
<Protocol6>BOTH</Protocol6>
<Enable6>0</Enable6>
<StartTrigPort7>0</StartTrigPort7>
<EndTrigPort7>0</EndTrigPort7>
<StartPort7>0</StartPort7>
<EndPort7>0</EndPort7>
<Protocol7>BOTH</Protocol7>
<Enable7>0</Enable7>
<StartTrigPort8>0</StartTrigPort8>
<EndTrigPort8>0</EndTrigPort8>
<StartPort8>0</StartPort8>
<EndPort8>0</EndPort8>
<Protocol8>BOTH</Protocol8>
<Enable8>0</Enable8>
<StartTrigPort9>0</StartTrigPort9>
<EndTrigPort9>0</EndTrigPort9>
<StartPort9>0</StartPort9>
<EndPort9>0</EndPort9>
<Protocol9>BOTH</Protocol9>
<Enable9>0</Enable9>
</PortTrigger>