Veřejná správa nejen sobě

Z Wikiverzity

VEŘEJNÁ SPRÁVA NEJEN SOBĚ

Vítejte na portálu Veřejná správa nejen sobě, rozcestníku pro vzájemné vzdělávání a profesní rozvoj formou sdílení dobré praxe. Portál není omezen příslušností ke konkrétní instituci, naopak v reakci na rychle se měnící společnost vybízí k otevřenému sdílení v duchu osvědčeného modelu tržiště jako znalostní obdobu startupů a coworkingu.
Texty by se měly vyznačovat přímočarým, na problém zaměřeným minimalizmem v duchu how-to.
Ve své prvotní fázi se portál zaměřuje především na obce ve snaze omezit opakované vytváření dokumentací, řešení vyřešeného, stejně jako přiblížit své fungování veřejnosti nahlédnutím pod pokličku.


Tento portál je ve výstavbě a svou podobou bude pružně reagovat na měnící se potřeby aktivních členů.

NÁVODY A PRAVIDLA

LIDÉ A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE

  • Fórum:Veřejná správa - wikiverzitní fórum určené k povšechným diskusím týkajících se sdílení znalostí pracovníků veřejné správy a koordinace činností na tomto portálu.
  • Otevřená města, z. s. - spolek věnující se otevřenému fungování obcí a jejich užší spolupráci
  • Svaz měst a obcí České republiky - podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí
  • ...


NÁMĚTY A INSPIRACE

Stručné návrhy a podněty co by inspirace pro další činnost. Ideální je, chopí-li se navrhovatel přímo realizace založením stránky ve vhodném projektu. přidat návrhpřidat návrh2

  • ...


sekce[editovat]

obsah sekce :-)

přímo z portálu[editovat]

obsah

ÚKOLY

Přehled úkolů v bodech, které je třeba vykonat v rámci projektu nebo portálu:

  1. ...