Přeskočit na obsah

Uživatel:Kychot/PGS lékařská biofyzika

Z Wikiverzity

Toto je stránka, úzce související s mým postgraduálním studiem. Jedná se o samostatnou práci, která bude podkladem pro mou disertační práci, proto prosím, abyste na tuto stránku nepřispívali ani ji jinak needitovali (s výjikou oprav evidentních překlepů apod.) Diskuse k tématu na diskusní stránce je ovšem vítaná.

Obecně[editovat]

Školitelé, jejichž navrhovaná témata jsou asi nejblíže mému tématu:

Doc. RNDr. Petr Lánský, CSc.[editovat]

Fyziologický ústav AV ČR, Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4

  1. Teoretický popis a analýza neuronové aktivity

MUDr. Petr Maršálek, PhD[editovat]

Ústav patologické fyziologie 1. LF UK, U nemocnice 5, 128 53 Praha 2

  1. Kódování v centrálním nervovém systému -matematické modelování
  2. Hodgkin-Huxleho rovnice
  3. Redukované modely neuronů

RNDr. Martin Zápotocký, Ph.D.[editovat]

Fyziologický ústav AV Praha

  1. Analýza a modelování rytmické aktivity v neuromuskulární soustavě

Strukturovaný popis experimentálních a klinických dat[editovat]

– to je název mého tématu.

  • Oborová rada: Lékařská biofyzika
  • Rok zahájení: 2008/09
  • Předpokládaný rok obhajoby: 2013/14
  • Anotace projektu

Příprava[editovat]

Většinu z přípravných prací dokumentuji zde na Wikiverzitě. Jedná se zejména o oblast:

Blíže studovaná témata[editovat]

SW[editovat]

Studium EMG a MTrP[editovat]