Uživatel:Juandev/Návrhy/Práva správce 2

Z Wikiverzity

Správce[editovat]

Správci jsou uživatelé s rozšířenými technickými právy. Se svými právy mohou provádět následující operace:

 • zamykání a odemykání
 • mazání a obnovování
 • vracení několika změn najednou
 • blokování a odblokování uživatelů
 • import stránek z nastavených projektů
 • skrývání vandalismů v posledních změnách
 • vytváření filtrů
 • změny hlášení MediaWiki (=znalost MediaWiki)
 • změny vzhledu (=znalost CSS)
 • změny funkčnosti (=znalost JavaScriptu)

Jsou to zkušení editoři, kteří ctí cíle projektu a pomáhají komunitě v dosahování projektových cílů. Chovají se slušně.

Jak získat práva správce?[editovat]

Správcovství je služba projektu a komunitě. U zájemce o práva správce se předpokládá, že je na projektu již po nějakou dobu aktivní, je obeznámen s místními pravidly a zvyklostmi. Pro získání plných práv správce, je potřeba projít 3měsiční zkušební období. V průběhu zkušebního období, má kandidát plná práva správce a svého mentora, který ho učí, radí mu a pomáha. Zároveň je mentor za svého žáka zodpovědný. Po uplynutí této doby mentor požádá o plná práva správce pro svého svěřence.

Žádosti o práva správce[editovat]

Staré žádosti se nacházejí v archivu.

Kandidáti na zkušební správce[editovat]

O tato práva žádá registrovaný uživatel sám nebo žádost předloží někdo jiný. Kandidát by měl mít povoleno zasílání e-mailů a měl by na své stránce uvádět uživatelské jméno na chatu (IRC, ICQ, Skype apod.). Kandidát uvede důvody, proč žádá. Pokud má zkušenosti se správcováním na jiných projektech, pak tuto skutečnost také uvede. Pokud si do 10 dnů nevybere mentora (mentor musí s mentorováním souhlasit) nebo je v žádosti neúspěšný, žádost se archivuje.

Hlasování trvá 3 týdny, od podání žádosti. Hlasování uzavírá byrokrat – v případě jeho indispozice může hlasování uzavřít byrokrat české Wikipedie nebo česky hovořící steward.

Za úspěšnou se považuje žádost, která získala alespoň 60 % hlasů aktivní komunity Pro. Hlasovat mohou pouze registrovaní uživatelé jednou. Pokud hlasují vícekrát např. z různých účtů, jejich hlas se nezapočítává. V případě zisku práv zkušební správce uvede tuto skutečnost na svoji uživatelskou stránku, včetně odkazu na svého mentora.

Žádosti předládejte níže pod čáru vložením a vyplněním tohoto kódu: {{/Jméno kandidáta}}. Následně klikněte na vzniklý odkaz a založte stránku v následujícím formátu:

{{Uživatel|Jméno}}
==== Vyjádření ====
==== Souhlas mentora ====
==== Otázky ====
==== Hlasování ====
===== Pro =====
===== Proti =====
===== Zdržuje se =====
===== Diskuse =====
==== Závěr ====

Kandidáti na plná práva správce[editovat]

Po 3měsíční zkušební lhůtě sepíše mentor, hodnocení svého svěřence a podá/nepodá návrh na přidělení plných práv správce. Pokud mentor ve zkušebním období svěřence opustí, má svěřenec 48 hodin na to, aby nalezl nového mentora a s ním prošel do konce zkušebního období.

Žádosti se předkládají níže pod čáru vložením a vyplněním tohoto kódu: {{/Jméno kandidáta}}. Následně klikněte na vzniklý odkaz a založte stránku v následujícím formátu:

{{Uživatel|Jméno}}
==== Vyjádření a návrh mentora ====
==== Vyjádření kandidáta ====
==== Otázky ====
==== Hlasování ====
===== Pro =====
===== Proti =====
===== Zdržuje se =====
===== Diskuse =====
==== Závěr ====

Hlasování trvá 3 týdny, od podání žádosti. Hlasování uzavírá byrokrat – v případě jeho indispozice může hlasování uzavřít byrokrat české Wikipedie nebo česky hovořící steward.

Za úspěšnou se považuje žádost, která získala alespoň 70 % hlasů aktivní komunity Pro. Hlasovat mohou pouze registrovaní uživatelé jednou. Pokud hlasují vícekrát např. z různých účtů, jejich hlas se nezapočítává. V případě zisku plných práv je jejich držitel povinen tuto skutečnost viditelně uvést na své osobní stránce.

Odebírání práv správce[editovat]

Správci mohou pozbýt svých práv v následucjích případech:

 1. V případě akutního zneužívání práv jsou práva odebrána stewardem. Steward musí svůj krok jasně zdůvodnit. Komunita může toto rozhodnutí zvrátit hlasováním.
 2. Na základě konsenzu komunity, při dobrovolném, nebo povinném potvrzení, kde alespoň 70 % hlasů aktivní komunity bylo pro odebrání. Není-li komunita s prací správce spokojena, může jej některý z členů aktivní komunity vyzvat k potvrzení. Takováto žádost by neměla být opakována dříve, než půl roku od zvolení či posledního potvrzení. Správce musí této žádosti vyhovět.
 3. Automaticky, při dlouhodobé neaktivitě. V případě, že je správce po dobu 4 let neaktivní, nebo nepoužil po dobu 3 let správcovské nástroje mohou mu být práva odebrána automaticky.