Wikiverzita:Žádné osobní útoky

Z Wikiverzity

Nečiňte osobní útoky kdekoli na Wikiverzitě. Komentujte obsah a použitou metodu (metodiku), nikoli přispěvatele. Osobní útoky poškozují atmosféru v komunitě a odrazují uživatele. Tím, že se účastníte života na Wikiverzitě (jinak řečeno editujete), automaticky souhlasíte s Podmínkami užití, tak jak je stanovuje provozovatel projektu nadace Wikimedia Foundation.

Toto pravidlo vychází z Podmínek užití, konkrétně z bodu 4 – Zdržení se jistého chování, dále ho rozvíjí a popisuje, jakým způsobem se na Wikiverzitě chovat a nechovat, jakým způsobem řešit osobní konflikty mezi účastníky projektu na Wikiverzitě či jinde na Internetu.

Důsledky[editovat]

Důsledky osobních útoků jsou následující:

 1. Oběť je otrávena a sníží svoji aktivitu na projektu. V krajiním případě může i z projektu odejít. Též může útok oplatit, čímž se dostáváme do začarovaného kruhu osobních útoků.
 2. Útočník prosadí svůj názor násilím, nebo se zbaví názorového oponenta.
 3. Důsledky pro Wikiverzitu jsou ztráta editorů/účastníků, zhoršení atraktivity projektu pro nové editory (projekt, který hostuje pomluvy, nebo se to na něm soustavně hádá, není atraktivní, ba co víc, nové editory/účastníky spíše odpuzuje). Konflikty na diskusních stránkách Wikiverzity jsou totiž přístupné každému. Způsob, jakým se chováte na Wikiverzitě, vypovídá o Wikiverzitě i o vás samotných.

Je zjevné, že s úspěchem útočníka/jednotlivce/názoru při použití osobního útoku nejenom že tratí oběť/názorovný oponent/jednotlivec, ale tratí i projekt jako takový. Přitom by to mělo být právě naopak. Systém by měl fungovat tak, že projekt vyhrává.

Proto se Wikiverzita brání osobním útokům a tlumí je. Uživatel může být za opakované osobní útoky zablokován.

Buďme rozumní[editovat]

Na Wikiverzitě platí:

Nelíbí se nám jak je daný kurz či výzkum veden? Založme si vlastní podle svých představ. Respektujme způsob myšlení jiných lidí. Metodika výuky se v reálné výuce různí a tak se různí i zde na Wikiverzitě. Každý má právo učit způsobem, jaký uzná za vhodný, každý má právo zkoumat způsobem, jaký uzná za vhodný. Je třeba jen respektovat Etický kodex.

 • Nelíbí se nám vzhled stránky? Vylepšeme ho a diskutujme o něm. Stále se nemůžeme dohodnout o jeho vzhledu? Využijme nástroje typu Žádost o komentář.
 • Nelíbí se nám obsah stránky? Diskutujme nad jeho obsahem na diskusní stránce. Nekomentujme a neosočujme jeho tvůrce. Stále se nemůžeme dohodnout? Využijme nástroje Žádost o komentář.
 • Nelíbí se nám směřování Wikiverzity? Diskutujeme o něm s ostatními.

Na Wikiverzitě se může vyskytovat velké množství obsahových stránek. Navíc dynamičnost Wikiverzity stojí za různou formou stejných typů obsahů (kurzy, přednášky, výzkum jsou jiné, nejsou vedeny stejně). Stránky na Wikiverzitě ze své podstaty nemohou nikdy vypadat tak uniformě.

Přijměme fakt, že Wikiverzita nemůže vypadat a fungovat podle názoru jednotlivce. Wikiverzita je komunitní dílo, které utváří jeho komunita. My všichni jsme součástí téže komunity. Všichni pracujeme na cílech projektu, jak nejlépe to umíme. Osobní útoky k tomuto cíli ale nevedou.

Stránky na Wikiverzitě mají rozličnou podobu, jsou rozličných formátů. Ne vždy tak Wikiverzita vypadá jako uspořádané úložiště vzdělávacích materiálů a výzkumu. Na Wikiverzitě je běžné, že pokud nědo nesouhlasí s podobou stránky, může to vyjádřit v diskusi ke stránce nebo k projektu, k němuž stránka patří.

Neexistuje žádné ospravedlnění, proč byste měli osobně útočit na jiné přispěvatele. Nedělejte to!

Definice a příklady[editovat]

Osobní útok () je projev agresivity () vůči jinému člověku. Může být vyjádřen formou písemnou, či jakoukoliv jinou. Na Internetu, se setkáváme s různými druhy osobních útoků:

 • Obviňující komentáře jako „Franta je troll“ nebo „Jana kazí obsah stránek“ mohou být považovány za osobní útoky, pokud jsou pronášeny opakovaně, se zlou vůlí nebo s patřičnou zlomyslností.
 • Záporné osobní komentáře a útoky typu jsem lepší než ty („Jsi ubožák, který neumí nic než flamovat na internetu“).
 • Spojení určité činnosti druhého s negativní vlastností („Tohle může udělat jen hlupák.“) nebo s vyloučením vlastnosti normální či pozitivní („Nikdo rozumný tohle nemůže udělat.“).
 • Rasové, sexuální, náboženské nebo etnické přívlastky namířené proti jinému přispěvateli. Náboženské přívlastky nejsou dovolené, ani když přispěvatel je členem údajného kultu.
 • Útoky založené na politických názorech, jako označování někoho za nacistu apod.
 • Kletby mířené proti jinému přispěvateli.
 • Hrozby právními kroky.
 • Hrozby fyzickým napadením či výhrůžky zabitím.
 • Vyhrožování osobním útokem. Tedy, pokud se bude něco dít, provedu něco co ti uškodí.
 • Pomluvy, tedy nedoložené negativní informace o uživateli.
 • Sprosté nadávky („Drž hubu.“ „Sklapni, ty tvoje exkrementy by se měly smazat.“)

Řešení[editovat]

Strany konfliktu[editovat]

Je vhodné přenechat řešení konfliktů třetím osobám. Máte-li problém s nějakým uživatelem, zachovejte chladnou hlavu a slušně ho požádejte o změnu chování. Přetrvává-li problém, požádejte o pomoc správce, nebo komunitu v proceduře Žádost o komentář.

Cítíte se napaděni jiným uživatelem? Zachovejte chladnou hlavu, každému občas bouchnou nervy a potřebuje se vybouřit. Je lepší jeden osobní útok přejít, než vyvolat bouři. Pokračují útoky na Vaši osobu? Požádejte o pomoc správce. Jste stále pronásledováni? Požádejte o pomoc komunitu v proceduře Žádost o komentář.

Svědek[editovat]

Jste svědky situace, kdy se někdo dopustí osobního útoku? Postupujte obezřetně. Atakující člověk je také jenom člověk a zřejmě ho něco rozrušilo. Když zasáhnete brzy a prudce, můžete problém ještě zhoršit. Na druhou stranu lynčování jiného editora také nespěje k ničemu dobrému. V takovém případě je lepší, když zasáhne nezúčastněná osoba. Zkuste se do konfliktu vložit a nabídnout účastníkům konfliktu třetí pohled. V případě eskalace konfliktu můžete skrýt refaktoriazcí osobní útok, nebo požádat o zásah správce.

Správce[editovat]

I správce se může zapojit do řešení konfliktu. Opět je vždy ale lepší postupovat obezřetně, aby nedošlo k ještě větší eskalaci. Správce má navíc další nástroje, jako blokování útočníka či tvrdé skrytí osobního útoku. Obecně se doporučuje se snažit konflikt urovnat měkkými prostředky. Jen v případech opakujícíh se osobních útoků ze strany jednoho uživatele, přistupujeme k ochraně projektu a jejích uživatelů k blokování. Blokuje se od malých bloků, v řádech několika minut po delší časové úseky. V případech šíření pomluv, tedy negativních tvrzení o osobě tyto osobní útoky vždy skrýváme správcovským nástrojem.

Komunitní duch[editovat]

Je vaší zodpovědností pěstovat a udržovat pozitivní vztahy v online společenství Wikiverzity. Osobní útoky proti jakémukoli uživateli – bez ohledu na jeho minulé chování – jsou v rozporu s tímto duchem.