Uživatel:JAn Dudík/správci

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Návrh stránky Wikiverzita:Správci

Žádost o práva správce[editovat]

Minimální požadavky[editovat]

  • Nutným minimem pro žádost je alespoň tříměsíční aktivita v projektu.
  • Dále je třeba mít povolenou možnost zasílání mailů přes rozhraní Wikiverzity nebo mít na své stránce uveden funkční kontakt na svou osobu.

Postup schvalování[editovat]

Pod žádostí, kterou musí sepsat sám žadatel, přidávají ostatní editoři své hlasy a komentáře. Jako hlasy se počítají odpovědi Pro, Proti a Zdržuji se hlasování

Hlasování trvá nejméně 14 dní a maximálně měsíc.

Vzhledem k počtu aktivních editorů není vhodné stanovovat minimální počet hlasujících

Hlasující musí splnit podmínku nejméně 5 nediskusních editací měsíčně v průměru příspěvků za poslední tři měsíce. Za automaticky úspěšnou se obvykle považuje žádost, která získala na konci výše popsané lhůty nejméně 3/4 hlasů Pro (počítáno ze součtu hlasů Pro a Proti). Získala-li žádost méně než 2/3 hlasů, je obvykle považována za neúspěšnou. Případný hlas samotného kandidáta se nepočítá. Stejně tak nelze počítat hlasy altenativních účtů a loutkových účtů.

Hlasování uzavírá byrokrat. Pokud zde osoba s takovými právy není, uzavírá jiný správce, případně je možné požádat byrokrata na jiném projektu.

Žádost o práva byrokrata[editovat]

Postup žádosti o práva byrokrata je shodný s postupem žádosti o práva správce, pouze s tím rozdílem, že nezbytnou kvalifikací kandidáta je nejméně 6 měsíců působení ve funkci správce. Všechna ostatní ustanovení tohoto pravidla vztahující se na správce se týkají i byrokratů.

Opakování žádosti[editovat]

Neúspěšné žádosti je možné opakovat nejdříve za 3 měsíce.

Odebrání práv správce[editovat]

  • Neprovede-li správce po dobu delší než půl roku žádnou zaznamenanou akci, k níž jsou potřeba práva správce, může kdokoliv požádat stevardy, aby tomuto správci byla z důvodu neaktivity správcovská práva odebrána.
  • Správce může požádat komunitu o opětovné vyslovení důvěry prostřednictvím hlasování o svém potvrzení.
  • Není-li komunita s prací správce spokojena, může jej některý z aktivních editorů vyzvat k potvrzení. Takováto žádost by neměla být opakována dříve, než rok od zvolení či posledního potvrzení.

Odebrání práv v případě dlouhodobé neaktivity[editovat]

Správce, který se dlouhodobě neúčastní práce na projektu, nemůže být dobře obeznámen s aktuálními pravidly, doporučeními, postupy a zvyky. Nedostatek informací je překážkou kvalitnímu a odpovědnému rozhodování, jež je od správce očekáváno.

Neprovede-li správce po dobu delší než půl roku žádnou zaznamenanou akci, k níž jsou potřeba práva správce, může kdokoliv požádat stevardy, aby tomuto správci byla z důvodu neaktivity správcovská práva odebrána.