Uživatel:Chomsky/Strana 37 Aristotelových Topik

Z Wikiverzity
Jak používat klasifikační nálepkuTato cvičná stránka je samostatný projekt
{cs}
specifické předpoklady
Příslušnost: Chomsky

"Neboť něco je různé již pojmenováním;[pozn. 1] např. protivou ostrého hlasu je hlas hluboký, ale ostrého tělesa tupé. Je tak zjevné, že se protiva "ostrého" vypovídá ve dvou významech. Je-li tomu tak, pak i "ostré"; neboť protiva pro každé z těch obou bude různá. Vždyť totiž "ostré" nebude protivou "tupého" a "hlubokého"; "ostré" však je protivou každé ho z nich. A opět protivou "hlubokého" u hlasu je "ostré"; u tělesa "mělké"; a tak se o "hlubokém" mluví ve dvou významech, ježto také o jeho protivě."

Komentář[editovat]

Protivou odvahy je důsledek terorismu (strach) a boj s terorismem. [pozn. 2] Je tak zjevné, že se protiva odvahy vypovídá ve dvou významech. Je-li tomu tak, pak i odvaha, neboť protiva pro každého z těch obou bude různá. Vždyť totiž odvaha nebude protivou boje s terorismem a důsledku terorismu; odvaha však je protivou každé věci z těch dvou. A opět protivou důsledku terorismu (strachu) je odvaha a mír.[pozn. 2] Tak se o důsledku terorismu mluví v jednom významu, ježto také o jeho protivě.

Závěr[editovat]

Platí tedy obměna věty z první poznámky v článku Uživatel:Chomsky/Záměna mezi kategorií činnosti a trpnosti, která byla sofisma: Ztotožním-li to, co je opatrnost lidí a jejich vysoká bezpečnost, nečiním chybu, protože jde o totožné významy, poukazující na účast lidí v boji s terorismem.

Poznámky[editovat]

  1. Oprava článku Uživatel:Chomsky/Strana 61 knihy O sofistických důkazech. (Vyvrátit mohu pouze slovo, které se jednoznačně vztahuje k věci nebo je jasné, jak ho myslím.)
  2. 2,0 2,1 Vyplývá to právě z té protivy: protivou důsledku terorismu je odvaha, risk a doslova ustupování terorismu, nízká bezpečnost.