Uživatel:Chomsky/Soujmennost v Kategoriích podle Aristotela

Z Wikiverzity
Jak používat klasifikační nálepkuTato cvičná stránka je samostatný projekt
{cs}
specifické předpoklady
Příslušnost: Chomsky

V Křížově překladu Kategorií se nachází formulace "namalovaný člověk je živočich" (aby byl člověk jako obraz odlišen od člověka z masa a kostí).[pozn. 1]Bez dodatečného komentáře je však tato formulace špatně pochopitelná: srv. "namalovaná veverka je živočich". Spíše lze pochopit formulaci "namalovaný živočich je veverka". To však neměl Aristoteles na mysli.

Soujmennost podle Aristotela[editovat]

Řekneme-li o strachu a o omezování osobních svobod, že jsou to důsledky terorismu, platí to jen podle jména. Strach je totiž důsledek terorismu jako sužovanost terorismem jedné části společnosti (trpnost) a omezování osobních svobod je důsledek terorismu jako boj druhé části společnosti s terorismem (činnost). Dvě různé kategorie mají totéž jméno, avšak pojem je různý. (Vystupuje tedy "bílý" jako člověk - srv. Kříž, str. 63 - kdy kategorie nejsou navzájem podřazeny na rozdíl od souznačnosti a podmět vyjádřen pojmem přeneseně,[pozn. 2] a důsledek terorismu jako kategorie trpnostidoslovně, resp. činnostipřeneseně.)[pozn. 3]

Poznámky[editovat]

  1. Tato Křížova volba (viz Kategorie) však mistrně vyjadřuje nezvratnost protichůdnosti v pojmenování: skutečnost (vyvrácení obrazu) není vyvrácení člověka.
  2. V textu Kategorií toto platí pro živočicha a živočichův namalovaný obrazpřeneseně, resp. člověkadoslovně. (Podobně jako "zbarvený" ve vztahu k člověku znamená např. být bílý - viz Topiky, str. 45, "být živočichem" ve vztahu k jeho obrazu znamená např. být originálu se podobající.)
  3. Spravedlnost je sama o sobě "dobro" - srv. strach je doslovně důsledek terorismu - zatímco otužilost ho pouze působí - srv. boj s terorismem je přeneseně důsledek terorismu.[1]

Reference[editovat]

  1. ARISTOTELES. Topiky. Překlad dr. Antonín Kříž. Praha: Academia, nakladatelství Československé akademie věd, 1975. S. 37.