Uživatel:Auvajs/Lexikografie pro začátečníky

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Cíle projektu[editovat]

Tento projekt si bere za cíl vypracovat jednoduchý, přehledný a stručný manuál tvorby vlastního, zejména jazykového, slovníku. Projekt vychází z dostupné odborné literatury, avšak snaží se tématiku pojímat tak, aby byla srozumitelná i pro lidi bez odborného (lingvistického či srovnatelného) vzdělání. Proto vedle tvorby slovníku budou probírány i další související věci (základní jazykové pojmy, nauka o slovní zásobě apod.)

Témata ke zpracování[editovat]

(seznam ještě není kompletní, stejně jako není stanoveno pořadí zpracování ani konečné řazení; ostatně ani forma zpracování, proto momentálně nejsou ani vytvořeny "červené odkazy")

 • jazyk, mluvená a psaná podoba, ortografie, struktura jazyka
 • fonetika, gramatika, atd
 • slovní zásoba a její složení (jednotky), slovo, slovní spojení, lemma atd
 • varianty
 • vrstvy slovní zásoby - geografické, sociální
 • vrstvy podle slohových příznaků
 • vrstvy podle časových příznaků
 • vrstvy cizích slov
 • význam slov
 • metafora, metonymie, synekdocha, historické změny (?)
 • homonyma, paronyma, synonyma, antonyma
 • pravědpodobně ne: tvoření slov, rozbor
 • slovní druhy, jejich kategorie
 • zkratky
 • frazeologie
 • slovníky - typy, druhy

atd atd atd :D

Existující stránky[editovat]

Zpracovávané zdroje[editovat]

 • ČERMÁK, František a Renata BLATNÁ. Manuál lexikografie. Vyd. 1. Jinočany: H & H, 1995, 283 s. ISBN 80-85787-23-7.
 • ČERNÝ, Jiří. Úvod do studia jazyka. Olomouc: Rubico, 1998, 248 s. ISBN 80-85839-24-5.
 • ERHART, Adolf. Základy jazykovědy. 2., uprav. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990, 198 s. ISBN 80-04-24612-5.
 • HAUSER, Přemysl. Nauka o slovní zásobě. 1.vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1980, 195 s.
 • KARLÍK, Petr, Marek NEKULA a Jana PLESKALOVÁ. Encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2002, 604 s. ISBN 978-80-7106-484-8.