Sucho

Z Wikiverzity
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí úložiště:
Příslušnost: všeobecná

Na této stránce shromažďujeme odkazy na zdroje ohledně sucha, zejména pak sucha jakožto aktuálního fenoménu a problému globálního i specificky českého.

Portály věnované problematice[editovat]

 • Voda základ života - komunikační platforma pro publikaci informací o vodě jako klíčové surovině pro život.
 • Informační systém VODA - publikace informací o vodách v ČR (průtoky, jakost vody apod.) prostřednictvím webových aplikací.
 • ČHMÚ - podzemní vody - Český hydrometeorologický ústav - aktuální informace o podzemních vodách.
 • ČHMÚ - monitoring sucha - Český hydrometeorologický ústav - popis a hodnocení aktuální situace stavu sucha v rámci hydrometeorologické situace na území ČR.
 • Informační systém Arrow - systém pro ukládání a zpracování výsledků programů monitoringu týkající se sledování chemického stavu a ekologického stavu vod dle požadavků Směrnice Rady č. 2000/60/ES.
 • portál eAGRI Voda - centrální přístupový bod k informačním zdrojům Ministerstva zemědělství a jeho podřízených organizací s tématikou vody.
 • portál Monitoring sucha - publikace informací o aktuálním stavu výskytu sucha a jeho dopadů.

Odborné monografie[editovat]

Odborné články[editovat]

 • PAŘIL, Petr; POLÁŠEK, Marek; STRAKA, Michal. Tahle země není pro mokrý, aneb sucho za zrcadlem. Parametr "periodikum" je povinný!, 2018. Dostupné online [cit. 2020-06-09]. (en)
 • MACH, Jakub. Hydrologické sucho (bakalářská práce). Parametr "periodikum" je povinný!, 2016. Dostupné online [cit. 2020-06-09]. (cs)
 • KLÁRA, Kotásková. Agronomické sucho jako bezpečnostní riziko. , . Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta. . Dostupné online. (česky)
 • FUSKOVÁ, Zdeňka. Půdní sucho a jeho vliv na větrnou erozi půd v oblasti Jižní Moravy. Parametr "periodikum" je povinný!, 2019. Dostupné online [cit. 2020-06-09]. (cs)
 • TSANIS, I.; TAPOGLOU, E.. Winter North Atlantic Oscillation impact on European precipitation and drought under climate change. Theoretical and Applied Climatology, 2019-01, roč. 135, čís. 1-2, s. 323–330. Dostupné online [cit. 2020-06-09]. ISSN 0177-798X. w:DOI:10.1007/s00704-018-2379-7. (en)
 • SENAPATI, Nimai; STRATONOVITCH, Pierre; PAUL, Matthew J. Drought tolerance during reproductive development is important for increasing wheat yield potential under climate change in Europe. Journal of Experimental Botany, 2019-04-29, roč. 70, čís. 9, s. 2549–2560. Dostupné online [cit. 2020-06-09]. ISSN 0022-0957. w:DOI:10.1093/jxb/ery226. PMID 29901813. (en)
 • UKKOLA, Anna M.; DE KAUWE, Martin G.; RODERICK, Michael L.. Robust Future Changes in Meteorological Drought in CMIP6 Projections Despite Uncertainty in Precipitation. Geophysical Research Letters, 2020-06-16, roč. 47, čís. 11. Dostupné online [cit. 2020-06-09]. ISSN 0094-8276. w:DOI:10.1029/2020GL087820. (en)

Populárně odborné monografie[editovat]

Přednášky prof. Žaluda na Youtube[editovat]

Přednáška Kláry Salzmann[editovat]

Infografika[editovat]

Příručky, návody[editovat]

Oficiální dokumenty[editovat]

Související stránky na Wikipedii[editovat]

Projekty na Wikiverzitě[editovat]

Akce[editovat]

Proběhlé[editovat]

Chystané[editovat]


Odborníci[editovat]

 • Ústav výzkumu globální změny
http://www.czechglobe.cz/cs/
w:Ústav výzkumu globální změny Akademie věd České republiky
 • prof. Ing. Zdeněk Žalud (Ústav výzkumu globální změny AV ČR, Mendelova univerzita)
https://is.mendelu.cz/lide/clovek.pl?id=3069;lang=cz
https://voda235.webnode.cz/prof-ing-zdenek-zalud-ph-d/