Přeskočit na obsah

Starořečtina/Lexikální témata/Škola

Z Wikiverzity
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí úložiště:
Příslušnost: všeobecná

Druhy škol[editovat]

škola = διδασκαλεῖον, -λείου, τό
lyceum = λύκειον, λυκείου, τό[1]

Studium[editovat]

studium, výcvik = μελέται, -ῶν, αἱ

Předměty[editovat]

matematika = μαθηματική, -ῆς, ; μαθηματικά, -ῶν, τά[2]
fyzika = φυσική, -ῆς,
chemie = χημεία, -ας,
čeština = βοημική γλῶσσα, -ῆς γλώσσης ; βοημικά, -ῶν, τά
angličtina = ἀγγλική γλῶσσα, -ῆς γλώσσης ; ἀγγλικά, -ῶν, τά
němčina = γερμανική γλῶσσα, -ῆς γλώσσης ; γερμανικά, -ῶν, τά
francouzština = γαλλική γλῶσσα, -ῆς γλώσσης ; γαλλικά, -ῶν, τά
ruština = ῥωσική γλῶσσα, -ῆς γλώσσης ; ῥωσικά, -ῶν, τά
španělština = ἱσπανική γλῶσσα, -ῆς γλώσσης ; ἱσπανικά, -ῶν, τά
latina = ῥωμαϊκή γλῶσσα, -ῆς γλώσσης ; ῥωμαϊκά, -ῶν, τά

Osazenstvo školy[editovat]

žák, student, učeň = μαθητής, -οῦ, ; φοιτητής, -οῦ, [3]
žákyně, studentka, učnice = μαθήτρια, -ας, ; φοιτήτρια, -ας, [4]
spolužák = συμμαθητής, -οῦ, ; συμφοιτητής, -οῦ,
spolužačka = συμμαθήτρια, -ας, ; συμφοιτήτρια, -ας, [4]
učitel, učitelka = διδάσκαλος, διδασκάλου, /
ředitel = ἐπιστάτης, -ου,
ředitelka = ἐπιστάτρια, -ας, [4]
rektor, rektorka = πρύτανις, πρυτάνεως, /
hospodář, hospodářka = οἰκονόμος, -ου, /
školník = ἐπιμελητής, -οῦ,
školnice = ἐπιμελήτρια, -ας, [4]
vrátný, vrátná = θυρωρός, -οῦ, /; πυλωρός, -οῦ, /

Místnosti[editovat]

knihovna = βιβλιοθήκη, -ης,

Vybavení třídy[editovat]

stůl = τράπεζα, -έζης,
okno = θυρίς, -ίδος,
dveře = θύρᾱ, -ᾱς,

Vybavení žáka[editovat]

kniha = βιβλίον, -ου, τό
sešit = τετράδιον, -ίου, τό
papír = χάρτης, -ου,
pero = γραφίς, -ίδος,
tužka = γραφεῖον, -είου, τό

Činnosti[editovat]

chodit (do školy) = φοιτάω (εἰς διδασκαλεῖον)
učit se (čemu u koho) = μανθάνω, μαθήσομαι, ἔμαθον, μεμάθηκα (τί παρὰ τίνος)
učit, vyučovat (koho čemu) = διδάσκω, διδάξω, ἐδίδαξα, δεδίδαχα (τίνα τί)
číst = ἀναγιγνώσκω (ἀναγῑνώσκω), ἀναγνώσω, ἀνέγνων, ἀνέγνωκα

Poznámky[editovat]

  1. Podle Aristotelovy athénské školy Λύκειον, založené ve stejnojmenném háji Apollónově. Jméno je odvozeno od Apollónova přídomku Λύκειος, znamenajícího „osvětitel“.
  2. Slovem μαθηματική se označuje matematika jakožto věda, slovem μαθηματικά spíše řešení úloh, počítání, uvažování o problémech atd. Školní předmět může být označován obojím.
  3. Označení μαθητής je odvozeno od slovesa μανθάνω, které znamená „učit se“, φοιτητής od slovesa φοιτάω, které znamená „navštěvovat“, „pravidelně chodit (někam)“. První se používá spíše pro žáky mladší nebo osobní, druhé spíše pro studenty či návštěvníky kurzů.
  4. 4,0 4,1 4,2 4,3 Ženské tvary na -τρια jsou spíše pozdní. V nejstarší době, pokud žena vůbec vykonávala funkci nebo povolání označovanou v mužském rodě příponou -της, byla i v této funkci či povolání označována v mužském rodě (tedy i s členem ὁ). V helenistické době se začaly používat tvary na -τρια, ale jen když chtěl mluvčí zdůraznit ženské pohlaví, jinak bylo i nadále běžné označovat ženy slovem v mužském rodě. Teprve v novořečtině se ženské tvary na -τρια používají stejně obecně jako např. slova žákyně nebo učitelka v češtině.