Mefanet/2008/Wikiverzita

Z Wikiverzity
< Mefanet‎ | 2008
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Konference Mefanet 2008 – příprava prezentace:

 • Autoři: Heřman P., Lochman J.
 • Název: Wikiverzita
 • Datum a čas prezentace: 21. listopadu 2008, 12:00–12:10
 • Místo: Brno, Hotel Voroněž I, sál A
 • Konference: MEFANET 2008
 • blok: VIII. Multimediální učební pomůcky
 • časový plán konference: program-mefanet-2008-timetable.pdf
 • program konference: MEFANET2008-program.pdf

Prosím, neváhejte diskutovat na toto téma, budeme vděční za připomínky.


Dlouhý abstrakt[editovat]

Pro potřeby e-learningu existuje množství software, který byl právě pro tento účel vyvinut. Kromě toho je však možno v procesu e-learningu využívat i softwarové přístupy, jejichž zaměření má obecnější charakter. Jedním z nich je princip wiki.

Při instalaci wiki můžeme volit z velkého množství softwarových strojů; jedním z nejznámějších je MediaWiki, vyvinutý původně pro potřeby projektu encyklopedie Wikipedia, provozované nadací Wikimedia Foundation. Dalším ze sesterských projektů je Wikiversity, zaměřená právě pro potřeby výzkumu a vzdělávání. Kromě projektů v angličtině vznikají i národní projekty v různých jazycích celého světa. A tak, jako mohou čeští uživatelé již řadu let využívat českou Wikipedii, Wikislovník atd., v červnu t.r. obdržela vlastní doménu i česká Wikiverzita. I když rozsah jejích stránek není dosud velký, můžeme se tu již od počátku jejího vzniku setkat i s medicínsky orientovanými tématy.

Klademe si otázky, do jaké míry se vzdělávání v prostředí wiki podobá či liší od e-learningu, provozovaném např. v prostředí Moodle, a jaká jsou jeho specifika. Možná, že nejnápadnějším rozdílem je to, že zde nemáme od počátku apriori přidělené role učitel a student. Velmi často tu na počátku zrození dalšího předmětu není nikdo, kdo by dopředu chystal výukové materiály, aby se z nich posléze někdo jiný učil, vypracovával přitom zadané úkoly a byl případně svým učitelem hodnocen a klasifikován. Naopak, velké množství materiálu vzniká v praxi tak, že student by se rád něco naučil, ale potřebné materiály ještě nejsou k disposici. Proto je nucen sám si začít shánět potřebné informační zdroje a řešit řadu problémů, se kterými se přitom setkává. Své úspěchy a neúspěchy přitom průběžně dokumentuje a publikuje na Wikiverzitě, ještě ve stadiu nehotových věcí. Wikiverzita mu může sloužit i jako pracovní deník. Každé založené stránce je automaticky přiřazena příslušná diskusní stránka, na které je možno obsah dotyčné stránky připomínkovat. Dříve nebo později se najde někdo, kdo se danou problematikou rovněž zabývá, ať už na podobné či odlišné úrovni znalostí, a tak mohou vznikat i vztahy, podobné tradičním rolím učitel–žák, student–tutor či žák–spolužák. Tyto vztahy se však nejsou apriori dané, ale vytvářejí zpravidla spontánně z přirozeného respektu k osobám, které prokáží své znalosti a pedagogické schopnosti; snáze zde vzniká kooperativní prostředí kolegiality.

Podobností a rozdílů zde nacházíme celou řadu. Použití specializovaných nástrojů e-learningu a principu wiki si nemusí nutně konkurovat. Existují i moduly pro Moodle, které umožňují princip wiki implementovat. Je ale dobré si uvědomit, že takové obecně orientované systémy, jako je wiki, nemusí být jen nedokonalou náhražkou systémů specializovaných na e-learning. A dále, určité zvláštnosti (jako např. zmíněné odsunutí polarity pedagog–student do pozadí) zde mají zpětný dopad na přístup učitelů i studentů k výuce a tím i na celý vyučovací proces.

V současné době si některé lékařské fakulty zakládají vlastní wiki stránky; neměli bychom ale své síly soustředit jen na ně a ignorovat takové všeobecně zaměřené projekty, jakými jsou např. projekty nadace Wikimedia Foundation. Musíme zvážit, do jaké míry a hlavně co publikovat tu či onde a zamyslet se nad společnou wiki-strategií. K diskusím na podobné téma by měl vést prezentovaný příspěvek.

Zkrácený abstrakt (1000 znaků)[editovat]

Kromě software, jakým je např. Moodle, je možno v e-learningu využívat i technologie wiki – např. MediaWiki, použitý v projektu Wikiverzita, zaměřeném na výzkum a vzdělávání.

Do jaké míry se vzdělávání v prostředí wiki podobá či liší od tradičního e-learningu? Např. tím, že zde nemáme od počátku přidělené role učitel a student. Množství učebního materiálu na Wikiverzitě vzniká tak, že student by se rád něco naučil, ale potřebné materiály ještě nejsou k disposici. Proto je nucen sám si začít shánět potřebné informační zdroje a řešit řadu problémů, což průběžně dokumentuje a publikuje na Wikiverzitě. Později se najde někdo, kdo mu pomůže, a tak mohou vznikat i vztahy, podobné tradičním rolím.

Některé lékařské fakulty zakládají vlastní wiki; neměli bychom ale své síly soustředit jen na ně a ignorovat takové všeobecně zaměřené projekty, jakými jsou např. projekty Wikimedia Foundation. Musíme zvážit, do jaké míry a co publikovat zde a co tam a zamyslet se nad společnou wiki-strategií.

Fulltext[editovat]

Dnes se k tomu už asi nedostanu, takže to budu dávat dohromady někdy zítra, asi vyjdu z toho dlouhého abstraktu, když tak napiště pár nápadů. Ještě co se týče názvu článku: v češtině to bude WIKIVERZITA. A jaký zvolit anglický název? WIKIVERSITY by bylo zavádějící, protože budeme mluvit o české Wikiverzitě. Tak třeba WIKIVERSITY.CS nebo CS.WIKIVERSITY nebo jak? A ještě kdyby vás napadly nějaké obrázky atd, které bychom tam mohli dát. --Kychot 11. 11. 2008, 18:58 (UTC)

V angličtině bych zvolil název Wikiverzita, protože je to název.--Juandev 11. 11. 2008, 23:15 (UTC)

Znění odeslaného fulltextu[editovat]

WIKIVERZITA (cze)[editovat]

WIKIVERZITA (ENG)[editovat]

P. Heřman 1,2,3,4, J. Lochman 1,5

1 Wikimedia Czech Republic, 2 Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Ústav biofyziky a informatiky, 3 UK, 2. lékařská fakulta, Ústav biofyziky, 4 UK, 2. lékařská fakulta, Ústav lékařské informatiky, 5 Česká zemědělská univerzita v Praze

Abstrakt[editovat]

Vedle tradičních e-learningových technologií nacházejí při výuce své místo i technologie wiki. V květnu t.r. byla (po roce inkubace) na vlastní doméně http://cs.wikiversity.org spuštěna i česká Wikiverzita. Zkušenosti z jejího vývoje ukazují, že zvolená filosofie software má významný dopad i na koncepci celé výuky. Po vzoru Wikiverzity jsou pokusně implementovány i wiki na některých lékařských fakultách. Je dobré usilovat o koordinaci a vhodnou provázanost jednotlivých projektů.

Klíčová slova: e-learning, wiki, wikiverzita, výuka, lékařství

Abstract[editovat]

Wiki technologies play important role in e-learning today. The Czech Wikiversity (called “Wikiverzita”) got its own domain http://cs.wikiversity.org in this year. Our experiences show that the software philosophy has an important influence on the concept of the education in general. “Wikiverzita” became an example for wikies at some medical schools. A suitable co-operation when building various projects should be found.

Keywords: e-learning, wiki, wikiversity, education, medicine

Wiki[editovat]

Filosofie wiki v sobě zahrnuje webovou aplikaci (wikistroj, engine) a vhodný intuitivní značkovací jazyk, umožnující snadnou editaci stránek samotnými uživateli. V současné době existují řádově stovky různých wikistrojů, používající různých syntaxí a programovaných v nejrůznějších jazycích (Java, .NET Framework, Lisp, Client-side, Perl, PHP, Python Ruby aj.).

Snad největší popularity dosáhl software MediaWiki (postavený na PHP skriptech, operujících nad relační databází Postgres či MySQL), napsaný pro projekt internetové encyklopedie Wikipedia , provozované nadací Wikimedia Foundation. Vedle projektu Wikipedia zde máme řadu dalších projektů: Wikimedia Commons, Wiktionary, Wikiquote, Wikibooks, Wikisource, Wikispecies, Wikinews, Wikiversity, Wikispecies, a Meta-Wiki. K těmto projektům, zakládaným v anglickém jazyce, jsou komunitami v různých jazykových prostředích vytvářeny odpovídající mutace. V českém jazyce v současné době běží projekty Wikislovník, Wikicitáty, Wikiknihy, Wikisource, Wikizprávy a Wikiverzita. (Wikidruhy není samostaným projektem, neboť projekt Wikispecies je mnohajazyčný; zrovna tak mnohajazyčný je projekt Wikiversity beta. Projekty Commons a Meta-Wiki slouží všem všem národním projektům.) Národní projekt (či, jak se někdy říká, jazyková mutace) zdaleka neznamená, že by se jednalo o pouhý překlad anglického vzoru; národní komunity zde budují projekty, odrážející nejen jejich jazyk, ale i jejich kulturní zvyklosti. Český národ, označující sám sebe často za „národ Komenského“, má proto na co navazovat.

Wikiverzita[editovat]

Česká Wikiverzita musela nejdříve na mnohajazyčném projektu „Wikiversity beta“ projít inkubační fází, trvající od května 2007 do května 2008, kdy musela splnit kritéria pro přiznání vlastní domény. Největším problémem byl nízký počet uživatelů: autory naprosté většiny stránek byli autoři tohoto článku (řádově 500 editací měsíčně) a zapojení dalších uživatelů probíhalo jen velmi zvolna (v době schvalování vlastní domény jsme se mohli vykázat pouze cca deseti uživateli, kteří měli alespoň 10 editací).

Samotný název českého projektu „Wikiverzita“ prošel bouřlivou diskusí. Navrhované názvy byly např. Wikiversita, Wikivěda, Wikivzdělání, Wikifakulta, Wikiškola aj., neboť pokus o doslovný překlad anglického termínu „Wikiversity“ může být zavádějící – nejedná se ani o projekt, který by snad měl nějak nahradit univerzitní vzdělání, ale ani o projekt, který by se měl omezit pouze na vysokoškolské uživatele – naopak: jedná se o projekt, který by měl podporovat růst vzdělanosti a přístup k vědě co nejširší populaci.

Wiki a e-learning[editovat]

E-learning zpravidla využívá specializovaného software, vyvinutého právě pro potřeby e-learningu (např. Moodle), a na tom je založena celá filosofie takového systému, který určitým způsobem vychází z tradičního pojetí vyučování. Důležitým momentem v systému je přidělení rolí – role učitele a role studenta (žáka), a tyto role jsou analogické stejným rolím, jaké známe z „kamenných“ škol. V případě, že e-learning probíhá paralelně s běžným způsobem vyučování, pak zpravidla role v e-learningovém systému kopírují reálný vztah učitelů a žáků. E-learningová výuka pak probíhá tak, že učitelé připravují elektronické studijní materiály analogicky, jako když vydávají skripta (jen jejich technická podoba může být daleko sofistikovanější), a studenti z nich studují, píší testy a řeší úkoly, které pak učitelé hodnotí a opravují. Atp.

Naproti tomu filosofie wiki je daleko univerzálnější a otevřenější, nejsou zde dané takové apriorní struktury. Možnost editace dokumentů lze sice konfigurací systému či byrokratickým zásahem omezit či zakázat, avšak to se stává spíše krajní výjimkou než pravidlem. Pravidlem je, že všichni uživatelé mají možnost naprostou většinu dokumentů nejen číst, ale i upravovat: všichni uživatelé mají prakticky stejné možnosti. (Technické možnosti správců a byrokratů se příliš neliší od možnosti běžných uživatelů; jejich úkolem je zabezpečovat běh systému a eliminovat vandalismy.) Pokud chceme takový systém použít pro e-learning, pak zde odpadá i apriorní rozdělení uživatelů systému na žáky a učitele. Není tomu tak, že by učitelům byla od počátku v systému dána nějaká zvláštní práva, která by je favorizovala před studenty.

Podobností a rozdílů zde nacházíme celou řadu. Použití specializovaných nástrojů e-learningu a principu wiki si nemusí nutně konkurovat. Existují i moduly pro Moodle, které umožňují princip wiki implementovat. Je dobré si uvědomit, že takové obecně orientované systémy, jako je wiki, nemusí být jen nedokonalou náhražkou systémů specializovaných na e-learning. A dále, určité zvláštnosti (jako např. zmíněné odsunutí polarity pedagog–student do pozadí) zde mají zpětný dopad na přístup učitelů i studentů k výuce a tím i na celý vyučovací proces.

Samostudium[editovat]

Velmi často na počátku zrození nějakého studijního předmětu či oboru není nikdo, kdo by dopředu chystal výukové materiály, aby se z nich posléze někdo jiný učil, vypracovával přitom zadané úkoly a byl případně svým učitelem hodnocen a klasifikován. Naopak, velké množství materiálu vzniká v praxi Wikiverzity tak, že student by se rád něco naučil, ale potřebné materiály ještě nejsou k disposici. Proto je nucen sám si začít shánět potřebné informační zdroje a řešit řadu problémů, se kterými se přitom setkává. Své úspěchy a neúspěchy přitom průběžně dokumentuje a publikuje na Wikiverzitě, ještě ve stadiu nehotových věcí. Wikiverzita mu může sloužit i jako pracovní deník. Každé založené stránce je automaticky přiřazena příslušná diskusní stránka, na které je možno obsah dotyčné stránky probírat. Dříve nebo později se najde někdo, kdo se danou problematikou rovněž zabývá, ať už na podobné či odlišné úrovni znalostí, a tak mohou vznikat i vztahy, podobné tradičním rolím učitel–žák, student–tutor či žák–spolužák. Tyto vztahy se však nejsou apriori dané, ale vytvářejí se zpravidla spontánně z přirozeného respektu k osobám, které prokáží své znalosti a pedagogické schopnosti; snáze zde vzniká kooperativní prostředí kolegiality.

Struktura a hierarchie[editovat]

U některých jinojazyčných projektů, začínajících vlastní jazykovu mutaci Wikiversity, můžeme sledovat dosti typický přístup odshora dolů, snažící se napadobovat stavbu skutečných universit: Nejprve je vytvořena jakási společná budova, ta je postupně rozdělována na různé fakulty, ty jsou pak děleny na jednotlivé katedry, na kterých se mají vyučovat jednotlivé předměty. V této fázi často přichází budovatelská krize a projekt připomíná Potěmkinovu vesnici, kdy náhodný uživatel může procházet chodbami kolem dveří s řadou impozantních nápisů; dveře ovšem po otevření zejí prázdnotou. Architekti takových škol narýsují potřebné půdorysy, stanoví pravidla a pak čekají, až se jim učebny začnou plnit kantory a žáky. Tu a tam se pak skutečně najde i takový enthusiast, který stvoří pro potřeby oboru jakýsi základní kurs.

Naznačený postup se snaží napodobit nejen situaci normálních škol, ale i mechanismus jiných e-learningových systémů: Nejdřív jsou připraveny učební materiály a teprve pak jsou do systému vpouštěni žáci, kteří je budou moci konzumovat.

Naproti tomu česká Wikiverzita záhy pochopila, že takový přístup nemá velkou naději na život, a po počátečních neúspěšných pokusech o rozškatulkování celého světa na obory a předměty se přestala takovými snahami vyčerpávat.

Projekty[editovat]

Těžiště současného wikiverzitního života nespočívá v nějakém systematickém budování předmětů s jejich učebními osnovami, ale ve vytváření projektů. Projektem je to, co přímo nějak vyrůstá z aktuálních potřeb uživatelů, z jejich zkušeností a zážitků, které je možné dále reflektovat a zpracovávat. Tyto projekty mohou vypadat zpočátku nenáročně, ale časem mohou vzbudit zájem dalších uživatelů, kteří se začnou k projektu aktivně připojovat. Mnoho projektů není jen záležitostí klávesnice a obrazovky počítače, ale nutí své účastníky těsněji kontaktovat okolní svět.

Snad prvním projektem na Wikiverzitě byl projekt „Struktura a růst mycélia čarodějných kruhů“, tj. studium kruhů, vznikajících prostorovým šířením určitých druhů hub. Namátkou zmiňme takové projekty, jakými je vznikající databáze snů či projekt, zabývající se stavbou elektronických varhan. V takovém projektu se mohou jeho účastníci seznámit s dovednostmi, které by spadaly do mnoha různých oborů (hudební věda, akustika, elektronika, programování, analýza a zpracování signálů aj.)

Lékařské obory[editovat]

I když je zaměření Wikiverzity univerzální, zastoupení lékařských oborů je její živočišnou součástí. Je to dáno mj. tím, že jeden z jejích zakladatelů pracuje jako pedagog na lékařské fakultě, a tak již v době prvopočátku začal vznikat kurs lékařské biofyziky. Jak bylo ale zmíněno výše, období orientace na přípravu kursů bylo záhy opuštěno.

Čímž ovšem není řečeno, že kurzy by být neměly. V souvislosti s výukou v přípravných kursech fyziky (tzv. nulté ročníky na lékařské fakultě) sem byly umístěny texty, doplňující reálné přednášky, nazvané souhrnně jako „MedFyz“ (tj. „Medicínská fyzika“ či „Fyzika pro mediky“). Jsou to texty, které se pokoušejí přetahovat běžné situace středoškolské fyziky do širšího kontextu. Tyto texty by mohly nalézt své uplatnění nejen mezi mediky. Tím je řečeno, že podpora výuky lékařských oborů do prostředí Wikiverzity rozhodně patří a tvoří zde zcela integrální součást. Jednou z hlavních výhod projektů, postavených na koncepci wiki, je vstřícnost této technologie k vytváření vzájemných odkazů a vazeb a takové odkazy a vazby nacházejí své uplatnění právě v takových komplikovaných situacích, kterými se právě studium medicíny zabývá.

Wiki na lékařských fakultách[editovat]

Zároveň s vytvářením Wikiverzity byly vedeny rozhovory a diskuse na některých lékařských fakultách. Jedním z důsledků je, že se i na některých z těchto fakult začaly implementovat místní wiki.

Otázkou je, jak rozdělit své síly mezi práci na wikinách jednotlivých fakult a do jaké míry se účastnit společných projektů, jakými jsou např. zmíněné projekty nadace Wikimedia Foundation, či budovat společnou univerzitní wiki všech lékařských (a j.) fakult apod. To jsou úvahy, o kterých má rozhodně smysl dále diskutovat, zrovna tak jako o problematice užitých licencí atd. Předpokládáme, že diskuse na tato témata najdou své místo i na Mefanetu.

Souhrn[editovat]

Kromě specializovaného e-learningového software se při distanční výuce začínají uplatňovat i technologie, vyvinuté na daleko univerzálnější bazi. Jednou z nich jsou technologie wiki.

Za dobu jednoho a půl roku se nám povedlo přivést k životaschopnému stavu projekt Wikiverzita, ve kterém má své nezastupitelné místo i podpora výuky medicíny. Zároveň vznikají i další wikiprojekty na jednotlivých lékařských fakultách. Úkolem dneška je nalézt vhodnou úroveň vzájemné spolupráce, facilitující vznik smysluplných projektů.

Literatura[editovat]

 1. Wikiversity. Available: http://en.wikiversity.org/
 2. Wikiverzita. Available: http://cs.wikiversity.org/

Prezentace – doprovodný komentář[editovat]

Nadpis[editovat]

Wikiverzita


Drahé dámy, vážení pánové, náš příspěvek jsme nazvali jednoduše Wikiverzita, neboť je to taková aktuální záležitost, která se nám vyklubala těsně před prázdninami tohoto roku. Budeme se ale zamýšlet v trochu širších souvislostech:

Obsah[editovat]

 • Co jsou wikitechnologie
 • Wiki jako alternativa k tradičnímu e-learningu
  (např: MediaWiki vs. Moodle) – Srovnání wiki se speciálními e-learningovými systémy, přednosti a nedostatky wiki v e-learningu
 • Wikiverzita
 • Zkušenosti
 • Vznik české Wikiverzity a její význam pro lékařské obory
 • Wiki na 1.lékařské fakultě
 • Biofyzikální wiki na 2.lékařské fakultě

 • Nejdříve pár slov o tom, jak technologie Wiki mohou být alternativou k tradičním technologiím, vyvinutým speciálně pro potřeby e-learningu, a jako příklad si letmo srovnáme základní vlastnosti software MediaWiki s Moodle.
 • Pak si řekneme něco o Wikiverzitě a
 • pokusíme se extrahovat nějaké zkušenosti