Projekt: Hesla Jednoty bratrské/Historie/≥1996

Z Wikiverzity

Následující roky znamenají roky, pro které bylo české vydání Hesel připravováno. Tzn., že práce např. pro vydání Hesel na rok 1996 probíhaly již v roce 1995.

1996[editovat]

1996 byl prvním rokem, kdy se vydání českých Hesel Jednoty bratrské objevilo na Internetu. Hesla Jednoty bratrské již tradičně vydávala Úzká rada Jednoty bratrské. Od Synodu Jednoty bratrské, který se v ten rok konal v Liberci a který je nadřízeným orgánem Úzké rady, jsem dostal souhlas se zveřejňováním Hesel na Internetu. Příprava probíhala od podzima 1995:

Doména[editovat]

Nejdříve jsem měl pronajatý virtuální server http://www.eunet.cz/dulos o velikosti WWW prostoru 10 MB. Cena za pronájem tehdy činila 1000 Kč/měsíčně plus DPH. Získání vlastní domény tehdy nebylo jednoduché: bylo sice zadarmo, ale dostávaly je jen právnické osoby, které dokázaly svoji žádost opodstatnit. Za tím účelem jsem si zřídil živnostenský list na všeobecnou informační činnost a pak se mi až na jaře 1996 podařilo nechat si zaregistrovat vlastní doménu druhé úrovně dulos.cz

HW[editovat]

Za účelem přípravy vlastních WWW jsem si asi za 35 tis. Kč koupil notebook digital HiNote 433: to číslo znamená 16-bitový procesor Intel SX 486 s taktováním 33 MHz. Operační paměť byla 4 MB.

OS[editovat]

Na notebooku byl předinstalovaný OS Windows 3.11, jeho grafického prostředí jsem využíval prakticky jen pro kontrolu vzhledu HTML stránek. Vlastní příprava textu probíhala v režimu příkazové řádky MS DOSu. Časem jsem si nainstaloval Linux, distribuci Slackware, ale bez grafického prostředí.

SW + formáty dat[editovat]

Už si nevzpomínám a zdrojové soubory z toho roku se mi ještě nepodařilo dohledat. K disposici jsou už jen výsledné soubory v HTML: http://www.dulos.cz/cz/jb/hesla/hes96idx.htm

Kódování[editovat]

Bratří Kamenických

Archiv[editovat]

Zdrojové soubory z té doby jsem zatím nenalezl (asi budou ještě někde na nějaké diskettě z té doby). Výsledné HTML soubory: [1]

1997[editovat]

HW + OS zůstával stejný, ale možná už tehdy jsem měl dokoupené rozšíření operační paměti o 8 MB.

formáty dat[editovat]

Už si nevzpomínám, jaký byl primární textový zdroj, jestli soubory z tiskárny anebo od překladatelů ve formátu T602.

Dochovaly se tři zdrojové soubory hes9703.txt, hes97pre.pl, hes9703.pre, ze kterých vysvítá, že rovněž existoval soubor hes97kni.tab a soubory perikop hes97per.txt, soubor s hesly měsíců hes97mes.txt. Vstupní soubor byl textový a z něj se pomocí perlovského skriptu o délce 442 řádek generoval soubor ve formátu .PRE a z něj pak dalším (nedochovaným) skriptem soubor HTML. Každý měsíc byl v samostatných souborech. Tento základní postup se zachoval po více než deset dalších let, bez zásadnějších změn až dodnes.

Výsledné HTML soubory jsou na http://www.dulos.cz/cz/jb/hesla/hes97idx.htm

1998[editovat]

formáty dat[editovat]

Hesla na rok 1998 tiskl "PLASTIC - tiskárna Zaplatílek, Vesec 66". Odtud jsem dostal soubory se sazbou pro sázecí systém VENTURA, ze kterých jsem generoval soubory .PRE. Zachovaly se soubory .PRE pro všechny měsíce a kupodivu dokumentace readme98, ve které je celkem dobře zdokumentovaný tehdejší postup generování Hesel. Skript HES98PRE.PL pro předúpravy Hesla z formatu VENTURA do .PRE už má 1505 řádek.

synod Jednoty bratrské[editovat]

V tomto roce proběhl kritický synod Jednoty bratrské v Nové Pace, na kterém se eskalovalo schizma v Jednotě bratrské.

1999[editovat]

Nepodařilo se docílit společní dohody na vydávání Hesel Jednoty bratrské a proto od tohoto roku obě rozdělené části české Jednoty bratrské (provincie a distrikt) mají svoje vlastní vydání. Hesla v rámci české provincie vydává dále Úzká rada JB v Nové Pace, opět v tiskárně PLASTIC.

Vydávánání Hesel pro distrikt se ujímá pražský sbor Jednoty bratrské a já jakoždo jeho člen, který má z minulých let nějaké zkušenosti se zpracováním textu Hesel, nabízím svoji pomoc. Převod do češtiny zajišťuje kazatel Miroslav Matouš, od kterého dostanu text ve formátu jeho textového editoru T602. Provádím korektury a další editorskou práci a připravuji text pro tiskárnu Oliva, křesťanské nakladatelství a knihkupectví s.r.o. Tiskárně vyhovuje formátT602, kódovani Kamenickych.

Upravuji svůj loňský skript, který chroustal sazbu ve Ventuře, na vstup z T602; program hes99pre.pl má letos 1513 řádek a výsledkem jsou opět soubory ve formátu .PRE, ze kterých generuji HTML.

Technologický postup[editovat]

Vypadá to, že se zachovaly asi všechny soubory z té doby, ale postup práce podle jednotlivých adresářů stejně zcela jasný není:

  • work-00: Textové soubory ve formátu editoru T602, kódování Kamenických, poslední editace ze dne 2008-09-06, jsou připravené pro tiskárnu (viz readme), přičemž je dodrženo striktní formátování textu (viz hes99for). Zde je ukázka: hes99-1.602. Pro další převod do HTML jsou překódovány do ISO-Latin2.
  • work-01: 82-řádkový skriptík. h99-01.pl převede text do mezikódu (ukázka: hes99-1.01. (Ten další, 153-řádkový skriptík 62h.pl pro přímý převod z formátu T602 do do HTML asi bude něco z minulých let.)
  • work-02: Skriptík hes99spl.pl rozdělí soubory (každý obsahuje půlrok) v mezikódu do měsíců (podle stránek v T602).
  • work-03: Tady to už moc nechápu, jsou tu nějaké staré věci, asi jsem v nich hledal nějakou inspiraci
  • work-04: dtto
  • work-05: tady jsou už soubory v mezikódu, .PRE a výsledném HTML. Datum posledních změn ale až 1999-02-17, takže se možná jedná o nějaké dodělávky.

2000[editovat]

Hesla do češtiny převádějí kazatelé Miroslav Matouš (první pololetí) a Jindřich Halama sen. (druhé pololetí). Postup je podobný jako v minulém roce, od loňska upravený skript hes00pre.pl má letos 1565 řádek.

Někdy na přelomu října a listopadu 1999 nám ale tiskárna Oliva oznamuje, že na ní byly vykonávány výhrůžky a nátlak, aby pro nás Hesla přestala tisknout, a tím pádem ukončuje s námi spolupráci. Dostáváme se do svízelné situace, kde sehnat další tiskárnu, která by byla schopna vydat nám Hesla za přijatelnou cenu do konce roku. Nakonec to beru na sebe, rychle se učím LaTeX a píšu skript hes00tex.pl o délce 1267 řádek na konverzi z formátu .PRE do formátu .TEX pro LaTeX.

Výstupem je formát .dvi, ve kterém pomocí utility dvidvi provádím montáž čtyř stránek A6 na jednu stránku A4 a utilitou dvips jej pak konvertuji do postscriptu. 1999-12-03 mám konečně hotovou finální sazbu, kterou nám vytiskou u metodistů na Risographu. Bratr Maláč mi pomáhá a zaučuje mě do základů knihařiny. Půjčuje nám malý ruční knihařský lis, který vezu do našeho sboru v Hálkově ulici, a tam v Řehořově síni až do vánoc konáme brigády a lepíme Hesla. Slepená Hesla pak zase průběžně vozím na na vozíku k ořezání a pak už je distribuujeme po našich sborech.

Až potom je čas na generování Hesel pro web. Skript hes00htm.pl má letos 1150 řádek.

2001[editovat]

2002[editovat]

2003[editovat]

2004[editovat]

2005[editovat]

Papírové vydání[editovat]

Pár desítek svazků jsem nechal experimentálně ručně svázat v knihárě Dyntar - Vimperk.

2006[editovat]

2007[editovat]

2008[editovat]

2009[editovat]