Projekt: Hesla Jednoty bratrské/2009/index php

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

PHP soubor pro editaci databáze s Hesly, původně nazvaný index.php

<?php
require_once 'functions.php';
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">
<!--
verze 10.01 ze dne : 2009-03-13
licence: GFDL + CC-BY-SA
autor: sl
spoluautor: http://cs.wikiversity.org/wiki/User:Kychot
-->
<head>
<meta http-equiv="Content-type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<link rel="styleSheet" type="text/css" href="./styl.css" />
<title>Hesla Jednoty bratrské</title>
</head>

<?php

if (isset($_REQUEST['set_date'])) {
	$date = mktime(0, 0, 0, $_REQUEST['month'], $_REQUEST['day'], $_REQUEST['year']);
} else {
	$date = isset($_REQUEST['date']) ? strtotime($_REQUEST['date']) : strtotime(DEFAULT_DATE);
}

if (isset($_REQUEST['save'])) {
	switch($_REQUEST['save']) {
		case "< předchozí":
			save_all($date);
			$date -= (60 * 60 * 24);
			break;
		case "následující >":
			save_all($date);
			$date += (60 * 60 * 24);
			break;
		default:
			save_all($date);
			break;
	}
}

if (isset($_REQUEST['sel'])) {
	sel();
}

?>

<body>
<div id="stranka-obal">
<div id="hlavni">

<form action='<?php echo $_SERVER['PHP_SELF'] ?>' method='post'>
<div class='navigace'>
<table>
	<tr>
		<td>
			<input type="hidden" name="date" value="<?php echo date("Y-m-d", $date); ?>" />
			<input type="submit" name="save" value="&lt; předchozí" />
			<input type="submit"	name="save" value="uložit" />
			<input type="submit" name="save" value="následující &gt;" />
		</td>
		<td class='vyber-data'>
			<span><?php echo $dny[date("N", $date)] ?> </span>
			<input type="text" name="day" value="<?php echo date("j", $date) ?>"
				maxlength="2" size="2" />.
			<select name="month">
				<?php foreach($mesice as $key => $value): ?>
				<option value="<?php echo $key ?>"
				<?php echo $key == date("n", $date) ? "selected='selected'" : ""; ?>><?php echo $value ?></option>
				<?php endforeach ?>
			</select>
			<input type="text" name="year"
				value="<?php echo date("Y", $date) ?>" maxlength="4" size="4" />
			<input type="submit" name="set_date" value="nastav" />
		</td>
	</tr>
</table>
</div>

<?php  if (date("d", $date) == 1): // zobrazovat jen 1. den v měsíci ?>
	<div class='heslo'>
		<strong>Heslo měsíce: </strong>
		<?php get_losung("", $date, "MONTH", "los", false); ?><br />
		<?php get_losung("ekumenický", $date, "MONTH", "cep"); ?>
		<?php get_losung("kralický", $date, "MONTH", "kra"); ?>
		<?php get_losung("jiný", $date, "MONTH", "oth"); ?>
	</div>
<?php endif;?>

<div class='heslo'>
	<?php	get_day("Týden", $date, "week"); ?>
	<?php	get_day("Významný den", $date, "important"); ?>
	<?php get_day("Svátek", $date, "holiday"); ?>
	<?php get_day("Neděle", $date, "sunday"); ?>
</div>

<div class='heslo'>
	<strong>SZ: </strong>
	<?php get_losung("", $date, "OT", "los", false); ?><br />
	<?php get_losung("ekumenický", $date, "OT", "cep"); ?>
	<?php get_losung("kralický", $date, "OT", "kra"); ?>
	<?php get_losung("jiný", $date, "OT", "oth"); ?>
</div>

<div class='heslo'>
	<strong>NZ: </strong>
	<?php get_losung("", $date, "NT", "los", false); ?><br />
	<?php get_losung("ekumenický", $date, "NT", "cep"); ?>
	<?php get_losung("kralický", $date, "NT", "kra"); ?>
	<?php get_losung("jiný", $date, "NT", "oth"); ?>
</div>

<p><strong>Píseň</strong> <?php get_song($date, "Ld", "cs"); ?></p>

<p>
	<strong>Čtení</strong><br />
	<?php get_reading("1. čtení", $date, "SR"); ?>
	<?php get_reading("2. čtení", $date, "CR"); ?>
	<?php get_reading("evangelium", $date, "Ev"); ?>
	<?php get_reading("epištola", $date, "Ep"); ?>
	<?php get_reading("žalm", $date, "Ps"); ?>
</p>

<p>
	<strong>Výročí</strong>
	<?php get_comment($date); ?>
</p>

<p>
<input type="hidden" name="date"
	value="<?php echo date("Y-m-d", $date); ?>" />
	<input type="submit" name="save" value="&lt; předchozí" />
	<input type="submit" name="save" value="uložit" />
	<input type="submit" name="save" value="následující &gt;" />
</p>

</form>

</div><!-- hlavni -->
</div><!-- stranka-obal -->
</body>
</html>