Projekt: Hesla Jednoty bratrské/1999/h99-01.pl

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
                                       
#!/usr/bin/perl

#h99-01.pl   Transformuje hesla99 z T602 do mezikodu 01
#	\xFE nahrazuje  

$/ = "\r\n";         # paragraph mode

foreach $filename (@ARGV)
  {
  open(INFILE, $filename)
  || do
   {
    print STDERR "Nemuzu otevrit soubor $file: $!\n";
    next;
   };
  }
binmode (INFILE);

while (<INFILE>)      # pro kazdy paragraph:
 {
  if (/^@/) { next; }      # vyhod ridici radky
  s/\x0d//g;			# vyhod CR

  s/\xad\x8d\x0a//g;      # vyhod hyphen + softCR + LF
  s/\x8d\x0a/ /g;      # soft CR + LF -> mezera
  s/\x8d/ /g;         # soft CR -> mezera
  s/\0x1a//;			# vyhod EOF
  s/\xfe/&nbsp;/g;		# tvrde mezery

#  s/\x01/ <!-font_Elite-> /g;   # Fonty
  s/\x01//g;				#ignoruj
#  s/\x03/ <!-font_Condens-> /g;
  s/\x03//g;				#ignoruj
  s/\x11/ <!-font_UZV1-> /g;
  s/\x12/ <!-font_UZV2-> /g;
  s/\x15/ <!-font_UZV3-> /g;
  s/\x17/ <!-font_UZV4-> /g;
  s/\x18/ <!-font_UZV5-> /g;
  s/\x19/ <!-font_UZV6-> /g;

  s/\x13//g;			# podtrzene ignoruj
  s/\x14//g;			# horni index ignoruj
  s/\x16//g;			# dolni index ignoruj
  s/\#//g;
  s/[\xB0-\xDF]+//g;			 #semigrafika pryc

  &pairs('\x02', '<B>', '</B>', 2);   # tucne
  &pairs('\x04', '<I>', '</I>', 3);   # kursiva
#  &pairs('\x14', '<!-horni_i->', '<!-/horni_i->', 4);
#  &pairs('\x16', '<!-dolni_i->', '<!-/dolni_i->', 5);
  &pairs('\x0F', '<H3>', '</H3>', 6);   # siroke
  &pairs('\x10', '<H2>', '</H2>', 7);   # vysoke
  &pairs('\x1D', '<H1>', '</H1>', 8);   # velke
#  &pairs('\x13', '<U>', '</U>', 1);   # podtrzene

  s/ +$//;         # ukousni posledni mezery
 print;
 }

if ($flag[2]) { print STDERR "ERROR: lichy pocet 'tucny text' <B> !\n"; }
if ($flag[3]) { print STDERR "ERROR: lichy pocet 'kursiva' <I> !\n"; }
if ($flag[4]) { print STDERR "ERROR: lichy pocet 'horni index' !\n"; }
if ($flag[5]) { print STDERR "ERROR: lichy pocet 'dolni index' !\n"; }
if ($flag[6]) { print STDERR "ERROR: lichy pocet 'siroke pismo' <H3> !\n"; }
if ($flag[7]) { print STDERR "ERROR: lichy pocet 'vysoke pismo' <H2> !\n"; }
if ($flag[8]) { print STDERR "ERROR: lichy pocet 'velke pismo' <H1> !\n"; }
if ($flag[1]) { print STDERR "ERROR: lichy pocet 'podtrzeny text' <U> !\n"; }

# Subroutiny:

sub pairs         # Nahrazuje a upravuje pary
 {
  ($x, $html, $htmlend, $i) = @_;   # hexa kod, cim nahradit, index
  s/$x\s*$x//g;      # vyhodi prazdne pary
  s/\r\n($x)/$1\r\n/g;      # </...> ze zacatku na konec predch. radky
  while (/($x)/)
   {
   if(!$flag[$i]) { $_ = $`."$html".$'; }
   else      { $_ = $`."$htmlend".$'; }
   $flag[$i] = !$flag[$i];
   }
 }