Přeskočit na obsah

Nová slova

Z Wikiverzity
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu:
Příslušnost: všeobecná

Výzkumný projekt Nová slova slouží k zaznamenávání nově vznikajícího českého lexika. Zaznamenáváme slova na základě toho, že se vyskytla jakožto nové české označení pro určitou skutečnost (často novou, nově nahlíženou nebo se právě měnící), bez ohledu na to, zda se zdají být označeními trvalými, nebo jen příležitostnými — jednak i příležitostná slova jsou poučná z hlediska slovotvorby, jednak se slovo zprvu příležitostné může někdy stát označením trvalým. Nezaznamenáváme však tabuové používání zájmen či označování obecnými pejorativy (např. „teď nám to někdo přitáh do firmy“ nebo „někde jsem tu sračku chytil“ v případě Covid-19), protože se jedná o princip pojmenování použitelný univerzálně, nevázaný na jednotlivý označovaný jev.

Slova shromažďujeme po tématech, resp. příležitostech vzniku. Tematická skupina slov pak tvoří společnou sekci projektu, která může být případně vydělena na samostatnou podstránku, nebo dále podrozdělena. Tím pak např. různá soupeřící označení pro tentýž jev budou popsána v téže sekci, resp. na téže podstránce, a ne oddělena vzdáleností v abecedě.

Výskyty slov sdružujeme podle typu výskytu (soukromá či pracovní korespondence, rozhovor, tisk, sociální sítě atd., není to uzavřený seznam a můžeme to podle potřeby průběžně přestrukturovávat) a k jednotlivým výskytům doplňujeme příklady, a to buď odkazem, dá-li se odkázat, nebo jménem uživatele, který se se slovem setkal. Odkaz má smysl tam, kde se jedná o text na internetu skutečně veřejně přístupný, tedy ne uzavřené skupiny na sociálních sítích, firemní intranety apod.

Bylo by vhodné, aby výskyty zaznamenaných slov byly dohledatelné. V případě výskytů v korespondenci nebo v rozhovoru nebo v uzavřených skupinách na sociálních sítích je proto důležité označení uživatele, který dotyčný výraz např. přečetl ve zprávě od kolegy nebo zaslechl v hovoru na ulici. Proto, pokud chcete doplnit takovýto výskyt, ale nemáte uživatelský účet, zvažte, zda si jej přece jen nezaložit, je to úkon nanejvýš na pár minut. Pokud si z nějakého důvodu uživatelský účet zakládat nechcete, pak prosím výskyt raději zaznamenejte na diskusní stránku spolu s nějakou přezdívkou či šifrou, kterou můžete být v tabulce označeni, a Váš záznam pak do tabulky zanese někdo z registrovaných uživatelů.

Počítačové technologie[editovat]

slovo význam etymologie (je-li určitelná) výskyt
sušenka cookie (malý soubor s informacemi webové stránky uložený prohlížečem na straně uživatele) kalk z originálního „cookie“
 • sociální sítě (Okoun.cz: příklad)
 • uživatelská nápověda na webu (příklad)
 • odborné texty na webu
 • pracovní korespondence (Mmh od 90. let)
 • rozhovor (Mmh od 90. let)
výběrníček menu (v uživatelském rozhraní nebo v interaktivní dokumentaci) nejspíše z „výběr“ analogií k „jídelníček“
 • komentáře ke zdrojovým textům (Mmh od konce 90. let)
 • pracovní korespondence (Mmh od 2014)
 • rozhovor (Mmh)

Pandemie Covid-19[editovat]

Označení pro virus SARS-CoV-2[editovat]

slovo etymologie (je-li určitelná) výskyt
covídek zpětně podle onemocnění
číňan metonymií z „Číňan“
 • rozhovor (Mmh od 2020)
čínský virus podle Číny, odkud se virus rozšířil
 • sociální sítě (Twitter: příklad)
 • rozhovor (Mmh od 2020)
čínský lidový virus aluze na Čínskou lidovou republiku, odkud se virus rozšířil
 • sociální sítě (Okoun.cz)
korona zkratka za „koronavirus“
 • tisk
 • sociální sítě (Okoun.cz, Twitter, Facebook)
 • soukromá korespondence (Mmh od 2020)
 • pracovní korespondence (Mmh od 2020)
 • rozhovor (Mmh od 2020)
koviďák zpětně podle onemocnění
 • sociální sítě (Okoun)
kovídek zpětně podle onemocnění

Označení pro onemocnění Covid-19[editovat]

slovo etymologie (je-li určitelná) výskyt
covid
(čteno [ko-] i [co-])
zkratka za „Covid-19“
 • tisk
 • sociální sítě (Okoun.cz, Twitter, Facebook)
 • soukromá korespondence (Mmh od 2020)
 • pracovní korespondence (Mmh od 2020)
 • rozhovor (Mmh od 2020)
čínská chřipka podle Číny, odkud se nákaza rozšířila
 • sociální sítě (Twitter: příklad)
 • soukromá korespondence (Mmh od 2020)
 • rozhovor (Mmh od 2020)
čínská lidová chřipka aluze na Čínskou lidovou republiku, odkud se choroba rozšířila
čínská lidová viróza aluze na Čínskou lidovou republiku, odkud se choroba rozšířila
 • rozhovor (Mmh od 2020)
čínský mor expresivním přenosem významu z „mor“ a podle Číny, odkud se choroba rozšířila
 • sociální sítě
 • rozhovor (Mmh od 2020)
chrobka pravděpodobně jen mimoděčná pravopisná varianta ke „chropka“
 • pracovní korespondence (Mmh 2021)
chropka pravděpodobně z „chřipka“ zkřížením s „chroptět“
 • tisk
 • sociální sítě (Okoun.cz, Facebook, Twitter)
 • pracovní korespondence (Mmh od 2020)
 • soukromá korespondence (Mmh od 2020)
 • rozhovor (Mmh od 2020)
korona metonymií podle viru, zkratka za „koronavirus“
 • tisk
 • sociální sítě (Okoun.cz, Twitter, Facebook)
 • soukromá korespondence (Mmh od 2020)
 • pracovní korespondence (Mmh od 2020)
 • rozhovor (Mmh od 2020)
kovid zkratka za „Covid-19“
 • tisk
 • sociální sítě (Okoun.cz, Twitter, Facebook)
 • soukromá korespondence (Mmh od 2020)
 • pracovní korespondence (Mmh od 2020)
 • rozhovor (Mmh od 2020)
mor expresivním přenosem významu z „mor“
 • sociální sítě
 • rozhovor (Mmh od 2020)
rýmomor z „rýma“ a „mor“
 • soukromá korespondence (Mmh od 2020)
rýmor z „rýma“ a „mor“
 • soukromá korespondence (Mmh od 2020)
 • rozhovor (Mmh od 2020)
rýmula slovní hříčka z „rýma“ a z příjmení epidemiologa a svého času ministra zdravotnictví Romana Prymuly
 • soukromá korespondence (Mmh od 2020)
 • rozhovor (Mmh od 2020)

Další souvisící jevy[editovat]

slovo význam etymologie (je-li určitelná) výskyt
covidovat být nemocen s Covid-19 z „Covid-19“ a „-ovat“
haranténa přítomnost s dětmi doma, když jsou školy zavřené kvůli karanténě nebo jinému opatření z „karanténa“ a „harant“
 • sociální sítě (Facebook)
 • rozhovor (Mmh)
knihokno výpůjční okno, zřízené knihovnou na dobu, kdy podle vládní vyhlášky nesmí být otevřená z „kniha“ a „okno“
koronténa karanténa kvůli Covid-19 z „karanténa“ a „korona(virus)“
 • pracovní korespondence (Mmh)
 • rozhovor (Mmh)
koviďák pacient s Covid-19 z „Covid-19“ a „-ák“
 • sociální sítě (Okoun)
kovidárium oddělení pro pacienty s Covid-19 z „Covid-19“ a „-árium“
 • denní tisk (iDnes: příklad)
 • sociální sítě (Okoun)
kovidiny
 1. přehnaný strach z nákazy virem SARS-CoV-2
 2. hypochondrické hledání (a nalézání) symptomů onemocnění Covid-2
 3. jakákoli zpráva o viru nebo onemocnění, které mluvčí nevěří
 4. úkony, které by člověk nedělal, nebýt pandemie Covid-2
ve významech 1–3 z „Covid-19“ a „vidiny“; ve významu 4 pravděpodobněji z „Covid-19“ připodobněním ke „koniny“
 • sociální sítě (Facebook)
 • rozhovor (Mmh)
kovidle: hodit kovidle do něčeho něčemu zabránit v souvislosti s pandemií anebo státními protipandemickými opatřeními z „Covid-19“ a rčení „hodit do něčeho vidle“
 • rozhovor (Mmh: „měli jsme všechno nachystaný, ale pak nám do toho Prymula hodil kovidle“ 2020)
kurvanténa karanténa, která člověku nějak kříží plány nebo komplikuje život z „karanténa“ a z kletby „kurva“
 • sociální sítě (Facebook)
 • rozhovor (Mmh)
negáč negativní výsledek testu z „negativní“ a „-áč“
negouš osoba s negativním výsledkem testu z „negativní“ a „-ouš“
 • rozhovor (Mmh: „u nás dobrý, všichni negouši“ 2020)
nosál osoba nosící ochranu úst a nosu tak, že nos nechráněně vyčnívá významový přenos již existujícího výrazu „nosál“
ochropnout onemocnět chropkou (Covid-19) podle „chropka“ analogií s „onemocnět“
 • soukromá korespondence (Mmh)
 • rozhovor (Mmh)
opaření opatření zdůvodněná bojem proti pandemii záměrný překlep z „opatření“
 • sociální sítě (Okoun.cz: příklad)
 • soukromá korespondence (Mmh)
podnosák osoba nosící ochranu úst a nosu tak, že nos nechráněně vyčnívá z „pod nosem“ a „-ák“
popírač
 1. osoba popírající existenci SARS-CoV-2 nebo Covid-2
 2. kdokoliv, kdo nesouhlasí s něčím, o čem je mluvčí v souvislosti s Covid-2 přesvědčen
významové zúžení již existujícícho výrazu „popírač“
 • tisk
 • sociální sítě
 • soukromá korespondence (Mmh)
 • rozhovor (Mmh)
póza pozitivní výsledek testu z „pozitivní“ patrně příklonem k „póza“
prošťournout otestovat výtěrovým testem na přítomnost viru nebo protilátek na sliznicích podle způsobu odběru z nosu nebo z jícnu
 • sociální sítě (Twitter: příklad)
 • rozhovor (Mmh od 2020)
rouškoš koš na roušky (ochranné prostředky úst a nosu) z „rouška“ a „koš“
 • cedule ve veřejně nepřístupném prostoru (Mmh od 2020)
 • rozhovor (Mmh od 2020)
špejle výtěrová tyčinka podle podobnosti se špejlí
 • rozhovor (Mmh od 2020)
špejle: strčit špejli do hlavy otestovat výtěrovým testem na přítomnost viru nebo protilátek na sliznicích podle „špejle“ ve smyslu „výtěrová tyčinka“ a způsobu odběru z nosu nebo z jícnu
 • rozhovor (Mmh od 2020)
zkovidnatět onemocnět na Covid-19 z „Covid-19“, „z-“ a „-natět“
 • rozhovor (Mmh od 2022)