Nápověda:Odkazy

Z Wikiverzity

Wikiverzita je součástí WWW, celosvětové hypertextové sítě, tedy soustavy stránek vzájemně propojených odkazy. Právě dobrá propojenost jednotlivých stránek Wikiverzity mezi sebou, s jinými projekty nadace Wikimedia (Wikipedií, Wikislovníkem, Wikizdroji a dalšími) i se všemožnými dalšími stránkami WWW ji činí dobře využitelnou pro vzdělávání. Účastníme-li se tvorby jakékoli stránky na Wikiverzitě, nezapomínejme proto smysluplnou měrou odkazovat na jiné stránky.

Odkazy na stránky Wikiverzity[editovat]

Nejjednodušeji se z textu odkazuje na jiné wikiverzitní stránky. Název stránky (její hlavní nadpis, zobrazený nahoře těsně pod její navigační lištou), na kterou chceme odkázat, prostě uzavřeme do dvojitých hranatých závorek (ty na běžné české klávesnici zapíšeme pomocí současného stisku pravé klávesy Alt a klávesy F, resp. G):

do zdrojového kódu stránky napíšeme na stránce se potom objeví
[[Latina]] Latina

Chceme-li, aby se klikací text na stránce lišil od názvu stránky, zapíšeme jej těsně za název stránky, od kterého jej oddělíme svislicí | (tu na běžné české klávesnici zapíšeme pomocí současného stisku pravé klávesy Alt a klávesy W):

do zdrojového kódu stránky napíšeme na stránce se potom objeví
[[Latina|úložiště vzdělávacích materiálů k latině]] úložiště vzdělávacích materiálů k latině

Odkazovat můžeme i na jednotlivé kapitoly stránky. Pak bezprostředně za název odkazované stránky (a před případný popisný text odkazu) napíšeme mřížku # (tu na běžné české klávesnici zapíšeme pomocí současného stisku pravé klávesy Alt a klávesy X) a za ni název odkazované kapitoly:

do zdrojového kódu stránky napíšeme na stránce se potom objeví
[[Latina#Kurzy latiny]] Latina#Kurzy latiny
[[Latina#Kurzy latiny|kurzy latiny na Wikiverzitě]] kurzy latiny na Wikiverzitě

Zjednodušeným způsobem je možno odkazovat na podstránky, tedy na stránky, jejichž název je tvořen názvem zdrojové stránky, rozšířeným o lomítko a název podstránky. Odkaz ze zdrojové stránky na podstránku se pak dá zapsat i bez opakování názvu zdrojové stránky. Tak má například tato stránka podstránku Nápověda:Odkazy/Vkládání podstránek, na kterou je možno zjednodušeně odkazovat takto:

do zdrojového kódu stránky napíšeme na stránce se potom objeví
[[/Vkládání podstránek]] /Vkládání podstránek
[[/Vkládání podstránek|podstránka pojednávající o vkládání podstránek]] podstránka pojednávající o vkládání podstránek

(Uvedené odkazy by samozřejmě bylo možno opět rozšířit o odkaz na jednotlivou kapitolu, kdyby podstránka byla členěna na kapitoly.)

Na podstránky je nadto možno nejen odkazovat, nýbrž je i celé vkládat do hlavní stránky — pak se jméno podstránky uvozené lomítkem místo do dvojitých hranatých závorek vloží do dvojitých složených závorek (ty na běžné české klávesnici získáme současným stiskem pravé klávesy Alt a klávesy B, resp. N). Například tento odstavec je vložen do textu hlavní stránky pomocí {{/Vkládání podstránek}}.

Odkazy na jiné projekty nadace Wikimedia[editovat]

Chceme-li odkázat na jiný projekt nadace Wikimedia, předsadíme názvu odkazované stránky zkratku projektu, oddělenou dvojtečkou. Nejčastěji asi budeme odkazovat na českou wikipedii, jejíž zkratka je w. Odkázat můžeme opět i na jednotlivou kapitolu a do odkazu samozřejmě můžeme uvést klikací text oddělený svislicí:

do zdrojového kódu stránky napíšeme na stránce se potom objeví
[[w:Latina]] w:Latina
[[w:Latina|článek o latině na české Wikipedii]] článek o latině na české Wikipedii
[[w:Latina#Latinské pády]] w:Latina#Latinské pády
[[w:Latina#Latinské pády|přehled latinských pádů na české Wikipedii]] přehled latinských pádů na české Wikipedii

Chceme-li odkázat na cizojazyčnou verzi Wikipedie, pak její zkratku v odkazu rozšíříme o kód jazyka, oddělený opět dvojtečkou. Kupříkladu odkaz na anglickou Wikipedii bude začínat w:en:, na slovenskou w:sk:, na německou w:de: atd. (seznam dvoupísmenných kódů 136 nejdůležitějších jazyků najdeme na české Wikipedii, seznam třípísmenných kódů, využívaných pro jazyky neoznačené dvoupísmenným kódem, na stránkách SIL International):

do zdrojového kódu stránky napíšeme na stránce se potom objeví
[[w:sk:Latinčina|článek o latině na slovenské Wikipedii]] článek o latině na slovenské Wikipedii
[[w:de:Latein|článek o latině na německé Wikipedii]] článek o latině na německé Wikipedii
[[w:en:Latin#Official status|latina jako úřední jazyk]] latina jako úřední jazyk

Chceme-li odkazovat na jiné wikiprojekty než na Wikipedii, pak zkratku Wikipedie w nahradíme zkratkou příslušného projektu — wikt pro Wikislovník, s pro Wikizdroje, b pro Wikiknihy, n pro Wikizprávy, q pro Wikicitáty, species pro Wikidruhy, voy pro Wikicesty, commons pro všeobecné úložiště souborů Wikimedia Commons (úplný přehled wikiprojektů a použitelných forem odkazů na ně je k nalezení v nápovědě Metawiki):

do zdrojového kódu stránky napíšeme na stránce se potom objeví
[[wikt:latina|heslo latina v českém Wikislovníku]] heslo latina v českém Wikislovníku
[[b:Latina|nedokončený pokus o učebnici latiny v českých Wikiknihách]] nedokončený pokus o učebnici latiny v českých Wikiknihách
[[b:de:Latein|rozsáhlá učebnice latiny v německých Wikiknihách]] rozsáhlá učebnice latiny v německých Wikiknihách
[[voy:en:Prague#Getting into the city from the airport|jak se dostat v Praze z letiště do centra]] jak se dostat v Praze z letiště do centra

Odkazy na jiné webové stránky[editovat]

Pro odkazování na webové stránky mimo projekty nadace Wikimedia se používají odlišné způsoby zápisu, jejichž základní částí je URL, tedy úplná internetová adresa zdroje, na nějž chceme odkazovat. Nejjednodušší možností zápisu je prosté vložení URL do textu:

do zdrojového kódu stránky napíšeme na stránce se potom objeví
http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/home.html http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/home.html

Druhou možností je uzavřít URL odkazovaného zdroje do jednoduchých hranatých závorek. Pak se odkaz v textu zobrazí jako číslo (generované automaticky podle pořadí odkazu v textu):

do zdrojového kódu stránky napíšeme na stránce se potom objeví
[http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/home.html] [1]

Konečně, i odkaz mimo wikiprojekty můžeme opatřit jiným klikacím textem. Ten potom ovšem od URL oddělíme prostou mezerou:

do zdrojového kódu stránky napíšeme na stránce se potom objeví
[http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/home.html Lacus Curtius, sbírka materiálů pro studium latiny provozovaná Chicagskou univerzitou] Lacus Curtius, sbírka materiálů pro studium latiny provozovaná Chicagskou univerzitou

Odkazovat na vybrané kapitoly nebo jinak vymezené části zdroje je možno jen tehdy, pokud jsou ve zdroji definovány rozlišovače URL pro tyto části. Mřížka a rozlišovač jsou pak poslední částí URL:

do zdrojového kódu stránky napíšeme na stránce se potom objeví
[http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-121#p31 § 31 Autorského zákona] § 31 Autorského zákona

Zařazení odkazů do textu stránky[editovat]

Odkazy, ať už míří na wikipedické stránky, na další wikiprojekty, nebo jinam na web, můžeme včleňovat přímo do plynulého textu (jako je předvedeno na slově „web“ v této větě, z něhož se kliknutím dostaneme na wikipedický článek). Občas se ovšem hodí zapisovat odkazy na zdroje mimo plynulý text, např. jako seznam doporučených zdrojů k určitému tématu. V takovém případě je vhodné oddělit jednotlivé odkazy odrážkami (znak * na začátku řádky, následovaná jedním odkazem), odkazy opatřit smysluplnými popisy, a případně též vyznačit za odkazem jazyk zdroje jazykovou šablonou, tedy kódem jazyka uzavřeným do dvojitých složených závorek (tedy např. za odkazem na zdroj v angličtině uvedeme {{en}}, což se pak ve výsledním textu stránky objeví jako (en)).