MySQL/mysqld/neběží

Z Wikiverzity
< MySQL‎ | mysqld

MySQL/mysqld/neběží

Nejdřív se seznámíme s tím, jak to vypadá, když mysqld běží.

Zastaven[editovat]

V případě, že byl démon zastaven, dostaneme hlášky (příklady z instalace Ubuntu 14.04.1 na HP EliteBook 8530w):

$ mysql
  ERROR 2002 (HY000): Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)
$ ps auxw | grep mysql
$ mysqladmin -uroot -pheslo_mysql_roota status
  mysqladmin: connect to server at 'localhost' failed
  error: 'Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)'
  Check that mysqld is running and that the socket: '/var/run/mysqld/mysqld.sock' exists!
# status mysql
  mysql stop/waiting
# /etc/init.d/mysql status
  * MySQL is stopped.

Nerozběhl se[editovat]

V případě, že se démon vůbec nerozběhl, dostáváme ty samé hlášky (příklady z instalace Ubuntu 12.04.5 LTS na Mivvy m310, stav po aktualizaci distribuce ze dne 2014-09-18, kdy se mysqld už nespustil):

$ mysql
  ERROR 2002 (HY000): Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)
$ ps auxw | grep mysql
$ mysqladmin -uroot '-pble ble' status
  mysqladmin: connect to server at 'localhost' failed
  error: 'Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)'
  Check that mysqld is running and that the socket: '/var/run/mysqld/mysqld.sock' exists!
$ /etc/init.d/mysql status
  Rather than invoking init scripts through /etc/init.d, use the service(8) utility, e.g. service mysql status
  Since the script you are attempting to invoke has been converted to an Upstart job, you may also use the status(8) utility, e.g. status mysql
  mysql stop/waiting
$ service mysql status
  mysql stop/waiting
$ status mysql
  mysql stop/waiting

Jak se dalo očekávat, výše uvedenými dotazy zjistíme, jestli mysqld běží anebo neběží, ale nerozlišíme, jestli předtím běžel a byl zastaven, anebo se vůbec nerozběhl. (Jen si můžeme povšimnout, že zatímco v distribuci 12.04 LTS je možno některé příkazy spouštět jako obyčejný uživatel $, v distribuci 14.04 už je nutné spouštět je jako root #, respektive přes sudo.)

Problém[editovat]

Problém je, pokud se nainstalovaný mysqld sám vůbec nerozběhne. Jak zjistit, kde je zádrhel?

Zkusíme démona nastartovat ručně:

# /etc/init.d/mysql start
  Rather than invoking init scripts through /etc/init.d, use the service(8)

utility, e.g. service mysql start

  Since the script you are attempting to invoke has been converted to an Upstart job, you may also use the start(8) utility, e.g. start mysql

start: Job failed to start

# service mysql start

start: Job failed to start

# start mysql
  start: Job failed to start

Nic více se nedozvíme. Jak můžeme očekávat, logy mysql budou také prázdné:

$ cd /var/log
$ cat mysql.err
$ cat mysql/error.log
$ cat mysql.log
 # ls -l mysql*
-rw-r----- 1 mysql adm  0 čec 23 17:16 mysql.err
-rw-r----- 1 mysql adm  0 zář 20 08:03 mysql.log
-rw-r----- 1 mysql adm  20 zář 19 06:22 mysql.log.1.gz
-rw-r----- 1 mysql adm  20 zář 18 11:23 mysql.log.2.gz
-rw-r----- 1 mysql adm  20 zář 11 07:16 mysql.log.3.gz
-rw-r----- 1 mysql adm  20 zář 10 19:37 mysql.log.4.gz
-rw-r----- 1 mysql adm  20 zář 3 13:55 mysql.log.5.gz
-rw-r----- 1 mysql adm  20 srp 27 12:38 mysql.log.6.gz
-rw-r----- 1 mysql adm  20 srp 25 19:52 mysql.log.7.gz

mysql:
celkem 28
-rw-r----- 1 mysql adm  0 zář 20 08:03 error.log
-rw-rw---- 1 mysql adm  0 úno 21 2012 error.log-old
-rw-r----- 1 mysql adm 20 zář 19 06:22 error.log.1.gz
-rw-r----- 1 mysql adm 20 zář 18 11:23 error.log.2.gz
-rw-r----- 1 mysql adm 824 zář 11 09:55 error.log.3.gz
-rw-r----- 1 mysql adm 20 zář 10 19:37 error.log.4.gz
-rw-r----- 1 mysql adm 671 zář 10 19:17 error.log.5.gz
-rw-r----- 1 mysql adm 795 zář 3 13:34 error.log.6.gz
-rw-r----- 1 mysql adm 20 srp 25 19:52 error.log.7.gz

Vidíme, že poslední nějaký záznam je v error.log.3.gz:

$ zcat mysql/error.log.3.gz | less

Poslední záznamy tam vidíme z 11. září a pak ticho po pěšině (že by nějaká zákeřná akce k 13. výročí?):

140911 9:55:17 [Note] /usr/sbin/mysqld: Normal shutdown
140911 9:55:17 [Note] Event Scheduler: Purging the queue. 0 events
140911 9:55:17 InnoDB: Starting shutdown...
140911 9:55:18 InnoDB: Shutdown completed; log sequence number 4506086
140911 9:55:18 [Note] /usr/sbin/mysqld: Shutdown complete

Znamená to, že tehdy démon ulehl ke spánku, aby se z něj již nikdy nevzbudil?

Zkusíme něco vyčíst ze syslogů:

$ ls -l sys*
-rw-r----- 1 syslog adm 20058 zář 20 09:00 syslog
-rw-r----- 1 syslog adm 242332 zář 20 08:03 syslog.1
-rw-r----- 1 syslog adm 85330 zář 19 06:22 syslog.2.gz
-rw-r----- 1 syslog adm 114814 zář 18 11:22 syslog.3.gz
-rw-r----- 1 syslog adm 17308 zář 11 07:16 syslog.4.gz
-rw-r----- 1 syslog adm 22589 zář 10 19:37 syslog.5.gz
-rw-r----- 1 syslog adm 67835 zář 3 13:54 syslog.6.gz
-rw-r----- 1 syslog adm 17502 srp 27 12:38 syslog.7.gz

Co se dělo inkriminovaný den a dále?

Systém v noci uspán a ráno probuzen:
Sep 11 00:56:45 mi kernel: [20432.225859] PM: Preparing system for mem sleep
Sep 11 07:11:02 mi kernel: [20432.496457] Freezing user space processes ... (elapsed 0.01 seconds) done.
...
Budí se Anacron:
Sep 11 07:11:03 mi anacron[9742]: Anacron 2.3 started on 2014-09-11
Sep 11 07:11:03 mi anacron[9742]: Will run job `cron.daily' in 5 min.
...
Ozývá se AptDaemon – hledá aktualizace systému:
Sep 11 07:12:29 mi dbus[846]: [system] Activating service name='org.debian.apt' (using servicehelper)
Sep 11 07:12:29 mi AptDaemon: INFO: Initializing daemon
Sep 11 07:12:29 mi dbus[846]: [system] Successfully activated service 'org.debian.apt'
Sep 11 07:12:29 mi AptDaemon.PackageKit: INFO: Initializing PackageKit compat layer
Sep 11 07:12:29 mi AptDaemon: INFO: CommitPackages() was called: dbus.Array([dbus.String(u'linux-headers-3.2.0-69'), dbus.String(u'linux-headers-3.2.0-69-generic'), dbus.String(u'linux-headers-3.2.0-69-generic-pae'), dbus.String(u'linux-image-3.2.0-69-generic')], signature=dbus.Signature('s')), dbus.Array([dbus.String(u'')], signature=dbus.Signature('s')), dbus.Array([dbus.String(u'')], signature=dbus.Signature('s')), dbus.Array([dbus.String(u'')], signature=dbus.Signature('s')), dbus.Array([dbus.String(u'adobe-flash-properties-gtk'), dbus.String(u'adobe-flashplugin'), dbus.String(u'apport'), dbus.String(u'apport-gtk'), dbus.String(u'banshee'), dbus.String(u'banshee-extension-soundmenu'), dbus.String(u'base-files'), dbus.String(u'compiz'), dbus.String(u'compiz-core'), dbus.String(u'compiz-gnome'), dbus.String(u'compiz-plugins-default'), dbus.String(u'cups'), dbus.String(u'cups-bsd'), dbus.String(u'cups-client'), dbus.String(u'cups-common'), dbus.String(u'cups-ppdc'), dbus.String(u'dmidecode'), dbus.String(u'firefox'), dbus.String(u'firefox-locale-cs'), dbus.String(u'firefox-locale-en'), dbus.String(u'gir1.2-gudev-1.0'), dbus.String(u'gnome-control-center'), dbus.String(u'gnome-control-center-data'), dbus.String(u'gnupg'), dbus.String(u'gnupg-curl'), dbus.String(u'gpgv'), dbus.String(u'grub-common'), dbus.String(u'grub-pc'), dbus.String(u'grub-pc-bin'), dbus.String(u'grub2-common'), dbus.String(u'libapache2-mod-php5'), dbus.String(u'libc-bin'), dbus.String(u'libc-dev-bin'), dbus.String(u'libc6'), dbus.String(u'libc6-dev'), dbus.String(u'libcups2'), dbus.String(u'libcupscgi1'), dbus.String(u'libcupsdriver1'), dbus.String(u'libcupsimage2'), dbus.String(u'libcupsmime1'), dbus.String(u'libcupsppdc1'), dbus.String(u'libdecoration0'), dbus.String(u'libgcrypt11'), dbus.String(u'libgnome-control-center1'), dbus.String(u'libgudev-1.0-0'), dbus.String(u'liblua5.1-0'), dbus.String(u'libnm-glib-vpn1'), dbus.String(u'libnm-glib4'), dbus.String(u'libnm-util2'), dbus.String(u'libnss3'), dbus.String(u'libnss3-1d'), dbus.String(u'libparted0debia
...
Sep 11 07:12:47 mi AptDaemon.Worker: INFO: Committing packages: dbus.Array([dbus.String(u'linux-headers-3.2.0-69'), dbus.String(u'linux-headers-3.2.0-69-generic'), dbus.String(u'linux-headers-3.2.0-69-generic-pae'), dbus.String(u'linux-image-3.2.0-69-generic')], signature=dbus.Signature('s')), dbus.Array([], signature=dbus.Signature('s')), dbus.Array([], signature=dbus.Signature('s')), dbus.Array([], signature=dbus.Signature('s')), dbus.Array([dbus.String(u'adobe-flash-properties-gtk'), dbus.String(u'adobe-flashplugin'), dbus.String(u'apport'), dbus.String(u'apport-gtk'), dbus.String(u'banshee'), dbus.String(u'banshee-extension-soundmenu'), dbus.String(u'base-files'), dbus.String(u'compiz'), dbus.String(u'compiz-core'), dbus.String(u'compiz-gnome'), dbus.String(u'compiz-plugins-default'), dbus.String(u'cups'), dbus.String(u'cups-bsd'), dbus.String(u'cups-client'), dbus.String(u'cups-common'), dbus.String(u'cups-ppdc'), dbus.String(u'dmidecode'), dbus.String(u'firefox'), dbus.String(u'firefox-locale-cs'), dbus.String(u'firefox-locale-en'), dbus.String(u'gir1.2-gudev-1.0'), dbus.String(u'gnome-control-center'), dbus.String(u'gnome-control-center-data'), dbus.String(u'gnupg'), dbus.String(u'gnupg-curl'), dbus.String(u'gpgv'), dbus.String(u'grub-common'), dbus.String(u'grub-pc'), dbus.String(u'grub-pc-bin'), dbus.String(u'grub2-common'), dbus.String(u'libapache2-mod-php5'), dbus.String(u'libc-bin'), dbus.String(u'libc-dev-bin'), dbus.String(u'libc6'), dbus.String(u'libc6-dev'), dbus.String(u'libcups2'), dbus.String(u'libcupscgi1'), dbus.String(u'libcupsdriver1'), dbus.String(u'libcupsimage2'), dbus.String(u'libcupsmime1'), dbus.String(u'libcupsppdc1'), dbus.String(u'libdecoration0'), dbus.String(u'libgcrypt11'), dbus.String(u'libgnome-control-center1'), dbus.String(u'libgudev-1.0-0'), dbus.String(u'liblua5.1-0'), dbus.String(u'libnm-glib-vpn1'), dbus.String(u'libnm-glib4'), dbus.String(u'libnm-util2'), dbus.String(u'libnss3'), dbus.String(u'libnss3-1d'), dbus.String(u'libparted0debian1'), dbus.String(u'libpq5'), dbus.String(u'libud

Sep 11 07:12:52 mi AptDaemon.Worker: INFO: Processing transaction /org/debian/apt/transaction/4f39267495344bc5943944cc4c534365
...
Sep 11 07:16:03 mi anacron[9742]: Job `cron.daily' started
...
Sep 11 07:16:27 mi anacron[9742]: Job `cron.daily' terminated
...
Hledání operačních systémů:
Sep 11 07:24:49 mi os-prober: debug: running /usr/lib/os-probes/50mounted-tests on /dev/sda1
...
Kontrola a rekonfigurace bootu:
Sep 11 07:25:13 mi linux-boot-prober: debug: running /usr/lib/linux-boot-probes/mounted/40grub on mounted /dev/sda3
Sep 11 07:25:13 mi 40grub2: debug: parsing grub.cfg
...
Sep 11 07:26:19 mi 40grub2: debug: parsing grub.cfg
...

Rebootuji systém (asi po aktualizaci balíků):
Sep 11 07:31:51 mi kernel: Kernel logging (proc) stopped.

=========

Sep 11 07:33:07 mi kernel: imklog 5.8.6, log source = /proc/kmsg started.
Sep 11 07:33:07 mi kernel: [  0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
...
Sep 11 07:33:16 mi kernel: [  47.051653] type=1400 audit(1410413596.877:35): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" name="/usr/sbin/mysqld" pid=1080 comm="apparmor_parser"
...
Sep 11 07:33:41 mi /etc/mysql/debian-start[1501]: Upgrading MySQL tables if necessary.
Sep 11 07:33:44 mi /etc/mysql/debian-start[1504]: /usr/bin/mysql_upgrade: the '--basedir' option is always ignored
Sep 11 07:33:44 mi /etc/mysql/debian-start[1504]: Looking for 'mysql' as: /usr/bin/mysql
Sep 11 07:33:44 mi /etc/mysql/debian-start[1504]: Looking for 'mysqlcheck' as: /usr/bin/mysqlcheck
Sep 11 07:33:44 mi /etc/mysql/debian-start[1504]: This installation of MySQL is already upgraded to 5.5.38, use --force if you still need to run mysql_upgrade
Sep 11 07:33:44 mi /etc/mysql/debian-start[1517]: Checking for insecure root accounts.
Sep 11 07:33:45 mi /etc/mysql/debian-start[1524]: Triggering myisam-recover for all MyISAM tables
...
Uspání čtvrtek. odpol. a probuzení na krátko v pátek odpol.: 
Sep 11 13:10:21 mi kernel: [19128.314690] PM: Preparing system for mem sleep
Sep 12 17:38:25 mi kernel: [19128.379175] Freezing user space processes ... (elapsed 0.01 seconds) done.
....
Uspání v pátek odpol. a probuzení na krátko v neděli ráno: 
Sep 12 17:44:10 mi kernel: [19477.568158] PM: Preparing system for mem sleep
Sep 14 04:12:11 mi kernel: [19477.757023] Freezing user space processes ... (elapsed 0.01 seconds) done.

Vypnutí systému v neděli ráno:
Sep 14 04:12:24 mi kernel: [19492.407013] init: anacron main process (31625) killed by TERM signal

======

Zapnutí systému ve čtvrtek dopoledne:
Sep 18 11:13:58 mi kernel: imklog 5.8.6, log source = /proc/kmsg started.

Sep 18 11:14:06 mi cron[1104]: (CRON) STARTUP (fork ok)
Sep 18 11:14:07 mi dbus[939]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.ColorManager'
Sep 18 11:14:07 mi dbus[939]: [system] Activating service name='org.freedesktop.PolicyKit1' (using serviceh
elper)
První známka v logu, že něco není v pořádku – tenkrát jsem si toho ale nepovšimnul:
Sep 18 11:14:07 mi kernel: [  52.431187] init: mysql pre-start process (1071) terminated with status 1
...
Uspání systému přes poledne ve čtvrtek: 
Sep 18 11:56:30 mi kernel: [ 2612.313960] PM: Preparing system for mem sleep
Sep 18 15:19:39 mi kernel: [ 2612.639878] Freezing user space processes ... (elapsed 0.02 seconds) done.
...
Aktualizace systému:
Sep 18 18:32:32 mi AptDaemon: INFO: Initializing daemon
Sep 18 18:32:32 mi AptDaemon.PackageKit: INFO: Initializing PackageKit compat layer
Sep 18 18:32:32 mi dbus[939]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.PackageKit'
Sep 18 18:32:32 mi AptDaemon.PackageKit: INFO: Initializing PackageKit transaction
Sep 18 18:32:32 mi AptDaemon.Worker: INFO: Simulating trans: /org/debian/apt/transaction/c8c03bf8504e410f88
92a3316d7390dd
Sep 18 18:32:32 mi AptDaemon.Worker: INFO: Processing transaction /org/debian/apt/transaction/c8c03bf8504e4
10f8892a3316d7390dd
Sep 18 18:32:34 mi AptDaemon.PackageKit: INFO: Get updates()
Sep 18 18:32:38 mi AptDaemon.Worker: INFO: Finished transaction /org/debian/apt/transaction/c8c03bf8504e410
f8892a3316d7390dd
...Sep 18 18:34:31 mi AptDaemon: INFO: CommitPackages() was called: dbus.Array([dbus.String(u'')], signature=dbus.Signature('s')), dbus.Array([dbus.String(u'')], signature=dbus.Signature('s')), dbus.Array([dbus.String(u'')], signature=dbus.Signature('s')), dbus.Array([dbus.String(u'')], signature=dbus.Signature('s')), dbus.Array([dbus.String(u'apt'), dbus.String(u'apt-transport-https'), dbus.String(u'apt-utils'), dbus.String(u'curl'), dbus.String(u'ffmpeg'), dbus.String(u'grub-common'), dbus.String(u'grub-pc'), dbus.String(u'grub-pc-bin'), dbus.String(u'grub2-common'), dbus.String(u'libapt-inst1.4'), dbus.String(u'libapt-pkg4.12'), dbus.String(u'libav-tools'), dbus.String(u'libavcodec-extra-53'), dbus.String(u'libavdevice53'), dbus.String(u'libavfilter2'), dbus.String(u'libavformat53'), dbus.String(u'libavutil-extra-51'), dbus.String(u'libcurl3'), dbus.String(u'libcurl3-gnutls'), dbus.String(u'libcurl3-nss'), dbus.String(u'libpostproc52'), dbus.String(u'libswscale2'), dbus.String(u'linux-firmware'), dbus.String(u'thunderbird'), dbus.String(u'thunderbird-gnome-support'), dbus.String(u'thunderbird-locale-cs'), dbus.String(u'thunderbird-locale-en'), dbus.String(u'thunderbird-locale-en-gb'), dbus.String(u'thunderbird-locale-en-us')], signature=dbus.Signature('s')), dbus.Array([dbus.String(u'')], signature=dbus.Signature('s'))
Sep 18 18:34:31 mi AptDaemon.Trans: INFO: Queuing transaction /org/debian/apt/transaction/e18242c710204eea9621f342b85af6fc
Sep 18 18:34:31 mi AptDaemon.Worker: INFO: Simulating trans: /org/debian/apt/transaction/e18242c710204eea9621f342b85af6fc
Sep 18 18:34:33 mi AptDaemon.Worker: INFO: Committing packages: dbus.Array([], signature=dbus.Signature('s')), dbus.Array([], signature=dbus.Signature('s')), dbus.Array([], signature=dbus.Signature('s')), dbus.Array([], signature=dbus.Signature('s')), dbus.Array([dbus.String(u'apt'), dbus.String(u'apt-transport-https'), dbus.String(u'apt-utils'), dbus.String(u'curl'), dbus.String(u'ffmpeg'), dbus.String(u'grub-common'), dbus.String(u'grub-pc'), dbus.String(u'grub-pc-bin'), dbus.String(u'grub2-common'), dbus.String(u'libapt-inst1.4'), dbus.String(u'libapt-pkg4.12'), dbus.String(u'libav-tools'), dbus.String(u'libavcodec-extra-53'), dbus.String(u'libavdevice53'), dbus.String(u'libavfilter2'), dbus.String(u'libavformat53'), dbus.String(u'libavutil-extra-51'), dbus.String(u'libcurl3'), dbus.String(u'libcurl3-gnutls'), dbus.String(u'libcurl3-nss'), dbus.String(u'libpostproc52'), dbus.String(u'libswscale2'), dbus.String(u'linux-firmware'), dbus.String(u'thunderbird'), dbus.String(u'thunderbird-gnome-support'), dbus.String(u'thunderbird-locale-cs'), dbus.String(u'thunderbird-locale-en'), dbus.String(u'thunderbird-locale-en-gb'), dbus.String(u'thunderbird-locale-en-us')], signature=dbus.Signature('s')), dbus.Array([], signature=dbus.Signature('s'))
Sep 18 18:34:37 mi AptDaemon.Worker: INFO: Processing transaction /org/debian/apt/transaction/e18242c710204eea9621f342b85af6fc
...
Už jsem zjistil, že mi mysqld neběží, neúspěšné pokusy o start démona:
Sep 18 20:03:15 mi kernel: [19631.099011] init: mysql pre-start process (23243) terminated with status 1
...
Sep 18 20:43:18 mi kernel: [22034.004155] init: mysql pre-start process (25751) terminated with status 1
...
Vypnutí systému ve čtvrtek v noci – s vědomím, že mysqld prostě neběží
Sep 18 21:58:13 mi kernel: Kernel logging (proc) stopped.

========

Zapnutí systému v pátek ráno:
Sep 19 05:57:26 mi kernel: imklog 5.8.6, log source = /proc/kmsg started.
....

Výsledek je, že z těchto logů toho mec nepoznám – ohledně mysqld se tam zapslala pouze chyba, když poprvé nešel nastartovat:

Sep 18 11:14:07 mi kernel: [  52.431187] init: mysql pre-start process (1071) terminated with status 1

Od té doby po každém pokusu o nastartování ta samá hláška – ale jakou chybu znamená ten exit status 1?

Předtím, toho 11. září, došlo akorát k jedné akci, které mnoho nerozumím:

Sep 11 07:33:41 mi /etc/mysql/debian-start[1501]: Upgrading MySQL tables if necessary.
Sep 11 07:33:44 mi /etc/mysql/debian-start[1504]: /usr/bin/mysql_upgrade: the '--basedir' option is always ignored
Sep 11 07:33:44 mi /etc/mysql/debian-start[1504]: Looking for 'mysql' as: /usr/bin/mysql
Sep 11 07:33:44 mi /etc/mysql/debian-start[1504]: Looking for 'mysqlcheck' as: /usr/bin/mysqlcheck
Sep 11 07:33:44 mi /etc/mysql/debian-start[1504]: This installation of MySQL is already upgraded to 5.5.38, use --force if you still need to run mysql_upgrade

Obezlička[editovat]

Problém je, že za hodinu odjíždíme do lesa, kde musím na tomhle notebooku tvrdě pracovat a už nemám čas koumat na příčinách neúspěchu. Prostě se mi nelíbí, že v téhle verzi Ubuntu 12.04 LTS jsou klasické sktipty v /etc/init.d nahrazeny symlinky na nějaký skript /lib/init/upstart-job, který nemám čas zkoumat.

Po tvrdé modlitbě mě nakonec napadlo zkusit jednu lehce nekorektní obezličku a to tu, že jsem si nejdřív pro jistotu zazálohoval tabulky /var/lib/mysql a pak jsem si někam do svého adresáře zkopíroval skript /etc/init.d/mysql z jiného notebooku, na kterém mi běží verze ubuntu 14.04, a natvrdo ho tu spustil – a haleluja, vypadá to, že to zafungovalo!

# ./mysql 
Usage: /root/mysql/init.d/mysql start|stop|restart|reload|force-reload|status

# ./mysql status
 * MySQL is stopped.

# ./mysql start
 * Starting MySQL database server mysqld 
 * Checking for tables which need an upgrade, are corrupt or were 
not closed cleanly.

# ./mysql status
 * /usr/bin/mysqladmin Ver 8.42 Distrib 5.5.38, for debian-linux-gnu on i686
Copyright (c) 2000, 2014, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Server version     5.5.38-0ubuntu0.12.04.1
Protocol version    10
Connection       Localhost via UNIX socket
UNIX socket       /var/run/mysqld/mysqld.sock
Uptime:         50 sec

Threads: 1 Questions: 3209 Slow queries: 0 Opens: 5448 Flush tables: 1 Open tables: 400 Queries per second avg: 64.180