MySQL/mysqld

Z Wikiverzity

mysqld je démon, který plní vlastní funkce MySQL serveru.

Podstránky[editovat]

Spuštění a ovládání démona[editovat]

MySQL server, který jsme v Linuxu nainstalovali, bude defaultně spouštěn při každém startu systému. Pokud jsme jej ale zastavili např. příkazem:

mysqladmin -uroot -p shutdown

pak už jej stejně jednoduše spustit nemůžeme.

Mějme na paměti, že pro spuštění, zastavování atd. serveru mysqld (i prostřednictvím různých skriptů, jak je popsáno dále) ale musíme mít oprávnění systémového roota, nikoli roota MySQL.

mysqld_safe[editovat]

Namísto toho, aby se démon mysqld spouštěl přímo, spouští se skriptem /usr/bin/mysqld_safe. Nicméně ani tento skript se zpravidla nevolá přímo, ale prostřednictvím skriptu /etc/init.d/mysql.

/etc/init.d/mysql[editovat]

V Linuxu je zvykem spouštět všechny procesy (démony) pomocí skriptů, umístěných v adresáři /etc/init.d. Pro zastavování spouštění, zastavování a restartování démona mysqld standardně slouží skript /etc/init.d/mysql s volbami:

  • Start:
/etc/init.d/mysql start
  • Zastavení:
/etc/init.d/mysql stop
  • Zpráva o stavu:
/etc/init.d/mysql status
  • Restart
/etc/init.d/mysql restart
  • Reload (načte znovu konfiguraci a grantové tabulky bez restartování – zpravidla zasláním signálu HUP)
/etc/init.d/mysql restart

V některých distribucích ale některé skripty v adresáři /etc/init.d nejsou spouštěny přímo, ale namísto nich je tam symbolický linky na skript /lib/init/upstart-job.

initctl[editovat]

Namísto přímého spouštění výše uvedených skriptů se někdy doporučuje používat utilitu initctl, která komunikuje přímo s démonem init. Tato utilita v sobě zahrnuje množství různých příkazů na řízení různých démonů, tyto příkazy si vypíšeme příkazem:

initctl help

Uvedené příkazy můžeme volat přímo pomocí symbolických linků, takže v našem případě píšeme:

  • Start:
start mysql
  • Zastavení:
stop mysql
  • Zpráva o stavu:
status mysql
  • Restart
restart mysql
  • Reload
reload mysql