Moc

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Výukový kurz se zaměřením na téma Moci: Tato stránka je určena pro shromažďování všech wikiverzitních i externích zdrojů o pojmu moci jako schopnosti ovlivňovat druhé.

Cíle kurzu[editovat]

 • xxx

Základní informace[editovat]

Slovo úvodem[editovat]

Pojem moci je ve společenských vědách velmi často zkoumaným fenoménem, z čehož plyne i jeho široká interdisciplinarita. To znamená, že existuje široké propojení a aktivní spolupráce mezi různými vědami za účelem dosažení integrovaného a synergického výsledku v teoretické i praktické odborné činnosti, ve vědě i výzkumu zabývající se pojmem moci. Mocí se v různé formě a v různé intenzitě zabývá jak psychologie tak sociologie, ale taktéž politologie a tyto aspekty zasahují do mnoha lidských aktivit jako například politika, školství a vzdělávání, ekonomika, podnikání a bankovnictví, kultura, sociální sítě, zdravotnictví atd.

Cílem moci je totiž zasahovat, ovlivňovat, kontrolovat a ovládat různé aspekty života lidí, respektive různých skupin, etnik a kultur i lidí jako takových.

Michel Fulcalt poukázal na skutečnost, že moc je spíše principem či abstraktním fenoménem, jenž prochází všemi mezilidskými i společenskými vztahy. Pojem moci je tedy obtížně uchopitelný a obtížně definovatelný a obtížně analyzovatelný a obtížně zkoumatel-ný, nicméně mnohé poznatky známy již jsou. Z toho všeho vyplívá, že konceptualizace pojmu moci a analýza uplatňování moci jsou nutné a klíčové předpoklady různých společenských procesů.

Nejvíce zkoumaná je moc v politologii, neboť prolíná snad veškerou problematikou zkoumanou v rámci tohoto oboru, a to jak v normativní, tak komparativní politologii. Politologie totiž zkoumá různé formy moci, jako například zákonodárnou, výkonnou atd., ale i formy vlády, jako například monarchie, anarchie, demokracie atd. Pravděpodobně každý vládce od faraona po politika, nějakým způsobem zkoumá a učí se pojem moci. Studium politologie je tedy pro studium moci prakticky zásadním oborem.

Můžeme se tak setkat s výzkumy, které určitým způsobem definují (konstruují) pojem moci tak, aby s ním bylo možné pracovat v dalších konceptech; s analýzami uplatňovaní moci, které rozkrývají skryté mocenské struktury a vztahy; stejně jako se můžeme setkat s výzkumy politických systémů, v rámci nichž se analyzuje, jak je moc v rámci systému rozdělena a kdo (jaké instituce) a v jaké míře mocí disponuje.

Oblasti užívání moci[editovat]

Mocí ať už se jedná o moc politickou, moc náboženskou či jakoukoliv jinou, zasahujeme do různých oblastí lidského života.

 • Politika
 • Školství a vzdělávání
 • Ekonomika, podnikání a bankovnictví
 • Kultura
 • Sociální sítě
 • Zdravotnictví
 • Armáda a policie
 • Média (televize, rádio, internet)
 • Náboženství

Nástroje moci[editovat]

Ostatní témata[editovat]

Užívání moci v historii (politologie)[editovat]

Politologie[editovat]

Psychologie[editovat]

Sociologie[editovat]

Osobnosti[editovat]

Organizace KLIKA na Wikipedii[editovat]

Metodologie projektu[editovat]

Hlavní část[editovat]

 • Témata jsou vypracována v podobě výkladu/přednášky
 • Informace jsou doplněné zdroji, odkazy, obrázky a citáty

Výzkumná část[editovat]

 • testovací otázky na které může dobrovolně odpovědět kdokoliv, výsledky průzkumu jsou veřejné

Výzkumné projekty[editovat]

 • xxx