Manipulace (psychologie)/Virový marketing

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
…Virální marketing zahrnuje všechny marketingové aktivity, jež k šíření reklamních informací využívají samotné uživatele / cílové zákazníky. Jako vzor virálnímu marketingu slouží nejrůznější vtipy a další podobné zprávy, které si lidé odnepaměti předávají mezi sebou. Pokud se je podaří správně namotivovat, stačí na začátku kampaně „naočkovat“ pouze malou skupinu a ta již zajistí rozšíření zprávy dál.
www.adaptic.cz

Za virovou zprávu označujeme takovou zprávu s reklamním obsahem, která je pro osoby, jenž s ní přijdou do kontaktu, natolik zajímavá, že ji samy šíří dál. Jde o to, jak získat zákazníky, aby si mezi sebou řekli o vašem výrobku, službě nebo webové stránce. Důležité jsou zde rychlost a rozsah šíření. A co je také důležité, téměř nic to nestojí (velmi nízké náklady na uskutečnění).

U virového marketingu rozeznáváme jeho aktivní a pasivní formu. Aktivní forma virového marketingu spočívá v tom, že se snaží pomocí virové zprávy ovlivnit chování zákazníka a zvýšit tak prodej výrobku či povědomí o značce. O popularitě virového marketingu svědčí skutečnost, že zákazníci komunikačních agentur je začali nutit k tomu, aby jejich kampaně obohatili právě o prvky virového marketingu.

Techniky virového marketingu[editovat]

základní techniky (rozdělení):

  • pass along (předávání) - Obecná verze principu šíření informace jednoduchým předáváním mezi širší skupinou lidí.
  • friend tell a friend marketing (řekněte to přátelům) - Šíření informace mezi přáteli a známými nebo nejbližšími. Má největší efekt, protože lidé hodně dají na doporučení od přátel.


Konkrétní techniky:

  • Přeposílání e-mailů přátelům - Je jedna z forem fungování virového marketingu, je čím dál tím populárnější. Podle výzkumu marketingové společnosti Sharpe Partnerss sdílí 89% všech uživatelů internetu v USA obsah doručených e-mailů s ostatními lidmi. Z průzkumu dále vyplývá, že 63% respondentů přeposílá e-maily alespoň jednou týdně a 25% tak činí denně. Jako příklad použití uvádím Turistickou centrálu Visit Britain v ČR, jejíž cílem bylo informovat odbornou i širokou veřejnost o možnostech, které Velká Británie turistům nabízí. Cílem této kampaně bylo vybudovat širokou databázi zájemců o pravidelné e-mailové novinky. Hlavním nástrojem kampaně byla stránka soutěž.visibritain.com, zde si mohli uživatelé stránky vybrat cíl případné cesty do Velké Británie a přizvat do soutěže tři známé či kamarády. Potom šla celá skupina do slosování o výlet do Londýna.
  • sociální sítě - Zde se využívá sítí typu Twitter nebo Facebook, které získávají na popularitě také v ČR. Právě sociální sítě umožňují sdílení informací, nápadů i aktivit a fotek, navštívených míst atd. Využívají tak přirozené touhy člověka chovat se sociálně, vytvářet vztahy neboť sem patří taktéž touha sdílet informace jakožto součást komunikace a budování vztahů.
  • Potřeba sdílet - Obecně všechny techniky víše využívají potřeby člověka po sociální komunikaci. Součástí takovéto potřeby je právě sdílení informací. Lidé sdílí informace z různých pohnutek, například aby zvýšily svou oblibu nebo důležitost či užitečnost, nebo aby udržovali existující vztahy. V tomto marketingu se využívá toho sdělení a forem sdělení u kterých se předpokládá touha je sdílet mezi ostatními. Sem patří veškeré nejvíce diskutovaná témata mezi lidmi (co je nové a je oblíbené, co je zajímavé (přínos pro ostatní), co zlevnilo, co je v módě atd.). Proto se využívají například i v turistickém ruchu, cestování je forma poznávání. Využívá se proto zajímavých informací a je pobídnuto a umožněno jejich šíření.

Pasivní virový marketing[editovat]

Snaží se vyvolat kladnou reakci nabídkou kvalitního výrobku nebo služby. Nesnaží se nějakým způsobem ovlivňovat chování zákazníka, spíše využívá nepřímé pobídnutí.

Aktivní virový marketing[editovat]

Snaží se pomocí virové zprávy ovlivnit chování zákazníka, a zvýšit tak prodej výrobku nebo povědomí o značce. Virovou zprávu představuje sdělení s reklamním obsahem, které je pro příjemce tak zajímavé, že ho samovolně šíří dál. Často obsahuje přímé pobídnutí k šíření. V této souvislosti je třeba zmínit, že zde může často docházet k záměně se SPAMEM (jakožto forma nevyžádaného pobídnutí). Reklamu u nás upravuje novela zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, která zakazuje šíření nevyžádané reklamy, pokud vede k výdajům adresáta, nebo jej obtěžuje.

Výhody a nevýhody virového marketingu[editovat]

Hlavní výhodou je nízká nákladovost a jejich rychlá realizace. Protože se šíření vede po sociální síti (myšleno obecně ne pouze na internetu), využívá proto poznatků o topologii sítí respektive sociálních sítí. Mezi lidmi jsou takoví, jenž představují jakýsi router, tedy mají návaznost na velké množství lidí a ty ovlivňují. Za nevýhodu virového marketingu se považuje malá kontrola nad průběhem kampaně. Jak je kampaň spuštěná, její reakce a stupeň sýřitelnosti je prakticky nepředvídatelná, tak jako šíření velké vody a povodní, je pak jako řetězová reakce. Ovšem každý úroveň, nebo krok šíření, může reakci zkreslit a na výstupu může vyplynout jiné sdělení.

Historie virového marketingu[editovat]

Virový marketing je neodmyslitelně spojen se službou Hotmail, které v letech 1998-1999 pomohl získat přes 12 milionů uživatelů. Podle studie Jupiter Media Metrix z roku 2002 si 45% nakupujících vybralo elektronický obchod na základě doporučení známých.