Manipulace (psychologie)/Juandev/Kazuistika/Případ 1/2013-11-19 (od počátku do současnosti)