Manipulace (psychologie)/Iluze autority

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Článek popisuje, jak se využívá autority nebo navozování pocitu autority ve prospěch manipulace. Iluze autority je principiálně dvojí, týká se vlastní autority a cizí autority. Lidé mají tendenci důvěřovat nebo se podřizovat autoritě.

Techniky iluze autority[editovat]

  • čtyři z pěti doktorů (odborníků) doporučují - Tato technika využívá cizí autority, například skupiny doktorů nebo jiných oborníků, k umělému zvýšení vnímání hodnoty produktu nebo služby, s tím, že její užívání, nebo prospěšnost doporučují autority v daném oboru. V praxi se s tím můžete setkat na příklad v reklamě na prací prášek, nebo na reklamě zubní pasty.
  • Vzbuzování dojmu autority - Patří do kategorie vlastní autority, kde obchodník nebo společnost využívá triků k navození autority a legitimity. Zde patří například užívání obleku, používání modré barvy (vzbuzuje legitimitu a autoritu, nebo oprávněnost). Může sem patřit také forma a způsob vyjadřování.
    • Používání odborných názvů - Využívání méně známých názvů a názvů přejatých z cizích jazyků (angličtina, latina). Jenž navozuje zhoršenou srozumitelnost výkladu.
    • Odborný výklad - Komplikovaná a detailní forma popisu. Manipulující je pro danou věc obvykle zapálen. Cílem je zhoršená srozumitelnost výkladu. Objevuje se i u nezáměrné manipulace, respektive u manipulace, kde nelze jednoznačně říci zda se ještě jedná o manipulaci nebo spíše o styl formy projevu lidí, kteří touží po uznání nebo prostě jen chtějí udělat svou prezentaci co nejlepší a nejzářivější, jako například u tzv. vynálezců s odborným titulem nebo teoreticky i u učitelů.
    • ohánění se titulem - Má víceméně souvislost s předchozím bodem a je spíše o jeho doplněním. V principu se jedná o zdůrazňování vlastní důležitosti a časté zdůrazňování vlastního oborného titulu. Nebo využívání své odbornosti jako záminku, k tvrzení nebo k argumentaci, že ten druhý tomu nemůže rozumět protože nemá daný titul jako on.
  • odstranění nebo znemožnění konkurence - Za účelem zvýšení vlastní autority a legitimity této autority, podniká osoba příslušné kroky k odstranění konkurence. Příkladem může být likvidace nástupců nebo dědiců krále atd. Nebo například v reklamě AirBank, kde jsou s populistických důvodů prosazovány nové a lepší podmínky a záměrně ponižovány konzervativní banky. Vždyť kdo by nechtěl jít raději do banky, která je jiná a v uvozovkách lepší než ostatní staré a konzervativní banky.