Přeskočit na obsah

Manipulace (psychologie)/Barvy v reklamě

Z Wikiverzity
Tato stránka není ještě hotová.
…Marketingové průzkumy tvrdí, že až 80% vizuální informace, kterou přijímáme je spojena s barvami. Lépe řečeno jsou to přímo barvy, které k nám vysílají určité sdělení. Jak pravil psychoanalytik Carl Jung: „Barvy jsou mateřským jazykem podvědomí."
www.personalni-marketing.cz

Nepředpokládám, že byste nikdy neslyšeli o tom, jak velký vliv májí barvy na naší náladu a chování a jistě i tušíte, že by se toho dalo využívat k manipulaci v reklamě atd., ale spíše předpokládám, že vás zajímá jak konkrétně barvy na člověka působí. Toto působení lze rozdělit na dvě části: subjektivní působení (působí na každého člověka jinak a individuálně) a objektivní působení (působí pro většinu lidí stejně). Již od pravěku pro nás bylo důležité, abychom rozpoznali dle barvy jestli se daná věc dá jíst nebo ne. Vyplatí se totiž tohle poznat dříve než to sníte. Barvy tak můžou působit na naší chuť, náladu a emoce, trávení a jiné fyziologické funkce, podporovat či ničit imunitní systém, uvolnění nebo napětí ve svalech, jak nakupujeme, jak jsme pozorní atd. Všechna tato témata působnosti si jsou vzájemně propojená a tvoří složitý komplex našeho vnímaní barvy. Zhruba 80% informací které vnímáme jsou vizuální informace a z nich až 80% jsou informace spojené s barvou. Je tedy z toho odvoditelné, že barvu zpracovává velká část mozku a že se jedná o často používanou a zpracovávanou informace. Není proto divu, že na nás má barva takový vliv.

…Psychologie barev je psychologickou disciplínou, a je součástí studia obecné psychologie. Zaměřuje se zejména na studium vlivu barev na psychiku člověka a na individuální preference různých barev různými jedinci. Mezi příklady výzkumů v tomto oboru patří kvantifikace osobních preferencí různých barev, vliv barev na emoce či sledování vlivu barvy dresu na výsledek fotbalového zápasu. Její poznatky jsou využívány například v architektuře, medicíně (barva nemocničních interiérů) či marketingu.
Wikipedie, Psychologie barev

Můžete si všimnout, že řada firem či produktů je jednoznačně spojována s určitou barvou. S jednotlivými typy podnikání si lidé spojují konkrétní barvy, které souvisí s jeho charakterem. K cestovním kancelářím jsou jednoznačně přiřazovány barvy asociující letní pohodu, slunce, moře, modrou oblohu. Tedy především barvy: žlutá, oranžová, modrá. S právními kancelářemi jsou spojovány barvy, které představují serióznost, důstojnost, konzervatizmus a jistotu, tedy vlastnosti, které lidé od tohoto druhu činnosti očekávají. Proto se užívá především barvy: Modrá, černá, šedá. Kosmetické služby jsou spojovány s pastelovými voňavými barvami a barvami přírodními (ve spojení s přírodní kosmetikou). Využívají se zde barvy: Bílá, růžová, světle modrá, světle zelená. Barvy spojené s jazykovou školou by měly vyjadřovat kvalifikovanost, serióznost, vzbuzovat důvěru ale zároveň dávat přislib života zajímavosti a dálek. Pokud jde o specializaci na určité jazyky, pak jsou barvy spojovány s barvami dané země. Nejčastěji se užívají barvy: Modrá, zelená, oranžová, červená. Barvy spojované se stavební firmou měli většinou souvislost s barvou stavebního materiálu nebo znalostí barvy konkrétní stavební firmy. Užívají se tyto barvy: Šedá, bílá, červená.

…Nejsytější barvy vidíme při středním osvětlení a s ubýváním osvětlení nebo s přílišným přesvětlením se barva potemňuje nebo zesvětluje. Barevné řešení venkovní reklamy by proto mělo korespondovat s jejím umístěním.
www.menworld.cz

Většina restaurací s rychlým občerstvením využívá červenou, oranžovou či žlutou. Vědí totiž, že tyto barvy stimulují jedlíky ke zrychlenému požívání potravin. Rovněž není náhodou, že mnoho webových stránek určených dospělým je v červeno černé kombinaci. Věří se, že tyto barvy jsou sexuálně atraktivní. Taktéž vozoví marketéři (automobilový průmysl) utratí miliony za výzkumy, jenž zkoumají, které barvy jsou pro kupce ty nejatraktivnější. Bezpečnostní služby, popřípadě policie a zásahová policie atd., často též užívají kombinace černé a žluté.

Jednotlivé barvy[editovat]

Žlutá[editovat]

Žlutá barva
 • Symbolizuje dynamickou pohybovou energii, která vystupuje ven.
 • Symbolizuje slunce a tím i přírodu.
 • Navozuje uvolnění, touhu po radosti, rozkoši a působí na rozvíjení sebe sama.
 • Povzbuzuje, působí vesele a otevřeně.
 • Může být spojována s povrchností a přelétavostí.
 • Barva která nejvíce zatěžuje oko a unavuje ho.
 • Pokud je dětský pokojíček vymalován žlutě, děti jsou více náchylné k pláči.
 • V reklamě má své místo z důvodu přilákání pozornosti.
 • Zvyšuje pocit hladu. Využívá se proto rychlém občerstvení (například McDonald).
 • Je jednou z hravých barev, využívá se proto na hračky.
 • Využívá se jako doplňková barva, jako kombinace s dalšími barvami (černá, červená).
 • Využívá se jako výstražná barva (součást výstražných značení), strhává na sebe pozornost.
 • Ve středověku byla žlutá barvou hanby, museli jej nosit žebráci, prostitutky a svobodné matky. Ve Francii se žlutou barvou pomazávaly dveře zrádců, ve Španělsku nosil kat žlutý šat v jiných částech Evropy pak naopak červenou (žlutá symbolizovala vinu trestaného, rudá moc a odplatu).
 • Pouhých 5% lidí uvádí, že je žlutá jejich oblíbená barva.

Zlatá[editovat]

Zlatá barva
 • Často spojována s luxusem (zlato).
 • Zlatá je symbolem vědění a poznatků.
 • Symbolizuje pocit zářícího štěstí.
 • Barva správného, pravého středu, barva univerzální lásky a nejvyšších hodnot a zastupuje idealismus, velkorysost a šlechetnost.
 • Zlatá dělá cokoliv hodnotné, drahocenné a žádoucí a podporuje ducha na cestě u univerzální moudrosti.
 • Představuje život a božské světlo.
 • Ve starých Asijských kulturách představuje žlutá barvu moci. V Číně byla vyhrazena pouze císaři, žluté nohavice patřily k odění perských králů a vladařů babylónských a médských. Dodnes je posvátnou barvou buddhistického náboženství.

Červená[editovat]

Červená barva
 • Vzrušující, energická, prudká silná, mocná, spojená s představami ohně.
 • Spojená s představami nebezpečí a krve či násilí.
 • V Evropském středověku spojována s mocí, královskou barvou, barvou pokrevní legitimity , barvou katů.
 • Rudá symbolizuje velké emoce jako například Hněv nebo lásku či vášeň.
 • Červená působí na zvýšení krevního tlaku a podporuje chuť k jídlu. Využívá se v rychlém občerstvení (například KFC).
 • Využívá se ve spojení s nápoji dodávající energii (Coca-Cola, některé energetické nápoje). V souvislosti s energií se často využívá kombinace žluté a červené (působí více).

Modrá[editovat]

Modrá barva
 • Některé kultury nerozlišují mezi zelenou a modrou barvou.
 • Velký počet lidí pokládá modrou barvu jako nejoblíbenější. Většina lidí vám řekne, že má rádo alespoň jeden odstín modré.
 • V designu loga se taktéž jedná o nejoblíbenější a nejpoužívanější barvu.
 • Barva je taktéž velmi oblíbená u vlády, bank nebo v medicínském průmyslu.
 • Modrá barva působí uklidňujícím efektem.
 • Působí autoritativně, bezpečně a úspěšně.
 • Modrá barva se obvykle nevyužívá v potravinářském průmyslu, modrá totiž není běžně přítomna v přírodních potravinách a nevyvolává vzpomínky na jídlo. Ale zato se někdy využívá v obalech na nápoje.
 • Využití modré barvy v logu nebo reklamě se řídí podle odlišností významu jednotlivých odstínů. Lidé jsou velmi citliví na odstíny modré a proto jim přikládají i různý význam. Světle modrá je vnímána jako osvěžující a uvolňující. Tmavý odstín modré naopak jako kvalitní, solidní a tradiční (konzervativní). Některé odstíny tmavě modré působí jako symbol stability a stálosti.
 • Barva se často využívá jako kombinace různých odstínů a přechodů (od světlé k tmavé), což může násobit její efekt.
 • Modrou barvu upřednostňují muži. Vyjadřuje vnitřní klid a mír a zároveň zmírňuje chuť k jídlu, proto je také modrá barva nejpoužívanější v kancelářích.
 • V reklamě ji využívají společnosti, které se chtějí profilovat racionálně a ve své komunikace nechtějí působit invazivně, ale naopak zdůraznit kvalitu svého produktu.
 • Modrá jakožto barva moře, se využívá i v cestovních kancelářích.
 • Modrou barvu lze považovat za barvu logiky nebo psychologie nebo vědy, universit a škol.

Zelená[editovat]

Zelená barva
 • Je barvou reprezentující přírodu, trávu, ekologii.
 • Využívá se turistickém ruchu.
 • Symbolizuje zdraví.
 • Vzbuzuje pocit vnitřního klidu.
 • Barva je spojována s plodností a nese v sobě sexuální podtext.
 • Barva se využívá pro účely zeleného marketingu.

Bílá[editovat]

 • Nese v sobě čistotu a nevinnost.
 • Navozuje pocit prázdnoty a napomáhá zvětšit prostor.
 • Hodí se k propagaci luxusních výrobků, a to nejčastěji ve spojení s černou, zlatou nebo stříbrnou.
 • Samostatná bílá je neurčitá, smutná, spojená s představou osvobození, absolutní svobody, nových začátků.
 • V Asii je samostatná bílá symbolem bohatství, ale v Číně také smutku nebo pohřbu.
 • Bílou barvu si spojujeme s mléčnými výrobky, nebo elektronikou do domácnosti.

Šedá[editovat]

 • Netečná, smutná, spojená s představou chudoby a pokory, neutralitou, hranicí mezi prostory.

Černá[editovat]

 • Barva smrti, konečné rozhodnutí, agresivní vzdor, popření pestrého života, nicotu, bojovné vyjádření odporu.
 • Barva je také spojována s kofeinovými nápoji (kola, energetické nápoje, kafe).

Hnědá[editovat]

 • Střízlivá, mlčenlivá, solidní a vážná, spojená s představou jistoty a pořádku, domova, tradice a zdrženlivosti.
 • Barvu si spojujeme s výrobky ze dřeva a vlastnostmi dřeva, ale také s čokoládou.

Meruňková[editovat]

 • Barva působí obnovováním, oživováním a jemným stimulováním, může rozpustit a odstranit emocionální blokády.

Využití barvy v tiskovinách na webu a v textu[editovat]

Využívá působení kombinace barvy textu s barvou pozadí. Ne všechny kombinace se hodí, jejich konkrétní využití je věcí uměleckého cítění. Přesto existuje několik metod jak vytvářet palety barev (kombinace barev), tak aby působily dobře. Některé kombinace však mohou být v konkrétním použití zcela nevhodné. I přesto že může z počátku vypadat hezky a novátorsky i módně, kombinace bílého písma na černém pozadí nelze jej doporučit u jídelních lístků nebo v běžné literatuře, avšak má své uplatnění v moderním designu a umělecky zaměřené literatury. Obecně lze říci (neplatí proto vždy), že k barvě textu se hodí tmavé barvy a k barvě pozadí se hodí světlé barvy. Kvůli zajištění čitelnosti se obvykle nehodí použití textur a fotografií do pozadí, mnohem vhodnější jsou jednotné barvy nebo spektrum jejich odstínů (vytvoření přechodové barvy).

V reklamě a marketingu se volí barvy textu a pozadí tak, aby měli symbolický podtext. Ten si však často zákazník neuvědomuje, tedy působí spíše podvědomě podobně jako podprahová zpráva. Mozek nemá rád, když něco nedává smysl, proto při zpracovávání informací, přiřazuje mozek faktům význam, koncepci a symbolistiku.

Využití barvy v oblečení[editovat]

Zvolení správné barvy nebo kombinace barvy má vliv na prodejnost oblečení. Teplé a zářivé barvy se hodí na jarní a letní oblečení. Na zimní oblečení se naopak hodí studené barvy. Nedodržení těchto pravidel může mýt za následek ztrátu atraktivnosti a sníží se prodejnost.

Využití barvy jako vyjádření názoru nebo životního stylu[editovat]

text zlatá a stříbrnná

Využití barvy v potravinářství a supermarketech[editovat]

text

Využití barvy v průmyslu a architektuře[editovat]

text