Management/Procesní řízení/Reengineering

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
… Reengineering v podstatě znamená zásadní přehodnocení a radikální rekonstrukci (redesign) podnikových procesů tak, aby mohlo být dosaženo dramatického zdokonalení z hlediska kritických měřítek výkonnosti, jako jsou náklady, kvalita, služby a rychlost. Jedná se o tedy zavádění radikálních organizačních změn v podniku.
Wikipedie , Reengineering

Nejdříve je zapotřebí se rozhodnout pro úroveň změny. Větší restrukturalizace s sebou nese vyšší riziko neúspěchu, malé změny zase nemusí přinést očekávaný efekt. Dílčí změny v procesech používají podniky, které nejsou v časové tísni a problémy není zapotřebí řešit ihned. Je sice zapotřebí neustálé kontinuální zlepšování systémů, neustálé změny radikálnějšího charakteru však vedou k demotivaci lidí. Dílčí změny můžou probíhat samovolně bez požadavku na zlepšování výsledků organizace (dlouhodobě tam ale stejně směřují). Probíhají na základě intuice. Radikálnější změnou v podmínkách procesního řízení je reengineering. Přináší rychle výsledky je drahý, nebezpečnější a vhodný pro podniky požadující rychlou i za cenu rizika.

Identifikace procesů určených k rengineeringu[editovat]

Pro reengineering je důležitý výběr procesů na které je kladen největší důraz. Podle míry požadovaných změn můžeme tyto procesy rozdělit do skupin:

  • Úplná restrukturalizace procesu
  • Optimalizace procesu
  • Dobré úpravy procesu podle jejich vlivu na kritické faktory úspěšnosti podniku

Při identifikaci klíčových procesů pro účely reengineeringu je vhodné procesy rozdělit:

  • Primární procesy podílející se přímo na výstupech určených pro externího zákazníka
  • Podpůrné procesy jejichž výstupy jsou určeny pro interní zákazníky v rámci podniku. Jsou většinou administrativní povahy a jejich výsledky podporují procesy primární.

Aby bylo možné zvládnou změnu měl by celkový počet procesů určený k reengineeringu být příliš rozsáhlý. Nejvhodnější je zvolit maximálně 15 nejdůležitějších procesů, včetně podpůrných procesů kritických pro fungování podniku. Při výběru by proto měli být zvoleny procesy:

  • Jejichž výstupy nesplňují očekávání, jsou nefunkční nebo neefektivní. Tyto procesy jsou většinou ve firmě známy a obecně se o nich ví, že je zapotřebí je změnit.
  • Jsou nejkritičtější, neboť nevíce ovlivňují své zákazníky. Dají se určit podle toho co jejich zákazníky nejvíce zajímá, jsou-li to například náklady, rychlost řešení nebo charakteristika výrobku.
  • Svojí podstatou nebo rozsahem jsou zvládnutelné. Je zapotřebí najít v hodnou míru mezi širším rozsahem procesu s větší návratností a menší pravděpodobností úspěchu a menším rozsahem s jistějším výsledkem.

Posuzování vybraných procesů[editovat]

Vybraný proces z koncepčního hlediska posuzuje na základě návrhu vlastníka projektanstský tým. Sleduje zda proces splňuje požadované parametry a ve výsledku jej doporučí k reengineeringu nebo doporučí navržení procesu nového. Výsledkem této činnosti by měla být úspora času nebo nákladů, v závislosti na požadavcích zákazníka. Koncepčně posouzený model musí být následně odsouhlasen managementem podniku. Podpora ze strany managementu je nezbytnou součástí pro provedení změny. Nezanedbatelná je také součinnost ze stran realizátorů a budoucích aktérů procesu.