Management/Procesní řízení/Řízení procesu

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Řízení procesů (Process Management) je především o organizování, koordinování a řízení a jejich neustálém zlepšování. Je to jedna ze základních a každodenních aktivit manažerů, ale i všech ostatních pracovníků. Procesy realizujeme, sledujeme, zlepšujeme, zkracujeme, ale někdy také natahujeme, zesložiťujeme, brzdíme. Procesy jsou všudypřítomné, ať jsou dobré nebo špatné a ať je necháváme jejich osudu nebo je řídíme procesním řízení či projektovým řízením. Proces je sled činností, které na sebe vzájemně navazují, vytvářejí tok práce postupující od jednoho člověka k druhému a tvoří hodnotu. Klíčová je schopnost organizace průběžně procesy zlepšovat. To se bez lidí neobejde, protože návrhy a samotné zlepšování musí vždy vycházet od lidí.

Stupně řízení dle modelu CMM[editovat]

 • 0 - neexistující řízení: Procesy a jejich řízení je zcela chaotické
 • 1 - Počáteční (Initial): Procesy jsou realizovány adhoc
 • 2 - Opakované (Repeatable): Dodržuje se určitá kázeň nezbytná pro provádění základních opakovaných procesů
 • 3 - Definovaná (Defined): Procesy organizace jsou zdokumentovány
 • 4 - Řízená (Managed): Procesy jsou řízeny a provádí se měření jejich výkonnosti pomocí KPI
 • 5 - Optimalizovaná (optimized): Procesy jsou trvale zlepšovány, existuje inovační cyklus na procesech a řízení

Přístupy řízení[editovat]

 • Funkční přístup (funkční řízení) - byl definován již v roce 1776 Adamem Smithem a vychází z tradiční dělby práce podle specializace a je založen na rozložení práce na nejjednodušší úkony tak, aby byly jednoduše proveditelné i nekvalifikovanými pracovníky. Funkční přístup vede k dělení práce s důrazem na jednoduché činnosti. To vede k rozdělení práce mezi organizační jednotky, které jsou rozdělené na základě odborností (funkcí).
 • Procesní přístup (procesní řízení) - dává do popředí toky činností jdoucí napříč organizací, tedy procesy. Zejména opakované procesy. Procesní přístup je tedy oproti tradičnímu vertikálnímu funkčnímu přístupu založenému na navrhování a změnách formálních organizačních struktur zaměřen více horizontálně - na procesy. Procesní přístup se stal doslova hitem v 90. letech 20. století, kdy se začalo intenzivně hovořit o procesech a reengineeringu a to mimo jiné díky intenzivnímu nástupu moderních informačních a komunikačních technologií, které umožnily radikálnější změny procesů v organizacích.
 • Projektový přístup (projektové řízení) - je způsob řízení, kterýž je uplatňován na projekty, tedy takové procesy, které jsou unikátní, jedinečné a často se nalézá jejich optimální řešení až v průběhu realizace. Na rozdíl od procesního řízení, které je zaměřeno na opakované procesy je projektové řízení zaměřeno na unikátní procesy.

Metody řízení procesů[editovat]

 • BCM (Business Continuity Management)
 • BPM (Business Process Management)
 • ITIL (řízení ICT procesů)
 • Six Sigma
 • Demingův cyklus (Deming Cycle, PDCA Cycle)
 • DMAIC - cyklus zlepšování (Improvement Cycle)
 • Statistické metody
 • ISO 9001 Systém managementu kvality
 • Total Quality Management (TQM)

Organizace práce a firemních procesů[editovat]

K tomu, aby se mohla firma stabilně rozvíjet a růst, musíte mít čas na strategické plánování a inovace. Potřebný čas získáte organizováním aktivit a zjednodušováním procesů. Pokud dáte pryč vše co nepotřebujete, nepoužíváte, není efektivní, tak zůstane jenom to důležité a podstatné, čímž získáte čas a prostor se zaměřit na to skutečně podstatné. Volte a plánujte procesy tak, aby byli co nejvíce samoregulovatelné, obsahovaly zpětné vazby a řídící a regulační prvky, a především aby umožnovaly změny a schopnost se rozvíjet a přizpůsobovat.

Při organizaci práce a firemních procesů nezapomínejte na vhodnou komunikaci. Ideální efektivní komunikace spočívá v přímém kontaktu s lidmi, protože při tom vznikají pevnější, hlubší a harmoničtější vztahy než prostřednictvím telefonu, e-mailu nebo jiné technologie. Řízení procesů není pouze chladný a logický a mechanický proces, jeho správné fungování záleží nejen na formální definici podoby procesu, ale především na lidech, kteří se na procesu podílejí a vykonávají ho, nebo jej řídí a optimalizují. U činností které se opakují a mají stejné řešení, s výhodou systematizuje a udělejte z něj proces. Nebudete pak muset pokaždé znovu a znovu vyvíjet to samé řešení, ale zato celý proces co nejvíce automatizujte, vytvořte z něj rutinu.

U činností které jsou různé ale mají podobný charakter i podobný charakter řešení, vytvořte z nich metodu. Metoda je pružnější než rutina, připomíná algoritmus, zobecněný postup pro podobné situace, nebo stejné situace rozdílných parametrů. Umožňuje větvit řešení do různých scénářů.