Přeskočit na obsah

Měření

Z Wikiverzity

Biofyzika/Úvod Biofyzika Jednotky

  1. Období klasické fyziky počítáme od doby, kdy Galileo Galilei začal provádět svá první měření.
  2. Předtím bylo již tisíciletí zvykem provádět na zemi měření geometrická (zeměměřičská) a na nebi měření astronomická. Rovněž Galilei se zabýval astronomií. Hvězdy je možno pozorovat, ale není možno s nimi hýbat.
  3. Galileiho fyzikální měření spočívá v předem připraveném fyzikálním experimentu. V tomto experimentu připravíme vhodné vnější podmínky, za kterých bude experiment probíhat, a nastavíme vhodné počáteční podmínky sledovaných veličin.
  4. Po zahájení experimentu sledovaný systém prochází různými stavy, ve kterých sledované veličiny mění svoje hodnoty. Sledování a registrace těchto změn je hlavním úkolem fyzikálního měření.
  5. Fyzikální veličina je nějaký kvantitativní ukazatel, který právě umožňuje sledovat stav zkoumaného systému.
  6. Výsledkem měření jsou nějaká čísla a čísla jsou matematickými objekty. Tímto postupem je možné provázat fyziku s matematikou a postavit ji na rigorózní základ.
  7. Přesněji řečeno, výsledkem měření je velikost měřené veličiny. Velikost měřené veličiny vyjadřujeme jejím porovnáním s nějakým jednotkovým normálem, tj. fyzikální jednotkou. Velikost měřené veličiny pak zapisujeme jakožto součin hodnoty a jednotky. Hodnota je číslo, které nám pak udává, kolikrát je naměřená veličina větší než použitá jednotka.
    • Například délku "dva a půl metru" zapíšeme jako 2,5 m. To je součin hodnoty 2,5 a jednotky 1 m.


Biofyzika/Úvod Biofyzika Jednotky