Lotyština/Mmh

Z Wikiverzity
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí úložiště:
Příslušnost: Mmh

Na této stránce shromažďuji různé své postřehy, na které jsem narazil během svého studia lotyštiny a které se nehodí na žádnou jinou stránku tohoto úložiště (nebo které se tam nehodí zatím, protože je ještě nemám dost uspořádané, případně ověřené z jiného zdroje než vlastního omezeného setkávání s lotyštinou).

Střída[editovat]

Flexe[editovat]

 • I ↔ IE (tikt ↔ tiek)
 • I ↔ Ī (tikt ↔ tīk)

Slovotvorba[editovat]

 • AU ↔ Ū (lauzt ↔ lūzt)

Slovesná paradigmata[editovat]

Souhlásková konjugace[editovat]

Měkčení v přítomném čase krom 2. osoby[editovat]

 • gāzt: gāžu, gāz, gāž; gāzu, gāzi, gāza; gāzis, gāzusi; gāzīšu
griezt: griežu, griez, griež; griezu, griezi, grieza; griezis, griezusi; griezīšu
 • jaust: jaušu, jaut, jauš; jautu, jauti, jauta; jautis, jautusi; jautīšu
gaust: gaužu, gaud, gauž; gaudu, gaudi, gauda
 • kopt: kopju, kop, kopj; kopu, kopi, kopa; kopis, kopusi; kopšu

Měkčení ve 2. osobě přítomného času[editovat]

 • sākt: sāku, sāc, sāk; sāku, sāki, sāka; sācis, sākusi

Měkčení ve 2. osobě přítomného času a v minulém čase[editovat]

 • nākt: nāku, nāc, nāk; nācu, nāci, nāca; nācis, nākusi

Měkčení v přítomném i minulém čase[editovat]

 • saukt: saucu, sauc, sauc; saucu, sauci, sauca; saucis, saukusi
spiegt: spiedzu, spiedz, spiedz; spiedzu, spiedzi, spiedza; spiedzis, spiegusi

Zástupná souhláska j/j[editovat]

 • spēt: spēju, spēj, spēj; spēju, spēji, spēja

Zástupná souhláska j/v[editovat]

 • kaut: kauju, kauj, kauj; kāvu, kāvi, kāva; kāvis, kāvusi
 • šaut: šauju, šauj, šauj; šāvu, šāvi, šāva; šāvis, šāvusi

Krátká samohlásková konjugace[editovat]

Dlouhá samohlásková konjugace[editovat]

 • runāt: runāju, runā, runā; runāju, runāji, runāja
 • zīmēt: zīmēju, zīmē, zīmē; zīmēju, zīmēji, zīmēja
 • svētīt: svētīju, svētī, svētī; svētīju, svētīji, svētīja
 • dzīvot: dzīvoju, dzīvo, dzīvo; dzīvoju, dzīvoji, dzīvoja
 • dabūt: dabūju, dabū, dabū; dabūju, dabūji, dabūja

Významonosnost jednotlivých hlásek[editovat]

 • R: kaut [kaût] × kraut [kraũt] (všechny tvary se tvoří stejně, liší se R a přízvukem)

Livonský původ slov[editovat]

V závorce uvádím estonský tvar slova.

 • možná: suga (sugu)
 • možná: vīžot (viitsima)

Jiné poznamenané drobnosti[editovat]

Poznámky[editovat]