Kvetení rostlin/Klíče/Chrustenice/Duben/Vše

Z Wikiverzity

Níže uvedené rostliny kvetly v dubnu v Chrustenicích.

Acer platanoides

javor mléč

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Acer platanoides (javor mléč)
Popis
Habitus:20–30 m vysoký strom s hustou, široce vejcovitou korunou
Květy:v koncových chocholících, pětičetné, zelenožluté
Listy:řepíkaté, 3–7laločné až –klané, laloky hrubě vykrajovaně zubaté, zářezy celokrajné
Stonek:kmen je přímý, borka hustě a mělce podélně brázditá, letorosty červenohnědé
Podmínky pěstování:bohaté a čerstvě vlhké půdy, roste často v suťových a roklinových lesích a jako náletová dřevina synantropně
Plod:nažka


Aktuální záznamy[editovat](všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Acer platanoides

Alnus glutinosa

olše lepkavá

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Alnus glutinosa (olše lepkavá)
Popis
Habitus:opadavý keř nebo strom přes 30 m vysoký
Květy:jednodomé, samčí uspořádány v jehnědách po 2-5, jehnědy až 12 cm dlouhé, štíhlé, převislé, samčí květy převážně čtyřčetné, se 4 tyčinkami, samičí květy v jen asi 5 mm dlouhých jehnědách, které jsou červené, stopkaté
Listy:střídavé, řapíkaté, okrouhlé, v mládí lepkavé, na vrcholu tupé nebo vykrojené, na bázi klínovité, na okraji zubaté.
Stonek:často více kmenů, borka zprvu hladká, tmavošedá, později tmavošedá a brázditá, pupeny stopkaté, červenohnědé, lepkavé
Podmínky pěstování:vlhké až bahnité, zaplavované, hluboké, humózní, hlinité nebo jílovité, nevápnité půdy, roste v lužních lesích. v bažinách, v prameništích a na březích vod
Plod:křídlaté nažky v šišticích


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Alnus glutinosa

Anemone nemorosa

sasanka hajní

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Anemone nemorosa (sasanka hajní)
Popis
Habitus:10–15 cm vysoká bylina
Květy:jediný bílý, miskovitý květ s šesti až osmi okvětními lístky a velkým množstvím tyčinek, v průměru 2-3 cm velký
Listy:zpravidla jediný přízemní list a tři trojdílné, dlanitě tři až pětičetné, dlouze řapíkaté listy, které vyrůstají zhruba v horní polovině stonku a jsou až 15 cm dlouhé
Stonek:lysý až roztroušeně chlupatý, může být i fialově naběhlý
Plod:drsně chlupatá nažka
Vyšší taxon:Sasanka


Aktuální záznamy[editovat](všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Anemone nemorosa


Anemone ranunculoides

sasanka pryskyřníkovitá

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Anemone ranunculoides (sasanka pryskyřníkovitá)
Popis
Habitus:až 25 cm vysoká bylina
Květy:v počtu 1 až 2, zřídka více, žluté, obvykle pětičetné, prašníky žluté
Listy:přízemní listy dlouze řapíkaté, 3 až 5četné, v horní čtvrtině stonku přeslen listenů s krátkým křídlatým řapíkem, s čepelí trojsečnou
Stonek:až po lodyžní listy lysý, obvykle bez přízemních listů nebo jen s jediným
Podmínky pěstování:výživné, humózní, hlinité, dusíkaté, s dostatkem spodní vody, slabě kyselé až slabě zásadité půdy, slunné až poloslunné stanoviště; roste ve vlhčích listnatých lesích, v křovinách, na loukách a březích vod


Aktuální záznamy[editovat](všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Anemone ranunculoides

Asarum europaeum

kopytník evropský

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Asarum europaeum (kopytník evropský)
Popis
Habitus:nízká, do 10 cm vysoká bylina
Květy:nenápadné, vyrůstající mezi listy nízko nad zemí, zvonkovité se třemi dovnitř zahnutými cípy, chlupaté, vně zelenavé, uvnitř červenohnědé
Listy:dlouze řapíkaté, okrouhle ledvinovité, kožovité, obvykle lesklé, s chlupatými řapíky
Stonek:poléhavá až vystoupavá, chlupatá lodyha
Plod:tobolky
Vyšší taxon:Kopytník
Aktuální záznamy[editovat](všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Asarum europaeum

Bellis perennis

Sedmikrásky na louce

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Bellis perennis (sedmikráska chudobka, sedmikráska obecná)
Popis
Habitus:bylina, vysoká do 15 cm
Květy:úbor; žlutý střed bílé okvětní lístky
Listy:obvejčité až kopinaté listy v přízemní růžici
Stonek:chybí
Podmínky pěstování:pěstuje se jako dvouletka na vlhkých travnatých místech
Plod:nažka


Aktuální záznamy[editovat](všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Bellis perennis

Betula pendula

Bříza bělokorá - habitus

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Betula pendula (bříza bělokorá)
Popis
Habitus:až 25 m vysoký strom s oválnou korunou
Květy:samčí jehnědy po 1-3 na konci loňských větévek, přisedlé, 3-7 cm dlouhé, převislé, žluté až žlutohnědé, samičí jehnědy 1-4 cm dlouhé, stopkaté, zelené, zpočátku vzpřímené, po opylení převislé
Listy:střídavé, řapíkaté, trojúhelníkovité až vejčité, dvojitě pilovité, ke špičce zúžené, mladé chlupaté, později lysé
Stonek:borka za mlada hladká, žlutavě až načervenale hnědá, později bílá až šedobílá, loupavá, v dolní části kmene popraskaná
Podmínky pěstování:sušší, chudší půdy, světlé stanoviště; roste ve světlejších lesích a na jejich okrajích, na pasekách a pastvinách, na skalách či v rašeliništích
Další poznámky:léčivka


Aktuální záznamy[editovat](všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Betula pendula

Caltha palustris

blatouch bahenní

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Caltha palustris (blatouch bahenní)
Popis
Habitus:i přes 50 cm vysoká bylina
Květy:jednotlivé, pětičetné, výrazně žlutě zbarvené
Listy:lesklé, tmavozelené, široce srdčité
Stonek:vystoupavá až poléhavá větvená lodyha
Podmínky pěstování:vlhká až mokrá stanoviště, roste na vlhkých loukách, v prameništích, mokřadech, lužních lesích a na březích vod


Aktuální záznamy[editovat](všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Caltha palustris

Capsella bursa-pastoris

Květy

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Capsella bursa-pastoris (kokoška pastuší tobolka)
Popis
Habitus:až půl metru vysoká bylina
Květy:bílé
Listy:přízemní listová růžice; chobotnatě laločnaté až peřenosečné listy
Stonek:větvený
Plod:šešule
Další poznámky:hubena jako plevel; sbíráná jako léčivka


Aktuální záznamy[editovat](všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Capsella bursa-pastoris

Carex praecox

květenství ostřice časné

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Carex praecox (ostřice časná)
Popis
Habitus:výběžkatá stejnoklasá ostřice
Květy:1–2 cm dlouhé, nahoře husté květenství, všechny klásky obsahují samičí i samčí květy a jsou podepřené tmavě hnědými plevami, nejspodnější klásek má plevu rozšířenou a osinkatou
Listy:1–2 mm široké, tuhé, žlábkovité až svinuté
Stonek:tuhá lodyha delší než listy
Podmínky pěstování:vysýchavé, písčité až hlinité půdy, roste na sušších pasekách, v suchých trávnících, na loukách, píscích, mezích, stráních a náspech, na okrajích lesů či v doubravách
Plod:mošnička v horní třetině včetně zobánku zřetelně křídlatá


Aktuální záznamy[editovat](všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Carex praecox

Carpinus betulus

habr obecný

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Carpinus betulus (habr obecný)
Popis
Habitus:až 30 m vysoký strom
Květy:vykvétají současně s rašením listů, samčí jsou uspořádány v převislých, 4-6 cm dlouhých jehnědách, jsou bez okvětí, samičí jehnědy jsou válcovité, řídké, 2-3 cm dlouhé, vyrůstají po dvou v úžlabí listenu
Listy:střídavé, řapíkaté, podlouhle vejčité, na okraji pilovité, v mládí nápadně zřasené a hedvábně chlupaté
Stonek:borka hladká, šedá, se světlými pruhy
Podmínky pěstování:hlinité, ale i kamenité, zásadité, mírně suché až vlhké půdy, polostinné stanoviště, roste v listnatých i smíšených lesích
Plod:oříšek


Aktuální záznamy[editovat](všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Carpinus betulus

Corydalis cava

kvetoucí dymnivka dutá

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Corydalis cava (dymnivka dutá)
Popis
Habitus:10–35 cm vysoká bylina vyrůstající z velké duté podzemní hlízy
Květy:uspořádané v přímý hrozen s 8–20 květy, listeny jsou vejčité nebo skoro eliptické, celokrajné, většinou sivomodře naběhlé, květy souměrné, oboupohlavné, nachové, bílé či řidčeji růžové, s ostruhou na konci ohnutou pravoúhle dolů
Listy:dva až tři, dlouze řapíkaté, široce trojúhelníkovité s dvakkrát trojčetně dělenou modrozelenou čepelí
Stonek:přímá, masitá, zelená až červenohnědá, lysá lodyha
Plod:tobolka, ktera se zužuje v přímý zobánek, až 25 mm dlouhá
Podobné rostliny:dymnivka plná
Vyšší taxon:Dymnivka


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Corydalis cava


Corylus avellana

samčí a samičí květy lísky obecné

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Corylus avellana (líska obecná)
Popis
Habitus:keř či až 8 m vysoký strom
Květy:samčí květy jsou tyčinkovité, uspořádané v úzkých válcovitých jehnědách, samičí květenství připomíná pupen, květy mají karmínově červené blizny
Listy:řapíkaté, střídavě postavené, mírně chlupaté, vejčité až kulaté s hrotem na konci a s dvojitě pilovitým okrajem
Stonek:větve jsou přímé, letorosty jsou zlenohnědé až žlutohnědé, jednoduše chlupaté a žláznaté. Borka je lesklá, hnědá.
Plod:oříšek


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Corylus avellana

Crocus vernus

kvetoucí krokusy

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Crocus vernus (šafrán jarní)
Popis
Habitus:8 až 12 cm vysoká bylina
Květy:nejčastěji jeden, purpurový, levandulový, bílý nebo pruhovaný, okvětní trubka 5-15 cm dlouhá, okvětní plátku obkopinaté nebo obvejčité, na vrcholu zakulacené, někdy vykrojené, čnělka trojklaná, v horní části obvykle žlutá nebo oranžová
Listy:přízemní, trávovité, kýlnaté s výrazným žlábkem, nejčastěji 2-4
Plod:tobolka


Aktuální záznamy[editovat](všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Crocus vernus

Erica carnea

vřesovec pleťový

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Erica carnea (vřesovec pleťový)
Popis
Habitus:stálezelený zakrslý keřík
Květy:vrcholový hrozen je tvořen nahloučenými narůžovělými květy
Listy:čárkovité


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Erica carnea

Erophila verna

osívka jarní

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Erophila verna (osívka jarní)
Popis
Habitus:3-25 cm vysoká bylina s přízemní růžicí listů
Květy:květenství složené z 1 až 30 květů, korunní lístky bílé, asi do třetiny vykrojené
Listy:přízemní listy v počtu 6 až 25, kopisťovité, obkopinaté nebo obvejčité, na bázi zúžené v široký řapík, chlupaté.
Stonek:1-6 přímých bezlistých lodyh vyrůstajících z přízemní růžice
Podmínky pěstování:vysýchavé až mírně vlhké, písčité, kyselé až neutrální půdy, roste na suchých trávnících, na polích, náspech, u cest, v lomech, na zdech


Aktuální záznamy[editovat](všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Erophila verna

Euphorbia cyparissias

kvetoucí pryšec chvojka

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Euphorbia cyparissias (pryšec chvojka)
Popis
Habitus:15-50 cm vysoká bylina s plazivými oddenky
Květy:zákrovní listence jsou ledvinitě vejčité, nesrostlé, žlutavé, později do červena, dvojrohé půlměsíčné žlázky jsou žlutě, později hnědě až hnědočerně zbarvené. Květy rostou v koncových i úžlabních lichookolících s 10–15 dále větvenými větvemi.
Listy:střídavé, přisedlé, čárkovité, často podvinuté, lysé, zeleně nebo žlutozeleně zbarvené
Stonek:přímá, hustě olistěná lodyha, na spodu lodyhy ale listy záhy opadávají; sterilně se větví
Plod:kulovitá tobolka
Vyšší taxon:pryšec
Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Euphorbia cyparissias

Ficaria verna

orsej jarní

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Ficaria verna (orsej jarní)
Popis
Habitus:6–15 cm vysoká bylina
Květy:oboupohlavní, leskle zlatožluté, jednotlivé, dlouze stopkaté, květní stopka olistěná
Listy:srdčitě vejčité nebo okrouhle ledvinovité, nepravidelně zoubkované, lysé, řapíkaté, netvoří přízemní růžici, směrem vzhůru se listy zmenšují
Stonek:poléhavá nebo vystoupavá, kořenující, dutá lodyha, v úžlabí řapíků obvykle pacibulky
Podmínky pěstování:půdy hluboké, dusíkaté, provlhčené spodní vodou, roste na vlhkých loukách, v listnatých lesích a křovinách
Plod:zakrnělá nažka


Aktuální záznamy[editovat](všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Ficaria verna

Forsythia × intermedia

Kvetoucí keř

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Forsythia × intermedia (Zlatice prostřední)
Popis
Habitus:keř dorůstající až 5 m výšky
Květy:čtyřčetné po 2 až 3 ve shlucích, asi 4 cm velké, žluté
Listy:vějčitě kopinaté, trojklanné, čepel pilovitá
Stonek:dřevnatý, v mládí hnědý, později šedý, ohýbající se
Plod:tobolka
Podobné rostliny:Zlatice převislá (Forsythia suspensa)


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Forsythia × intermedia


Fraxinus excelsior

jasan ztepilý

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Fraxinus excelsior (jasan ztepilý)
Popis
Habitus:20-40 m vysoký strom s rovným kmenem a štíhlou vejčitou korunou
Květy:v latách z postranních pupenů, bezobalné, oboupohlavné květy se 2 tyčinkami a pestíkem, samčí květy se 2-3 tyčinkami a zakrnělým pestíkem, samičí s pestíkem a 2 patyčinkami
Listy:lichozpeřené, 3-7jařmé, lístky podlouhlé až podlouhle vejčité, 3-10 cm dlouhé, 1,5-4 cm široké, téměř přisedlé, pilovité, ve střední části se 3-5 zuby na 1 cm, špičky zubů nejsou zahnuté
Stonek:dlouho hladká, šedá, později mělce podélně rozbrázděná borka, letorosty lysé, šedavé, olivově zelené, vzácně nažloutlé, s malými podlouhlými lenticelami, v místě pupenů smáčklé
Plod:nažka


Aktuální záznamy[editovat](všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Fraxinus excelsior

Gagea lutea

křivatec žlutý

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Gagea lutea (křivatec žlutý)
Popis
Habitus:20-30 cm vysoká rostlina bez vedlejších cibulí
Květy:uspořádány v lichookolíku složeném z 1-10 květů, vyrůstají mezi obvykle 2 úzkými listeny, které jsou mnohem kratší nežli list přízemní, květní stopky lysé, korunní lístky žluté, zevně zelenavě proužkované, v počtu 6, tyčinek také 6.
Listy:7-15 mm široký, obvykle trojžilný jediný přízemní list s kápovitou špičkou, plochý.
Podmínky pěstování:kypré, vápnité, humózní, hlinité půdy provlhčené spodní vodou; roste v lužních a vlhkých listnatých nebo smíšených lesích, v hájích, křovinách, na loukách podél vodních toků


Aktuální záznamy[editovat](všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Gagea lutea

Galanthus nivalis

kvetoucí sněženka

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Galanthus nivalis (sněženka podsněžník)
Popis
Habitus:bylina rostoucí často v hustých a velkých trsích, stvol může být až 30 cm dlouhý
Květy:jednotlivé, vyrůstající z toulcovitého zelenobílého listenu, nicí, složené z bílých delších vnějších okvětních lístků a z kratších vnitřních, které jsou bílé, zeleně lemované
Listy:dva, tmavě zelené barvy, úzké, čárkovité
Stonek:až 30 cm dlouhý stvol
Podmínky pěstování:humózní vlhké půdy, roste v lužních a jiných listnatých vlhkých lesích, na vlhkých loukách podél řek, druhotně v parcích, pěstována v zahradách


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Galanthus nivalis

Glechoma hederacea

kvetoucí popenec obecný

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Glechoma hederacea (popenec obecný)
Popis
Habitus:aromatická bylina
Květy:uspořádané v dvou až sedmikvětých lichopřeslenech, květy stopkaté, koruna květů dvoupyská, pouze u samičích květů o něco menší než u oboupohlavních květů. Dolní pysk je trojlaločný. Květy jsou nejčastěji modrofialové, vzácně růžové nebo bílé.
Listy:ledvinité, srdčité až okrouhle srdčité, na okraji vroubkované, lysé
Stonek:nekvetoucí lodyhy většinou plazivé, kvetoucí lodyhy krátce vystoupavé o výšce 10–20 cm
Plod:tvrdka
Vyšší taxon:popenec
Další poznámky:též nazývaný popenec břečťanolistý


Aktuální záznamy[editovat](všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Glechoma hederacea

Helleborus niger

čemeřice černá

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Helleborus niger (čemeřice černá)
Popis
Habitus:15 - 35 cm vysoká bylina
Květy:velké, slabě nící, bílé až slabě narůžovělé, po odkvětu nazelenalé nebo červené
Listy:přízemní dlouze řapíkaté, 5 až 9dílné, úkrojky obkopinaté, v horní části pilovité.
Stonek:oblý, někdy červeně tečkovaný, s 1 až 3 šupinovitými listeny
Podmínky pěstování:vápnitá půda
Další poznámky:jedovatá rostlina


Aktuální záznamy[editovat](všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Helleborus niger

Helleborus purpurascens

čemeřice nachová

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Helleborus purpurascens (čemeřice nachová)
Popis
Habitus:15-45 cm vysoká bylina
Květy:obvykle po třech, poněkud skloněné, okolo 5 cm velké, okvětní lístky na vnější straně purpurové, na vnitřní zelené
Listy:přízemní dlouze řapíkaté, čepel dlanitě členěná, úkrojky kopinaté, pilovité, jen u báze celokrajné, v mládí chlupaté.
Stonek:silný, lysý, na bázi hnědočerveně zabarvený
Podmínky pěstování:hlinitá půda s bohatým obsahem humusu, polostinné až stinné stanoviště
Další poznámky:jedovatá rostlina


Aktuální záznamy[editovat](všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Helleborus purpurascens

Hepatica nobilis

kvetoucí jaterníky

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Hepatica nobilis (jaterník trojlaločný, jaterník podléška)
Popis
Habitus:5-25 cm vysoká bylina
Květy:oboupohlavné, blankytně modré, zřídka růžové nebo bílé, okvětních lístků 5 až 10
Listy:dlouze řapíkaté s trojlaločnou čepelí, s úkrojky široce vejčitými, celokrajnými, v mládí plstnaté, později lysé
Stonek:2-9 měkce chlupatých, červenohnědých stonků
Podmínky pěstování:mírně kyselé až mírně zásadité, vlhké půdy s obsahem humusu, roste ve stinných listnatých a smíšených lesích a v křovinách
Plod:nažka


Aktuální záznamy[editovat](všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Hepatica nobilis

Holosteum umbellatum

plevel okoličnatý

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Holosteum umbellatum (plevel okoličnatý)
Popis
Habitus:4–32 cm vysoká bylina
Květy:květenstvím je 5–13(–19)květý zdánlivý okolík, květní stopky zprvu vzpřímené, po odkvětu sehnuté, za plodu opět vzpřímené. Květní obaly 5četné, volné, korunní lístky bílé až narůžovělé, obvejčité až obkopinaté
Listy:ve zdánlivé přízemní růžici, vstřícné, vejčitě kopinaté až kopinaté, celokrajné, přisedlé
Stonek:vystoupavá až přímá, nevětvená lodyha
Podmínky pěstování:roste na výslunných stráních, při okrajích cest, na polích a úhorech, na náspech železničních tratí


Aktuální záznamy[editovat](všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Holosteum umbellatum

Chaenomeles japonica

kdoulovec japonský v květu

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Chaenomeles japonica (kdoulovec japonský)
Popis
Habitus:1 až 2 m vysoký a až 3 m široký keř
Květy:vyrůstají po 2 až 4, pětičetné, cihlově červené nebo bílé
Listy:střídavé, široce vejčité, na vrcholu tupé, na okraji hrubě pilovité, lysé, lesklé, s palisty.
Stonek:trnité, rozestálé, v mládí plstnaté, později lysé větve
Podmínky pěstování:vápnitá, nepříliš suchá půda a slunné nebo poloslunné stanoviště
Plod:kulovitá, vonná, žlutozelená malvice, kdoule


Aktuální záznamy[editovat](všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Chaenomeles japonica

Chrysosplenium alternifolium

mokrýš střídavolistý

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Chrysosplenium alternifolium (mokrýš střídavolistý)
Popis
Habitus:5 - 20 cm vysoká bylina
Květy:uspořádané v 6 - 30květém okolíku, listeny žlutozelené, květy přisedlé
Listy:nahloučené, okrouhlé až okrouhle ledvinovité, vroubkované, na bázi srdčité, řapík až 10 cm dlouhý, lodyžní listy obvykle jen v počtu 1 až 2, okrouhlé, alespoň svrchu chlupaté.
Stonek:nevětvená, troj až čtyřhranná, lysá nebo jen málo chlupatá lodyha
Podmínky pěstování:vlhké, humózní, kyselé až neutrální, výživné, přeplavované půdy s vysokou hladinou spodní vody; roste na lesních prameništích, v mokřadních olšinách, lužních lesích, na březích potoků


Aktuální záznamy[editovat](všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Chrysosplenium alternifolium

Lamium maculatum

hluchavka skvrnitá

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Lamium maculatum (hluchavka skvrnitá)
Popis
Habitus:20–50 cm vysoká bylina s kořeňujícími výběžky
Květy:uspořádané v oddálených lichopřeslenech tvořených 6–12 přisedlými květy, kalich je pěticípý, pýřitý, koruna je dvoupyská, s prohnutou, jakoby břichatou korunní trubkou. Barva květů je růžově purpurová, vzácně bílá, s červenavě hnědými chlupatými prašníky
Listy:řapíkaté, vstřícné, vroubkované, trojúhelníkovitě vejčité, tupé až zašpičatělé, se stříbrnou skvrnou nebo i bez ní
Stonek:vystoupavá, často nafialovělá lodyha
Podmínky pěstování:roste ve vlhčích lesích, luzích, křovinách
Plod:tvrdka
Podobné rostliny:hluchavka nachová
Vyšší taxon:Hluchavka


Aktuální záznamy[editovat]
(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Lamium maculatumLamium purpureum

Dvě rostliny v trávě

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Lamium purpureum (hluchavka nachová)
Popis
Habitus:bylina
Květy:fialové
Stonek:čtverhranný, dužnatý


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Lamium purpureum

Larix decidua

Habitus

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Larix decidua (modřín opadavý, modřín evropský)
Popis
Habitus:opadavý, jehličnatý, až 50 m vysoký strom
Květy:samčí šištice 5 až 10 mm velké, převislé, žluté, samičí 1 až 2 cm velké, s červenými listeny
Listy:jehlice ve svazečcích nejčastěji po 30 až 50, do 3 cm dlouhé, měkké, světle zelené, na podzim žloutnoucí a opadávající.
Stonek:kmen přímý, až 1,5 m v průměru, koruna štíhlá, kuželovitá, ve stáří často široká, na vrcholu zploštělá, koncové větvičky tenké, převislé. Borka tlustá, hluboce brázditá, šedohnědá, často červenohnědě skvrnitá.
Podmínky pěstování:podmínky mírného pásu: hory (poddruhy decidua, carpatica), nebo nížiny (polonica), suchá bohatá provzdušněná zásaditá půda bez zamokření, toleruje mráz, teplo a suchý vzduch, netoleruje zastínění
Plod:vzpřímené, nerozpadavé, světle hnědé, cca 2 až 5 cm velké šišky
Taxony nižší než druh:poddruhy decidua, carpatica, polonica
Vyšší taxon:Larix
Další poznámky:vyžíván při znovuzalesňování


Aktuální záznamy[editovat](všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Larix decidua

Lathraea squamaria

podbílek šupinatý

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Lathraea squamaria (podbílek šupinatý)
Popis
Habitus:celá červená nebo narůžovělá, někdy i bělavá, parazitická, 10-25 cm vysoká bylina
Květy:nadzemní část rostliny je z počátku nící, později vzpřímená, nese 20 až 35 květů uspořádaných v hustém, jednostranném hroznu, jenž bývá na vrcholu převislý. Jednotlivé květy vyrůstají v paždí křižmostojných listenů na 4 až 12 mm dlouhých stopkách. Kalich je 4četný, asi do poloviny členěný, žláznatě chlupatý, světle fialový. Koruna je červená až nafialovělá, 2pyská, horní pysk celistvý, dolní 3cípý, tyčinky 4, z koruny mírně vyčnívající, prašníky chlupaté.
Podmínky pěstování:na půdách výživných, jílovitých až hlinitých, humózních, slabě kyselých až slabě zásaditých, provlhčených spodní vodou, roste v listnatých nebo smíšených lesích
Další poznámky:parazituje převážně na kořenech listnatých stromů (buk, habr, jilm, lípa, jasan, ořešák, líska)


Aktuální záznamy[editovat](všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Lathraea squamaria

Lathyrus vernus

hrachor jarní

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Lathyrus vernus (hrachor jarní)
Popis
Habitus:15–40 cm vysoká bylina
Květy:květenství se třemi až devíti květy, květy nící, zpočátku růžovočervené, později modré
Listy:sudozpeřené, bez úponky, lístky vejčité až kopinaté
Stonek:vystoupavá až přímá, lysá, rýhovaná, čtyřhranná lodyha
Podmínky pěstování:vlhké humózní a výživné půdy, roste v listnatých nebo smíšených lesích, na mýtinách či světlinách
Plod:lusk
Vyšší taxon:Hrachor
Další poznámky:též lecha jarní nebo hrachor lecha
Aktuální záznamy[editovat](všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Lathyrus vernus

Magnolia

šácholan hvězdovitý a šácholan Soulangeův v pozadí

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Magnolia (šácholan)
Popis
Habitus:opadavé nebo stálezelené keře či stromy
Květy:jednotlivé, vrcholové, pouze někdy vyrůstají na zkrácených větévkách a mohou vypadat jako úžlabní, pravidelné, obvykle oboupohlavné, okvětí složené ze šesti až mnoha plátků, ve dvou nebo více kruzích, často více či méně dužnaté
Listy:jednoduché, střídavé nebo nahloučené na koncích větví, celokrajné, řapíkaté


Aktuální záznamy[editovat](všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Magnolia

Magnolia stellata

šácholan hvězdovitý

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Magnolia stellata (šácholan hvězdovitý)
Popis
Habitus:1,5 - 2 m vysoký široce větvený keř
Květy:sněhově bílé, složené z 12-16(40) okvětních plátků,široce miskovitého tvaru
Listy:matně zelené, obvejčité až eliptické, střídavé a opadavé
Podmínky pěstování:kvalitní, středně těžká, humózní, slabě kyselá až slabě zásaditá, mírně vlhká půda


Aktuální záznamy[editovat](všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Magnolia stellata

Mahonia aquifolium

kvetoucí mahonie cesmínolistá

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Mahonia aquifolium (mahonie cesmínolistá)
Popis
Habitus:až 2 m vysoký, široce rozložitý keř
Květy:květenstvm je vzpřímený hrozen, květy šestičetné, žluté, korunní lístky uspořádány ve 2 kruzích po 3, kališní lístky uspořádány po třech ve třech kruzích
Listy:řapíkaté, lichozpeřené, s 5-9 lístky, které jsou přisedlé, vejčitě kopinaté, tuhé, na svrchní straně lesklé, na okraji zubaté a ostnité
Podmínky pěstování:vlhčí a propustné půdy, dobře snáší stinné stanoviště
Plod:kulovitá, tmavě modrá, ojíněná bobule
Aktuální záznamy[editovat](všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Mahonia aquifolium

Mercurialis perennis

bažanka vytrvalá

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Mercurialis perennis (bažanka vytrvalá)
Popis
Habitus:dvoudomá, 15-40 cm vysoká bylina
Květy:žlutozelené, samčí květy uspořádány v klasnatá květenství, drobné, korunní lístky chybí, kališní lístky tři; samičí květy ve stopkatých, 1-3 květých klubíčkách vyrůstajících v paždí listů
Listy:nahloučeny v horní polovině lodyhy, vstřícné, řapíkaté, kopinaté až podlouhle vejčité, tupě zubaté
Stonek:přímá, nevětvená, oblá lodyha se dvěma sbíhavými lištami
Podmínky pěstování:stinné a humózní listnaté a smíšené lesy a křoviny
Vyšší taxon:Bažanka
Další poznámky:jedovatá rostlina


Aktuální záznamy[editovat](všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Mercurialis perennis

Muscari botryoides

modřenec širolistý

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Muscari botryoides (modřenec širolistý)
Popis
Habitus:10-30 cm vysoká bylina s podzemní cibulí
Květy:květenstvím je vrcholový hrozen, který obsahuje asi 12-20 květů, za květu je víceméně hustý, za plodu se prodlužuje. Okvětí se skládá z šesti okvětních lístků, které jsou skoro po celé délce srostlé v baňkovitou okvětní trubku, jen nahoře jsou krátké ven vyhnuté cípy bílé barvy. Okvětní trubka je většinou světle modrá až světle modrofialová.
Listy:v přízemní růžici, přisedlé, nejčastěji 2-4 z jedné cibule, asi stejně dlouhé jako stvol. Čepele jsou široce čárkovité, víceméně ploché, asi 3-8 mm široké.
Vůně:květy jsou nevonné
Plod:tobolka


Aktuální záznamy[editovat](všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Muscari botryoides

Narcissus poëticus

kvetoucí narcisy

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Narcissus poëticus (narcis bílý)
Popis
Habitus:až 40 cm vysoká bylina s podzemními cibulemi
Květy:obvykle jednotlivé, 5 až 10 cm široké, bílé, pakorunka široce trubkovitá, se zvlněným okrajem
Listy:jen přízemní, trávovité, masité, až 15 mm široké.
Stonek:dutý květní stvol
Vůně:květy jsou vonné
Podmínky pěstování:kyselé, nevápnité, humózní půdy

PKR/Narcissus poëticus/Záznamy
(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Narcissus poëticus

Narcissus pseudonarcissus

kvetoucí narcisy

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Narcissus pseudonarcissus (narcis žlutý)
Popis
Habitus:až 40 cm vysoká bylina s podzemními cibulemi
Květy:obvykle jednotlivé, 5 až 10 cm široké, žluté, pakorunka široce trubkovitá, se zvlněným okrajem
Listy:jen přízemní, trávovité, masité, až 15 mm široké.
Stonek:dutý květní stvol
Vůně:květy jsou vonné
Podmínky pěstování:kyselé, nevápnité, humózní půdy


Aktuální záznamy[editovat](všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Narcissus pseudonarcissus

Othocallis siberica

blankytka sibiřská - kvetoucí rostlina

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Othocallis siberica (blankytka sibiřská, též ladoňka sibiřská)
Popis
Habitus:až 20 cm vysoká bylina
Květy:modré, nicí, široce zvonkovité, květní stopky kratší než průměr květu, květenství s 1-2 květy
Listy:sytě trávozelené, trávovité, z cibule vyrůstají 2-3
Stonek:hranatý nebo polooblý stvol, z jedné cibule vyrůstá 1-3
Podmínky pěstování:humózní, vápnitá, písčitá nebo hlinitá, vlhká půda, slunné stanoviště


Aktuální záznamy[editovat](všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Othocallis siberica

Oxalis acetosella

šťavel kyselý

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Oxalis acetosella (šťavel kyselý)
Popis
Habitus:3-15 cm vysoká, bezlodyžná, roztroušeně pýřitá bylina
Květy:jednotlivé, pětičetné, koruna bílá, nafialovělá nebo vzácně narůžovělá, s fialovým žilkováním, na bázi se žlutou skvrnou
Listy:pouze přízemní v růžici, v počtu 3 až 6, trojčetné, řapíkaté, na rubu často nachově zbarvené, lístky obsrdčité, ve stínu či naopak při silném světle nebo i při doteku složené a dolů sehnuté.
Podmínky pěstování:čerstvě vlhké, nevápnité, výživné, humózní, hlinité, mírně kyselé půdy, stinné stanoviště; roste ve stinných vlhčích lesích, hájích a křovinách, v lesních roklích, podél lesních potůčků


Aktuální záznamy[editovat]
(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Oxalis acetosella

Petasites albus

kvetoucí devětsil bílý

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Petasites albus (devětsil bílý)
Popis
Habitus:za květu 15-35 cm, za plodu až 80 cm vysoká bylina
Květy:v hustých hroznovitě uspořádaných úborech, nažloutle bílé
Listy:bledě zelené šupinovité listy lodyžní, přízemní velké srdčitě okrouhlé listy po odkvětu
Podmínky pěstování:humózní a kamenitá půda, stinné stanoviště: roste podél lesních potoků, na lesních prameništích, v roklích a ve vlhkých či lužních lesích


Aktuální záznamy[editovat](všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Petasites albus

Poa annua

lipnice roční

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Poa annua (lipnice roční)
Popis
Habitus:5–15 cm vysoká tráva
Květy:lata řídká, jehlancovitá, až 10 cm dlouhá, klásky zelené až nafialovělé
Listy:měkké, světle zelené, lysé, mají dvojrýžku, pochvy kýlnaté, slabě smáčknuté a hladké, Jazýček krátký, uťatý
Stonek:přímé až vystoupavé lysé stéblo
Podmínky pěstování:roste na všech typech půd, hojně na silně sešlapávaných místech, roste podél cest, na rumištích, úhorech, v okolí sídlišť, v zahradách, na polích
Plod:obilka
Vyšší taxon:Lipnice
Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Poa annua

Primula veris

prvosenka jarní

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Primula veris (prvosenka jarní)
Popis
Habitus:až 25 cm vysoká bylina
Květy:v jednostranném okolíku, vonné, kalich zvonkovitý, bledožlutý nebo bledozelený, od korunní trubky odstálý, koruna žlutá, lem miskovitý
Listy:řapíkaté, vejčité až vejčitě podlouhlé, měkké, podvinuté, svraskalé, vroubkované až celokrajné
Stonek:přímý chlupatý stvol
Podmínky pěstování:svěží až mírně suché, vápnité, kypré půdy, roste v dubohabřinách, doubravách, bučinách, v křovinách a na stráních
Plod:tobolka
Podobné rostliny:Prvosenka vyšší


Aktuální záznamy[editovat](všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Primula veris

Prunus avium

kvetoucí třešeň

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Prunus avium (třešeň obecná)
Popis
Habitus:až 35 m vysoký strom s vejcovitou až pyramidální korunou
Květy:dlouze stopkaté, 2–3,5 cm v průměru, bílé, vzácně narůžovělé, uspořádány po 2–6 ve zdánlivých okolících na krátkých brachyblastech; kališní lístky vejčité a lysé, za květu nazpět ohnuté, často červenavě zabarvené, korunní lístky obvejčité až široce obvejčité
Listy:řapíkaté, čepel obvejčitá až eliptická, na vrcholu protažená v krátkou špičku, po okrajích pilovitá, na líci matné a lysé, na rubu světlejší
Stonek:borka v mládí hladká, zpravidla šedavě hnědá, ve starším věku tmavohnědá, odlupuje v různě širokých a příčných pásech, letorosty přímé, silné a lesklé
Podmínky pěstování:roste divoce v křovinatých stráních, v remízcích, světlých listnatých lesích a kolem cest, dále pěstována v zahradách a sadech
Plod:červená peckovice
Další poznámky:planá též třešeň ptačí


Aktuální záznamy[editovat](všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Prunus avium

Prunus cerasifera

kvetoucí slivoň třešňová

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Prunus cerasifera (slivoň třešňová)
Popis
Habitus:3–10 m vysoký keř nebo strom s vejčitou korunou
Květy:vyrůstají jednotlivě až v párech, pravidelné, pětičetné, korunní lístky 8–10 mm dlouhé, bílé až růžové
Listy:střídavé, řapíkaté, často červeně zbarvené, čepel eliptická až obvejčitá, pilovitě zubatá, lysá až mírně chlupatá
Stonek:tmavohnědý, podélně rozpukaný kmen, letorosty lysé, lesklé
Plod:žlutá, červená nebo modrá kulovitá až elipsoidní peckovice
Další poznámky:též slivoň myrobalán


Aktuální záznamy[editovat](všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Prunus cerasifera

Prunus insititia

slivoň obecná

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Prunus insititia (slivoň obecná)
Popis
Habitus:3–10 m vysoký strom nebo keř s široce vejčitou až polokulovitou korunou
Květy:vyrůstají po dvou nebo po třech, bílé, kališní lístky jsou dlouze vejčité až podlouhlé, korunní široce obvejčité, tyčinek bývá 20 až 25, semeník je jeden
Listy:střídavé, řapíkaté, v mládí chlupaté, čepel eliptická, vejčitá až obvejčitá, hrubě pilovitě zubatá, báze listů je široce klínovitá, vrcholek špičatý nebo tupý
Stonek:tmavohnědý až šedohnědý podélně rozpukaný kmen, letorosty chlupaté
Podmínky pěstování:středně vlhké, teplejší a hlubší půdy a teplé stanoviště
Plod:jedlá peckovice, slíva
Další poznámky:též slivoň slíva


Aktuální záznamy[editovat](všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Prunus insititia

Prunus serrulata

kvetoucí sakura

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Prunus serrulata (sakura ozdobná)
Popis
Habitus:3–8 m vysoký strom nebo keř se strnule šikmo vystoupavými větvemi a řídce, nestejně polokulovitou korunou
Květy:po 3–5, čistě bílé až růžové, nevonné, asi 3–4 cm široké, květenství hroznovité
Listy:hladké a lesklé, 2×ostře pilovité, vejčité až eliptické, dlouze zašpičatělé, hnědavě zelené, rub sivozelený
Stonek:borka hladká, příčně odlupčivá a tmavohnědá
Další poznámky:též slivoň pilovitá


Aktuální záznamy[editovat](všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Prunus serrulata

Prunus spinosa

kvetoucí trnka

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Prunus spinosa (trnka obecná)
Popis
Habitus:1–3 m vysoký keř
Květy:jednotlivě nebo ve svazečcích po 2 až 5, pravidelné, pětičetné, bílé
Listy:střídavé, řapíkaté, čepel eliptická až obvejčitá, pilovitě zubatá, lysá až chlupatá
Stonek:tmavošedé až červenohnědé, hustě trnité větve
Podmínky pěstování:suché, kypré, výživné, humózní, zásadité až mírně kyselé půdy a slunné stanoviště, roste na křovinatých stráních, na svazích, mezích, náspech, podél cest, na okrajích polí a lesů
Plod:modrofialová až černofialová, většinou ojíněná, kulovitá peckovice, trnka


Aktuální záznamy[editovat](všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Prunus spinosa

Pulmonaria obscura

kvetoucí plicník tmavý

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Pulmonaria obscura (plicník tmavý)
Popis
Habitus:10-40 cm vysoká bylina
Květy:ve vrcholových vijanech v úžlabí listenů, koruna nálevkovitá, fialová, růžovočervená až modrá
Listy:přízemní listy v růžici, nepřezimující, řapíkaté, čepel široce vejčitá, na bázi srdčitá, bez skvrn nebo jen se skvrnami světle zelenými, ne bílými, zejména na okrajích žláznatě chlupatá, lodyžní listy střídavé, přisedlé, vejčité až podlouhle kopinaté, zašpičatělé, celokrajné, chlupaté
Stonek:přímá nebo vystoupavá, chlupatá lodyha
Podmínky pěstování:humózní, hlinité až jílovité, čerstvě vlhké, slabě kyselé až neutrální půdy, roste ve světlých listnatých lesích, v křovinatých stráních a na lesních okrajích
Podobné rostliny:Plicník lékařský


Aktuální záznamy[editovat](všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Pulmonaria obscura

Pulsatilla x hybrida

kvetoucí koniklec

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Pulsatilla x hybrida (koniklec zahradní)
Popis
Květy:květ z vnější strany hustě pokrytý chlupy, vzpřímený, zvonkovitý až nálevkovitý, kalich se zlatavě žlutými tyčinkami, šest korunních lístků, fialový až modrý
Listy:zpeřené, vejčité, řapíkaté
Podmínky pěstování:písčitá nebo hlinitá půda a suché a slunné stanoviště, skalnička


Aktuální záznamy[editovat](všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Pulsatilla x hybrida

Pyrus communis

hrušeň obecná

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Pyrus communis (hrušeň obecná)
Popis
Habitus:až 15 m vysoký strom s kuželovitou korunou
Květy:pětičetné, bílé
Listy:vejčitě okrouhlé až eliptické, špičaté a jemně pilovité
Plod:hruškovitá malvice


Aktuální záznamy[editovat](všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Pyrus communis

Salix caprea

vrba jíva

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Salix caprea (Vrba jíva)
Popis
Habitus:10–12 m vysoký strom nebo keř s košatou korunou
Květy:samčí jehnědy jsou žluté, samičí zelenavé
Listy:dlouze řapíkaté, vejčité až eliptické, s vroubkovaným okrajem a na rubu šedě plstnaté se zřetelnou žilnatinou
Stonek:borka je v mládí hladká, světle šedá, u starých jív pak tmavošedá a hluboce rozpukaná
Podmínky pěstování:relativně suché a slunné stanoviště, roste ve světlých lesích, na sutích, na pasekách, při lesních okrajích a podél cest


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Salix caprea

Salix fragilis

vrba křehká

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Salix fragilis (vrba křehká)
Popis
Habitus:8–15 m vysoký strom s krátkým kmenem, křivými větvemi a řídkou rozložitou korunou
Květy:stopkaté, úzce válcovité jehnědy, tyčinkovité květy se dvěma tyčinkami, pestíkovité květy se stopkatým pestíkem
Listy:čepel kopinatá, hrubě pilovitá, na líci tmavozelená, lesklá, na rubu šedozelená, lysá
Stonek:borka tmavošedá, podélně zbrázděná, u starších stromů hrubá, letorosty lysé, šedozelené, v uzlech lámavé


Aktuální záznamy[editovat](všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Salix fragilis

Senecio vulgaris

Starček obecný

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Senecio vulgaris (starček obecný)
Popis
Habitus:bylina
Květy:trubkovité, světle žluté květy v úboru
Listy:objímavě přisedlé, zpeřeně rozeklané
Stonek:přímá, často větvená lodyha
Plod:hustě pýřitá nažka
Vyšší taxon:starček
Další poznámky:obsahuje pyrolidinové alkaloidy senecin a senecionin, dále rutin a inulin


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:
Roční období mírného pásu: jaro až podzim

Regionální informace a další obrázky pro: Senecio vulgaris

Stellaria holostea

Kvetoucí ptačinec velkokvětý

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Stellaria holostea (ptačinec velkokvětý)
Popis
Habitus:15-30 cm vysoká bylina
Květy:květy bílé, korunní lístky jsou 2x delší než kalich a jsou do poloviny dělené, mají tři čnělky, rostou na stopkách v řídkých koncových vidlanech. Velikost květu: 15-25 mm
Listy:kopinaté, zašpičatělé, přisedlé
Stonek:přímá, hranatá, lámavá, většinou chlupatá lodyha
Plod:tobolka
Vyšší taxon:ptačinec


Aktuální záznamy[editovat](všechny záznamy)

Globální data:
Roční období mírného pásu: konec jara, začátek léta

Regionální informace a další obrázky pro: Stellaria holostea

Stellaria media

kvetoucí ptačinec žabinec

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Stellaria media (ptačinec žabinec)
Popis
Habitus:bylina s poléhavou, až 35 cm dlouhou lodyhou
Květy:na stopkách, v řídkých vidlanech, kališní lístky chlupaté, kopinaté, až 5 mm dlouhé, bílé korunní lístky jsou kratší než kališní až o 1/3 délky, čnělky jsou tři
Listy:dlouhé do 2 cm, široce vejčité se špičkou, s dlouhými řapíky, pouze v horní části lodyhy přisedlé
Stonek:sytě zelená vystoupavá nebo poléhavá lodyha, v uzlinách kořeňující
Plod:tobolka
Podobné rostliny:ptačinec přehlížený
Vyšší taxon:Ptačinec


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Stellaria media

Taraxacum sect. Ruderalia

Kvetoucí louka

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Taraxacum sect. Ruderalia (pampeliška lékařská, smetánka lékařská)
Popis
Habitus:bylina
Květy:na dutém stvolu (3–12 cm); žluté květní úbory květenství tvořeny velkým počtem jazykovitých květů
Listy:v přízemní růžici
Stonek:bezlistý, nevětvený
Vůně:příjemná
Plod:nažka s padáčkovitým chmýřím
Další poznámky:po narušení roní latex


Aktuální záznamy[editovat](všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Taraxacum sect. Ruderalia


Vědecký název

kvetoucí zahradní tulipány

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Tulipa (tulipán)
Popis
Habitus:cibulovitá bylina
Květy:jednotlivé na vrcholu stonku, okvětí se skládá ze šesti okvětních lístků ve dvou přeslenech
Listy:jdnoduché, střídavé, horní listy se postupně zmenšují oproti spodním, s listovými pochvami, čepele listů jsou čárkovité, kopinaté až podlouhlé, někdy trochu ztlustlé, se souběžnou žilnatinou


Aktuální záznamy[editovat](všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Tulipa

Tussilago farfara

Kvetoucí podběl

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Tussilago farfara (podběl lékařský)
Popis
Květy:žluté úbory, samičí květy jazykovité, samčí trubkovité
Listy:sdrdčité zubaté listy v přízemní růžici jsou zespoda bíle ojíněné
Stonek:porostlý šupinami
Plod:nažka


Aktuální záznamy[editovat](všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Tussilago farfara

Veronica persica

rozrazil perský

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Veronica persica (rozrazil perský)
Popis
Habitus:10–50 cm vysoká bylina
Květy:květenstvím je všestranný hrozen, květy vyrůstají v úžlabí listenů, které jsou podobné listům. Kalich cca do 1/5 srostlý. Koruna 8–15 mm v průměru, světle modrá s tmavším žilkováním, čtyřčetná, dolní cíp nejužší, často zřetelně světlejší, bělavý
Listy:střídavé, řapíkaté, čepel na bázi uťatá, na okraji hrubě pilovitá, tupě špičatá, oboustranně řídce chlupatá
Stonek:poléhavá nebo vystoupavá, hustě, často téměř dvouřadě chlupatá lodyha
Podmínky pěstování:běžný plevel rostoucí v zahradách, trávnících, v polích, na rumištích nebo podél cest
Plod:tobolka
Vyšší taxon:Rozrazil


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Veronica persica

Veronica sublobata

rozrazil laločnatý

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Veronica sublobata (rozrazil laločnatý)
Popis
Habitus:5–15 cm vysoká bylina, odstále dlouze chlupatá, ve střední a horní části také s krátkými, vzhůru zakřivenými chlupy uspořádanými obvykle ve 3 podélných řadách
Květy:květní stopky 1–2x delší než květy, s krátkými chlupy v obvykle v jedné řadě a také s roztroušenými dlouhými chlupy, koruna světle bledě fialová s tmavšími žilkami
Listy:řapíkaté, s čepelí široce vejčitou až téměř okrouhlou, mělce (3–)5(–7)laločnou, zářezy mezi laloky stejně mělké, střední lalok obvykle poněkud delší nebo nanejvýš stejně dlouhý jako široký
Stonek:vystoupavá nebo v dolní části poléhavá lodyha
Podmínky pěstování:hojně v ruderalizovaných teplomilných lesech a křovinách, v trávnících a zahradách, méně často jako polní plevel
Podobné rostliny:rozrazil břečťanolistý


Aktuální záznamy[editovat](všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Veronica sublobata

Vinca minor

brčál menší

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Vinca minor (brčál menší)
Popis
Habitus:bylina s až 80 cm dlouhými poléhavými lodyhami a tenkým dřevnatějícím oddenkem
Květy:jednotlivé, dlouze stopkaté, koruna je většinou modrá až fialově modrá, někdy však i růžová, vzácně i bílá
Listy:řapíkaté, kopinaté až eliptické
Stonek:sterilní lodyhy jsou poléhavé, květonosné přímé nebo vystoupavé
Plod:měchýřek


Aktuální záznamy[editovat](všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Vinca minor

Viola arvensis

violka rolní

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Viola arvensis (violka rolní)
Popis
Habitus:10–30 cm vysoká bylina
Květy:jednotlivé, kališní lístky úzce trojúhelníkovité, koruna je rozevřená do plochy, 8–13 mm vysoká, korunní lístky světle až smetanově žluté s paprsčitou kresbou z tmavých čárek, na spodním lístku je sytě žlutá skvrna, ostruha je kratší nebo o trochu delší než kališní přívěsky
Listy:řapíkaté, čepel vejčitá až kopinatá, vroubkovaná
Stonek:chudě větvená vystoupavá lodyha, na jaře odstále nebo šikmo nazpět krátce chlupatá
Podmínky pěstování:vlhké i na vysychavé humózních i písčité půdy, roste na polích, rumištích či podél cest
Plod:tobolka
Vyšší taxon:Violka


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Viola arvensis


Viola odorata

violka vonná

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Viola odorata (violka vonná)
Popis
Habitus:10-15 cm vysoká bylina s kořenujícími výběžky
Květy:květní stopky v horní polovině s listenci, květy vonné, koruna včetně ostruhy fialová, vzácně bílá, ostruha vždy fialová nebo lila, korunní lístky na bázi s bílou skvrnou
Listy:okrouhlé až okrouhle vejčité, často širší než delší, vroubkovaně pilovité, na bázi srdčité, řapík delší čepele, nazpět chlupatý
Vůně:vonné květy
Podmínky pěstování:humózní a výživné půdy, roste v křovinnách, parcích, u cest


Aktuální záznamy[editovat](všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Viola odorata

Viola reichenbachiana

violka lesní

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Viola reichenbachiana (violka lesní)
Popis
Habitus:5-15 cm vysoká bylina
Květy:nevonné, modrofialové až fialové, vzácně růžové, ostruha červenofialová
Listy:dlouze řapíkaté, obvykle roztroušeně chlupaté, srdčité až podlouhle vejčité, mělce vroubkovaně pilovité, u přízemních listů řapík vždy delší než čepel
Stonek:obloukovitě vystoupavá, olistěná lodyha
Podmínky pěstování:humózních, na minerály bohaté, kypré půdy, roste v listnatých i smíšených lesích


Aktuální záznamy[editovat](všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Viola reichenbachiana

Viola tricolor

Violka trojbarevná - kvetoucí rostliny

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Viola tricolor (violka trojbarevná)
Popis
Habitus:bylina
Květy:souměrné, trojbarevné, světle fialové nebo bělavě žluté
Listy:srdčité až kopinaté
Stonek:rozvětvená lysá lodyha
Plod:tobolka
Podobné rostliny:violka rolní
Vyšší taxon:violka


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:
Roční období mírného pásu: jaro, léto

Regionální informace a další obrázky pro: Viola tricolor


Regionální data:
Chrustenice: (původní rostlina) duben, květen, červen


Další obrázky:

Viola tricolor
Violka trojbarevná - detail květu
Please contribute!
Please contribute!
Tato stránka je herbářovou položkou druhu Vše. Zaznamenává data, kdy a kde rostlina kvetla. Dále obsahuje klíč (informace sloužící k určení rostliny). Pokud chcete pomoci se zaznamenáváním dat pro tuto nebo jakoukoli jinou rostlinu, přečtěte si stránku Projekt: Kvetení rostlin/Jak se projektu účastnit.

poslední update: --Juandev (diskuse) 23. 4. 2018, 10:34 (UTC) se 70 rostlinami