Kvetení rostlin/Klíče/Chrustenice/Říjen/Vše

Z Wikiverzity

Níže uvedené rostliny kvetly v říjnu v Chrustenicích.


Achillea millefolium

Celá rostlina

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Achillea millefolium (řebříček obecný)
Popis
Habitus:80 cm vysoká bylina
Květy:bílá květenství
Listy:střídavé, přisedlé, zřídka krátce řapíkaté, v obrysu úzce kopinaté, 2x až 3x peřenosečné
Stonek:přímá, nahoře větvená, často na bázi hranatá, chlupatá lodyha
Plod:nažka
Aktuální záznamy[editovat]







(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Achillea millefolium

Amaranthus retroflexus

laskavec ohnutý

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Amaranthus retroflexus (laskavec ohnutý)
Popis
Habitus:10-200 cm vysoká bylina
Květy:uspořádané v hustých krátkých lichoklasech, pětičetné, zelené až načervenalé, listence tuhé a pichlavé, až dvakrát delší než okvětní lístky
Listy:střídavé, řapíkaté, kosočtverečně vejčité až podlouhlé, na bázi klínovité, na spodní straně pýřitě chlupaté
Stonek:přímá, rozbrázděná, hustě vlnatě pýřitá, zelená až načervenalá lodyha
Podmínky pěstování:dusíkaté sušší půdy, slunné a teplé stanoviště, roste na polích, rumištích, skládkách, okrajích cest, rumištích apod.
Plod:tobolka
Další poznámky:rostlina původní v Severní Americe, u nás zcela zdomácnělý v nižších polohách (do 700 m n. m.)


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Amaranthus retroflexus

Arctium tomentosum

lopuch plstnatý

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Arctium tomentosum (lopuch plstnatý)
Popis
Habitus:60-120 cm vysoká bylina, v prvním roce vytváří růžici přízemních listů, kvete ve druhém roce
Květy:úbory kulovité, pavučinaté, latnatě uspořádané, květy trubkovité, purpurové. Zákrovní listeny květů mají hákovitě zahnutou špičku
Listy:vejčitě srdčité, celokrajné nebo drobně zubaté, na rubu hustě šedoplstnaté až vlnatě chlupaté, řapíkaté, řapíky dolních listů často načervenalé
Stonek:přímá, silná, rýhovaná, vlnatě chlupatá, větvená lodyha
Podmínky pěstování:preferuje půdy vápnitohlinité, dusíkaté, roste hojně na mezích, v křovinách, na rumištích a pustých místech
Plod:nažka s háčky
Vyšší taxon:Lopuch


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Arctium tomentosum


Atriplex patula

lebeda rozkladitá

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Atriplex patula (lebeda rozkladitá)
Popis
Habitus:30–120 cm vysoká, slabě pomoučněná bylina
Květy:přímé květenství, květy jednopohlavné nebo oboupohlavné
Listy:řapíkaté, střídavé, vejčité až kopinaté, na bázi klínovité, po obvodě jemně pilovité, horní lodyžní listy jsou čárkovité, celokrajné
Stonek:vzpřímená až vystoupavá, bohatě větvená lodyha, v dolní části na řezu téměř čtyřhranná, pomoučněná
Podmínky pěstování:dusíkaté či zasolené půdy, častý plevel; roste na skládkách, na rumištích, kompostech, hnojištích a v okolí sídel, zapleveluje všechny plodiny
Plod:heterokarpické nažky: větší nažky jsou světleji zbarvené, hnědé, okrouhlé, silně zploštělé; menší nažky jsou černohnědé, okrouhlé, na příčném řezu čočkovité
Aktuální záznamy[editovat]



(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Atriplex patula


Ballota nigra

měrnice černá

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Ballota nigra (měrnice černá)
Popis
Habitus:20-80 cm vysoká bylina
Květy:uspořádané v krátce stopkatých lichopřeslenech po 10 - 25 květech, vyrůstají v paždí listů, kalich nálevkovitý, pěticípý, cípy osinkaté a uhnuté směrem ven, květy 12 až 15 mm dlouhé, růžové až červeno fialové, vzácně bílé nebo žluté, vně chlupaté, horní pysk přilbovitě vyklenutý a na vrcholu vykrojený, dolní pysk trojlaločný, střední lalok největší a mírně vykrojený
Listy:vstřícné, křižmostojné, řapíkaté, chlupaté, vejčité až okrouhlé, na okraji vroubkované až pilovité, po odkvětu často načernalé
Stonek:přímá nebo vystoupavá, větvená, hranatá, chlupatá, v dolní části často fialově naběhlá lodyha
Podmínky pěstování:dusíkaté, hlinité i písčité, čerstvě vlhké až vysýchavé půdy, roste na rumištích, v okolí lidských sídel, podél zdí, cest, v příkopech apod.


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Ballota nigra



Bellis perennis

Sedmikrásky na louce

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Bellis perennis (sedmikráska chudobka, sedmikráska obecná)
Popis
Habitus:bylina, vysoká do 15 cm
Květy:úbor; žlutý střed bílé okvětní lístky
Listy:obvejčité až kopinaté listy v přízemní růžici
Stonek:chybí
Podmínky pěstování:pěstuje se jako dvouletka na vlhkých travnatých místech
Plod:nažka


Aktuální záznamy[editovat]







(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Bellis perennis

Campanula rotundifolia

květy zvonku okrouhlolistého

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Campanula rotundifolia (zvonek okrouhlolistý)
Popis
Habitus:5-60 cm vysoká bylina
Květy:volné, hroznovité nebo latovité, koruna zvonkovitá až nálevkovitá, 12 až 20 mm dlouhá, blankytně až sytě modrá nebo modrofialová
Listy:přízemní listy dlouze řapíkaté, v době květu často již chybí, ledvinovité až srdčité, vroubkované až celokrajné, dolní lodyžní listy řapíkaté, úzce kopinaté až podlouhlé, pilovité až celokrajné, na okraji brvité, ostatní listy přisedlé zúženou bází, úzce kopinaté až čárkovitě kopinaté, nejhořejší listy čárkovité
Stonek:vystoupavá až přímá, někdy poléhavá, oblá lodyha
Podmínky pěstování:čerstvě vlhké a vysýchavé, kyselé, humózní, písčité nebo hlinité půdy, roste na loukách, pastvinách, mezích a vřesovištích
Vyšší taxon:Zvonek


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Campanula rotundifolia


Campanula trachelium

zvonek kopřivolistý

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Campanula trachelium (zvonek kopřivolistý)
Popis
Habitus:30-90 cm vysoká bylina
Květy:vyrůstají v úžlabí listů po jednom až třech se dvěma listenci v koncovém a všestranném hroznu, nálevkovitě zvonkovité, modré až modrofialové
Listy:zubaté, dolní dlouze řapíkaté, srdčité až srdčitě vejčité, střední a horní řapíkaté až přisedlé, vejčitě kopinaté až kopinaté
Stonek:přímá, ostře hranatá, obvykle načervenalá až fialová lodyha
Podmínky pěstování:půda vlhká až slabě vysýchavá, výživná, zásaditá až neutrální, humózní, roste ve světlých lesích, v křovinách, na svazích a okrajích cest, náspech či pustých místech
Vyšší taxon:Zvonek


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Campanula trachelium



Capsella bursa-pastoris

Květy

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Capsella bursa-pastoris (kokoška pastuší tobolka)
Popis
Habitus:až půl metru vysoká bylina
Květy:bílé
Listy:přízemní listová růžice; chobotnatě laločnaté až peřenosečné listy
Stonek:větvený
Plod:šešule
Další poznámky:hubena jako plevel; sbíráná jako léčivka


Aktuální záznamy[editovat]



(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Capsella bursa-pastoris

Centaurea jacea

chrpa luční

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Centaurea jacea (chrpa luční)
Popis
Habitus:50–120 cm vysoká rostlina
Květy:úbory vyrůstají jednotlivě nebo po dvou na koncích větví, skládají se z trubkovitých květů, jazykovité květy chybí; květy pěticípé, růžové až růžovofialové
Listy:přízemní dlouze řapíkaté, celistvé až peřenodílné, lodyžní střídavé, řapíkaté až přisedlé, celistvé, vejčité až kopinaté, zubaté nebo pilovité
Stonek:vystoupavá až přímá, jednoduchá nebo v horní polovině řídce větvená, hranatá lodyha
Podmínky pěstování:světlá a sušší až středně vlhká stanoviště a neutrální až slabě kyselé půdy bohaté na živiny, roste na loukách, pastvinách, mezích a na okrajích lesů
Plod:nažka
Vyšší taxon:Chrpa


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Centaurea jacea


Cirsium arvense

pcháč oset

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Cirsium arvense (pcháč oset)
Popis
Habitus:statná, mírně až hodně ostnitá bylina
Květy:úbory trubkovitých růžovofialových květů
Listy:listy přízemní růžice jsou vejčitě obkopinaté, celistvé až peřenolaločné a velmi brzy zasychají, střední lodyžní listy jsou tvarově různorodé, vejčitě kopinaté, celokrajné nebo na okraji dvojitě mělce vykrajované. Listové úkrojky jsou podlouhlé až trojúhelníkovité a zubaté.
Stonek:přímá, jemně rýhovaná a v horní části bohatě větvená lodyha
Podmínky pěstování:vyskytuje se na zraňovaných půdách, roste jako plevel na polích, v navážkách, podél cest, na opuštěných polích a vlhčích loukách
Plod:světle hnědá nažka s chmýrem


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Cirsium arvense

Clinopodium vulgare

klínopád obecný

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Clinopodium vulgare (klínopád obecný)
Popis
Habitus:10-80 cm vysoká bylina
Květy:uspořádané v 10 až 15květých vrcholových a obvykle 2 až 3 navzájem oddálených lichopřeslenech, trubkovitý kalich je zelený nebo fialově naběhlý, koruna je nejčastěji světle fialová
Listy:krátce řapíkaté, čepel vejčitá, mělce tupě zubatá nebo celokrajná, bělavě chlupatá, na vrcholu tupě špičatá
Stonek:přímá až vystoupavá, málo větvená lodyha, obvykle pokryta hustými, bělavými chlupy
Podmínky pěstování:sušší, slabě kyselé až slabě zásadité, výživné, kypré půdy, roste především ve světlých doubravách a borech, dále na pasekách, křovinatých stráních, mezích a na železničních náspech


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Clinopodium vulgare


Colchicum autumnale

ocún jesenní

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Colchicum autumnale (ocún jesenní)
Popis
Habitus:hlíznatá, 10-45 cm vysoká bylina
Květy:vyrůstají po 1 až 6, okvětí je nálevkovité, šestičetné, růžovofialové, někdy až bílé
Listy:vyrůstají na jaře v přízemní růžici, kopinaté, až 50 cm dlouhé, celokrajné, lysé
Plod:tobolka


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Colchicum autumnale


Crepis biennis

škarda dvouletá

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Crepis biennis (škarda dvouletá)
Popis
Habitus:30-100 cm vysoká bylina
Květy:úbory 2 až 4 cm široké uspořádány ve vrcholičnaté latě, jen jazykovité květy, žluté
Listy:podlouhlé, peřenodílné nebo chobotnatě zubaté, na bázi nejčastěji se dvěma hrálovitými laloky, přisedlé, na líci obvykle téměř lysé, na rubu krátce chlupaté
Stonek:přímá, větvená, dole často načervenalá lodyha
Podmínky pěstování:především půdy výživné a hlinité, louky, trávníky, pastviny, meze, příkopy, okraje cest, pole, křovinaté stráně
Plod:nažka s chmýrem
Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Crepis biennis


Dactylis glomerata

Kvetoucí srha laločnatá

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Dactylis glomerata (srha laločnatá)
Popis
Habitus:30-120 cm vysoká tráva
Květy:lato je vzpřímené, v obrysu trojúhelníkovité, spodní větve v době květu téměř kolmo odstávají od vřetene. Jednotlivé klásky jsou zelené, často nafialovělé, 5-9 mm dlouhé, hustě nahloučené na větévkách laty. Plevy jsou drsné, tuhé, neprosvítavé, s až 1,5 mm dlouhou osinou.
Listy:4-10 mm široké a až 45 cm dlouhé, drsné, téměř ploché. Pochva listu je kýlnatý a ostře zploštělá, jazýček je 3-5 mm dlouhý, ouška chybí.
Stonek:stéblo je přímé, bez výběžků
Plod:obilka
Vyšší taxon:srha
Další poznámky:synonymum: srha říznačka
Aktuální záznamy[editovat]







(všechny záznamy)

Globální data:
Roční období mírného pásu: konec jara, léto

Regionální informace a další obrázky pro: Dactylis glomerata

Daucus carota

mrkev obecná

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Daucus carota (mrkev obecná)
Popis
Habitus:Dvouletá bylina vytvářející v prvním roce růžici 2–3krát peřenosečných měkkých listů s čárkovitými úkrojky a zásobní, větvený, bělavý kořen, další rok tvořá květonosnou vzpřímenou větvenou lodyhu vysokou 20–150 cm
Květy:okolík je hustý, plochý nebo mírně vyklenutý, paprsky se po odkvětu sklánějí k sobě, obal dobře vyvinutý, peřenosečný, obalíčky též vyvinuty. Květy bílé, místo prostředního okolíčku se většinou vytváří vyčnívající purpurový květ.
Listy:řapíkaté, objímající pochvovitě rozšířenou bází stonek, 2x až 4x zpeřené, úkrojky peřenodílné
Stonek:chlupatá, vzácně lysá, brázditá, dutá lodyha
Podmínky pěstování:čerstvě vlhké až suché, zásadité, výživné, písčité až kamenité půdy, roste na loukách, suchých trávnících, pastvinách, náspech, na kamenitých svazích, na polích, rumištích či v příkopech
Plod:dvounažka


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Daucus carota

Echium vulgare

hadinec obecný

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Echium vulgare (hadinec obecný)
Popis
Habitus:20–120 cm vysoká bylina
Květy:uspořádané ve vijanech, které tvoří válcovitý hrozen, koruna modrá, růžová, vzácně i bílá, korunní trubka nálevkovitá, jen o málo delší než kalich
Listy:přízemní listy řapíkaté, kopinaté až obkopinaté, v růžici, lodyžní listy kopinaté, přisedlé, štětinovitě chlupaté
Stonek:vystoupavá až přímá, červeně naběhlá lodyha se štětinovitými chlupy
Podmínky pěstování:roste na mezích, pastvinách, suchých loukách či výslunných stráních
Plod:tvrdka


Aktuální záznamy[editovat]



(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Echium vulgare


Erigeron annuus

turan roční

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Erigeron annuus (turan roční)
Popis
Habitus:30-120 cm vysoká bylina
Květy:úbory jsou široké 15-20 mm a jsou uspořádány v kružel. Jazykovité květy jsou nejčastěji světle fialové, vzácně i bílé, terč je žlutý
Listy:spodní listy tvoří přízemní růžici, lodyžní listy oddáleně zubaté
Stonek:přímá hranatá, v dolní části chlupatá lodyha
Podmínky pěstování:živinami bohaté půdy, střídavě vlhké, roste na rumištích, úhorech či podél cest
Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Erigeron annuus

Erysimum cheiranthoides

trýzel malokvětý

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Erysimum cheiranthoides (trýzel malokvětý)
Popis
Habitus:15–60 cm vysoká bylina bez listové růžice
Květy:hrozen bez listenů, květní stopky jsou 2–3krát delší než kalich, korunní lístky jsou zlatožluté, dlouhé 3–5 mm
Listy:celokrajné, podlouhlé, až 3 cm široké, obvykle oddáleně mělce vykrajovaně zubaté, drobně chlupaté
Stonek:přímá, obvykle chudě větvená lodyha
Plod:přímo odstálá, na průřezu oble čtyřhranná šešule
Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Erysimum cheiranthoides


Euphorbia helioscopia

pryšec kolovratec

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Euphorbia helioscopia (pryšec kolovratec)
Popis
Habitus:10–35 cm vysoká bylina
Květy:zákrovní listence různě velké, podpůrné listeny zaokrouhlené, cyathia v rozloženém lichookolíku, žlázky nažloutlé
Listy:kopisťovité až obkopinaté, v horní polovině pilovité
Stonek:přímá, nevětvená nebo od báze větvená, zelená až fialově naběhlá lodyha
Podmínky pěstování:kypré, dusíkaté, hlinité až jílovité, neutrální až zásadité, čerstvě vlhké až vysýchavé půdy, roste na polích, v zahradách, na rumištích, navážkách, skládkách, náspech či v příkopech
Plod:tobolka
Vyšší taxon:Pryšec


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Euphorbia helioscopia


Euphorbia peplus

pryšec okrouhlý

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Euphorbia peplus (pryšec okrouhlý)
Popis
Habitus:5-40 cm vysoká bylina
Květy:Cyathia v koncových i úžlabních lichookolících, zákrovní listence vejčité, krátce řapíčkaté, žlázky půlměsíčité se dvěma bělavými růžky
Listy:obvejčité až okrouhlé, na vrcholu tupé, na bázi v krátký řapík zúžené, celokrajné, lysé, tenké, světle či tmavě zelené
Stonek:přímá, nevětvená nebo chudě větvená lodyha
Podmínky pěstování:výživné, čerstvě vlhké, mírně kyselé až mírně zásadité, hlinité až písčité půdy, roste na rumištích, polích, na náspech, v zahradách


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Euphorbia peplus


Galinsoga parviflora

pěťour malokvětý

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Galinsoga parviflora (pěťour malokvětý)
Popis
Habitus:20–60 cm vysoká bylina
Květy:úbory uspořádané do vidlanu, mají 3–6 mm v průměru, většinou 5 jazykovitých bilých trojklanných květů, žlutý terč se skládá z 20–35 trubkovitých květů, jazykovité květy jsou kratší než polovina průměru terče
Listy:vstřícné, řapíkaté až téměř přisedlé, čepel široce vejčitá až vejčitě kopinatá, jemně zubatá, téměř lysá
Stonek:přímá, větvená, oblá, lysá nebo roztroušeně přitiskle chlupatá lodyha
Podmínky pěstování:neutrální až mírně kyselé půdy bohaté na živiny, světlá a středně vlhká stanoviště, roste na místech ovlivněných člověkem
Plod:nažka
Další poznámky:v ČR nepůvodní druh


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Galinsoga parviflora

Galium mollugo

Svízel povázka

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Galium mollugo (svízel povázka)
Popis
Květy:četné bílé květy v latách, bez zřetelné korunní trubky
Listy:úzce vejčité nebo kopinaté, hrotité listy v osmičetných přeslenech
Stonek:čtyřhranná, lysá, větvená, poléhavá až vystoupavá lodyha až 140 cm dlouhá
Podobné rostliny:svízel sivý
Vyšší taxon:svízel
Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Galium mollugo


Geranium pratense

kakost luční

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Geranium pratense (kakost luční)
Popis
Habitus:30–60 cm vysoká bylina
Květy:uspořádané v dvoukvětých vidlanech na žlaznatých stopkách, korunní lístky obvejčité, 10–20 mm dlouhé a 7–16 mm široké. Květy jsou světle až tmavě fialově modré, výjimečně i růžové nebo bílé
Listy:přízemní listy jsou dlouze řapíkaté, lodyžní listy vstřícné, čepel listů pěti až sedmdílná, na okraji jsou krátce zašpičatělé zuby, listy hustě brvité
Stonek:několik přímých lodyh
Plod:zobanitý plod vystřelující semena
Vyšší taxon:kakost
Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Geranium pratense

Geranium robertianum

kakost smrdutý

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Geranium robertianum (kakost smrdutý)
Popis
Habitus:drobná bylina
Květy:rostoucí v dvoukvětých vidlanech, korunní lístky karmínově červené až růžové, vzácně i bílé
Listy:lodyžní listy vstřícné, dolní řapíkaté, listová čepel členěná na tři až pět úkrojků
Stonek:několik vystoupavých až poléhavých chlupatých lodyh
Plod:poltivý, zobanitý
Vyšší taxon:Kakost
Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:
Roční období mírného pásu: jaro - podzim

Regionální informace a další obrázky pro: Geranium robertianum

Helianthus annuus

slunečnice roční

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Helianthus annuus (slunečnice roční)
Popis
Habitus:30-300 cm vysoká bylina
Květy:úbory až 30 cm v průměru, okrajové jazykovité květy zlatožluté, trubkovité květy černé, po rozkvětu žluté
Listy:řapíkaté, srdčité až trojúhelníkovité, vroubkovaně pilovité, řapíky nekřídlaté
Stonek:drsně chlupatá, přímá, olistěná lodyha
Podmínky pěstování:výživná půda a slunné stanoviště
Plod:jedlá olejnatá nažka


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Helianthus annuus

Hieracium sabaudum

jestřábník savojský

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Hieracium sabaudum (jestřábník savojský)
Popis
Habitus:50–100 cm vysoká bylina s hustě olistěnou lodyhou a většinou bez růžice přízemních listů
Květy:úbory uspořádané ve vrcholících, stopky úborů s hustými hvězdovitými chlupy a vzácně s ojedinělými jednoduchými chlupy či s roztroušenými stopkatými žlázkami; zákrovní listeny obvykle lysé, vzácně s ojedinělými jednoduchými chlupy a stopkatými žlázkami, tmavě černozelené; květy jazykovité, žluté
Listy:víceméně tuhé, na líci lysé, trávově až tmavě zelené a na rubu s roztroušenými jednoduchými chlupy, světleji, často nasivěle zelené. Dolní listy řapíkaté, eliptické, podlouhle eliptické, kopinaté až podlouhle kopinaté, střední lodyžní listy zúženou bází přisedlé, podlouhle kopinaté, kopinaté až široce kopinaté, horní listy bází přisedlé, kopinaté až široce kopinaté
Stonek:přímá lodyha, v dolní a střední části s roztroušenými až četnými jednoduchými chlupy a ojedinělými hvězdovitými chlupy, v horní části s ojedinělými jednoduchými chlupy a roztroušenými až četnými hvězdovitými chlupy
Podmínky pěstování:sušší až čerstvě vlhké, nevápnité, živinami chudší půdy; roste ve světlých listnatých a borových lesích a v jejich lemech, v křovinách, na vřesovištích, na navážkách, v lomech, při okrajích cest a podobně
Plod:nažka
Vyšší taxon:Jestřábník


Aktuální záznamy[editovat]



(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Hieracium sabaudum



Chelidonium majus

Rostlina s květem

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Chelidonium majus (vlaštovičník větší)
Popis
Habitus:bylina, až 1 m vysoká
Květy:okolík, žlutý
Listy:vstřícně, vejčité, laločnatě vroubkované, na rubu řídce ochlupené
Stonek:dužnaté, při poranění roní žluté až oranžově zbarvené mléko
Podmínky pěstování:plevel
Plod:šešule
Další poznámky:jedovatý; léčivý


Aktuální záznamy[editovat]








(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Chelidonium majus

Chenopodium album

merlík bílý

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Chenopodium album (merlík bílý)
Popis
Habitus:10–200 cm vysoká bylina
Květy:nahloučeny v klubíčkách tvořících lichoklas, květní obal pomoučněný, květy bělavě zelené
Listy:střídavé, vejčitě kosočtvercového tvaru, laločnatě zubaté, horní listy kopinaté, celokrajné
Stonek:vzpřímená, větvená, vícehranná, olivově zelená lodyha se žlutozelenými nebo načervenalými pruhy
Podmínky pěstování:dusíkaté půdy
Plod:nažka
Vyšší taxon:Merlík


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Chenopodium album

Impatiens glandulifera

netýkavka žláznatá

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Impatiens glandulifera (netýkavka žláznatá)
Popis
Habitus:až 3 metry vysoká bylina
Květy:uspořádané bohatých hroznech v úžlabí listenů, červenofialové, růžové nebo až téměř bílé, uvnitř tmavě tečkované, s ostruhou
Listy:dolní lodyžní listy vstřícné nebo střídavé, horní vstřícné nebo v přeslenech, řapíkaté, vejčité až kopinaté, ostře pilovité
Stonek:přímá, větvená, dutá, tupě hranatá, světle zelená až tmavě nachová lodyha
Vůně:příjemná ovocná vůně
Podmínky pěstování:vlhké, výživné, slabě kyselé až slabě zásadité, hlinité nebo jílovité půdy, stanoviště stinné, roste v mokrých lesích, na rumištích a při březích vod
Plod:pukající tobolka vystřelující semena
Vyšší taxon:Netýkavka


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Impatiens glandulifera


Impatiens parviflora

netýkavka malokvětá

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Impatiens parviflora (netýkavka malokvětá)
Popis
Habitus:30-80 cm vysoká bylina
Květy:na stopce vyrůstá 3-10 světle žlutozelených květů, uvnitř s červenou kresbou
Listy:střídavé, řapíkaté, vejčité až eliptické, jemně ostře pilovité
Stonek:římá, v horní polovině větvená lodyha
Plod:podlouhle kyjovitá, pukavá tobolka
Vyšší taxon:Netýkavka
Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Impatiens parviflora


Knautia arvensis

chrastavec rolní

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Knautia arvensis (chrastavec rolní)
Popis
Habitus:25 až 120 cm vysoká bylina
Květy:strbouly s květy oboupohlavnými, čtyřčetné, na okraji strboulu výrazně větší, růžové, fialově růžové, fialově červené až modrofialové, vzácně bělavé, prašníky a blizny bělavé nebo růžové
Listy:vstřícné, přisedlé, peřenoklané až peřenosečné, úkrojky zpravidla celokrajné, kopinaté
Stonek:přímá, obvykle 1 až 2x větvená, v dolní části zpravidla řídce chlupatá, v horní části hustě pýřitá lodyha
Podmínky pěstování:hlubš, sušší až mírně vlhké, slabě kyselé až zásadité půdy, roste na suchých loukách, pastvinách, náspech, příkopech či lesních lemech.


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Knautia arvensis



Lamium album

Hluchavky na louce

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Lamium album (hluchavka bílá)
Popis
Habitus:bylina
Květy:rostoucí ve 2 až 6 oddálených lichopřeslenech, bílé
Listy:vstřícné, jemně chlupaté, řapíkaté, čepel vejčitá, na bázi srdčitá až zaokrouhlená, na vrcholu zašpičatělá, na okraji pilovitá
Stonek:nevětvená čtyřhraná lodyha
Plod:tvrdka


Aktuální záznamy[editovat]







(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Lamium album

Lamium maculatum

hluchavka skvrnitá

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Lamium maculatum (hluchavka skvrnitá)
Popis
Habitus:20–50 cm vysoká bylina s kořeňujícími výběžky
Květy:uspořádané v oddálených lichopřeslenech tvořených 6–12 přisedlými květy, kalich je pěticípý, pýřitý, koruna je dvoupyská, s prohnutou, jakoby břichatou korunní trubkou. Barva květů je růžově purpurová, vzácně bílá, s červenavě hnědými chlupatými prašníky
Listy:řapíkaté, vstřícné, vroubkované, trojúhelníkovitě vejčité, tupé až zašpičatělé, se stříbrnou skvrnou nebo i bez ní
Stonek:vystoupavá, často nafialovělá lodyha
Podmínky pěstování:roste ve vlhčích lesích, luzích, křovinách
Plod:tvrdka
Podobné rostliny:hluchavka nachová
Vyšší taxon:Hluchavka


Aktuální záznamy[editovat]




(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Lamium maculatum



Lamium purpureum

Dvě rostliny v trávě

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Lamium purpureum (hluchavka nachová)
Popis
Habitus:bylina
Květy:fialové
Stonek:čtverhranný, dužnatý


Aktuální záznamy[editovat]






(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Lamium purpureum

Lathyrus pratensis

hrachor luční - detail květu

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Lathyrus pratensis (hrachor luční)
Popis
Habitus:20 - 100 cm dlouhá bylina
Květy:motýlokvěté, žluté, rostoucí v hroznech po dvou až dvanácti
Listy:párové, přisedlé nebo krátce řapíkaté, podlouhlé až kopinaté, na vrcholu zašpičatělé, rostoucí společně s nevětveným úponkem
Stonek:poléhavá nebo popínavá, tenká, hranatá, větvená lodyha
Plod:lusk
Podobné rostliny:štírovník růžkatý
Vyšší taxon:hrachor
Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Lathyrus pratensis


Lepidium ruderale

řeřicha rumní

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Lepidium ruderale (řeřicha rumní)
Popis
Habitus:10-30 cm vysoká bylina
Květy:vyrůstají v řídkých koncových hroznech, jsou drobné, nazelenalé, kališní lístky úzce vejčitě kopinaté, korunní lístky chybí
Listy:přízemní a dolní lodyžní listy dlouze řapíkaté, dvoj- až troj přeřenodílné až peřenosečné, u kvetoucích rostlin bývají již suché. Hodní lodyžní listy přisedlé, celistvé, čárkovité.
Stonek:přímá, obvykle již v dolní části větvená, chlupatá nebo holá lodyha
Podmínky pěstování:suchá, živná, píčitohlinitá půda, roste i na zasolených půdách, na okrajích polí, úhorech, pasekách, skládkách či rumištích
Plod:elipsovitá šešulka


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Lepidium ruderale


Leucanthemum vulgare

Detail květu kopretiny bílé

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Leucanthemum vulgare (kopretina bílá)
Popis
Habitus:20-80 cm vysoká bylina
Květy:jsou uspořádány v jednotlivých koncových úborech, trubkovité květy žluté, jazykovité květy jsou bílé
Listy:listy při zemi jsou řapíkaté, ve střední části lodyhy objímavé, v horní části přisedlé, kopisťovité až podlouhle kopinaté, s pilovitým okrajem čepele
Stonek:přímá lodyha
Vyšší taxon:kopretina
Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:
Roční období mírného pásu: konec jara, léto

Regionální informace a další obrázky pro: Leucanthemum vulgare

Lolium perenne

trs jílku vytrvalého

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Lolium perenne (jílek vytrvalý)
Popis
Habitus:10–60 cm vysoká, volně trsnatá tráva
Květy:štíhlý dvouřadý zploštělý lichoklas dlouhý 3–20 cm, vřeteno je zprohýbané, klásky přitisklé úzkou stranou k vřetenu, bezosinné
Listy:sytě zelené, lysé, na svrchní straně výrazně rýhované, na spodní straně hladké a silně lesklé, přízemní listové pochvy načervenalé. Ouška jsou krátká a jazýček tupý.
Stonek:přímé nebo vystoupavé, hladké, lysé, v kolénkách rýhované stéblo
Podmínky pěstování:vlhké a výživné půdy, louky a pastviny, sešlapávaná místa, rumiště, okraje cest
Plod:pluchatá obilka


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Lolium perenne


Lotus corniculatus

štírovník růžkatý

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Lotus corniculatus (štírovník růžkatý)
Popis
Habitus:bylina
Květy:2-7 žlutých květů v okolíku, mohou být z vnější strany načervenalé
Listy:obvejčité až klínovité, lichozpeřené
Stonek:poléhavá nebo vystoupavá, na bázi lehce zdřevnatělý
Plod:lusk
Podobné rostliny:štírovník bahenní, čičorka pochvatá
Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Lotus corniculatus

Malva neglecta

sléz přehlížený

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Malva neglecta (sléz přehlížený)
Popis
Habitus:nízká bylina s poléhavými lodyhami rozrůstajícími se všemi směry
Květy:menší květy vyrůstají ve svazečcích v úžlabí listů, stopky delší než 10 mm, Korunní plátky růžové, dvakrát delší než kalich, vpředu zřetelně vykrojené
Listy:vstřícné, okrouhlé, 5–7laločné, zubaté
Stonek:plazivé lodyhy
Podmínky pěstování:narušené půdy bohaté na dusíkaté látky, slunné stanoviště; roste a rudereálních a pustých místech
Plod:poltivý plod
Vyšší taxon:Sléz


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Malva neglecta

Malva sylvestris

sléz lesní

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Malva sylvestris (sléz lesní)
Popis
Habitus:30–120 cm vysoká bylina
Květy:vyrůstajíci ve svazcích po dvou až šesti z úžlabí listů, kalich se skládá z pěti do poloviny srostlých trojúhelníkových cípů, koruna pravidelná, pětičetná, korunní lístky 2–4krát delší než kališní, červenofialové, tmavěji žilkované, hluboce vykrojené
Listy:střídavé, dlouze řapíkaté, dlanitoklané, hrubě zubaté, v obrysu okrouhlé, na svrchní straně lysé, na spodní straně roztroušeně chlupaté
Stonek:vystoupavá, v dolní části větvená, chlupatá lodyha


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Malva sylvestris


Medicago falcata

tolice srpovitá

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Medicago falcata (tolice srpovitá)
Popis
Habitus:25–80 cm vysoká bylina
Květy:lvětenství je polokulovitá až vejcovitá, květy žluté
Listy:krátce řapíkaté, trojčetné, lístky obkopinaté é,na vrcholu uťaté až slabě vykrojené s nasazenou osinkovitou špičkou, na spodu hustě chlupaté
Stonek:poléhavá, vystoupavá až vzpřímená lodyha
Podmínky pěstování:vápnité, vysýchavé půdy, roste na suchých a výslunných travnatých svazích, v lemech křovin a listnatých lesů, na okrajích cest, náspech i skalnatých úbočích
Plod:lusk


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Medicago falcata


Medicago lupulina

květenství tolice dětelové

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Medicago lupulina (tolice dětelová)
Popis
Habitus:poléhavá až plazivá bylina
Květy:Květenství je hroznatý válec na dlouhé stopce se žlutými květy
Listy:trojčetné, obvejčité až klínovité, prostřední lístek s výrazně delším řapíkem; palisty vejčité, až 10 mm dlouhé
Stonek:až 60 cm dlouhá větvená, jednoduše chlupatá lodyha
Plod:jednosemenný lusk
Vyšší taxon:tolice
Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Medicago lupulina

Medicago sativa

Rostliny na bílém pozadí

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Medicago sativa (tolice setá, tolice vojtěška)
Popis
Habitus:30-100 cm vysoká bylina
Květy:modré až fialové
Listy:trojčetné, řapíkaté, lístky obvejčité až obkopinaté, na bázi klínovité, na vrcholu uťaté až mělce vykrojené, se zubatým okrajem
Stonek:vystoupavá až přímá, tupě hranatá lodyha
Podmínky pěstování:půdy výhřevné, výživné, vápnité a kypré, zplaňuje podél cest, na náspech, loukách, rumištích apod


Aktuální záznamy[editovat]







(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Medicago sativa

Melilotus albus

květenství komonice bílé

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Melilotus albus (komonice bílá)
Popis
Habitus:30–250 cm vysoká bylina
Květy:bílé, uspořádané do 4 až 6 cm dlouhých jednostranných, úžlabních hroznů
Listy:trojčetné, řapíkaté, lístky zubaté až celokrajné
Stonek:vzpřímená nebo vystoupavá, větvená, v dolní části nevýrazně šestihranná, lysá nebo řídce chlupatá lodyha
Vůně:voní kumarinem (po seně)
Podmínky pěstování:středně těžké až lehké, skeletové, zásadité až mírně kyselé, hlinité až hlinitopísčité, dusíkaté půdy, slunné stanoviště; roste na suchých stráních, rumištích, okrajích cest, na náspech, v lomech apod.


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Melilotus albus


Milium effusum

pšeníčko rozkladité

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Milium effusum (pšeníčko rozkladité)
Popis
Habitus:trsnatá tráva se stéblem při kvetení vysokým i přes jeden metr
Květy:volná, rozložená, řídká lata, klásky jednokvěté, zepředu jemně zmáčknuté, plevy i pluchy bezosinaté
Listy:chabé, podlouhle kopinaté a stočené tak, že jejich líc je vespod a rub nahoře, měkké, lysé, jazýček blanitý, asi 5 mm dlouhý
Stonek:lesklé světlezelené stéblo
Podmínky pěstování:humózní, vlhká půda a polostinné stanoviště, roste ve světlých vlčích lesích a okolo potoků
Plod:obilka


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Milium effusum


Mycelis muralis

mléčka zední

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Mycelis muralis (mléčka zední)
Popis
Habitus:40-100 cm vysoká bylina
Květy:početné úbory uspořádány v latě, květy bledě žluté, většinou jen 5 jazykovitých květů
Listy:často červeně naběhlé, dolní řapíkaté, horní přisedlé, lyrovitě peřenoklané, s velkými koncovými úkrojky
Stonek:přímá, v horní části větvená lodyha
Podmínky pěstování:půdy kypré, výživné a trochu kamenité, roste ve vlhkých lesích, křovinách, na rumištích
Plod:nažka s chmýrem
Podobné rostliny:kapustka obecná
Další poznámky:též locika zední


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Mycelis muralis


Myosotis palustris

kvetoucí pomněnka bahenní

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Myosotis palustris (pomněnka bahenní)
Popis
Habitus:vytrvalá, 30-120 cm vysoká bylina
Květy:v mnohokvětých vijanech, kalich přitiskle chlupatý, kališní cípy dlouhé nejvíce ½ délky kalicha, koruna velká v průměru do 10 mm, světle modré barvy, vzácně růžové
Listy:eliptické, špičaté až zaokrouhlené, lysé až chlupaté, špičky chlupů směřují k vrcholu listu, dolní krátce řapíkaté, horní přisedlé
Stonek:v dolní části často kořenující, čtyřhranná, větvená, lysá až chlupatá lodyha
Plod:leskle červenohnědá tvrdka
Vyšší taxon:pomněnka
Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Myosotis palustris


Myosoton aquaticum

křehkýš vodní

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Myosoton aquaticum (křehkýš vodní)
Popis
Habitus:15–80 cm vysoká bylina
Květy:v řídkých vidlanech, pětičené, s bílými dvojdílnými korunními lístky
Listy:vstřícné, vejčité až obvejčité
Stonek:poléhavá až vystoupavá, křehká, dole lysá, nahoře chlupatá až žláznatá lodyha
Podmínky pěstování:roste na březích řek a potoků, ve vlhkých příkopech, na okrajích lesů, na podmáčených polích
Plod:tobolka
Podobné rostliny:ptačinec hajní


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Myosoton aquaticum


Oxalis corniculata

šťavel růžkatý

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Oxalis corniculata (šťavel růžkatý)
Popis
Habitus:poléhavá šedavě zelená bylina
Květy:rostou po dvou až sedmi v z úžlabí listů, korunní lístky obvejčité, žluté, při bázi srostlé
Listy:řapíkaté, trojčetné, široce obsrdčité, až 2 cm dlouhé
Stonek:poléhavá, na konci vystoupavá, až 25 cm dlouhá, olistěná, obvykle větvená, z uzlin kořenující lodyha
Podmínky pěstování:na půdách písčitých až hlinitých, v pásmu od nížin do pahorkatin, především jako plevel v zahradách či sklenících
Plod:tobolka
Další poznámky:nepůvodní druh, u nás roste O. corniculata var. repens


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Oxalis corniculata

Persicaria lapathifolia

rdesno blešník

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Persicaria lapathifolia (rdesno blešník)
Popis
Habitus:i více než 1 m dlouhá bylina
Květy:úžlabní hustý lichoklas, květy bělavé až růžové
Listy:vejčité, kopinaté, vzácně i čárkovité, na bázi obvykle klínovitě zúžené, často s půlměsíčitou skvrnou, často načervenalé, botka v mládí k lodyze přitisklá, později volná, lysá až řídce plstnatá, na okraji někdy velmi krátce brvitá
Stonek:vystoupavá, poléhavá až plazivá, větvená, chlupatá až lysá, často načervenalá lodyha a s černými tečkami, na uzlinách ztlustlá
Podmínky pěstování:roste na obnažených dnech, podél cest, v příkopech, na rumištích či navážkách


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Persicaria lapathifolia



Plantago major

jitrocel větší

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Plantago major (jitrocel větší)
Popis
Habitus:bylina s přízemní růžicí listů
Květy:uspořádané ve válcovitém klasu, které jsou u vrcholu zúžené, husté, v dolní části jsou skupiny květů oddálené, květy nenápadné, žlutavě bílé až hnědavě bílé
Listy:řapíkaté v přízemní růžici, čepel vejčitá až eliptická, celokrajná až nepravidelně zubatá, tuhá, lysá až roztroušeně chlupatá
Stonek:přímý až vystoupavý, oblý stvol
Podmínky pěstování:vlhké, na živiny bohaté, hlinité, písčité až kamenité, dobře snáší sešlap i různé znečištění půdy, roste na rumištích, podél cest, na mezích, polích, pastvinách a zahradách
Vyšší taxon:Jitrocel
Další poznámky:léčivá rostlina


Aktuální záznamy[editovat]







(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Plantago major

Potentilla argentea

mochna stříbrná

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Potentilla argentea (mochna stříbrná)
Popis
Habitus:10–30 cm vysoká bylina
Květy:mají 1,3 cm v průměru, kalich hustě až plstnatě chlupatý, korunní lístky žluté, delší než kalich
Listy:spodní lodyžní listy dlanitě 5–7četné; prostřední lístek klínovitě obvejčitý, na líci jsou lístky zelené až bělavé, na rubu šedobílé až sněhobílé, se zapojenou plstí. Po odkvětu se vytváří listová růžice.
Stonek:přímá nebo vystoupavá, bohatě olistěná, plstnatě chlupatá lodyha
Plod:nažka
Vyšší taxon:Mochna
Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Potentilla argentea

Potentilla fruticosa

mochna křovitá

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Potentilla fruticosa (mochna křovitá)
Popis
Habitus:hustě větvený 0,5-1,5 m vysoký keř
Květy:pětičetné, 1,5–3 cm v průměru, korunní lístky většinou žluté, řidčeji bílé, tyčinek je velký počet (asi 25), prašníky mají 1 prašné pouzdro
Listy:střídavé, s palisty, zpeřené, se 2–3 jařmy celokrajných, podlouhlých až podlouhle vejčitých chlupatých lístků
Stonek:větve s papírovitě odlupčivou borkou, letorosty v mládí chlupaté
Podmínky pěstování:propustné půdy a světlé stanoviště, nenáročná rostlina
Plod:chlupatá nažka
Vyšší taxon:Mochna


Aktuální záznamy[editovat]



(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Potentilla fruticosa


Prunella vulgaris

černohlávek obecný

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Prunella vulgaris (černohlávek obecný)
Popis
Habitus:5-25 cm vysoká bylina
Květy:uspořádané v okrouhlém nebo vejčitém lichoklasu, kalich hnědočervený, koruna modrá, horní pysk přilbovitý
Listy:řapíkaté, vstřícné, křižmostojné, čepel vejčitá, celokrajná nebo jen slabě zubatá, nejvyšší pár listů těsně přisedlý pod květenstvím
Stonek:přímá nebo vystoupavá, nevětvená nebo větvená v paždí listů, nepravidelně čtyřhranná lodyha
Podmínky pěstování:mírně vlhké, humózní hlinité až hlinitojílovité půdy s neutrální až slabě kyselou reakcí, roste na loukách, trávnících, mezích, pastvinách, okrajích lesů nebo na pasekách
Plod:tvrdka


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Prunella vulgaris

Ranunculus acris

Kvetoucí pryskyřník prudký

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Ranunculus acris (Pryskyřník prudký)
Popis
Habitus:až 1 metr vysoká bylina
Květy:pětičetné, zářivě žluté, rostoucí ve volných latách
Listy:přízemní listy dlouze řapíkaté, hluboko troj- až pětiklané, lodyžní listy troj- až pětidílné, zařezávaně zubaté
Stonek:lysá lodyha bez plazivých výběžků
Plod:nažka
Podobné rostliny:další druhy pryskyřníků
Vyšší taxon:Pryskyřník
Další poznámky:jedovatý; roste na loukách a pastvinách


Aktuální záznamy[editovat]



(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Ranunculus acris



Rosa

Rosa chinensis

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Rosa (růže)
Popis
Habitus:trnitý keř, někdy popínavé až plazivé
Vůně:příjemná (některé druhy s nevýraznou vůní)
Aktuální záznamy[editovat]







(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Rosa

Rumex obtusifolius

šťovík tupolistý

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Rumex obtusifolius (šťovík tupolistý)
Popis
Habitus:50-120 cm vysoká bylina
Květy:květenství větvené, od horní poloviny obvykle bezlisté, lichopřesleny květů jsou přinejmenším v dolní části vzájemně oddálené, květy jsou oboupohlavné, šestičetné, s okvětními lístky vyrůstajícími ve 2 kruzích, vnitřní okvětní lístky se před dozráním plodů zvětšují v krovky
Listy:přízemní a dolní lodyžní listy jsou dlouze řapíkaté, jejich čepele přibližně 2x delší než široké, eliptické až vejčité, na bázi srdčité, na vrcholu tupě špičaté, horní lodyžní listy jsou drobnější, krátce řapíkaté, na bázi zaokrouhlené až klínovité
Stonek:přímá, větvená, často do červena naběhlá lodyha
Podmínky pěstování:roste na dusíkatých, čerstvě vlhkých až podmáčených půdách, podél cest, na loukách, pastvinách, polích
Plod:trojboká nažka


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Rumex obtusifolius

Senecio vulgaris

Starček obecný

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Senecio vulgaris (starček obecný)
Popis
Habitus:bylina
Květy:trubkovité, světle žluté květy v úboru
Listy:objímavě přisedlé, zpeřeně rozeklané
Stonek:přímá, často větvená lodyha
Plod:hustě pýřitá nažka
Vyšší taxon:starček
Další poznámky:obsahuje pyrolidinové alkaloidy senecin a senecionin, dále rutin a inulin


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:
Roční období mírného pásu: jaro až podzim

Regionální informace a další obrázky pro: Senecio vulgaris

Sinapis arvensis

hořčice rolní

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Sinapis arvensis (hořčice rolní)
Popis
Habitus:30–100 cm vysoká bylina
Květy:rostoucí ve vrcholových hroznech, čtyřčetné s korunními lístky dlouhými 7-14 mm, barvy sírově žluté nebo bílé, často zřetelně fialově žilkované
Listy:nedělené a řapíkaté, spodní někdy slabě lyrovitě laločné až peřenodílné, lodyžní vejčité a podlouhlé, nepravidelně zubaté, nejhořejší bývají přisedlé
Stonek:bohatě větvená, u báze chlupatá lodyha
Plod:dlouhá, úzká šešule, protažená na vrcholu v dlouhý zobánek
Podobné rostliny:barborka obecná
Vyšší taxon:Hořčice
Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Sinapis arvensis

Sisymbrium officinale

hulevník lékařský

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Sisymbrium officinale (hulevník lékařský)
Popis
Habitus:20–60 cm vysoká bylina
Květy:pravidelné, čtyřčetné, vyrůstají v prodloužených, až 60 květých hroznech. Kališní lístky přímé, kopinaté, 2–3 mm dlouhé, chlupaté, korunní lístky 2,5–4 mm dlouhé, obkopinaté, citrónově žluté
Listy:střídavé, řapíkaté, dolní dlouhé 3–12 cm, horní 1–5 cm, čepele peřenosečné až hrálovité, na okraji zubaté až laločnaté
Stonek:přímá, od báze větvená, chlupatá, často fialově purpurová lodyha
Plod:šešule


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Sisymbrium officinale


Solanum nigrum

lilek černý

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Solanum nigrum (lilek černý)
Popis
Habitus:30–50 cm vysoká bylina
Květy:květenství 5–7květé, koruna kolovitá, pěticípá, bílá
Listy:řapíkaté, čepel kopinatá až vejčitá, celokrajná nebo laločnatá
Stonek:přímá nebo vystoupavá, větvená lodyha
Podmínky pěstování:roste na rumištích a úhorech, kolem skládek, poblíž kompostů, silážních jam a jako plevel na zahradách a polích
Plod:černofialová kulovitá bobule
Další poznámky:jedovatá


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Solanum nigrum

Solidago canadensis

zlatobýl kanadský

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Solidago canadensis (zlatobýl kanadský)
Popis
Habitus:30-250 cm vysoká bylina
Květy:květenstvím je jdnostranná, rozkladitá lata, sestává ze stovek malých květů, jazykovité květy jen o málo delší nežli trubkovité, žluté
Listy:střídavé, přisedlé, kopinaté, ostře pilovité, na rubu hustě chlupaté
Stonek:vzpřímená, bohatě olistěná, ve spodní části dřevnatějící, nevětvená lodyha, v dolní části lysá, v horní části hustě chlupatá
Podmínky pěstování:roste na rumištích, v lužních lesích, na světlinách a okrajích lesů
Plod:nažka


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Solidago canadensis

Sonchus asper

mléč drsný

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Sonchus asper (mléč drsný)
Popis
Habitus:10–100 cm vysoká bylina
Květy:Úbory 15–20 mm v průměru, stopky hrubé, zákrov válcovitý, víceřadý, jazykovité květy světle žluté až žluté
Listy:přisedlé, celistvé nebo peřenodílné, pichlavě ostnité, na bázi srdčitě objímavé, na lící lesklé, na rubu matné, šedozelené
Stonek:přímá, v horní části větvená, řídce žláznatě chlupatá lodyha
Plod:úzce křídlatá nažka


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Sonchus asper

Sonchus oleraceus

mléč zelinný

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Sonchus oleraceus (mléč zelinný)
Popis
Habitus:30-90 cm vysoká bylina ronící mléko
Květy:úbory uspořádané ve vrcholíku, dlouze stopkaté, obsahují jen žluté jazykovité květy
Listy:měkké, nelesklé, na okraji vyhlodávané, na bázi střelovitě objímavé se zašpičatělým ouškem, dolní a střední listy kracovitě nebo lyrovitě peřenosečné nebo peřenodílné, horní celistvé
Stonek:přímá, dutá, řídce stopkatě žláznatá, jen v horní části větvená lodyha
Podmínky pěstování:sušším až vlhčí, výživné, dusíkaté, neutrální nebo slabě kyselé půdy, stanoviště polostinné, roste na polích, rumištích, zahradách, okrajích cest a jinde v blízkosti člověka
Plod:žebrovaná nažka s chmýrem
Vyšší taxon:Mléč


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Sonchus oleraceus


Stellaria media

kvetoucí ptačinec žabinec

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Stellaria media (ptačinec žabinec)
Popis
Habitus:bylina s poléhavou, až 35 cm dlouhou lodyhou
Květy:na stopkách, v řídkých vidlanech, kališní lístky chlupaté, kopinaté, až 5 mm dlouhé, bílé korunní lístky jsou kratší než kališní až o 1/3 délky, čnělky jsou tři
Listy:dlouhé do 2 cm, široce vejčité se špičkou, s dlouhými řapíky, pouze v horní části lodyhy přisedlé
Stonek:sytě zelená vystoupavá nebo poléhavá lodyha, v uzlinách kořeňující
Plod:tobolka
Podobné rostliny:ptačinec přehlížený
Vyšší taxon:Ptačinec


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Stellaria media

Tagetes patula

Afrikány

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Tagetes patula (aksamitník rozkladitý, lid. afrikán)
Popis
Habitus:15-30 cm vysoká bylina
Květy:úbory v průměru 3 až 5 cm, jazykovité květy žluté nebo hnědožluté, pokud chybějí, pak trubkovité květy ve větším počtu a zvětšené
Listy:vstřícné, horní často střídavé, peřenosečné
Vůně:výrazná
Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Tagetes patula

Tanacetum vulgare

Vratič obecný

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Tanacetum vulgare (vratič obecný)
Popis
Habitus:až 120 cm vysoká bylina
Květy:úbory uspořádány v chocholičnatých latách, květy jsou jen trubkovité, žlatožluté, na okraji květy samičí, uvnitř květy oboupohlavní
Listy:přisedlé, dvakrát peřenodílné, lístky podlouhlé, pilovité
Stonek:přímá, rovná, v horní části větvená lodyha
Vůně:listy po rozedmutí aromaticky voní
Plod:výživné a hlinité půdy, roste na rumištích, náspech, v křovinách a příkopech, podél cest, na suchých loukách a pasekách


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Tanacetum vulgare

Taraxacum sect. Ruderalia

Kvetoucí louka

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Taraxacum sect. Ruderalia (pampeliška lékařská, smetánka lékařská)
Popis
Habitus:bylina
Květy:na dutém stvolu (3–12 cm); žluté květní úbory květenství tvořeny velkým počtem jazykovitých květů
Listy:v přízemní růžici
Stonek:bezlistý, nevětvený
Vůně:příjemná
Plod:nažka s padáčkovitým chmýřím
Další poznámky:po narušení roní latex


Aktuální záznamy[editovat]







(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Taraxacum sect. Ruderalia


Thlaspi arvense

Kvetoucí penízek rolní

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Thlaspi arvense (penízek rolní)
Popis
Habitus:bylina
Květy:bílé křížovité květy v koncových hroznech
Listy:podlouhlé, celokrajné s náznaky zubatosti, které střelovitě objímají stonek
Stonek:hranatý, lysý
Podmínky pěstování:nenáročná rostlina, roste i na chudých půdách
Plod:plochá šešulka okrouhlého tvaru s širokým křídlovitým okrajem
Vyšší taxon:penízek


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Thlaspi arvense


Trifolium pratense

Kvetoucí jetel luční

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Trifolium pratense (jetel luční)
Popis
Habitus:bylina
Květy:kulovitá až vejčitá hlávka červených až světle purpurových květů, většinou po dvou na stoncích
Listy:trojčetné, vejčitě podlouhlé, celokrajné, skvrnité
Stonek:vystoupavý nebo vzpřímený
Plod:nepukavý lusk
Podobné rostliny:jetel prostřední
Vyšší taxon:jetel
Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Trifolium pratense

Urtica dioica

Kopřivy

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Urtica dioica (kopřiva dvoudomá)
Popis
Habitus:dvoudomá bylina výšky až 150 cm
Květy:zelená květenství; samčí laty, samičí klasy nebo hrozny
Listy:řapíkaté, široce vejčité až kopinaté, špičaté a pilově zubaté
Stonek:přímý nevětvený, se sklerenchymatickými vlákny, dutý
Vůně:žádná
Podmínky pěstování:nitrofilní druh
Plod:nažka
Další poznámky:celá rostlina pokryta žahavými trichomy; léčivka, zelenina, textilní rostlina
Aktuální záznamy[editovat]








(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Urtica dioica


Veronica persica

rozrazil perský

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Veronica persica (rozrazil perský)
Popis
Habitus:10–50 cm vysoká bylina
Květy:květenstvím je všestranný hrozen, květy vyrůstají v úžlabí listenů, které jsou podobné listům. Kalich cca do 1/5 srostlý. Koruna 8–15 mm v průměru, světle modrá s tmavším žilkováním, čtyřčetná, dolní cíp nejužší, často zřetelně světlejší, bělavý
Listy:střídavé, řapíkaté, čepel na bázi uťatá, na okraji hrubě pilovitá, tupě špičatá, oboustranně řídce chlupatá
Stonek:poléhavá nebo vystoupavá, hustě, často téměř dvouřadě chlupatá lodyha
Podmínky pěstování:běžný plevel rostoucí v zahradách, trávnících, v polích, na rumištích nebo podél cest
Plod:tobolka
Vyšší taxon:Rozrazil


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Veronica persica

Vicia cracca

kvetoucí vikev ptačí

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Vicia cracca (vikev ptačí)
Popis
Habitus:10-150 cm dlouhá bylina
Květy:květenství dlouze stopkaté, bohaté, nejčastěji s 12–40 květy. Květní kalich zvonkovitý, často namodralý nebo nafialovělý, koruna modrofialová, čepel pavézy přibližně stejně dlouhá jako nehet
Listy:sudozpeřené s 5 až 12 páry lístků, vřeteno zakončeno větvenou úponkou, lístky krátce řapíčkaté, eliptické, podlouhlé nebo kopinaté, zaokrouhlené nebo zašpičatělé
Stonek:přímá, vystoupavá nebo popínavá, tenká, hranatá, na bázi někdy hnědá až černá lodyha
Plod:lusk s jedním až třemi semeny
Podobné rostliny:vikev huňatá
Vyšší taxon:Vikev
Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Vicia cracca

Vicia sepium

kvetoucí vikev plotní

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Vicia sepium (vikev plotní)
Popis
Habitus:30-70 cm dlouhá bylina
Květy:rostoucí po dvou až pěti v úžlabí listů, kalich zvonkovitý, horní korunní cípy kratší než dolní, koruna špinavě modrofialová až fialová
Listy:rostoucí na vřetenu se čtyřmi až osmi páry lístků, které je zakončeno větvenou úponkou. Lístky krátce řapíčkaté, vejčité až kopinaté, na vrcholu zaokrouhlené nebo vykrojené.
Stonek:vystoupavá nebo popínavá, hranatá, řídce chlupatá, větvená lodyha
Plod:lusk
Vyšší taxon:Vikev


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Vicia sepium




poslední update: --Juandev (diskuse) 19. 3. 2018, 17:39 (UTC) se 76 rostlinami