Kvetení rostlin/Klíče/Chrustenice/Červenec/Vše

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Níže uvedené rostliny kvetly v červenci v Chrustenicích.

Acinos arvensis

pamětník rolní

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Acinos arvensis (pamětník rolní)
Popis
Habitus:7–40 cm vysoká bylina
Květy:lichoklas je složený z lichopřeslenů po 6–8 květech, kalich trubkovitý, dvoupyský, chlupatý, koruna světle fialová, 6–8 mm dlouhá, korunní trubka rovná, horní pysk je celistvý, mělce vykrojený, dolní trojlaločný
Listy:vstřícné, krátce řapíkaté, čepel vejčitá, kosníkovitá až okrouhlá, v horní polovině mělce zubatá
Stonek:na bázi větvená, přímá až vystoupavá, čtyřhranná, chlupatá lodyha
Podmínky pěstování:suché, neutrální až slabě zásadité půdy, roste na skalnatých svazích, výslunných stráních, úhorech či náspech
Plod:tvrdka


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Acinos arvensis


Aegopodium podagraria

kvetoucí bršlice

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Aegopodium podagraria (bršlice kozí noha)
Popis
Habitus:až metr vysoká bylina
Květy:drobné bílé květy rostoucí k terminálním okolíku, složeném z okolíčků. Postranní okolíky prvního řádu nesou oboupohlavní květy, okolíky druhého řádu mají všechny květy samčí.
Listy:1x až 2x trojčetné, podlouhle vejčité s pilovitým okrajem
Stonek:dutá, hranatá, rýhovaná lodyha
Plod:dvounažka
Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Aegopodium podagraria

Agrimonia eupatoria

řepík lékařský

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Agrimonia eupatoria (řepík lékařský)
Popis
Habitus:15-150 cm vysoká bylina
Květy:uspořádané v asi padesátikvětém hroznu, korunní lístky obvejčité, na vrcholu zaokrouhlené, žluté
Listy:přetrhovaně lichozpeřené, na líci zelené, na rubu šedoplstnaté, v dolní části lodyhy růžicovitě sblížené
Stonek:přímá, jednoduchá nebo chudě větvená, chlupatá lodyha
Podmínky pěstování:těžší, výživné, nedusíkaté, vápnité, spíše sušší půdy, stanoviště slunné až polostinné; roste na sušších trávnících, mezích, na náspech, lomech a podél cest, v lesostepích a lesních světlinách
Plod:češule s háčky


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Agrimonia eupatoria


Agrostis stolonifera

psineček výběžkatý

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Agrostis stolonifera (psineček výběžkatý)
Popis
Habitus:10–80 cm vysoká tráva s nadzemními zakořeňujícími výběžky
Květy:lata úzce trojúhelníkovitá, po odkvětu stažená
Listy:šedozelené, lysé, kopinatý, na líci výrazně žebrované, jazýček dlouhý, špičatý někdy roztřepený, ouška nejsou vyvinuta
Stonek:přímé nebo obloukovitě vystoupavé, poléhavé, v kolénkách zakořeňující stéblo
Podmínky pěstování:slunné stanoviště a půda dobře zásobená vláhou
Plod:drobná obilka


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Agrostis stoloniferaAchillea millefolium

Celá rostlina

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Achillea millefolium (řebříček obecný)
Popis
Habitus:80 cm vysoká bylina
Květy:bílá květenství
Listy:střídavé, přisedlé, zřídka krátce řapíkaté, v obrysu úzce kopinaté, 2x až 3x peřenosečné
Stonek:přímá, nahoře větvená, často na bázi hranatá, chlupatá lodyha
Plod:nažka
Aktuální záznamy[editovat](všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Achillea millefolium

Alisma plantago-aquatica

žabník jitrocelový

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Alisma plantago-aquatica (žabník jitrocelový)
Popis
Habitus:i přes 1 m vysoká bylina
Květy:uspořádány v přeslenité latě, otvírají se odpoledne, 3četné, bílé nebo narůžovělé, na bázi žlutavé, se 6 čnělkami, které jsou rovné a delší než semeník
Listy:v přízemní růžici dlouze řapíkaté, vejčité nebo kopinaté, na bázi srdčité, uťaté, vzácně klínovité, vyčnívají nad hladinu
Podmínky pěstování:roste ve stojatých vodách a na březích pomalu tekoucích vod, ve vlhkých příkopech, v rákosinách, bažinách, na obnažených dnech


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Alisma plantago-aquatica


Amaranthus retroflexus

laskavec ohnutý

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Amaranthus retroflexus (laskavec ohnutý)
Popis
Habitus:10-200 cm vysoká bylina
Květy:uspořádané v hustých krátkých lichoklasech, pětičetné, zelené až načervenalé, listence tuhé a pichlavé, až dvakrát delší než okvětní lístky
Listy:střídavé, řapíkaté, kosočtverečně vejčité až podlouhlé, na bázi klínovité, na spodní straně pýřitě chlupaté
Stonek:přímá, rozbrázděná, hustě vlnatě pýřitá, zelená až načervenalá lodyha
Podmínky pěstování:dusíkaté sušší půdy, slunné a teplé stanoviště, roste na polích, rumištích, skládkách, okrajích cest, rumištích apod.
Plod:tobolka
Další poznámky:rostlina původní v Severní Americe, u nás zcela zdomácnělý v nižších polohách (do 700 m n. m.)


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Amaranthus retroflexus

Anagallis arvensis

drchnička rolní

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Anagallis arvensis (drchnička rolní)
Popis
Habitus:5 až 50 cm dlouhá bylina
Květy:vyrůstají v úžlabí listů, dlouze stopkaté, do 10 mm v průměru, cihlově červené, vzácně modré
Listy:vejčité až kopinaté, vstřícné nebo ve trojčetných přeslenech
Stonek:poléhavá, vystoupavá až přímá, čtyřhranná lodyha
Podmínky pěstování:písčité až hlinité, kyselé až neutrální půdy, v ČR do 750 m n.m.


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Anagallis arvensis

Angelica sylvestris

děhel lesní

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Angelica sylvestris (děhel lesní)
Popis
Habitus:mohutná bylina vysoká 50-150 cm, někdy i 200 cm
Květy:polokulovité okolíky tvoření 20-40 okolíčky s asi 2 mm velkými bělavými nebo narůžovělými květy
Listy:2x až 3x zpeřené, řapíkaté, dolní mohou měřit až 60 cm, ostře pilovité, pochvy listů břichatě nafouklé
Stonek:přímá, dutá, lysá, jemně rýhovaná, bělavě ojíněná, často nafialovělá lodyha
Podmínky pěstování:vlhčí půdy, slabě štěrkovité až jílovité, humózní a na živiny bohaté půdy, roste na vlhkých loukách, rašeliništích, mokřadech, ve vlhkých příkopech, lesích, křovinách, na březích vod
Plod:nažka


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Angelica sylvestris


Anthemis arvensis

rmen rolní

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Anthemis arvensis (rmen rolní)
Popis
Habitus:10-50 cm vysoká bylina
Květy:v úborech, vně bílé jazykovité květy, uvnitř žluté trubkovité květy, lůžko úboru kuželovité, plevky kopinaté, celokrajné, špičaté
Listy:2x až 3x peřenodílné
Stonek:přímá nebo vystoupavá, bohatě větvená lodyha
Podmínky pěstování:půdy výživné, dusíkaté, hlinité, roste podél cest, na polích, na pustých místech
Vyšší taxon:Rmen
Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Anthemis arvensis


Anthriscus sylvestris

Celá kvetoucí rostlina

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Anthriscus sylvestris (kerblík lesní)
Popis
Habitus:bylina
Květy:bílé, ve složeném okolíku se 4-16 paprsky
Listy:dvakrát až třikrát zpeřené, jednotlivé lístky kopinaté a zašpičatělé
Plod:dvounažka
Vyšší taxon:Kerblík
Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:
Roční období mírného pásu: léto

Regionální informace a další obrázky pro: Anthriscus sylvestris


Arctium minus

lopuch menší

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Arctium minus (lopuch menší)
Popis
Habitus:50-120 cm vysoká bylina
Květy:v kulovitých, hroznovitě uspořádaných, 1-2 cm velkých úborech, jen trubkovité, oboupohlavné, červenofialové, jen vzácně bílé květy, zákrov kulovitý, zelený nebo červenofialově naběhlý, zákrovní listeny čárkovité, na konci háčkovitě zahnuté
Listy:řapíkaté, vejčité, na okraji mělce zubaté, na bázi srdčité, na svrchní straně jemně pýřité, na spodní straně s vystouplou žilnatinou, šedoplstnaté až téměř lysé
Stonek:římá, rýhovaná, řídce vlnatě chlupatá, větvená, v horní části často načervenalá lodyha
Podmínky pěstování:dusíkaté, hlinité, výživné, vlhké půdy, roste na rumištích, podél cest, v obcích, v křovinách, na mezích, náspech, při okrajích lesů
Vyšší taxon:Lopuch


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Arctium minus

Arctium tomentosum

lopuch plstnatý

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Arctium tomentosum (lopuch plstnatý)
Popis
Habitus:60-120 cm vysoká bylina, v prvním roce vytváří růžici přízemních listů, kvete ve druhém roce
Květy:úbory kulovité, pavučinaté, latnatě uspořádané, květy trubkovité, purpurové. Zákrovní listeny květů mají hákovitě zahnutou špičku
Listy:vejčitě srdčité, celokrajné nebo drobně zubaté, na rubu hustě šedoplstnaté až vlnatě chlupaté, řapíkaté, řapíky dolních listů často načervenalé
Stonek:přímá, silná, rýhovaná, vlnatě chlupatá, větvená lodyha
Podmínky pěstování:preferuje půdy vápnitohlinité, dusíkaté, roste hojně na mezích, v křovinách, na rumištích a pustých místech
Plod:nažka s háčky
Vyšší taxon:Lopuch


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Arctium tomentosum


Artemisia vulgaris

pelyněk černobýl

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Artemisia vulgaris (pelyněk černobýl)
Popis
Habitus:50-150 cm vysoká stříbřitě šedoplstnatá bylina
Květy:úbory uspořádané v bohatě větvených latách, 3 až 4 mm v průměru, květy žlutavé, hnědožluté nebo hnědočervené, jen trubkovité květy, zákrovní listeny ve 2 řadách, vnitřní delší, blanitě lemované, vnější kratší, plstnaté
Listy:spodní listy dlouze řapíkaté, zpeřené, lodyžní listy poloobjímavé, 1-2x zpeřené, úkrojky kopinaté, zubaté nebo celokrajné, podvinuté, svrchu tmavě zelené, naspodu běloplstnaté
Stonek:hranatá, větvená, obvykle červeně naběhlá lodyha
Podmínky pěstování:půdy bohaté na dusík, roste podél cest, na rumištích, v okolí sídel, na náspech či v křovinách


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Artemisia vulgaris

Astragalus cicer

kozinec cizrnovitý

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Astragalus cicer (kozinec cizrnovitý)
Popis
Habitus:až 80 cm vysoká bylina
Květy:uspořádané v až 40květých stopkatých hroznech, květy jsou přisedlé, mírně našikmo odstálé; kalich je trubkovitý s hustými přitisklými černými chlupy, kališní cípy šídlovité, koruna světle žlutá až nazelenalá
Listy:sudozpeřené, až s dvaceti páry lístků, ty jsou eliptické až podlouhle kopinaté, na vrcholu tupé, zaokrouhlené nebo mělce vykrojené, na obou stranách přitiskle chlupaté jednoduchými, měkkými chlupy
Stonek:poléhavá nebo vystoupavá, větvená, zprohýbaná, hranatá, rýhovaná a přitiskle chlupatá lodyha
Podmínky pěstování:do 600 m n.m.; roste na sušších loukách a pastvinách, mezích, lesních lemech a světlinách, šíří se podél cest
Plod:chlupatý, vejčitý lusk


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Astragalus cicer


Astragalus glycyphyllos

kozinec sladkolistý

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Astragalus glycyphyllos (kozinec sladkolistý)
Popis
Habitus:mohutná až 2 m dlouhá bylina
Květy:uspořádané v hustých, až třicetikvětých hroznech, bledavě žluté, nazelenalé, po odkvětu černající
Listy:lichozpeřené, se 4 až 7 páry lístků, lístky vejčité, eliptické až okrouhlé, krátce řapíčkaté, na spodní straně někdy roztroušeně chlupaté
Stonek:poléhavá, vystoupavá až popínavá, větvená, zaobleně hranatá, obvykle lysá lodyha
Podmínky pěstování:půdy středně hluboké až hluboké, sušší až středně vlhké, vápnité, hlinité, stanoviště teplé, slunné až polostinné


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Astragalus glycyphyllos


Atriplex sagittata

lebeda lesklá

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Atriplex sagittata (lebeda lesklá)
Popis
Habitus:1-2 m vysoká bylina
Květy:vyrůstají v bohatých koncových květenstvích, jsou jednopohlavné, samičí květy jsou buď s krovkami nebo se čtyř až pětičetným zeleným nebo blanitým okvětím, samčí květy jsou pětičetné
Listy:střídavé, řapíkaté, na svrchní straně lesklé a tmavě zelené, na spodní straně šedobílé a pomoučněné, čepele dolních listů jsou trojúhelníkovité, na okraji ve spodní části laločnaté a u vrcholu téměř celokrajné
Stonek:přímá, větvená, pomoučněná, zeleně pruhovaná lodyha
Podmínky pěstování:hlinité až hlinitojílovité, často vápnité, dusíkaté nebo zasolené půdy, stanoviště světlé; roste na navážkách, rumištích, podél cest, na kompostech a staveništích
Plod:nažka uzavřená v celokrajné krovce


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Atriplex sagittata


Avena sativa

kvetoucí oves setý

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Avena sativa (oves setý)
Popis
Habitus:40-150 cm vysoká tráva rostoucí jednotlivě
Květy:uspořádané v latech
Listy:pochvy listů jsou lysé a jazýčky krátké, oválné, se zašpičatělými zoubky, čepele mají dosti drsnou strukturu z obou stran, zvláště pak na okrajích
Stonek:hladké, přímé a poměrně mohutné stéblo
Plod:obilka


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Avena sativa


Ballota nigra

měrnice černá

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Ballota nigra (měrnice černá)
Popis
Habitus:20-80 cm vysoká bylina
Květy:uspořádané v krátce stopkatých lichopřeslenech po 10 - 25 květech, vyrůstají v paždí listů, kalich nálevkovitý, pěticípý, cípy osinkaté a uhnuté směrem ven, květy 12 až 15 mm dlouhé, růžové až červeno fialové, vzácně bílé nebo žluté, vně chlupaté, horní pysk přilbovitě vyklenutý a na vrcholu vykrojený, dolní pysk trojlaločný, střední lalok největší a mírně vykrojený
Listy:vstřícné, křižmostojné, řapíkaté, chlupaté, vejčité až okrouhlé, na okraji vroubkované až pilovité, po odkvětu často načernalé
Stonek:přímá nebo vystoupavá, větvená, hranatá, chlupatá, v dolní části často fialově naběhlá lodyha
Podmínky pěstování:dusíkaté, hlinité i písčité, čerstvě vlhké až vysýchavé půdy, roste na rumištích, v okolí lidských sídel, podél zdí, cest, v příkopech apod.


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Ballota nigraBellis perennis

Sedmikrásky na louce

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Bellis perennis (sedmikráska chudobka, sedmikráska obecná)
Popis
Habitus:bylina, vysoká do 15 cm
Květy:úbor; žlutý střed bílé okvětní lístky
Listy:obvejčité až kopinaté listy v přízemní růžici
Stonek:chybí
Podmínky pěstování:pěstuje se jako dvouletka na vlhkých travnatých místech
Plod:nažka


Aktuální záznamy[editovat](všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Bellis perennis

Betonica officinalis

bukvice lékařská

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Betonica officinalis (bukvice lékařská)
Popis
Habitus:20-80 cm vysoká bylina
Květy:uspořádané v hustém koncovém lichoklasu, karmínově červené
Listy:dolní lodyžní listy v růžici, lodyžní listy řapíkaté, vejčité, až 10 cm dlouhé, vroubkované
Stonek:přímá nevětvená lodyha
Podmínky pěstování:zásadité až slabě kyselé, hlubší, těžší, hlinité, hlinitojílovité nebo hlinitopísčité půdy, roste v teplomilných doubravách, v křovinatých stráních, na pastvinách a střídavě vlhkých loukách


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Betonica officinalis


Bistorta major

kvetoucí hadí kořen

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Bistorta major (Rdesno hadí kořen)
Popis
Habitus:30–80 cm vysoká bylina s hadovitě stočeným oddenkem
Květy:rostoucí v lichoklasu, jsou oboupohlavné, okvětní lístky růžové
Listy:křídlatě řapíkaté, podlouhle vejčité, celokrajné listy, lodyžní listy přisedlé
Stonek:přímá nevětvená lodyha
Plod:nažka
Vyšší taxon:rdesno
Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Bistorta major


Brachypodium pinnatum

válečka prapořitá - ilustrace

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Brachypodium pinnatum (válečka prapořitá)
Popis
Habitus:statná výběžkatá netrsnatá tráva až 1 m vysoká, tvořící souvislé porosty
Květy:květenství je vzpřímený lichoklas s 6 až 12 válcovitými klásky, krátce a drsně chlupatými, klas je nejprve stažený, za květu se rozevírající
Listy:tuhé, dlouhé a často chlupaté, s malým dřípeným jazýčkem, ouška nejsou vyvinuta
Podmínky pěstování:humózní, často vápenité půdy, roste při lesních lemech, v polostinných lesích, na křovinatých svazích


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Brachypodium pinnatum


Bromus sterilis

sveřep jalový

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Bromus sterilis (sveřep jalový)
Popis
Habitus:30–60 cm vysoká tráva
Květy:lata je velká, přes 20 cm dlouhá, až 12 cm široká, řídká, všestranně rozkladitá; větve laty jsou silně drsné, tenké, od osy laty až kolmo odstálé, posléze na konci převislé. Na větvi je obvykle jen 1 klásek, k vrcholu se rozšiřující, v klásku je čtyři a více květů. Klásky jsou zelené, později fialově hnědé.
Listy:listové čepele jsou 2–6 mm široké, na okraji drsné, jazýček je asi 4 mm dlouhý, dřípený, pochvy listů měkce chlupaté, uzavřené,
Stonek:lysé stéblo
Plod:obilka
Vyšší taxon:Sveřep
Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Bromus sterilis


Calamagrostis epigejos

třtina křovištní

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Calamagrostis epigejos (třtina křovištní)
Popis
Habitus:80–150 cm vysoká trsnatá oddenkatá tráva
Květy:laty jsou až 30 cm dlouhé, přímé, jejich větve jsou drsné, klásky jsou jednokvěté, 5 až 7 mm dlouhé, při bázi pluch s věnečkem chlupů, ze hřbetu pluchy vyrůstá osina, která dosahuje téměř až ke špičce plev, plevy jsou asi 5 mm dlouhé, osinkatě zašpičatělé
Listy:listové pochvy drsné, listové čepele ploché, na líci drsné, jazýček dlouhý, na vrcholu uťatý
Stonek:tuhé, vzpřímené, pod květenstvím drsné stéblo s 2–4 kolínky
Podmínky pěstování:písčitohlinité půdy, stanoviště slunné, roste na pasekách, mýtinách, na okrajích cest, v pískovnách a suchých lesích
Plod:obilka


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Calamagrostis epigejos


Calystegia sepium

opletník plotní

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Calystegia sepium (opletník plotní)
Popis
Habitus:bylina s až tři metry dlouhou ovíjivou lodyhou
Květy:úžlabní, listence vejčitě kopinaté až srdčité, jen částečně zakrývají kalich, široce nálevkovitá koruna je bílá s plochým lemem, 5–7 cm dlouhá
Listy:řapíkaté, trojúhelníkovitě vejčité až vejčitě podlouhlé, se srdčitě střelovitou bází
Stonek:ovíjivá, v horní části větvená lodyha
Podmínky pěstování:vlhké až mokré půdy v pásmu od nížin až do hor
Plod:tobolka
Podobné rostliny:svlačec rolní


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Calystegia sepium

Campanula patula

kvetoucí zvonek rozkladitý

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Campanula patula (zvonek rozkladitý)
Popis
Habitus:25–70 cm vysoká bylina
Květy:koruna široce nálevkovitá až zvonkovitá, fialová
Listy:přízemní listy řapíkaté, obvejčité, vroubkované; dolní lodyžní krátce řapíkaté, eliptické až podlouhle vejčité, celokrajné; horní klínovitě přisedlé, čárkovitě kopinaté, celokrajné
Stonek:přímá lodyha, hranatá nebo oblá, lysá nebo chlupatá, větvená
Plod:tobolka
Vyšší taxon:zvonek
Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:
Roční období mírného pásu: jaro - podzim

Regionální informace a další obrázky pro: Campanula patula

Campanula persicifolia

zvonek broskvolistý

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Campanula persicifolia (zvonek broskvolistý)
Popis
Habitus:50–80 cm vysoká bylina s plazivým oddenkem
Květy:uspořádané v chudém koncovém hroznu, koruna je široce zvonkovitá a je do 1/3 členěna v cípy, světle až tmavě modrá
Listy:tuhé, lysé a lesklé, obvejčité až obkopinaté, lodyžní listy přisedlé a čárkovitě kopinaté
Stonek:přímá, většinou nevětvená, lysá, rýhovaná lodyha
Podmínky pěstování:roste ve světlých lesích, křovinách a stráních
Plod:tobolka


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Campanula persicifolia


Campanula rapunculoides

zvonek řepkovitý

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Campanula rapunculoides (zvonek řepkovitý)
Popis
Habitus:30 až 80 cm vysoká bylina
Květy:rostoucí jednotlivě v bohatém koncovém a obvykle jednostranném hroznu, koruna nálevkovitě zvonkovitá, 2,0-2,8 cm dlouhá, brvitá, téměř do poloviny členěná, modrofialová
Listy:zubaté, přízemní dlouze řapíkaté, za květu již uschlé, trojúhelníkovitě srdčité až vejčitě srdčité, horní lodyžní listy řapíkaté až přisedlé, vejčitě kopinaté až podlouhlé
Stonek:přímá, nevětvená, hranatá lodyha
Podmínky pěstování:vlhké až slabě vysýchavé, humózní, mírně kyselé až zásadité půdy, roste v zahradách, na rumištích, polích, ve světlých lesích, podél cest
Plod:tobolka
Vyšší taxon:Zvonek


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Campanula rapunculoides

Campanula rotundifolia

květy zvonku okrouhlolistého

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Campanula rotundifolia (zvonek okrouhlolistý)
Popis
Habitus:5-60 cm vysoká bylina
Květy:volné, hroznovité nebo latovité, koruna zvonkovitá až nálevkovitá, 12 až 20 mm dlouhá, blankytně až sytě modrá nebo modrofialová
Listy:přízemní listy dlouze řapíkaté, v době květu často již chybí, ledvinovité až srdčité, vroubkované až celokrajné, dolní lodyžní listy řapíkaté, úzce kopinaté až podlouhlé, pilovité až celokrajné, na okraji brvité, ostatní listy přisedlé zúženou bází, úzce kopinaté až čárkovitě kopinaté, nejhořejší listy čárkovité
Stonek:vystoupavá až přímá, někdy poléhavá, oblá lodyha
Podmínky pěstování:čerstvě vlhké a vysýchavé, kyselé, humózní, písčité nebo hlinité půdy, roste na loukách, pastvinách, mezích a vřesovištích
Vyšší taxon:Zvonek


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Campanula rotundifolia


Campanula trachelium

zvonek kopřivolistý

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Campanula trachelium (zvonek kopřivolistý)
Popis
Habitus:30-90 cm vysoká bylina
Květy:vyrůstají v úžlabí listů po jednom až třech se dvěma listenci v koncovém a všestranném hroznu, nálevkovitě zvonkovité, modré až modrofialové
Listy:zubaté, dolní dlouze řapíkaté, srdčité až srdčitě vejčité, střední a horní řapíkaté až přisedlé, vejčitě kopinaté až kopinaté
Stonek:přímá, ostře hranatá, obvykle načervenalá až fialová lodyha
Podmínky pěstování:půda vlhká až slabě vysýchavá, výživná, zásaditá až neutrální, humózní, roste ve světlých lesích, v křovinách, na svazích a okrajích cest, náspech či pustých místech
Vyšší taxon:Zvonek


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Campanula tracheliumCapsella bursa-pastoris

Květy

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Capsella bursa-pastoris (kokoška pastuší tobolka)
Popis
Habitus:až půl metru vysoká bylina
Květy:bílé
Listy:přízemní listová růžice; chobotnatě laločnaté až peřenosečné listy
Stonek:větvený
Plod:šešule
Další poznámky:hubena jako plevel; sbíráná jako léčivka


Aktuální záznamy[editovat](všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Capsella bursa-pastoris

Carduus acanthoides

bodlák obecný s květy a plody

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Carduus acanthoides (bodlák obecný)
Popis
Habitus:30–150 cm vysoká bylina
Květy:květenstvím je úbor, který vyrůstá jednotlivě na koncích lodyhy a větví, je stopkaté a v průměru měří 2,5–3 cm. Zákrov široce miskovitý, zákrovní listeny kopinaté, střechovitě se překrývají. Květy úboru pouze trubkovité, pěticípé, světle červené až červenofialové
Listy:střídavé, přisedlé, peřenolaločnaté až peřenosečné, ostnité, lysé až roztroušeně chlupaté; přízemní listy až 40 cm dlouhé a 10 cm široké, lodyžní listy 6–12 cm dlouhé, 1,7–4,5 cm široké
Stonek:přímá, větvená, ostnitě křídlatá, lysá až řídce chlupatá lodyha
Plod:nažka
Vyšší taxon:bodlák
Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Carduus acanthoides


Carex contigua

ostřice klasnatá

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Carex contigua (ostřice klasnatá)
Popis
Habitus:10-100 cm vysoká trsnatá bylina
Květy:souvislé, 3 až 5 cm dlouhé květenství je složeno z 5 až 10 jednotlivých klasů, z nichž každý má v dolní části květy samčí a v horní květy samičí, každý klásek je podepřen plevou sahající přibližně k jeho vrcholu
Listy:ploché nebo žlábkovité, pochvy dolních listů jsou často červené nebo purpurové, část pochvy proti proti čepeli je bělavá
Stonek:vystoupavá, tuhá, trojhranná, v horní části na hranách drsná lodyha
Plod:mošnička
Podobné rostliny:ostřice zaječí
Vyšší taxon:Ostřice
Další poznámky:též Carex spicata


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Carex contigua


Centaurea jacea

chrpa luční

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Centaurea jacea (chrpa luční)
Popis
Habitus:50–120 cm vysoká rostlina
Květy:úbory vyrůstají jednotlivě nebo po dvou na koncích větví, skládají se z trubkovitých květů, jazykovité květy chybí; květy pěticípé, růžové až růžovofialové
Listy:přízemní dlouze řapíkaté, celistvé až peřenodílné, lodyžní střídavé, řapíkaté až přisedlé, celistvé, vejčité až kopinaté, zubaté nebo pilovité
Stonek:vystoupavá až přímá, jednoduchá nebo v horní polovině řídce větvená, hranatá lodyha
Podmínky pěstování:světlá a sušší až středně vlhká stanoviště a neutrální až slabě kyselé půdy bohaté na živiny, roste na loukách, pastvinách, mezích a na okrajích lesů
Plod:nažka
Vyšší taxon:Chrpa


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Centaurea jacea


Centaurea scabiosa

chrpa čekánek

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Centaurea scabiosa (chrpa čekánek)
Popis
Habitus:30–150 cm vysoká bylina
Květy:ůbory vyrůstají jednotlivě na koncích větví, skládají se pouze z trubkovitých květů, průměr úboru je přibližně 4 cm. Jednotlivé květy pěticípé, purpurově červené
Listy:střídavé, peřenosečné, přízemní a dolní lodyžní listy dlouze řapíkaté, střední a horní krátce řapíkaté až přisedlé, 4–15 cm dlouhé, lysé až roztroušeně drsně chlupaté
Stonek:přímá, v horní části větvená, hranatá, olysalá až řídce chlupatá lodyha
Podmínky pěstování:světlá a sušší stanoviště a neutrální až zásadité půdy, roste na loukách, mezích, v lesních lemech, na křovinatých stráních a v příkopech
Plod:nažka
Vyšší taxon:Chrpa


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Centaurea scabiosa


Centaurium erythraea

zeměžluč okolíkatá

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Centaurium erythraea (zeměžluč okolíkatá)
Popis
Habitus:20–40 cm vysoká bylina
Květy:květenství tvoří vidlanovitý vrcholík; květy jsou 4–5četné, přisedlé nebo jen krátce stopkaté s trubkovitým kalichem a růžovou korunou.
Listy:přisedlé, v přízemní růžici bývají většinou už za květu zaschlé, obkopinaté až obvejčité a až 3 cm dlouhé. lodyžní listy vstřícné, spíše podlouhle nebo vejčitě kopinaté
Stonek:přímá, nezřetelně čtyřhranná, úzce křídlatá a asi od poloviny větvená lodyha
Podmínky pěstování:světlomilný druh, roste na pasekách, podél lesních cest a v lesních lemech
Plod:válcovitá tobolka
Další poznámky:léčivka


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Centaurium erythraea


Cichorium intybus

čekanka obecná

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Cichorium intybus (čekanka obecná)
Popis
Habitus:i přes 1 metr vysoká bylina
Květy:úbory přisedlé v úžlabí, většinou modré, vzácně bílé, až 4 cm velké
Listy:přízemní listy peřenoklanné, horní lodyžní podlouhle kopinaté, slabě chobotnatě zubaté
Stonek:přímá, větvená, zprohýbaná tuhá lodyha
Podmínky pěstování:roste podél cest, na polích, mýtinách, světlinách, mezích, náspech, v příkopech či na sušších loukách
Další poznámky:v prvním roce vyhání růžici listů, stonek vyrůstá obvykle až ve druhém roce


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Cichorium intybus

Cirsium arvense

pcháč oset

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Cirsium arvense (pcháč oset)
Popis
Habitus:statná, mírně až hodně ostnitá bylina
Květy:úbory trubkovitých růžovofialových květů
Listy:listy přízemní růžice jsou vejčitě obkopinaté, celistvé až peřenolaločné a velmi brzy zasychají, střední lodyžní listy jsou tvarově různorodé, vejčitě kopinaté, celokrajné nebo na okraji dvojitě mělce vykrajované. Listové úkrojky jsou podlouhlé až trojúhelníkovité a zubaté.
Stonek:přímá, jemně rýhovaná a v horní části bohatě větvená lodyha
Podmínky pěstování:vyskytuje se na zraňovaných půdách, roste jako plevel na polích, v navážkách, podél cest, na opuštěných polích a vlhčích loukách
Plod:světle hnědá nažka s chmýrem


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Cirsium arvense

Cirsium canum

úbor pcháče šedého

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Cirsium canum (pcháč šedý)
Popis
Habitus:statná, 50–150 cm vysoká bylina s přízemní růžicí listů
Květy:úbory rostou většinou jednotlivě na koncích lodyh, zákrov je víceřadý, vejcovitý, čárkovitě kopinaté zákrovní listeny jsou na okraji úzce blanitě lemované a zpravidla pavučinaté, nahoře jsou hnědofialově naběhlé, jinak zelené. Květy jsou trubkovité, nachové, vzácně bílé
Listy:bylinné až tence dužnaté, na spodu s nevyniklou žilnatinou, na okraji měkce ostnité, značně tvarově proměnlivé od peřenosečných až po celistvé
Stonek:přímá, tuhá, jednoduchá nebo v horní části chudě větvená lodyha, v dolní polovině olistěná
Podmínky pěstování:vlhké stanoviště, roste na vlhkých loukách a pastvinách, v příkopech a na březích vod
Plod:nažka s chmýrem
Vyšší taxon:Pcháč


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Cirsium canum


Cirsium oleraceum

pcháč zelinný

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Cirsium oleraceum (pcháč zelinný)
Popis
Habitus:až 150 cm vysoká bylina
Květy:úbory nahloučeny na konci větví a lodyh a jsou zčásti obaleny toulcovým listenem, květy jsou trubkovité, nejčastěji bílé, světle žluté nebo zelenobílé
Listy:měkké, na okraji rýhované a měkce osténkaté, přízemní listy jsou krátce řapíkaté a lodyžní přisedlé až objímavé, tvarově variabilní
Stonek:nekřídlatá, mělce rýhovaná, jen v dolní polovině olistěná lodyha
Podmínky pěstování:preferuje půdy výživné, hlinité, provlhčené spodní vodou, roste na vlhkých loukách, v příkopech, mokřadech, lužních lesích a na březích vod
Plod:nažka s narezlým chmýrem
Vyšší taxon:Pcháč


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Cirsium oleraceum


Cirsium palustre

pcháč bahenní

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Cirsium palustre (pcháč bahenní)
Popis
Habitus:až 2 metry vysoká bylina
Květy:uspořádané ve do vrcholících po 2–8 úborech, přisedlé nebo krátce stopkaté, okraje zákrovů jsou plstnaté, květy nachově zbarvené
Listy:v přízemní růžici jsou peřenosečné listy až peřenoklanné, ostnité, lodyžní listy jsou menší, střídavé, užší, taktéž peřenolaločnaté, směrem nahoru se zmenšující, na lodyhu přisedající sbíhavými ostnitými křídly
Stonek:po celé délce ostnitě křídlatá, mírně plstnatá, většinou nevětvená lodyha
Podmínky pěstování:mokrá, trochu bahnitá, rašelinná půda, neroste na půdách vysloveně vápnitých, roste v rašeliništích, na mokrých loukách, ve vlhkých lesích a na mokrých mýtinách, v příkopech, olšinách, na prameništích apod.
Plod:nažka s chmýrem
Vyšší taxon:Pcháč


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Cirsium palustre


Cirsium vulgare

pcháč obecný

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Cirsium vulgare (pcháč obecný)
Popis
Habitus:silně ostnitá, 50–150 cm vysoká bylina
Květy:úbory v chocholíku jednotlivé nebo po 2–3, zákrovy vejcovité, koruna trubkovitá, nachová
Listy:ostnité, na líci zelené, na rubu běloplstnaté, přízemní listy v růžici, řapíkaté, v obrysu vejčité až obkopinaté, peřenoklané až peřenodílné, lodyžní listy kopinaté a ve směru nahoru se zmenšují
Stonek:přímá, nahoře větvená, křídlatá, ostnitá lodyha
Podmínky pěstování:půdy vápnité, dusíkaté a výživné, roste na rumištích a pustých místech, podél cest, na pasekách, stráních či mýtinách
Plod:nažka s chmýrem
Vyšší taxon:Pcháč


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Cirsium vulgare

Clematis

plamének

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Clematis (plamének)
Popis
Habitus:až 4 metry vysoký popínavý keř
Květy:jednotlivé, výrazné, pestře zbarvené, existují i velkokvěté nebo plnokvěté kultivary
Listy:světle zelené, vstřícné, převážně mělce trojlaločné méně jednoduché, opadavé
Podmínky pěstování:propustná, živná půda s mírně zásaditou reakcí a slunné stanoviště


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Clematis

Clinopodium vulgare

klínopád obecný

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Clinopodium vulgare (klínopád obecný)
Popis
Habitus:10-80 cm vysoká bylina
Květy:uspořádané v 10 až 15květých vrcholových a obvykle 2 až 3 navzájem oddálených lichopřeslenech, trubkovitý kalich je zelený nebo fialově naběhlý, koruna je nejčastěji světle fialová
Listy:krátce řapíkaté, čepel vejčitá, mělce tupě zubatá nebo celokrajná, bělavě chlupatá, na vrcholu tupě špičatá
Stonek:přímá až vystoupavá, málo větvená lodyha, obvykle pokryta hustými, bělavými chlupy
Podmínky pěstování:sušší, slabě kyselé až slabě zásadité, výživné, kypré půdy, roste především ve světlých doubravách a borech, dále na pasekách, křovinatých stráních, mezích a na železničních náspech


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Clinopodium vulgare


Consolida regalis

květy ostrožky stračky

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Consolida regalis (ostrožka stračka)
Popis
Habitus:20-120 cm vysoká bylina
Květy:uspořádané řídkých, koncových a chudých latách, modrofialové, vzácně bílé nebo růžové, někdy dvoubarevné, dlouze stopkaté, s mírně nahoru zahnutou, asi 2 cm dlouhou ostruhou
Listy:přízemní listy dlouze řapíkaté, záhy zasychající, lodyžní listy 2-3x zpeřené, úkrojky čárkovité
Stonek:vystoupavá, větvená lodyha
Podmínky pěstování:hlinité, vápnité a výhřevné půdy, roste na polích, rumištích, při polních cestách apod.


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Consolida regalis


Convolvulus arvensis

svlačec rolní

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Convolvulus arvensis (svlačec rolní)
Popis
Habitus:poléhavá nebo ovíjivá, až 1 m dlouhá bylina
Květy:jednotlivé, úžlabní, koruna nálevkovitá, bílá až narůžovělá, vzácně i červená
Listy:krátce řapíkaté, střelovitě vejčité až kopinaté, celistvé
Stonek:poléhavá nebo ovíjivá, větvená, lysá nebo řídce chlupatá lodyha
Podmínky pěstování:těžké hlinité až hlinito-jílovité, dusíkaté půdy, roste na zahradách, úvozech, náspech, polích, travnatých stránách či kolem cest
Plod:vejcovitá tobolka
Podobné rostliny:opletník plotní


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Convolvulus arvensis

Conyza canadensis

turanka kanadská

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Conyza canadensis (turanka kanadská)
Popis
Habitus:15–70 cm vysoká bylina
Květy:malé válcovité válcovité úbory; na jedné rostlině jich může být až 250. Husté květenství je v obrysu podlouhlé, kosočtverečné nebo podlouhle vejčité. Postranní větve květenství nepřevyšují hlavní stonek. bílé okrajové jazykovité květy jsou jen o málo delší než zákrovní listeny, trubkovité květy jsou žluté
Listy:dolní lodyžní listy jsou obkopinaté, 6–10 cm dlouhé, v horní části s několika drobnými zuby; horní lodyžní listy jsou úzce čárkovitě kopinaté, celokrajné, 4–6 cm dlouhé a po okrajích brvité
Stonek:přímá, podélně rýhovaná, světle žlutozelená a rovnoměrně hustě olistěná lodyha
Podmínky pěstování:mírně vlhké až vysychavé, často zraňované a nevyvinuté půdy, roste na rumištích, železničních náspech, na okrajích cest, štěrkových navážkách, lomech, v polích a zahradách apod.
Plod:ochmýřená nažka


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Conyza canadensis

Coronilla varia

čičorka pestrá

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Coronilla varia (čičorka pestrá)
Popis
Habitus:bylina s poléhavou, až dva metry dlouhou lodyhou
Květy:uspořádané do okolíku vyrůstající z paždí listů v počtu 10-20, člunek bílý s fialovou špičkou, křídla jsou bílá a pavéza růžová
Listy:lichozpeřeně dělené s 6 až 12 páry lístků, krátce řapíkaté, obvejčité až podlouhle čárkovité, na vrcholu zaokrouhlené, lysé nebo jen velmi řídce chlupaté
Stonek:vystoupavá nebo poléhavá, hranatá, dutá, rýhovaná, větvená lodyha
Vůně:vonné květy
Plod:lusk
Vyšší taxon:Čičorka


Aktuální záznamy[editovat](všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Coronilla varia


Crepis biennis

škarda dvouletá

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Crepis biennis (škarda dvouletá)
Popis
Habitus:30-100 cm vysoká bylina
Květy:úbory 2 až 4 cm široké uspořádány ve vrcholičnaté latě, jen jazykovité květy, žluté
Listy:podlouhlé, peřenodílné nebo chobotnatě zubaté, na bázi nejčastěji se dvěma hrálovitými laloky, přisedlé, na líci obvykle téměř lysé, na rubu krátce chlupaté
Stonek:přímá, větvená, dole často načervenalá lodyha
Podmínky pěstování:především půdy výživné a hlinité, louky, trávníky, pastviny, meze, příkopy, okraje cest, pole, křovinaté stráně
Plod:nažka s chmýrem
Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Crepis biennis


Cytisus nigricans

čilimník černající

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Cytisus nigricans (čilimník černající)
Popis
Habitus:až 2 metry vysoký keř
Květy:rostoucí až ve 20 cm dlouhých hroznech na koncích letorostů, kalich je dvoupyský, zvonkovitý, koruna žlutá, pavéza široce vejčitá s krátkým nehtem, křídla podlouhlá, kratší než kýlnatý člunek
Listy:řapíkaté, trojčetné, čepel lístků eliptická až obvejčitá, na líci lysá, na rubu chlupatá
Stonek:vystoupavé až přímě, oblé, přitiskle chlupaté nebo olysalé větve
Podmínky pěstování:sušší a na dusík bohaté půdy, roste na okrajích lesů, na skalnatých a kamenitých svazích nebo podél cest
Plod:lusk


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Cytisus nigricans


Dactylis glomerata

Kvetoucí srha laločnatá

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Dactylis glomerata (srha laločnatá)
Popis
Habitus:30-120 cm vysoká tráva
Květy:lato je vzpřímené, v obrysu trojúhelníkovité, spodní větve v době květu téměř kolmo odstávají od vřetene. Jednotlivé klásky jsou zelené, často nafialovělé, 5-9 mm dlouhé, hustě nahloučené na větévkách laty. Plevy jsou drsné, tuhé, neprosvítavé, s až 1,5 mm dlouhou osinou.
Listy:4-10 mm široké a až 45 cm dlouhé, drsné, téměř ploché. Pochva listu je kýlnatý a ostře zploštělá, jazýček je 3-5 mm dlouhý, ouška chybí.
Stonek:stéblo je přímé, bez výběžků
Plod:obilka
Vyšší taxon:srha
Další poznámky:synonymum: srha říznačka
Aktuální záznamy[editovat](všechny záznamy)

Globální data:
Roční období mírného pásu: konec jara, léto

Regionální informace a další obrázky pro: Dactylis glomerata

Daucus carota

mrkev obecná

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Daucus carota (mrkev obecná)
Popis
Habitus:Dvouletá bylina vytvářející v prvním roce růžici 2–3krát peřenosečných měkkých listů s čárkovitými úkrojky a zásobní, větvený, bělavý kořen, další rok tvořá květonosnou vzpřímenou větvenou lodyhu vysokou 20–150 cm
Květy:okolík je hustý, plochý nebo mírně vyklenutý, paprsky se po odkvětu sklánějí k sobě, obal dobře vyvinutý, peřenosečný, obalíčky též vyvinuty. Květy bílé, místo prostředního okolíčku se většinou vytváří vyčnívající purpurový květ.
Listy:řapíkaté, objímající pochvovitě rozšířenou bází stonek, 2x až 4x zpeřené, úkrojky peřenodílné
Stonek:chlupatá, vzácně lysá, brázditá, dutá lodyha
Podmínky pěstování:čerstvě vlhké až suché, zásadité, výživné, písčité až kamenité půdy, roste na loukách, suchých trávnících, pastvinách, náspech, na kamenitých svazích, na polích, rumištích či v příkopech
Plod:dvounažka


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Daucus carota

Descurainia sophia

úhorník mnohodílný

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Descurainia sophia (úhorník mnohodílný)
Popis
Habitus:10-120 cm vysoká bylina
Květy:v hustých prodloužených hroznech; kališní lístky 2,8–3,6 mm dlouhé, zelené; korunní lístky kratší než kališníl 1,8–2,9 mm dlouhé, na vrcholu zaokrouhlené až mělce vykrojené, bledě citrónově žluté
Listy:pýřité až olysalé, dolní listy krátce řapíkaté, 2–3krát peřenosečné, až 12 cm dlouhé, s 6–8 páry úkrojků; horní listy přisedlé, 1–2krát peřenosečné
Stonek:nevětvená, větvená v horní polovině nebo na úživnějších stanovištích od báze větvená, olysalá až šedě pýřitá lodyha
Plod:obloukovitá šešule
Aktuální záznamy[editovat](všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Descurainia sophia


Dianthus carthusianorumv

hvozdík kartouzek

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Dianthus carthusianorum (hvozdík kartouzek)
Popis
Habitus:15–40 cm vysoká bylina
Květy:uspořádané ve volné strboulu po 3–7 květech, podkališní listénce vejčité nebo obvejčité, dlouze osinaté, světlehnědé až tmavohnědé, kalich trubkovitý, lysý, až 15 mm dlouhý, čepel korunních lístků klínovitá, nahoře nepravidelně zubatá, až 12 mm dlouhá, červená nebo růžová
Listy:čárkovité až čárkovitě kopinaté, uzliny válcovité
Stonek:vystoupavá až přímá, nevětvená lodyha
Podmínky pěstování:suché, mělké, skeletové, hlinité či písčité půdy, roste na výslunných skalách a svazích, na suchých trávnících, skalních stepích a v lesních lemech


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Dianthus carthusianorum


Dipsacus fullonum

štětka planá

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Dipsacus fullonum (štětka planá)
Popis
Habitus:80–150 cm vysoká bylina
Květy:uspořádané ve válcovitém nebo vejcovitém strboulu, 4–8 cm dlouhé, zákrovní listeny obloukem vztyčené, ostnité, koruna asi 13 mm dlouhá, světle fialová, květy začínají kvést uprostřed strboulu a postupně se otvírají rovnoměrně směrem nahoru i dolů
Listy:přízemní růžice celistvých listů s obvejčitou až eliptickou čepelí za květu již odumřelá, lodyžní listy přisedlé, kopinaté až obvejčité, vroubkované až pilovité, na bázi srostlé
Stonek:přímá, ostnitá, v horní části větvená lodyha
Podmínky pěstování:čerstvě vlhké, výživné, jílovité nebo hlinité, kamenité, vápnité a dusíkaté půdy, roste při okrajích křovin, na pastvinách, mezích a náspech, při okrajích cest, na navážkách a náplavech, rumištích a skládkách
Plod:nažka


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Dipsacus fullonum


Echinochloa crus-galli

květenství ježatky kuří nohy

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Echinochloa crus-galli (ježatka kuří noha)
Popis
Habitus:30-100 cm vysoká, řídce trsnatá tráva
Květy:laty vzpřímené nebo převislé, 5 až 20 cm dlouhé, jsou složené z několika hustých, zelených nebo nafialovělých klásků, jejichž větve jsou štětinatě drsné. Horní pleva je krátce až velmi dlouze osinkatá, zbyle dvě jsou hrotité, všechny na povrchu drsné
Listy:úzce čárkovité, max. 20 mm široké a až 35 cm dlouhé, měkké, na okrajích drsné a zvlněné, jazýček chybí
Stonek:přímá, hladká stébla, pouze v kolénkách s chomáči chlupů
Podmínky pěstování:vlhčí až trvale mokré, lehčí, výživné půdy, roste na polích, zahradách, vinicích, rumištích, na bahnitých náplavách a v příkopech, na březích rybníků
Plod:obilka


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Echinochloa crus-galli


Echinops sphaerocephalus

bělotrn kulatohlavý

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Echinops sphaerocephalus (bělotrn kulatohlavý)
Popis
Habitus:60–220 cm vysoká bylina
Květy:jednotlivé kulovité strbouly na konci větví, 3–6 cm v průměru, stopky strboulů s červenohnědými žláznatými chlupy, květy trubkovité, koruna bělavá, pětičetná
Listy:přízemní listy řapíkaté, v růžici, až 70 cm dlouhé, v obrysu eliptické až kopinaté, peřenosečné až peřenoklané, lodyžní listy řapíkaté až přisedlé, eliptické až vejčité, 1–2x peřenoklané, s ostnitými úkrojky, na líci sytě zelené, na rubu bělavě vlnaté
Stonek:přímá, jednoduchá nebo nahoře větvená, žebernatá, žláznatě chlupatá lodyha
Podmínky pěstování:humózní i písčité, mírně bazické půdy, slunné stanoviště, roste podél cest, na náspech, příkopech, rumištích apod.
Plod:nažka
Další poznámky:nepůvodní rostlina


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Echinops sphaerocephalus


Echium vulgare

hadinec obecný

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Echium vulgare (hadinec obecný)
Popis
Habitus:20–120 cm vysoká bylina
Květy:uspořádané ve vijanech, které tvoří válcovitý hrozen, koruna modrá, růžová, vzácně i bílá, korunní trubka nálevkovitá, jen o málo delší než kalich
Listy:přízemní listy řapíkaté, kopinaté až obkopinaté, v růžici, lodyžní listy kopinaté, přisedlé, štětinovitě chlupaté
Stonek:vystoupavá až přímá, červeně naběhlá lodyha se štětinovitými chlupy
Podmínky pěstování:roste na mezích, pastvinách, suchých loukách či výslunných stráních
Plod:tvrdka


Aktuální záznamy[editovat](všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Echium vulgare


Elymus caninus

pýrovník psí - ilustrace

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Elymus caninus (pýrovník psí)
Popis
Habitus:vyšší trsnatá tráva
Květy:uspořádané v jednotlivých z boku smáčklých vícekvětých kláscích, které tvoří klas, na bázi klásku jsou dvě osinaté plevy
Listy:široké s krátkým uťatým jazýčkem
Plod:okoralá obilka
Podobné rostliny:pýr plazivý


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Elymus caninus


Elytrigia repens

pýr plazivý

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Elytrigia repens (pýr plazivý)
Popis
Habitus:30-150 cm vysoká tráva
Květy:na protilehlých stranách vřetena klasu vyrůstají přisedlé, jednotlivé, ploché, 8-20 mm dlouhé klásky, se 3 až 8 květy a 2 plevami, pluchy jsou špičaté nebo s krátkou osinkou, plevy obvykle pětižilné, klasy přímé, 5-15 cm dlouhé, jejich vřeteno je mezi klásky vlnitě zprohýbané
Listy:úzce čárkovité, max. 15 mm široké, mírně drsné, někdy chlupaté, čepel plochá, měkká, jazýček velmi krátký, ouška dobře vyvinutá a tenká
Stonek:přímé nebo v kolénkách vystoupavé stéblo
Plod:pluchatá obilka


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Elytrigia repens


Epilobium angustifolium

vrbina úzkolistá

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Epilobium angustifolium (vrbovka úzkolistá)
Popis
Habitus:50-230 cm vysoká bylina
Květy:uspořádané v dlouhý, mnohokvětý hrozen, stopky mladých květů dolů sehnuté, květy růžově purpurové, zřídka bledě růžové až bílé, s dolů sehnutými tyčinkami
Listy:střídavé, úzce kopinaté, na rubu se zřetelným žilkováním
Stonek:přímá, jen zřídka větvená, často červeně naběhlá lodyha
Podmínky pěstování:půdy kamenité, štěrkovité, hlinitopísčité až hlinité, dusíkaté, roste na pasekách, světlinách, při okrajích lesů, na křovinatých stráních, náspech, rumištích


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Epilobium angustifolium


Epilobium tetragonum

vrbovka čtyřhranná

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Epilobium tetragonum (vrbovka čtyřhranná)
Popis
Habitus:15-100 cm vysoká bylina
Květy:čtyřčetné, korunní lístky růžové, mělce vykrojené, kališní lístky kopinaté, bělavě pýřité
Listy:čárkovitě podlouhlé až podlouhlé, světle zelené nebo načervenalé, lysé nebo na okraji a na spodní straně na žilkách řídce pýřité, na vrcholu zašpičatělé, na bázi přisedlé a alespoň některé krátce po lodyze sbíhavé, dolní a převážně i střední listy vstřícné, ostatní střídavé
Stonek:přímá nebo krátce vystoupavá, světle zelená, někdy načervenalá lodyha, v dolní části lysá, v horní části nebo jen v květenství řídce pýřitá, se dvěma až čtyřmi úzkými křídly sbíhajícími se od listů
Podmínky pěstování:slunné až polostinné stanoviště, vlhčí až mokré, výživné, humózní, písčité až jílovité půdy od nížin po pahorkatiny
Plod:češule
Aktuální záznamy[editovat](všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Epilobium tetragonum


Erigeron annuus

turan roční

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Erigeron annuus (turan roční)
Popis
Habitus:30-120 cm vysoká bylina
Květy:úbory jsou široké 15-20 mm a jsou uspořádány v kružel. Jazykovité květy jsou nejčastěji světle fialové, vzácně i bílé, terč je žlutý
Listy:spodní listy tvoří přízemní růžici, lodyžní listy oddáleně zubaté
Stonek:přímá hranatá, v dolní části chlupatá lodyha
Podmínky pěstování:živinami bohaté půdy, střídavě vlhké, roste na rumištích, úhorech či podél cest
Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Erigeron annuus

Erysimum cheiranthoides

trýzel malokvětý

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Erysimum cheiranthoides (trýzel malokvětý)
Popis
Habitus:15–60 cm vysoká bylina bez listové růžice
Květy:hrozen bez listenů, květní stopky jsou 2–3krát delší než kalich, korunní lístky jsou zlatožluté, dlouhé 3–5 mm
Listy:celokrajné, podlouhlé, až 3 cm široké, obvykle oddáleně mělce vykrajovaně zubaté, drobně chlupaté
Stonek:přímá, obvykle chudě větvená lodyha
Plod:přímo odstálá, na průřezu oble čtyřhranná šešule
Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Erysimum cheiranthoides


Eupatorium cannabinum

kvetoucí sadec konopáč

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Eupatorium cannabinum (sadec konopáč)
Popis
Habitus:Statná bylina vysoká 60–150 cm
Květy:úbory v bohatých chocholičnatých latách, jsou pětikvěté, asi 10 mm dlouhé, lůžko je bez plevek. Květy pouze trubkovité, pětičetné, špinavě růžové až světle fialové
Listy:lodyžní listy vstřícné, tří až pětičetné, podlouhlé, pilovité
Stonek:vzpřímená, často fialově naběhlá, větvená lodyha
Vůně:příjemná vůně květů
Podmínky pěstování:roste na vlhkých místech, na podmáčených loukách a lesích a okrajích vodních toků
Plod:nažka s péřitým chmýrem


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Eupatorium cannabinum


Euphorbia cyparissias

kvetoucí pryšec chvojka

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Euphorbia cyparissias (pryšec chvojka)
Popis
Habitus:15-50 cm vysoká bylina s plazivými oddenky
Květy:zákrovní listence jsou ledvinitě vejčité, nesrostlé, žlutavé, později do červena, dvojrohé půlměsíčné žlázky jsou žlutě, později hnědě až hnědočerně zbarvené. Květy rostou v koncových i úžlabních lichookolících s 10–15 dále větvenými větvemi.
Listy:střídavé, přisedlé, čárkovité, často podvinuté, lysé, zeleně nebo žlutozeleně zbarvené
Stonek:přímá, hustě olistěná lodyha, na spodu lodyhy ale listy záhy opadávají; sterilně se větví
Plod:kulovitá tobolka
Vyšší taxon:pryšec
Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Euphorbia cyparissias

Euphorbia esula

kvetoucí pryšec obecný

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Euphorbia esula (pryšec obecný)
Popis
Habitus:30–70 cm vysoká bylina
Květy:uspořádané v lichookolíku, podpůrné listeny jsou podlouhle kopinaté až obkopinaté, na vrcholu osinkatě hrotité, lysé; zákrovní listence vidlanů jsou široce srdčitě trojúhelníkovité až ledvinité, krátce zašpičatělé až hrotité, celokrajné, lysé, žlutozelené, za plodu červenající; žlázky jsou půlměsíčité, dvourohé, žlutavé, později nahnědlé
Listy:přisedlé, čárkovitě kopinaté až obvejčité, 4–6 cm dlouhé a 3–6 mm široké, lysé
Stonek:lodyhá přímá, jednoduchá nebo větvená, v dolní části s četnými úžlabními, sterilními, hustě listnatými větvemi, lysá, po celé délce rýhovaná
Plod:kulovitá a lysá tobolka
Vyšší taxon:pryšec
Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Euphorbia esula


Euphorbia helioscopia

pryšec kolovratec

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Euphorbia helioscopia (pryšec kolovratec)
Popis
Habitus:10–35 cm vysoká bylina
Květy:zákrovní listence různě velké, podpůrné listeny zaokrouhlené, cyathia v rozloženém lichookolíku, žlázky nažloutlé
Listy:kopisťovité až obkopinaté, v horní polovině pilovité
Stonek:přímá, nevětvená nebo od báze větvená, zelená až fialově naběhlá lodyha
Podmínky pěstování:kypré, dusíkaté, hlinité až jílovité, neutrální až zásadité, čerstvě vlhké až vysýchavé půdy, roste na polích, v zahradách, na rumištích, navážkách, skládkách, náspech či v příkopech
Plod:tobolka
Vyšší taxon:Pryšec


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Euphorbia helioscopia


Euphorbia peplus

pryšec okrouhlý

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Euphorbia peplus (pryšec okrouhlý)
Popis
Habitus:5-40 cm vysoká bylina
Květy:Cyathia v koncových i úžlabních lichookolících, zákrovní listence vejčité, krátce řapíčkaté, žlázky půlměsíčité se dvěma bělavými růžky
Listy:obvejčité až okrouhlé, na vrcholu tupé, na bázi v krátký řapík zúžené, celokrajné, lysé, tenké, světle či tmavě zelené
Stonek:přímá, nevětvená nebo chudě větvená lodyha
Podmínky pěstování:výživné, čerstvě vlhké, mírně kyselé až mírně zásadité, hlinité až písčité půdy, roste na rumištích, polích, na náspech, v zahradách


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Euphorbia peplus


Falcaria vulgaris

srpek obecný

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Falcaria vulgaris (srpek obecný)
Popis
Habitus:40–90 cm vysoká bylina
Květy:okolíky s obaly ze 4–8 listenů a s 10–22 okolíčky, obalíčky z 4–8 listenů, okolíčky s 6–12 květy; ty jsou drobné, bělavé, oboupohlavné a samčí
Listy:dolní listy řapíkaté, celistvé nebo dvou až trojsečné, střední přisedlé, 1–2krát trojsečné, úkrojky 2–3klané, koncové úkrojky kopinaté až čárkovité, na okraji ostře pilovité, někdy srpovitě zahnuté, horní listy zmenšující se
Stonek:vystoupavá nebo přímá, rozkladitě větvená lodyha
Podmínky pěstování:roste na stráních, pastvinách a úhorech, v lemech lesů, kolem cest a na polích
Plod:dvounažka


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Falcaria vulgaris


Festuca pratensis

lata kostřavy luční

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Festuca pratensis (kostřava luční)
Popis
Habitus:40–100 cm vysoká, volně trsnatá tráva
Květy:laty vzpřímené, často převislé, v nejspodnějším větvení laty jsou dvě nestejné větve, delší s 4–6 klásky, slabší s 1–3 klásky, ty se skládají z 5–8 kvítků. Pluchy nemají osinu.
Listy:ploché, na povrchu žebrované, téměř hladké, naspodu lesklé, pochvy až k bázi otevřené, hladké, u přízemních listů hnědavé, vláknitě rozpadavé, jazýček krátký, tupě zoubkovaný, ouška dlouhá, zašpičatělá
Stonek:přímé až obloukovitě vystoupavé, hladké stéblo
Plod:obilka
Vyšší taxon:Kostřava
Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Festuca pratensis

Filipendula ulmaria

tužebník jilmový

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Filipendula ulmaria (tužebník jilmový)
Popis
Habitus:50-200 cm vysoká bylina
Květy:v hustých vrcholících, květy bílé až narůžovělé
Listy:přetrhovaně lichozpeřené, přízemní a dolní řapíkaté, s až pěti jařmy lístků, které jsou vejčité nebo kosníkovité, pilovité
Stonek:přímá, v horní části trochu větvená, hranatá lodyha
Podmínky pěstování:na minerály chudé, hlinité až jílovité, vlhké až zbahněné půdy, roste na vlhkých loukách, březích, pobřežních olšinách, rákosinách, na prameništích, v lužních lesích apod.


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Filipendula ulmaria


Fumaria officinalis

zemědým lékařský

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Fumaria officinalis (zemědým lékařský)
Popis
Habitus:10-50 cm vysoká bylina
Květy:uspořádány v hroznu po 10-40 květech, jsou delší než jejich stopky, 5 až 9 mm dlouhé, kališní lístky vejčitě kopinaté, nejvýš stejně široké jako koruna, která je růžově červená, někdy bělavě růžová, na vrcholu tmavě purpurová
Listy:řapíkaté, 2x zpeřené, lístky dlanitě a zpeřeně dělené
Stonek:přímá, vystoupavá nebo popínavá větvená lodyha
Plod:jednosemenná kulovitá nažka
Vyšší taxon:zemědým


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Fumaria officinalis

Galeopsis pubescens

konopice pýřitá

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Galeopsis pubescens (konopice pýřitá)
Popis
Habitus:20–50 cm vysoká bylina
Květy:uspořádané v lichopřeslenech po 2–8 květech, listeny jsou podobné listům, kalich je pěticípý, zvonkovitý, kališní cípy jsou na bázi úzké, koruna je dvoupyská purpurově červená se žlutou skvrnou v dolní části trubky, vzácně celá žlutá.
Listy:řapíkaté, vejčité, pilovité
Stonek:větvená, přímá, přitiskle měkce pýřitá, pod uzlinami mírně ztlustlá lodyha
Podmínky pěstování:nitrofilní druh, roste v křovinách, v lesních lemech, v pobřežních houštinách, na rumištích, kolem městských dvorů a zahrad, někdy také jako plevel
Plod:tvrdka


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Galeopsis pubescens


Galeopsis tetrahit

konopice polní

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Galeopsis tetrahit (konopice polní)
Popis
Habitus:50 až 120 cm vysoká bylina
Květy:uspořádané 8 až 16květých, hustých lichopřeslenech, které jsou v počtu 2 až 8 nad sebou, kalich dvoupyský, trubka chlupatá, koruna rovněž chlupatá, bílá, žlutavá nebo růžovofialová až růžová, na bázi středního laloku dolního pysku bledě žlutá skvrna s purpurovou kresbou
Listy:vstřícné, řapíkaté, čepel vejčitě kopinatá až vejčitá, zubatá, chlupatá
Stonek:větvená, chlupatá, v uzlinách ztlustlá lodyha
Podmínky pěstování:půdy sušší, lehčí, zásadité i kyselé, roste na okrajích lesů, na lesních mýtinách, v příkopech, křovinách, na mezích, polích a rumištích


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Galeopsis tetrahit


Galinsoga parviflora

pěťour malokvětý

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Galinsoga parviflora (pěťour malokvětý)
Popis
Habitus:20–60 cm vysoká bylina
Květy:úbory uspořádané do vidlanu, mají 3–6 mm v průměru, většinou 5 jazykovitých bilých trojklanných květů, žlutý terč se skládá z 20–35 trubkovitých květů, jazykovité květy jsou kratší než polovina průměru terče
Listy:vstřícné, řapíkaté až téměř přisedlé, čepel široce vejčitá až vejčitě kopinatá, jemně zubatá, téměř lysá
Stonek:přímá, větvená, oblá, lysá nebo roztroušeně přitiskle chlupatá lodyha
Podmínky pěstování:neutrální až mírně kyselé půdy bohaté na živiny, světlá a středně vlhká stanoviště, roste na místech ovlivněných člověkem
Plod:nažka
Další poznámky:v ČR nepůvodní druh


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Galinsoga parviflora

Galium aparine

kvetoucí svízel přítula

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Galium aparine (svízel přítula)
Popis
Habitus:50-200 cm dlouhá bylina
Květy:drobné, 2-4 mm velké, bílé čtyřčetné květy v jedno- až pětikvětých úžlabních vrcholících
Listy:podlouhlé listy v přeslenech, s osinkovou špičkou, na líci chlupaté
Stonek:přímá, čtyřhanná, vystoupavá nebo pnoucí se lodyha, obvykle větvená, chlupatá
Plod:kulovitý, s háčkovitými chlupy
Vyšší taxon:Svízel
Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:
Roční období mírného pásu: konec jara až podzim

Regionální informace a další obrázky pro: Galium aparine

Galium mollugo

Svízel povázka

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Galium mollugo (svízel povázka)
Popis
Květy:četné bílé květy v latách, bez zřetelné korunní trubky
Listy:úzce vejčité nebo kopinaté, hrotité listy v osmičetných přeslenech
Stonek:čtyřhranná, lysá, větvená, poléhavá až vystoupavá lodyha až 140 cm dlouhá
Podobné rostliny:svízel sivý
Vyšší taxon:svízel
Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Galium mollugo


Galium palustre

svízel bahenní

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Galium palustre (svízel bahenní)
Popis
Habitus:bylina s plazivými výběžky
Květy:válcovitá, bohatě větvená terminální květenství, jednotlivé květy mají 2,5–4,0 mm, bílé
Listy:úzce kopinaté listy ve čtyř až pětičetných přeslenech
Stonek:chabá, poléhavé nebo vystoupavá, čtyřhanná lysá lodyha, dlouhá až 60 cm
Podmínky pěstování:roste na zaplavovaných loukách, na bahnitých březích nádrží, potoků, v okolí pramenišť a tůní na živinami bohatých půdách vysokou hladinou podzemní vody
Vyšší taxon:Svízel


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Galium palustre


Galium verum

květenství svízele syřišťového

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Galium verum (svízel syřišťový)
Popis
Habitus:30–120 cm vysoká bylina
Květy:uspořádané v bohatě větvené latě, žluté
Listy:v 8–14četných přeslenech, čárkovitě kopinaté, 2–3 cm dlouhé
Stonek:přímá, bohatě větvená, nahoře čtyřhranná, dole oblá lodyha
Vůně:vonné květy
Podmínky pěstování:roste především v teplejších oblastech, na suchých trávnících, pastvinách, mezích, v lesních lemech, na železničních náspech či podél cest
Vyšší taxon:Svízel


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Galium verum


Geranium palustre

kakost bahenní

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Geranium palustre (kakost bahenní)
Popis
Habitus:30-90 cm vysoká bylina
Květy:uspořádané ve dvoukvětých vidlanech, stopkaté, korunní lístky obvejčité, na vrcholu zaokrouhlené, fialově červené
Listy:vstřícné, přízemní a dolní dlouze řapíkaté, pěti až sedmidílné, nejvíce do členěné do čtyř pětin, úkrojky zubaté, chlupaté, horní listy krátce řapíkaté, troj až pětidílné
Stonek:přímá až vystoupavá, chlupatá lodyha bez žláznatých chlupů
Plod:zobanitý
Vyšší taxon:Kakost


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Geranium palustre


Geranium pratense

kakost luční

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Geranium pratense (kakost luční)
Popis
Habitus:30–60 cm vysoká bylina
Květy:uspořádané v dvoukvětých vidlanech na žlaznatých stopkách, korunní lístky obvejčité, 10–20 mm dlouhé a 7–16 mm široké. Květy jsou světle až tmavě fialově modré, výjimečně i růžové nebo bílé
Listy:přízemní listy jsou dlouze řapíkaté, lodyžní listy vstřícné, čepel listů pěti až sedmdílná, na okraji jsou krátce zašpičatělé zuby, listy hustě brvité
Stonek:několik přímých lodyh
Plod:zobanitý plod vystřelující semena
Vyšší taxon:kakost
Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Geranium pratense

Geranium pusillum

kakost maličký

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Geranium pusillum (kakost maličký)
Popis
Habitus:23–30 cm vysoká bylina
Květy:uspořádané v dloukvětých vidlanech, kališní lístky kopinaté, korunní lístky úzce vejčité, na vrcholu vykrojené, kolem 3 mm dlouhé, světle červenofialové
Listy:přízemní růžice s listy s řapíky až 10 cm dlouhými, čepel okrouhle ledvinitá, dlanitě sedmidílná, dobře vyvinutá v prvním roce. Lodyžní listy většinou vstřícné, dlouze řapíkaté, čepel podobná přízemním listům, všechny listy přitiskle až přímo odstále chlupaté
Stonek:bohatě větvená, krátce hustě chlupatá i žláznatá lodyha
Podmínky pěstování:slunná až polostinná stanoviště na vysýchavých až čerstvě vlhkých bohatších půdách s kyselou i slabě alkalickou reakcí do 700 m n. m. Roste na polích, úhorech, zahradách, parcích, na rumištích, v okolích cest, na mezích i pastvinách.
Plod:zobanitý
Podobné rostliny:kakost měkký, kakost dlanitosečný, kakost holubičí, kakost pyrenejský
Vyšší taxon:Kakost


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Geranium pusillum


Geranium robertianum

kakost smrdutý

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Geranium robertianum (kakost smrdutý)
Popis
Habitus:drobná bylina
Květy:rostoucí v dvoukvětých vidlanech, korunní lístky karmínově červené až růžové, vzácně i bílé
Listy:lodyžní listy vstřícné, dolní řapíkaté, listová čepel členěná na tři až pět úkrojků
Stonek:několik vystoupavých až poléhavých chlupatých lodyh
Plod:poltivý, zobanitý
Vyšší taxon:Kakost
Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:
Roční období mírného pásu: jaro - podzim

Regionální informace a další obrázky pro: Geranium robertianum

Geum urbanum

Kuklík městský - ilustrace

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Geum urbanum (kuklík městský)
Popis
Habitus:bylina
Květy:malé, s pěti žlutými okvětními lístky, které brzy opadávají
Listy:kráce řapíkaté, přetrhovaně lichozpeřené, na lodyze tříčetné a třílaločné s velkými palisty
Stonek:přímá, chudě rozvětvená, hranatá lodyha
Plod:štětinatě chlupaté nažky s háčky
Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:
Roční období mírného pásu: jaro - podzim

Regionální informace a další obrázky pro: Geum urbanum

Helianthus annuus

slunečnice roční

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Helianthus annuus (slunečnice roční)
Popis
Habitus:30-300 cm vysoká bylina
Květy:úbory až 30 cm v průměru, okrajové jazykovité květy zlatožluté, trubkovité květy černé, po rozkvětu žluté
Listy:řapíkaté, srdčité až trojúhelníkovité, vroubkovaně pilovité, řapíky nekřídlaté
Stonek:drsně chlupatá, přímá, olistěná lodyha
Podmínky pěstování:výživná půda a slunné stanoviště
Plod:jedlá olejnatá nažka


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Helianthus annuus

Heracleum sphondylium

bolševník obecný

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Heracleum sphondylium (bolševník obecný)
Popis
Habitus:mohutná, až dva metry vysoká rostlina
Květy:uspořádané v plochém okolíku, 10 až 25 cm v průměru, okolíčky v počtu zpravidla 10 až 25. Květy oboupohlavné, korunní lístky obsrdčité, vykrojené, bílé, nazelenalé, výjimečně růžové, na okraji větší a hlouběji dvoulaločné
Listy:přízemní listy dlouze řapíkaté, až 60 cm dlouhé, dlouze řapíkaté, 3-5četné, lodyžní listy menší
Stonek:dutá, rýhovaná, chlupatá, v horní části rozvětvená lodyha
Plod:dvounažka
Podobné rostliny:bolševník velkolepý


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Heracleum sphondylium


Holcus lanatus

medyněk vlnatý

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Holcus lanatus (medyněk vlnatý)
Popis
Habitus:30–100 cm vysoká, hustě trsnatá tráva
Květy:vejcovitá lata, až 15 cm dlouhá, po odkvětu dosti stažená, klásky 4–5 mm dlouhé, s osinou nanejvýše nepatrně vyčnívající
Listy:ploché, 4–8 mm široké, jazýček je asi 2 mm dlouhý a dřípený, ouška nejsou vyvinuta
Stonek:přímé nebo kolénkatě vystoupavé stéblo
Podmínky pěstování:chudé, kyselé až neutrální půdy, vlhčí stanovistě, upřednostňuje půdy se surovým humusem a vyšším obsahem dusíku. Roste na loukách, pastvinách, pasekách, travnatých svazích či okrajích lesů
Plod:neokoralá obilka
Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Holcus lanatus

Hordeum murinum

ječmen myší

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Hordeum murinum (ječmen myší)
Popis
Habitus:30–60 cm vysoká řídce trsnatá tráva
Květy:uspořádané v až 10 cm velký lichoklas s hustě uspořádanými jednokvětými klásky, které vyrůstají vždy v trojici na jednom místě vřetene. Plevy jsou kopinaté a nesou dlouhou drsnou osinu
Listy:čepele jsou až 20 cm dlouhá, jemně zašpičatělé, lysé nebo roztroušeně krátce chlupaté, Jazýček je asi 1 mm vysoký, zoubkatý, ouška jsou zašpičatělá a obklopují stébla
Podmínky pěstování:výživné, suché, písčité a díky narušování stále obnažené půdy, roste u cest, na rumištích, na okrajích polí
Plod:obilka


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Hordeum murinum


Hypericum perforatum

třezalka tečkovaná

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Hypericum perforatum (třezalka tečkovaná)
Popis
Habitus:30–100 cm vysoká bylina
Květy:v bohatých vrcholičnatých květenstvích, květy mají cca 15–30 mm v průměru, korunní lístky nesouměrné, zlatožluté, žláznatě tečkované a čárkované
Listy:podlouhlé nebo vejčité, na listech tečkovité siličné nádržky
Stonek:vystoupavá, většinou nevětvená lodyha, v horní polovině s kvetoucími úžlabními výhonky
Podmínky pěstování:především slunná stanoviště, roste na stráních, úhorech, pasekách, podél cest apod.
Plod:tobolka
Podobné rostliny:třezalka skvrnitá


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Hypericum perforatum

Chaerophyllum temulum

krabilice mámivá

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Chaerophyllum temulum (krabilice mámivá)
Popis
Habitus:20-100 cm vysoká bylina
Květy:uspořádány v okolících o průměru 5 až 6 cm, okolíky dlouze stopkaté, obvykle bez obalu, okolíčky s obalíčky ze 6 až 8 listenů, které jsou široce kopinaté, na okraji brvité a s blanitým lemem; květy drobné, bílé, korunní lístky hluboce vykrojené, vnější větší než vnitřní
Listy:dolní listy dlouze řapíkaté, řapíky štětinatě chlupaté, čepel 2x až 3x zpeřená, oboustranně chlupatá, horní listy přisedlé
Stonek:přímá, jemně rýhovaná, temně červeně až fialově skvrnitá, štětinatě chlupatá, pod uzlinami ztlustlá lodyha
Plod:dvounažka
Vyšší taxon:Krabilice
Další poznámky:jedovatá!
Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Chaerophyllum temulumChelidonium majus

Rostlina s květem

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Chelidonium majus (vlaštovičník větší)
Popis
Habitus:bylina, až 1 m vysoká
Květy:okolík, žlutý
Listy:vstřícně, vejčité, laločnatě vroubkované, na rubu řídce ochlupené
Stonek:dužnaté, při poranění roní žluté až oranžově zbarvené mléko
Podmínky pěstování:plevel
Plod:šešule
Další poznámky:jedovatý; léčivý


Aktuální záznamy[editovat]
(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Chelidonium majus

Chenopodium album

merlík bílý

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Chenopodium album (merlík bílý)
Popis
Habitus:10–200 cm vysoká bylina
Květy:nahloučeny v klubíčkách tvořících lichoklas, květní obal pomoučněný, květy bělavě zelené
Listy:střídavé, vejčitě kosočtvercového tvaru, laločnatě zubaté, horní listy kopinaté, celokrajné
Stonek:vzpřímená, větvená, vícehranná, olivově zelená lodyha se žlutozelenými nebo načervenalými pruhy
Podmínky pěstování:dusíkaté půdy
Plod:nažka
Vyšší taxon:Merlík


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Chenopodium album

Chenopodium glaucum

merlík sivý

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Chenopodium glaucum (merlík sivý)
Popis
Habitus:20–30 cm vysoká bylina
Květy:uspořádané ve vrcholičnatém květenství, složené z bočních olistěných lichoklasů či licholat anebo z většinou bezlistých, květy jsou malá zelená klubíčka
Listy:střídavé, řapíkaté, na lícní straně tmavě zelené, zespodu šedozelené až šedobílé, pomoučené; eliptické až kopinaté, chobotnaté, nepravidelně zubaté
Stonek:plazivá, vystoupavá až přímá, větvená, často načervenalá lodyha
Podmínky pěstování:půdy bohaté na dusík a světlé stanoviště
Plod:nažka
Vyšší taxon:Merlík


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Chenopodium glaucum


Chenopodium polyspermum

merlík mnohosemenný

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Chenopodium polyspermum (merlík mnohosemenný)
Popis
Habitus:30-60 cm vysoká bylina
Květy:klubíčka květů jsou uspořádané do hustých až řídkých paklasů, květy oboupohlavné, pětičetné
Listy:střídavé, žlutozelené, na sušších stanovištích načervenalé, čepel vejčitě kopinatá, vejčitá až eliptická, celokrajná
Stonek:vzpřímená, vystoupavá nebo poléhavá, hladká, slabě větvená lodyha
Podmínky pěstování:půdy bohaté na živiny
Plod:nažka


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Chenopodium polyspermum

Impatiens glandulifera

netýkavka žláznatá

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Impatiens glandulifera (netýkavka žláznatá)
Popis
Habitus:až 3 metry vysoká bylina
Květy:uspořádané bohatých hroznech v úžlabí listenů, červenofialové, růžové nebo až téměř bílé, uvnitř tmavě tečkované, s ostruhou
Listy:dolní lodyžní listy vstřícné nebo střídavé, horní vstřícné nebo v přeslenech, řapíkaté, vejčité až kopinaté, ostře pilovité
Stonek:přímá, větvená, dutá, tupě hranatá, světle zelená až tmavě nachová lodyha
Vůně:příjemná ovocná vůně
Podmínky pěstování:vlhké, výživné, slabě kyselé až slabě zásadité, hlinité nebo jílovité půdy, stanoviště stinné, roste v mokrých lesích, na rumištích a při březích vod
Plod:pukající tobolka vystřelující semena
Vyšší taxon:Netýkavka


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Impatiens glandulifera


Impatiens noli-tangere

netýkavka nedůtklivá

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Impatiens noli-tangere (netýkavka nedůtklivá)
Popis
Habitus:30-120 cm vysoká bylina
Květy:v úžlabí listů, dlouze stopkaté, visící dolů, ve dvou až šestikvětých hroznech, zlatě žluté, uvnitř červeně až červenohnědě tečkované, tři nebo pět kališních lístků, dolní se zakřivenou ostruhou
Listy:střídavé, řapíkaté, vejčité až vejčitě kopinaté, zubaté, na zubech se žlázkami
Stonek:přímá, větvená, často do fialova naběhlá, šedě ojíněná, šťavnatá, na uzlinách zduřená
Podmínky pěstování:půdy vlhké až mokré, humózní, slabě kyselé až slabě zásadité, výživné, hlinité i štěrkovité, stanoviště stinné a s vyšší vzdušnou vlhkostí, roste v lesích, na lesních prameništích či v mokřadech
Plod:válcovitá tobolka, která ve zralosti při dotyku puká
Vyšší taxon:Netýkavka


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Impatiens noli-tangere


Impatiens parviflora

netýkavka malokvětá

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Impatiens parviflora (netýkavka malokvětá)
Popis
Habitus:30-80 cm vysoká bylina
Květy:na stopce vyrůstá 3-10 světle žlutozelených květů, uvnitř s červenou kresbou
Listy:střídavé, řapíkaté, vejčité až eliptické, jemně ostře pilovité
Stonek:římá, v horní polovině větvená lodyha
Plod:podlouhle kyjovitá, pukavá tobolka
Vyšší taxon:Netýkavka
Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Impatiens parviflora


Juncus bufonius

sítina žabí

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Juncus bufonius (sítina žabí)
Popis
Habitus:15–35 cm vysoká hustě trsnatá bylina
Květy:květenstvím je řídký, vrcholový kružel s prodlouženými větvemi, spodní listen je dlouhý, podobný listům, někdy přesahuje květenství, listeny pod květy jsou blanité, 1,5–2,5 mm dlouhé. Květy jsou většinou jednotlivé, méně po 2–3 ve svazečcích, okvětní plátky jsou žlutozelené, blanitě lemované, úzce vejčité, špičaté, vnější delší než vnitřní
Listy:tenké, čárkovité, na okrajích slabě svinuté s listovými pochvy bez oušek
Stonek:tenká, vzpřímená, olistěná lodyha, na bázi s hnědými nebo žlutohnědými pochvami
Plod:zašpičatělá tobolka
Vyšší taxon:Sítina
Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Juncus bufonius


Juncus effusus

sítina rozkladitá

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Juncus effusus (sítina rozkladitá)
Popis
Habitus:hustě trnatá, 30–150 cm vysoká bylina
Květy:květenstvím jsou mnohokvěté kružele, většinou volně rozložené, vzácně klubkovitě stažené, s úzce pochvatým listenem, který pokračuje ve směru lodyhy a je mnohem delší než zdánlivě postranní květenství. Okvětí je hnědé, plátků je šest, jsou stejnotvaré, vejčitě špičaté
Listy:přízemní listy jsou podobné lodyhám
Stonek:přímá, bezlistá, s bezčepelnými pochvami na bázi, hladká, jemně rýhovaná, nepřehrádkovaná lodyha
Podmínky pěstování:roste na vlhkých loukách a pastvinách, v lučních bažinách a mokřinách, na březích stojatých a tekoucích vod
Plod:tobolka
Vyšší taxon:Sítina


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Juncus effusus


Knautia arvensis

chrastavec rolní

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Knautia arvensis (chrastavec rolní)
Popis
Habitus:25 až 120 cm vysoká bylina
Květy:strbouly s květy oboupohlavnými, čtyřčetné, na okraji strboulu výrazně větší, růžové, fialově růžové, fialově červené až modrofialové, vzácně bělavé, prašníky a blizny bělavé nebo růžové
Listy:vstřícné, přisedlé, peřenoklané až peřenosečné, úkrojky zpravidla celokrajné, kopinaté
Stonek:přímá, obvykle 1 až 2x větvená, v dolní části zpravidla řídce chlupatá, v horní části hustě pýřitá lodyha
Podmínky pěstování:hlubš, sušší až mírně vlhké, slabě kyselé až zásadité půdy, roste na suchých loukách, pastvinách, náspech, příkopech či lesních lemech.


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Knautia arvensis


Lactuca serriola

locika kompasová

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Lactuca serriola (locika kompasová)
Popis
Habitus:30–180 cm vysoká bylina
Květy:úbory uspořádané v mohutnou latu z 8–15 květů. Zákrov je za květu úzce válcovitý, zákrovní listeny jsou na špičce často nafialovělé, za plodu jsou nazpět ohnuté. Květy jsou pouze jazykovité, světle žluté
Listy:střídavé, přisedlé, tuhé, sivozelené, na rubu na střední žilce osténkaté. Přízemní listy jsou obkopinaté, peřenodílné, vzácně celistvé, lodyžní listy jsou obvykle svisle skloněné v severojižním směru, jsou méně členěné, přisedlé srdčitou nebo hrálovitou bází, s úkrojky zakončenými zuby nebo osténky
Stonek:přímá, plná, olistěná, v horní části větvená, bělavá, někdy červeně naběhlá lodyha
Podmínky pěstování:slunné stanoviště, roste podél cest, v lomech, na rumištích, ve spárách, na navážkách, v akátinách
Plod:nažka s jednoduchým chmýrem


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Lactuca serriola

Lamium album

Hluchavky na louce

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Lamium album (hluchavka bílá)
Popis
Habitus:bylina
Květy:rostoucí ve 2 až 6 oddálených lichopřeslenech, bílé
Listy:vstřícné, jemně chlupaté, řapíkaté, čepel vejčitá, na bázi srdčitá až zaokrouhlená, na vrcholu zašpičatělá, na okraji pilovitá
Stonek:nevětvená čtyřhraná lodyha
Plod:tvrdka


Aktuální záznamy[editovat](všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Lamium album

Lamium maculatum

hluchavka skvrnitá

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Lamium maculatum (hluchavka skvrnitá)
Popis
Habitus:20–50 cm vysoká bylina s kořeňujícími výběžky
Květy:uspořádané v oddálených lichopřeslenech tvořených 6–12 přisedlými květy, kalich je pěticípý, pýřitý, koruna je dvoupyská, s prohnutou, jakoby břichatou korunní trubkou. Barva květů je růžově purpurová, vzácně bílá, s červenavě hnědými chlupatými prašníky
Listy:řapíkaté, vstřícné, vroubkované, trojúhelníkovitě vejčité, tupé až zašpičatělé, se stříbrnou skvrnou nebo i bez ní
Stonek:vystoupavá, často nafialovělá lodyha
Podmínky pěstování:roste ve vlhčích lesích, luzích, křovinách
Plod:tvrdka
Podobné rostliny:hluchavka nachová
Vyšší taxon:Hluchavka


Aktuální záznamy[editovat]
(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Lamium maculatumLamium purpureum

Dvě rostliny v trávě

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Lamium purpureum (hluchavka nachová)
Popis
Habitus:bylina
Květy:fialové
Stonek:čtverhranný, dužnatý


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Lamium purpureum

Lapsana communis

kapustka obecná

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Lapsana communis (kapustka obecná)
Popis
Habitus:30–80 cm vysoká bylina
Květy:úbory bývají uspořádány v řídkých latách, jsou drobné a dlouze stopkaté. Zákrov je dvouřadý a válcovitý, zákrovní listeny jsou čárkovitě podlouhlé a zašpičatělé, světle žluté květy jsou jazykovité a v jednom úboru jich bývá kolem 8–15
Listy:dolní lodyžní listy jsou dlouze řapíkaté, s 2–3 cm dlouhým řapíkem a 10–15 cm dlouhou, celistvou až lyrovitě peřenodílnou čepelí. Střední lodyžní listy krátce řapíkaté, horní jsou ± přisedlé a vejčitě kopinaté
Stonek:přímá, v horní části větvená lodyha
Podmínky pěstování:vlhčí až vysychavé a živinami bohaté půdy, roste ve světlých listnatých a smíšených lesích, na pasekách, v křovinách, v zahradách
Plod:nažka
Podobné rostliny:mléčka zední


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Lapsana communis


Lathyrus pratensis

hrachor luční - detail květu

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Lathyrus pratensis (hrachor luční)
Popis
Habitus:20 - 100 cm dlouhá bylina
Květy:motýlokvěté, žluté, rostoucí v hroznech po dvou až dvanácti
Listy:párové, přisedlé nebo krátce řapíkaté, podlouhlé až kopinaté, na vrcholu zašpičatělé, rostoucí společně s nevětveným úponkem
Stonek:poléhavá nebo popínavá, tenká, hranatá, větvená lodyha
Plod:lusk
Podobné rostliny:štírovník růžkatý
Vyšší taxon:hrachor
Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Lathyrus pratensis


Lathyrus sylvestris

hrachor lesní

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Lathyrus sylvestris (hrachor lesní)
Popis
Habitus:60–250 cm dlouhá popínavá bylina
Květy:uspořádané v chudém hroznu, květní stopky jsou kratší nebo jen o málo delší jak podpůrný list. Květy jsou pestré, růžové až růžovofialové, pavéza je na svrchní straně nazelenalá, člunek je žlutavý nebo nahnědlý, kališní cípy jsou přibližně stejně dlouhé nebo kratší než kališní trubka
Listy:řapíkaté, řapík je úzce křídlatý, listy mají jen jeden pár lístků, jsou zakončené obvykle trojramennou úponkou, lístky podlouhlé, kopinaté až čárkovitě kopinaté, celokrajné, nezvlněné, palisty jsou polostřelovité, bylinné.
Stonek:poléhavá nebo popínavá, lysá, hranatá, křídlatá lodyha
Podmínky pěstování:kypré, trochu vápnité půdy, kamenitá, sušší a slunné stanoviště; roste v křovinách, v lesních lemech, na pasekách, ve světlých lesích, podél cest
Plod:lusk


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Lathyrus sylvestris


Lathyrus tuberosus

hrachor hlíznatý

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Lathyrus tuberosus (hrachor hlíznatý)
Popis
Habitus:20-120 cm dlouhá bylina s podzemními výběžky a hlízkami
Květy:uspořádány v stopkatém, dvou až šestikvětém hroznu, červené
Listy:jediný pár listů s větvenou úponkou, lístky krátce řapíčkaté, podlouhlé, obvejčité nebo kopinaté, palisty střelovité až čárkovitě kopinaté
Stonek:poléhavá nebo popínavá, hranatá, nekřídlatá, lysá lodyha
Vůně:vonné květy
Podmínky pěstování:půdy vlhčí, zásadité, vápnité, hlinité, výživné, stanoviště slunné až polostinné, roste na polích, mezích, náspech, v příkopech, na rumištích apod.
Vyšší taxon:Hrachor


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Lathyrus tuberosus


Lavandula angustifolia

levandule lékařská

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Lavandula angustifolia (levandule lékařská)
Popis
Habitus:aromatický polokeř 20-60 cm vysoký
Květy:květenstvím je hustý lichopřeslen na koncích větví, květy drobné s modravě šedým kalichem a modrofialovou korunou
Listy:čárkovitě kopinaté, celokrajné, stříbřitě šedoplstnaté
Stonek:přímá, větvená, u starších rostlin na bázi dřevnatá lodyha
Podmínky pěstování:suché, chudší, lehčí prostupné vápenité půdy, výslunné otevřené polohy či jižní svahy, chráněné před větry
Plod:tvrdka


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Lavandula angustifolia

Lepidium ruderale

řeřicha rumní

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Lepidium ruderale (řeřicha rumní)
Popis
Habitus:10-30 cm vysoká bylina
Květy:vyrůstají v řídkých koncových hroznech, jsou drobné, nazelenalé, kališní lístky úzce vejčitě kopinaté, korunní lístky chybí
Listy:přízemní a dolní lodyžní listy dlouze řapíkaté, dvoj- až troj přeřenodílné až peřenosečné, u kvetoucích rostlin bývají již suché. Hodní lodyžní listy přisedlé, celistvé, čárkovité.
Stonek:přímá, obvykle již v dolní části větvená, chlupatá nebo holá lodyha
Podmínky pěstování:suchá, živná, píčitohlinitá půda, roste i na zasolených půdách, na okrajích polí, úhorech, pasekách, skládkách či rumištích
Plod:elipsovitá šešulka


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Lepidium ruderale


Linaria vulgaris

lnice květel

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Linaria vulgaris (lnice květel)
Popis
Habitus:20-90 cm vysoká bylina
Květy:uspořádané v hustém koncovém , 10 až 50květém klasu, koruna žlutá, výjimečně bělavá, spodní pysk s oranžovou skvrnou, na bázi květu tuhá a dlouhá ostruha
Listy:střídavé, čárkovité až čárkovitě obkopinaté, na okraji podvinuté
Stonek:přímá, lysá, velmi hustě olistěná lodyha
Podmínky pěstování:půda lehčí, propustná, písčitá nebo štěrkovitá, sušší, stanoviště slunné až polostinné, roste na mezích, náspech, stepních stráních, štěrkovištích, na polích, podél cest, zdí a plotů


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Linaria vulgaris

Lolium perenne

trs jílku vytrvalého

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Lolium perenne (jílek vytrvalý)
Popis
Habitus:10–60 cm vysoká, volně trsnatá tráva
Květy:štíhlý dvouřadý zploštělý lichoklas dlouhý 3–20 cm, vřeteno je zprohýbané, klásky přitisklé úzkou stranou k vřetenu, bezosinné
Listy:sytě zelené, lysé, na svrchní straně výrazně rýhované, na spodní straně hladké a silně lesklé, přízemní listové pochvy načervenalé. Ouška jsou krátká a jazýček tupý.
Stonek:přímé nebo vystoupavé, hladké, lysé, v kolénkách rýhované stéblo
Podmínky pěstování:vlhké a výživné půdy, louky a pastviny, sešlapávaná místa, rumiště, okraje cest
Plod:pluchatá obilka


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Lolium perenne


Lotus corniculatus

štírovník růžkatý

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Lotus corniculatus (štírovník růžkatý)
Popis
Habitus:bylina
Květy:2-7 žlutých květů v okolíku, mohou být z vnější strany načervenalé
Listy:obvejčité až klínovité, lichozpeřené
Stonek:poléhavá nebo vystoupavá, na bázi lehce zdřevnatělý
Plod:lusk
Podobné rostliny:štírovník bahenní, čičorka pochvatá
Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Lotus corniculatus

Luzula luzuloides

kvetoucí bika bělavá

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Luzula luzuloides (bika bělavá)
Popis
Habitus:řídce trsnatá, 30-70 cm vysoká bylina
Květy:vyrůstají ve skupinách po 2–5, jsou malé, okvětních plátků je šest, jsou světlé, bělavé nebo nažloutlé, tyčinek je šest, semeník má trojklannou bliznu. Květenstvím je kužel.
Listy:zašpičatělé, porostlé dlouhými bělavými brvami
Stonek:přímá, oblá, listnatá lodyha
Plod:tobolka
Vyšší taxon:bika
Další poznámky:nazývaná též bika hajní
Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Luzula luzuloides


Lycopsis arvensis

prlina rolní

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Lycopsis arvensis (prlina rolní)
Popis
Habitus:20–50 cm vysoká bylina
Květy:v koncových vijanech, stopkaté, koruna světle modrá
Listy:dolní řapíkaté, horní přisedlé až poloobjímavé, kopinaté, kadeřavě zprohýbané, zubaté
Stonek:vystoupavá až přímá, jednoduchá nebo od báze větvená, štětinovitě chlupatá lodyha
Podmínky pěstování:roste na suchých stráních, v zahradách, příkopech, na polích, rumištích a náspech či kolem cest
Plod:tvrdka
Další poznámky:vzácnější druh vyžadující další pozornost


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Lycopsis arvensis


Lycopus europaeus

karbinec evropský

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Lycopus europaeus (karbinec evropský)
Popis
Habitus:20–60 cm vysoká bylina
Květy:uspořádané v oddálených oboustranných lichopřeslenech, květy drobné, 5 mm dlouhé, koruna bílá, s červenými tečkami, téměř pravidelná, čtyřlaločná, tyčinky dvě
Listy:krátce řapíkaté, vstřícné, peřenoklané až peřenodílné, na vrcholu lodyh spíše hrubě zubaté, v obrysu eliptické až vejčité, úkrojky víceméně tupé, celokrajné
Stonek:přímá, čtyřhranná, dutá, většinou větvená lodyha
Podmínky pěstování:roste na podmáčených olšinách, v rákosinách, na vlhkých loukách a na březích vod
Plod:tvrdka


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Lycopus europaeus


Lysimachia nummularia

vrbina penízková

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Lysimachia nummularia (vrbina penízková)
Popis
Habitus:10-45 cm dlouhá bylina
Květy:jednotlivé vyrůstají v paždí listů, stopkaté, sytě žluté
Listy:vstřícné, křižmostojné, krátce řapíkaté, eliptické až okrouhlé, celokrajné, s oranžově červenými nádržkami
Stonek:plazivá, kořenující, nevětvená lysá lodyha
Vyšší taxon:vrbina
Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Lysimachia nummularia

Lysimachia punctata

vrbina tečkovaná

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Lysimachia punctata (vrbina tečkovaná)
Popis
Habitus:40-120 cm vysoká bylina s podzemními výběžky
Květy:v přeslenitém hroznu v úžlabí listů, stopkaté, pětičetné, korunní cípy žláznatě brvité, žluté, při bázi červenooranžové, kališní cípy zelené, bez červeného okraje
Listy:uspořádané ve troj až pětičetných přeslenech, vzácně vstřícné, řapíkaté, celokrajné, kopinatě vejčité, na rubu pýřité, na líci olysalé
Stonek:přímá, hranatá, chlupatá, nevětvená nebo jen v horní části chudě větvená lodyha
Vyšší taxon:Vrbina
Další poznámky:v ČR nepůvodní rostlina, ale často zplaňuje


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Lysimachia punctata


Lysimachia vulgaris

vrbovka obecná

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Lysimachia vulgaris (vrbina obecná)
Popis
Habitus:50-120 cm vysoká bylina
Květy:vrcholové květenství vyrůstá v paždí listů, kališní lístky s oranžově červeným okrajem, koruna světle zlatožlutá, v trubce někdy do červena naběhlá
Listy:krátce řapíkaté až přisedlé, eliptické až kopinaté, vstřícné nebo v troj- až čtyřčetných přeslenech
Stonek:přímá, mělce brázditá až zaobleně hranatá, obvykle větvená, žláznatě pýřitá lodyha
Podmínky pěstování:těžší, neprovzdušněné půdy, dobře snáší přehnojení dusíkem, nikoliv však převápnění, stanoviště slunné až polostinné, ve stínu nekvete; roste na vlhkých loukách, březích, lužních lesích, mokřadech, vlhkých světlinách
Vyšší taxon:Vrbina


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Lysimachia vulgaris


Lythrum salicaria

kyprej vrbice

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Lythrum salicaria (kyprej vrbice)
Popis
Habitus:50–150 cm vysoká bylina
Květy:květenstvím je dvou až šestikvětý, zkrácený vidlan skládající koncové klasy. Květy šestičetné, kališních lístků 6, široce trojúhelníkovité, korunních rovněž 6, úzce kopisťovité, obvykle červenofialové
Listy:celokrajné, lodyžní listy vstřícné nebo po třech v přeslenech, vejčité, přisedlé, střední lodyžní listy vstřícné nebo střídavé, podlouhle až čárkovitě kopinaté, nejhořejší listy obvykle střídavé, podlouhle až čárkovitě kopinaté
Stonek:přímá, jednoduchá nebo větvená, tupě až křídlatě čtyřhranná lodyha
Podmínky pěstování:střídavě vlhké až vlhké půdy, slunné stanoviště, roste na vlhkých, zaplavovaných loukách, zaplavovaných a podmáčených březích stojatých vod, v rákosinách či vlhkých příkopech
Plod:tobolka


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Lythrum salicaria

Malva neglecta

sléz přehlížený

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Malva neglecta (sléz přehlížený)
Popis
Habitus:nízká bylina s poléhavými lodyhami rozrůstajícími se všemi směry
Květy:menší květy vyrůstají ve svazečcích v úžlabí listů, stopky delší než 10 mm, Korunní plátky růžové, dvakrát delší než kalich, vpředu zřetelně vykrojené
Listy:vstřícné, okrouhlé, 5–7laločné, zubaté
Stonek:plazivé lodyhy
Podmínky pěstování:narušené půdy bohaté na dusíkaté látky, slunné stanoviště; roste a rudereálních a pustých místech
Plod:poltivý plod
Vyšší taxon:Sléz


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Malva neglecta

Malva sylvestris

sléz lesní

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Malva sylvestris (sléz lesní)
Popis
Habitus:30–120 cm vysoká bylina
Květy:vyrůstajíci ve svazcích po dvou až šesti z úžlabí listů, kalich se skládá z pěti do poloviny srostlých trojúhelníkových cípů, koruna pravidelná, pětičetná, korunní lístky 2–4krát delší než kališní, červenofialové, tmavěji žilkované, hluboce vykrojené
Listy:střídavé, dlouze řapíkaté, dlanitoklané, hrubě zubaté, v obrysu okrouhlé, na svrchní straně lysé, na spodní straně roztroušeně chlupaté
Stonek:vystoupavá, v dolní části větvená, chlupatá lodyha


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Malva sylvestris


Matricaria discoidea

heřmánek terčovitý

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Matricaria discoidea (heřmánek terčovitý)
Popis
Habitus:5-40 cm vysoká bylina
Květy:úbory žluto-zelené, kuželovité, s trubkovitými květy
Listy:jemné, lysé, 2x až 3x zpeřené, se špičatými čárkovitými úkrojky
Stonek:tuhá větvená lodyha
Vyšší taxon:Heřmánek
Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Matricaria discoidea

Medicago falcata

tolice srpovitá

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Medicago falcata (tolice srpovitá)
Popis
Habitus:25–80 cm vysoká bylina
Květy:lvětenství je polokulovitá až vejcovitá, květy žluté
Listy:krátce řapíkaté, trojčetné, lístky obkopinaté é,na vrcholu uťaté až slabě vykrojené s nasazenou osinkovitou špičkou, na spodu hustě chlupaté
Stonek:poléhavá, vystoupavá až vzpřímená lodyha
Podmínky pěstování:vápnité, vysýchavé půdy, roste na suchých a výslunných travnatých svazích, v lemech křovin a listnatých lesů, na okrajích cest, náspech i skalnatých úbočích
Plod:lusk


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Medicago falcata


Medicago lupulina

květenství tolice dětelové

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Medicago lupulina (tolice dětelová)
Popis
Habitus:poléhavá až plazivá bylina
Květy:Květenství je hroznatý válec na dlouhé stopce se žlutými květy
Listy:trojčetné, obvejčité až klínovité, prostřední lístek s výrazně delším řapíkem; palisty vejčité, až 10 mm dlouhé
Stonek:až 60 cm dlouhá větvená, jednoduše chlupatá lodyha
Plod:jednosemenný lusk
Vyšší taxon:tolice
Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Medicago lupulina

Medicago sativa

Rostliny na bílém pozadí

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Medicago sativa (tolice setá, tolice vojtěška)
Popis
Habitus:30-100 cm vysoká bylina
Květy:modré až fialové
Listy:trojčetné, řapíkaté, lístky obvejčité až obkopinaté, na bázi klínovité, na vrcholu uťaté až mělce vykrojené, se zubatým okrajem
Stonek:vystoupavá až přímá, tupě hranatá lodyha
Podmínky pěstování:půdy výhřevné, výživné, vápnité a kypré, zplaňuje podél cest, na náspech, loukách, rumištích apod


Aktuální záznamy[editovat](všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Medicago sativa

Melampyrum arvense

černýš rolní

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Melampyrum arvense (černýš rolní)
Popis
Habitus:poloparazitická, 15–40 cm vysoká bylina
Květy:uspořádané v hustý klas, listeny vejčitě kopinaté, na okraji hluboce zubaté, dolní zelené, horní purpurové, vzácně i bělavé. Kalich bělavý, pýřitý, koruna 2–2,5 cm dlouhá, trubka nažloutlá, pysky načervenalé, horní pysk přilbovitě zahnutý
Listy:přisedlé, čárkovité až kopinaté, dolní celokrajné, horní na bázi s jedním nebo více páry dlouhých zubů, drsně chlupaté
Stonek:přímá, pýřitá, slabě až bohatě větvená lodyha, větve směřující šikmo vzhůru
Podmínky pěstování:roste na suchých a výslunných stráních, na mezích a při okrajích cest, častěji na vápenci
Vyšší taxon:černýš
Další poznámky:patří mezi ohrožené druhy květeny ČR


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Melampyrum arvense


Melampyrum pratense

černýš luční

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Melampyrum pratense (černýš luční)
Popis
Habitus:10-40 cm vysoká bylina
Květy:květenstvím je úzký jednostranný hrozen v dolní části řídký, v horní hustší; listeny zelené nebo na osluněných stanovištích rezavě naběhlé, dolní podobné listům, horní různého tvaru, na bázi s několika páry dlouhých a širokých zubů. Kalich do 8 mm dlouhý, různého tvaru, kališní trubka na žilkách zelená, mezi žilkami obvykle rezavě naběhlá, kališní cípy zelené, dolní mírně vzhůru zahnuté, koruna 9–16 mm dlouhá, nejčastěji alespoň dvakrát delší než kalich, v různých barevných odstínech a přechodech bílé a žluté. Horní pysk ze stran smáčklý, dolní za plného květu od horního odkloněný
Listy:čárkovitě kopinaté až vejčité, až 10 cm dlouhé, celokrajné, kratičce pýřité
Stonek:přímá, téměř nevětvená až velmi bohatě větvená lodyha
Podmínky pěstování:kyselejší půdy, roste v lesích, na pasekách, na okrajích cest, v horských ladech, na rašeliništích a vřesovištích
Plod:tobolka
Vyšší taxon:Černýš
Další poznámky:poloparazitický druh, parazituje na bukovitých, borovicovitých či na brusnicích


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Melampyrum pratense


Melilotus albus

květenství komonice bílé

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Melilotus albus (komonice bílá)
Popis
Habitus:30–250 cm vysoká bylina
Květy:bílé, uspořádané do 4 až 6 cm dlouhých jednostranných, úžlabních hroznů
Listy:trojčetné, řapíkaté, lístky zubaté až celokrajné
Stonek:vzpřímená nebo vystoupavá, větvená, v dolní části nevýrazně šestihranná, lysá nebo řídce chlupatá lodyha
Vůně:voní kumarinem (po seně)
Podmínky pěstování:středně těžké až lehké, skeletové, zásadité až mírně kyselé, hlinité až hlinitopísčité, dusíkaté půdy, slunné stanoviště; roste na suchých stráních, rumištích, okrajích cest, na náspech, v lomech apod.


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Melilotus albus


Melilotus officinalis

komonice lékařská

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Melilotus officinalis (komonice lékařská)
Popis
Habitus:30-200 cm vysoká bylina
Květy:žluté, uspořádané do 5 až 10 cm dlouhých jednostranných, úžlabních hroznů
Listy:trojčetné, řapíkaté, lístky zubaté až celokrajné
Stonek:vzpřímená nebo vystoupavá, bohatě větvená, mělce rýhovaná, lysá nebo nahoře přitiskle chlupatá, někdy načervenalá lodyha
Podmínky pěstování:půdy středně těžké až lehké, skeletové, neutrální až alkalické, dusíkaté a stanoviště slunná až mírně zastíněná, roste na náspech, suchých stráních, rumištích a na okrajích cest


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Melilotus officinalis

Mentha arvensis

Máta rolní

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Mentha arvensis (máta rolní)
Popis
Habitus:10-80 cm vysoká bylina
Květy:uspořádané v oddálených lichopřeslenech v úžlabí lodyžních listů, koruna světle fialová až světle růžová
Listy:křižmostojné, řapíkaté, vejčité až široce vejčité nebo kopinaté, oddáleně pilovité, roztroušeně chlupaté
Stonek:bohatě větvená, chlupatá, čtyřhranná lodyha
Podmínky pěstování:hlubší, vlhké, hlinité, slabě kyselé až zásadité půdy, roste na polích, zahradách, na vlhkých pastvinách, v rákosinách, močálech, na březích či v příkopech
Plod:tvrdka
Vyšší taxon:Máta


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Mentha arvensis

Mentha longifolia

máta dlouholistá

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Mentha longifolia (máta dlouholistá)
Popis
Habitus:30-100 cm vysoká oddenkatá bylina
Květy:uspořádané v hustém lichoklasu, kalich krátce trubkovitý, členěný v cípy, chlupatý, koruna je světle fialová až bělavě růžová
Listy:podlouhlé až kopinaté nebo obkopinaté, pilovité, na líci spíše světle zelené, na rubu šedochlupaté
Stonek:přímá, v horní polovině rozvětvená lodyha, v horní části šedochlupatá
Vůně:rozemnutá bylina nepříjemně voní
Podmínky pěstování:roste v blízkosti vodních toků, pod hrázemi, v příkopech, na vlhkých loukách apod.
Plod:tvrdka
Vyšší taxon:Máta


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Mentha longifolia

Milium effusum

pšeníčko rozkladité

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Milium effusum (pšeníčko rozkladité)
Popis
Habitus:trsnatá tráva se stéblem při kvetení vysokým i přes jeden metr
Květy:volná, rozložená, řídká lata, klásky jednokvěté, zepředu jemně zmáčknuté, plevy i pluchy bezosinaté
Listy:chabé, podlouhle kopinaté a stočené tak, že jejich líc je vespod a rub nahoře, měkké, lysé, jazýček blanitý, asi 5 mm dlouhý
Stonek:lesklé světlezelené stéblo
Podmínky pěstování:humózní, vlhká půda a polostinné stanoviště, roste ve světlých vlčích lesích a okolo potoků
Plod:obilka


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Milium effusum


Mycelis muralis

mléčka zední

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Mycelis muralis (mléčka zední)
Popis
Habitus:40-100 cm vysoká bylina
Květy:početné úbory uspořádány v latě, květy bledě žluté, většinou jen 5 jazykovitých květů
Listy:často červeně naběhlé, dolní řapíkaté, horní přisedlé, lyrovitě peřenoklané, s velkými koncovými úkrojky
Stonek:přímá, v horní části větvená lodyha
Podmínky pěstování:půdy kypré, výživné a trochu kamenité, roste ve vlhkých lesích, křovinách, na rumištích
Plod:nažka s chmýrem
Podobné rostliny:kapustka obecná
Další poznámky:též locika zední


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Mycelis muralis


Myosotis palustris

kvetoucí pomněnka bahenní

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Myosotis palustris (pomněnka bahenní)
Popis
Habitus:vytrvalá, 30-120 cm vysoká bylina
Květy:v mnohokvětých vijanech, kalich přitiskle chlupatý, kališní cípy dlouhé nejvíce ½ délky kalicha, koruna velká v průměru do 10 mm, světle modré barvy, vzácně růžové
Listy:eliptické, špičaté až zaokrouhlené, lysé až chlupaté, špičky chlupů směřují k vrcholu listu, dolní krátce řapíkaté, horní přisedlé
Stonek:v dolní části často kořenující, čtyřhranná, větvená, lysá až chlupatá lodyha
Plod:leskle červenohnědá tvrdka
Vyšší taxon:pomněnka
Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Myosotis palustris


Myosotis sylvatica

detail květů pomněnky lesní

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Myosotis sylvatica (pomněnka lesní)
Popis
Habitus:20-60 cm vysoká bylina
Květy:uspořádané v mnohokvětých vijanech, bez listenů. Kalich zvonkovitý, s háčkovitými chlupy, kališní cípy dlouhé více než ½ délky kalicha. Květy mají 5-8 mm v průměru, světle modré, vzácně růžové
Listy:lodyžní listy přisedlé, vejčité, eliptické nebo obvejčité, chlupaté. Po odkvětu se vytváří listová růžice s dlouze řapíkatými, oválnými listy.
Stonek:vystoupavá, větvená, hustě chlupatá lodyha
Plod:lesklá černohnědá tvrdka
Vyšší taxon:pomněnka
Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Myosotis sylvatica

Myosoton aquaticum

křehkýš vodní

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Myosoton aquaticum (křehkýš vodní)
Popis
Habitus:15–80 cm vysoká bylina
Květy:v řídkých vidlanech, pětičené, s bílými dvojdílnými korunními lístky
Listy:vstřícné, vejčité až obvejčité
Stonek:poléhavá až vystoupavá, křehká, dole lysá, nahoře chlupatá až žláznatá lodyha
Podmínky pěstování:roste na březích řek a potoků, ve vlhkých příkopech, na okrajích lesů, na podmáčených polích
Plod:tobolka
Podobné rostliny:ptačinec hajní


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Myosoton aquaticum


Oxalis corniculata

šťavel růžkatý

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Oxalis corniculata (šťavel růžkatý)
Popis
Habitus:poléhavá šedavě zelená bylina
Květy:rostou po dvou až sedmi v z úžlabí listů, korunní lístky obvejčité, žluté, při bázi srostlé
Listy:řapíkaté, trojčetné, široce obsrdčité, až 2 cm dlouhé
Stonek:poléhavá, na konci vystoupavá, až 25 cm dlouhá, olistěná, obvykle větvená, z uzlin kořenující lodyha
Podmínky pěstování:na půdách písčitých až hlinitých, v pásmu od nížin do pahorkatin, především jako plevel v zahradách či sklenících
Plod:tobolka
Další poznámky:nepůvodní druh, u nás roste O. corniculata var. repens


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Oxalis corniculata

Papaver rhoeas

kvetoucí vlčí máky

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Papaver rhoeas (mák vlčí)
Popis
Habitus:20–90 cm vysoká bylina
Květy:rostou na dlouhých štětinatých stopkách, korunní lístky červené, na bázi často s tmavofialovou až černou skvrnou, za květu se překrývající, vnější širší než vnitřní
Listy:spodní listy řapíkaté, horní přisedlé, v obrysu podlouhlé, 1–2krát peřenodílné až peřenosečné, s ostře zubatými úkrojky
Stonek:přímá, hustě odstále štětinatá lodyha
Plod:obvejčitá tobolka s otvory pod bliznou, zvaná makovice
Vyšší taxon:Mák
Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Papaver rhoeas

Pastinaca sativa

kvetoucí pastinák setý

WikipedieCommonsWikidruhyRecepty

Herbářová položka pro Pastinaca sativa (pastinák setý)
Popis
Habitus:30-100 cm vysoká bylina, v prvním roce života tvoří jen růžici přízemních listů, kvete až v roce druhém
Květy:okolíky s 5 až 18 okolíčky, obaly i obalíčky chybí, květy žlutozelené až žluté
Listy:jednoduše zpeřené se 2 až 5 jařmy lístků, přízemní listy řapíkaté, lodyžní s řapíkem pochvovitě rozšířeným, všechny listy chlupaté, jen na líci obvykle olysalé, lístky vejčité, eliptické nebo podlouhlé, pilovité
Stonek:přímá, hranatá, rýhovaná, chlupatá, větvená lodyha
Podmínky pěstování:čerstvě vlhké až polosuché, hlinité, výživné, dusíkaté půdy, stanoviště slunné; roste na loukách, mezích, na náspech, v příkopech, podél cest, na rumištích a polích
Plod:nažka


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Pastinaca sativa


Persicaria hydropiper

rdesno peprník

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Persicaria hydropiper (rdesno peprník)
Popis
Habitus:15-100 cm dlouhá bylina výrazně pálivé chuti
Květy:řídký, přetrhovaný, na konci obvykle nící lichoklas, květy nazelenalé, na okraji bělavé až narůžovělé
Listy:krátce řapíkaté, kopinaté až podlouhlé, na obou stranách zúžené, často s tmavou skvrnou. Botka na horním okraji brvitá
Stonek:přímá nebo vystoupavá, obvykle větvená, lysá, často červeně nebo fialově naběhlá lodyha
Podmínky pěstování:vlhké, výživné, dusíkaté, nevápnité půdy, roste na březích vod, na vlhkých lesních cestách, v příkopech, na rumištích, na vlhkých polích a loukách


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Persicaria hydropiper


Phalaris arundinacea

chrastice rákosovitá

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Phalaris arundinacea (chrastice rákosovitá)
Popis
Habitus:50-200 cm vysoká tráva
Květy:často za květu načervenalá lata
Stonek:přímé, silné, hladké stéblo
Podmínky pěstování:náročná na vláhu, roste na březích vod, v mokřadech, na mokrých loukách, v příkopech, lužních lesích a rákosinách
Plod:obilka


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Phalaris arundinacea

Phleum pratense

trs bojínku lučního

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Phleum pratense (bojínek luční)
Popis
Habitus:až jeden metr vysoká trsnatá tráva
Květy:lichoklas tlustý, hustý, válcovitý, šedozelený, dlouhý 2-8 cm, při ohnutí nelaločnatý a neroztěpí se. Plevy krátce osinaté, na kýlu brvité, pluchy lysé
Listy:lysé a drsné, jazýček střední, tupý
Stonek:rovné nebo v kolénkách vystoupavé stéblo
Plod:obilka
Podobné rostliny:bojínek tuhý, psárka luční
Další poznámky:nelze stáhnout klásky ze stébla


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Phleum pratense


Pisum sativum

Kvetoucí hrách setý

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Pisum sativum (hrách setý)
Popis
Habitus:bylina
Květy:pětičetný, souměrný květ s bílou korunou
Listy:sudozpeřené s úponky a palisty na bázi řapíků
Stonek:poléhavá lodyha
Podmínky pěstování:neutrální, střední až lehčí půda
Plod:lusk


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:
Roční období mírného pásu: jaro až podzim

Regionální informace a další obrázky pro: Pisum sativumPlantago lanceolata

Jitrocel u cesty

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Plantago lanceolata (jitrocel kopinatý)
Popis
Habitus:bylina
Květy:vejčitě podlouhlé květní klasy s malými hnědými květy
Listy:čárkovitě kopinaté až úzce podlouhlé, 3-5 cm dlouhé, široce řapíkaté
Stonek:bezlistý stvol
Plod:blanitá tobolka
Další poznámky:léčivka
Aktuální záznamy[editovat]
(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Plantago lanceolata

Plantago major

jitrocel větší

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Plantago major (jitrocel větší)
Popis
Habitus:bylina s přízemní růžicí listů
Květy:uspořádané ve válcovitém klasu, které jsou u vrcholu zúžené, husté, v dolní části jsou skupiny květů oddálené, květy nenápadné, žlutavě bílé až hnědavě bílé
Listy:řapíkaté v přízemní růžici, čepel vejčitá až eliptická, celokrajná až nepravidelně zubatá, tuhá, lysá až roztroušeně chlupatá
Stonek:přímý až vystoupavý, oblý stvol
Podmínky pěstování:vlhké, na živiny bohaté, hlinité, písčité až kamenité, dobře snáší sešlap i různé znečištění půdy, roste na rumištích, podél cest, na mezích, polích, pastvinách a zahradách
Vyšší taxon:Jitrocel
Další poznámky:léčivá rostlina


Aktuální záznamy[editovat](všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Plantago major

Plantago media

kvetoucí jitrocel prostřední

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Plantago media (jitrocel prostřední)
Popis
Habitus:bylina s přízemní růžicí
Květy:malé bělavé květy se světle fialovými tyčinkami, květenství je hustý, válcovitý klas, kratší než stvol, který je nese
Listy:čepel eliptická nebo vejčitá, na vrcholu tupá, při bázi se postupně zužuje v řapík, s 5 až 9 žilkami, celokrajná nebo nepravidelně zubatá
Stonek:pevný stvol
Podobné rostliny:jitrocel kopinatý, jitrocel větší
Vyšší taxon:jitrocel
Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Plantago media


Poa annua

lipnice roční

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Poa annua (lipnice roční)
Popis
Habitus:5–15 cm vysoká tráva
Květy:lata řídká, jehlancovitá, až 10 cm dlouhá, klásky zelené až nafialovělé
Listy:měkké, světle zelené, lysé, mají dvojrýžku, pochvy kýlnaté, slabě smáčknuté a hladké, Jazýček krátký, uťatý
Stonek:přímé až vystoupavé lysé stéblo
Podmínky pěstování:roste na všech typech půd, hojně na silně sešlapávaných místech, roste podél cest, na rumištích, úhorech, v okolí sídlišť, v zahradách, na polích
Plod:obilka
Vyšší taxon:Lipnice
Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Poa annua

Poa nemoralis

lipnice hajní - květenství

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Poa nemoralis (lipnice hajní)
Popis
Habitus:až 80 cm vysoká tráva
Květy:lata je řídká, zpravidla jednostranně převislá se zelenými klásky, které jsou zboku zmáčklé, 3–6 mm dlouhé, vejčité či podlouhlé a s nestejnými plevami, pluchy jsou nezřetelně pětižilné.
Listy:čepel nejvyššího listu je nápadně kolmo odstálá od stébla, je delší nebo vzácněji stejně dlouhá jako pochva listová, čepele jsou asi 1,5–2,5 mm široké
Vyšší taxon:lipnice
Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Poa nemoralis


Polygonum aviculare

rdesno ptačí

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Polygonum aviculare (truskavec ptačí)
Popis
Habitus:60 cm dlouhá poléhavá bylina
Květy:po jednom až osmi rostou v úžlabních klubíčkách, drobné, zelenavé, na okraji s bílým až růžovým lemem
Listy:krátce řapíkaté, celistvé, celokrajné, podlouhlé, eliptické, obkopinaté nebo obvejčité
Stonek:přímá až poléhavá, rýhovaná, zejména v dolní části větvená lodyha
Podmínky pěstování:dusíkaté, kypré, vlhké půdy, roste jako plevel na polích a zahradách či podél cest, na rumištích, kompostech
Plod:trojhranná nažka
Další poznámky:též rdesno ptačí


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Polygonum avicularePotentilla anserina

Kvetoucí mochna husí

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Potentilla anserina (Mochna husí)
Popis
Habitus:bylina
Květy:jednotlivé, pravidelné, pětičetné, žluté barvy
Listy:zpeřené, s 10 - 20 hedvábně chlupatými, hluboce pilovitými, zelenými, ze spodní strany stříbřitými lístky
Stonek:načervenalý
Plod:nažka
Vyšší taxon:mochna
Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Potentilla anserina

Potentilla argentea

mochna stříbrná

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Potentilla argentea (mochna stříbrná)
Popis
Habitus:10–30 cm vysoká bylina
Květy:mají 1,3 cm v průměru, kalich hustě až plstnatě chlupatý, korunní lístky žluté, delší než kalich
Listy:spodní lodyžní listy dlanitě 5–7četné; prostřední lístek klínovitě obvejčitý, na líci jsou lístky zelené až bělavé, na rubu šedobílé až sněhobílé, se zapojenou plstí. Po odkvětu se vytváří listová růžice.
Stonek:přímá nebo vystoupavá, bohatě olistěná, plstnatě chlupatá lodyha
Plod:nažka
Vyšší taxon:Mochna
Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Potentilla argentea

Potentilla fruticosa

mochna křovitá

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Potentilla fruticosa (mochna křovitá)
Popis
Habitus:hustě větvený 0,5-1,5 m vysoký keř
Květy:pětičetné, 1,5–3 cm v průměru, korunní lístky většinou žluté, řidčeji bílé, tyčinek je velký počet (asi 25), prašníky mají 1 prašné pouzdro
Listy:střídavé, s palisty, zpeřené, se 2–3 jařmy celokrajných, podlouhlých až podlouhle vejčitých chlupatých lístků
Stonek:větve s papírovitě odlupčivou borkou, letorosty v mládí chlupaté
Podmínky pěstování:propustné půdy a světlé stanoviště, nenáročná rostlina
Plod:chlupatá nažka
Vyšší taxon:Mochna


Aktuální záznamy[editovat](všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Potentilla fruticosa


Potentilla reptans

kvetoucí mochna plazivá

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Potentilla reptans (mochna plazivá)
Popis
Habitus:nízká bylina s dlouhými nadzemními poléhavými výběžky
Květy:pětičetné, dlouze stopkaté, žluté, vyrůstají jednotlivě z úžlabí listů
Listy:dlouze řapíkaté, dlanitě členěné, pětičetné, vzácně až sedmičetné, lístky zubaté, na rubu chlupaté
Stonek:poléhavá, na uzlinách kořenující lodyha, která dorůstá délky až 1 m
Plod:nažka
Podobné rostliny:mochna písečná
Vyšší taxon:mochna
Aktuální záznamy[editovat](všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Potentilla reptans


Prunella vulgaris

černohlávek obecný

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Prunella vulgaris (černohlávek obecný)
Popis
Habitus:5-25 cm vysoká bylina
Květy:uspořádané v okrouhlém nebo vejčitém lichoklasu, kalich hnědočervený, koruna modrá, horní pysk přilbovitý
Listy:řapíkaté, vstřícné, křižmostojné, čepel vejčitá, celokrajná nebo jen slabě zubatá, nejvyšší pár listů těsně přisedlý pod květenstvím
Stonek:přímá nebo vystoupavá, nevětvená nebo větvená v paždí listů, nepravidelně čtyřhranná lodyha
Podmínky pěstování:mírně vlhké, humózní hlinité až hlinitojílovité půdy s neutrální až slabě kyselou reakcí, roste na loukách, trávnících, mezích, pastvinách, okrajích lesů nebo na pasekách
Plod:tvrdka


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Prunella vulgaris

Pyrethrum corymbosum

Kopretina chocholičnatá - úbory

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Pyrethrum corymbosum (kopretina chocholičnatá)
Popis
Habitus:40–120 cm vysoká bylina
Květy:květenstvím je úbor, které vyrůstají po 3–15 na konci větví, mají 4–5 cm v průměru. Jazykovité květy jsou 1–2 cm dlouhé, bílé, trubkovité květy pěticípé, žluté.
Listy:střídavé, dolní dlouze řapíkaté, střední a horní přisedlé, peřenosečné, s 5–7 páry zastřihovaně zubatých úkrojků
Stonek:přímá, v horní polovině větvená, hranatá, řídce olistěná lodyha
Plod:nažka
Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Pyrethrum corymbosum


Ranunculus acris

Kvetoucí pryskyřník prudký

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Ranunculus acris (Pryskyřník prudký)
Popis
Habitus:až 1 metr vysoká bylina
Květy:pětičetné, zářivě žluté, rostoucí ve volných latách
Listy:přízemní listy dlouze řapíkaté, hluboko troj- až pětiklané, lodyžní listy troj- až pětidílné, zařezávaně zubaté
Stonek:lysá lodyha bez plazivých výběžků
Plod:nažka
Podobné rostliny:další druhy pryskyřníků
Vyšší taxon:Pryskyřník
Další poznámky:jedovatý; roste na loukách a pastvinách


Aktuální záznamy[editovat](všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Ranunculus acris


Reseda lutea

rýt žlutý

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Reseda lutea (rýt žlutý)
Popis
Habitus:20–60 cm vysoká bylina
Květy:řídký hrozen s šestičetnými žlutými květy
Listy:vejčité až trojúhelníkovité, třídílné nebo 1–3krát peřenodílé až peřenosečné, úkrojky čárkovitě až podlouhle kopinaté
Stonek:poléhavá, vystoupavá až přímá, větvená, žebernatá lodyha
Plod:válcovitá tobolka
Vyšší taxon:Rýt
Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Reseda luteaRosa

Rosa chinensis

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Rosa (růže)
Popis
Habitus:trnitý keř, někdy popínavé až plazivé
Vůně:příjemná (některé druhy s nevýraznou vůní)
Aktuální záznamy[editovat](všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Rosa

Rubus fruticosus

Kvetoucí větévka ostružiníku křovitého

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Rubus fruticosus (ostružiník křovitý)
Popis
Habitus:keř s dřevnatými, nekvetoucími výhony a bylinnými plodnými výhony
Květy:bílé až růžové, pětičetné, vyrůstající v latách
Listy:řapíkaté, dlanitě troi- až pětičetné
Stonek:všechny výhony mohou být oblé nebo hranaté, chlupaté nebo lysé, s ostny nebo bez ostnů
Plod:peckovička tvořící souplodí, ostružinu
Vyšší taxon:ostružiník
Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Rubus fruticosus


Rumex acetosa

šťovík kyselý

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Rumex acetosa (šťovík kyselý)
Popis
Habitus:30-100 cm vysoká bylina
Květy:malé, jednopohlavní, krovky 3,5 až 5 mm dlouhé, zelené nebo do červena naběhlé, uspořádány v úzkých a řídkých latách
Listy:podlouhlé, střelovité, celokrajné, přízemní dlouze řapíkaté, horní krátce řapíkaté nebo přisedlé, objímavé střelovitými cípy
Stonek:přímá lodyha
Podmínky pěstování:preferuje půdy vlhčí, dusíkaté, výživné, hlinité až rašelinné, neutrální až kyselé, roste na loukách, pastvinách, rumištích i podél cest od nížin do hor
Podobné rostliny:šťovík kadeřavý
Vyšší taxon:Šťovík
Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Rumex acetosa


Rumex acetosella

kvetoucí šťovík menší

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Rumex acetosella (šťovík menší)
Popis
Habitus:10 až 40 cm vysoká bylina
Květy:jednopohlavní, červené, uspořádány ve štíhlou řídkou latu, krovky malé, sotva kryjící plod, žlutohnědé až hnědé
Listy:řapíkaté, střídavé, čárkovité, kopinaté, obkopinaté nebo vejčité, na bázi hrálovité nebo střelovité, laloků může být i více, často do červena naběhlé
Stonek:přímá nebo vystoupavá, často do červena naběhlá lodyha
Plod:trojboká tmavohnědá nažka
Vyšší taxon:Šťovík


Aktuální záznamy[editovat](všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Rumex acetosella

Rumex crispus

květenství šťovíku kadeřavého

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Rumex crispus (šťovík kadeřavý)
Popis
Habitus:30-100 cm vysoká bylina
Květy:drobné, pravidelné, většinou oboupohlavné, jednoobalné květy jsou sestaveny v lichopřesleny prodloužených koncových a úžlabních květenství. Okvětí má 6 lístků ve 2 kruzích. Vnější, menší lístky za plodu opadají, kdežto vnitřní, nápadně větší lístky, opatřené mozolkem, vytrvávají a obalují nažky. Listeny jsou jen v dolní části květenství.
Listy:přízemní listy až 35 cm dlouhé, dlouze řapíkaté, podlouhle kopinaté, na bázi klínovité, na okraji zvlněné, horní lodyžní listy podobné, ale menší
Stonek:přímá, často hnědě naběhlá lodyha
Plod:trojboká lesklá nažka
Podobné rostliny:šťovík kyselý
Vyšší taxon:Šťovík
Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Rumex crispus

Rumex obtusifolius

šťovík tupolistý

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Rumex obtusifolius (šťovík tupolistý)
Popis
Habitus:50-120 cm vysoká bylina
Květy:květenství větvené, od horní poloviny obvykle bezlisté, lichopřesleny květů jsou přinejmenším v dolní části vzájemně oddálené, květy jsou oboupohlavné, šestičetné, s okvětními lístky vyrůstajícími ve 2 kruzích, vnitřní okvětní lístky se před dozráním plodů zvětšují v krovky
Listy:přízemní a dolní lodyžní listy jsou dlouze řapíkaté, jejich čepele přibližně 2x delší než široké, eliptické až vejčité, na bázi srdčité, na vrcholu tupě špičaté, horní lodyžní listy jsou drobnější, krátce řapíkaté, na bázi zaokrouhlené až klínovité
Stonek:přímá, větvená, často do červena naběhlá lodyha
Podmínky pěstování:roste na dusíkatých, čerstvě vlhkých až podmáčených půdách, podél cest, na loukách, pastvinách, polích
Plod:trojboká nažka


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Rumex obtusifolius

Salvia pratensis

šalvěj luční

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Salvia pratensis (šalvěj luční)
Popis
Habitus:20–80 cm vysoká bylina
Květy:lichopřesleny květů v rozvolněném lichoklasu, listeny vždy kratší než květy, koruna dvoupyská, fialová, občas i bílá nebo růžová, horní pysk nápadně delší než dolní
Listy:listová růžice vyvinutá, lodyžní listy v 1–3 párech, široce vejčité až podlouhle vejčité
Stonek:přímá, v květenství větvená lodyha
Plod:tvrdka
Vyšší taxon:Šalvěj
Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Salvia pratensis


Salvia verticillatav

šalvěj přeslenitá

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Salvia verticillata (šalvěj přeslenitá)
Popis
Habitus:30–100 cm vysoká bylina
Květy:uspořádané v bohaté lichopřesleny s 12 až 30 květy, Listeny v květenství jsou drobné, vejčitě kopinaté, nazpět ohnuté. Květy jsou na dlouhých stopkách, po odkvětu dolů sehnutých, Kalich je dvoupyský, zelený, fialově naběhlý, až fialový, řídce až hustě odstále chlupatý s kulovitými žlázkami, horní pysk kalichu se člení ve tři trojúhelníkovité cípy, dolní pysk je dvoucípý. Koruna je dvoupyská, růžovofialová až fialová, vzácně špinavě bílá, korunní trubka je dvakrát delší než kalich a je rovná, horní pysk koruny je rovný, na vrcholu mírně vykrojený, na svrchní straně hustě pýřitý, dolní pysk koruny je dvoulaločný, lysý. Tyčinky s prodlouženým spojidlem spolu s čnělkou vyčnívají z koruny
Listy:čepel je široce trojúhelníkovitě vejčitá, na bázi srdčitá, uťatá až střelovitá, okraj je nepravidelně zubatý, na řapíku obvykle s 1–2 páry oddálených segmentů; dolní lodyžní listy a listy přízemní růžice jsou dlouze řapíkaté, horní listy jsou až přisedlé. Listová růžice je za květu již chybí
Stonek:přímá, zřídka vystoupavá, obvykle nevětvená lodyha, nebo větvená jen v horní části
Podmínky pěstování:hlubší vysýchavé, zásadité půdy bohaté na živiny a slunné stanoviště, roste na výslunných travnatých svazích, na okrajích cest, v opuštěných lomech, na železničních náspech, na úhorech, rumištích
Plod:tvrdka


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Salvia verticillata

Sambucus nigra

Květenství bezu černého

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Sambucus nigra (bez černý)
Popis
Habitus:keř nebo až 10 m vysoký strom
Květy:drobné bílé květy rostou ve vrcholových, plochých chocholících o průměru až 25 cm
Listy:vstřícné, řapíkaté, lichozpeřené, s 3 až 7 lístky, které jsou kopinaté až vejčitě kopinaté, krátce řapíčkaté, na okraji pilovité, na vrcholu zašpičatělé, zejména na rubu chlupaté.
Vůně:vonné
Podmínky pěstování:nejlépe se jí daří v písčitohlinité zemině
Plod:černá bobule, bezinka
Podobné rostliny:Bez hroznatý, Bez pýřitý, Bez kanadský, Bez modrý
Vyšší taxon:bez
Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:
Roční období mírného pásu: léto

Regionální informace a další obrázky pro: Sambucus nigra

Sanguisorba officinalis

krvavec toten

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Sanguisorba officinalis (krvavec toten)
Popis
Habitus:30–120 cm vysoká bylina
Květy:uspořádané v koncovém klasu, květy oboupohlavné, tmavě karmínové
Listy:lichozpeřené, 3–7jařmé, lístky 1–6 cm dlouhé, s 8–20 zuby na každé straně
Stonek:přímá, rýhovaná až oblá, v horní části větvená lodyha
Podmínky pěstování:preferuje půdy hluboké, střídavě vlhké, mírně zrašelinělé, hlinité až jílovité, chudší na dusík, slabě zásadité až slabě kyselé, roste na vlhkých loukách a pastvinách, na březích vodních toků, v příkopech
Plod:nažka


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Sanguisorba officinalis


Saponaria officinalis

mydlice lékařská

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Saponaria officinalis (mydlice lékařská)
Popis
Habitus:dlouze výběžkatá, 25-80 cm vysoká bylina
Květy:uspořádané ve zkrácených vidlanech na vrcholu lodyh. Květy mají trubkovitý kalich, obvykle s 5 zuby, čepel korunních lístků je bílá až narůžovělá, obvejčitá
Listy:vstřícné, podlouhle eliptické, špičaté, většinou trojžilné, spodní krátce řapíkaté, horní přisedlé
Stonek:přímá nebo jen krátce vystoupavá, nahoře větvená lodyha
Podmínky pěstování:kypré, vlhčí a dusíkaté půdy, roste na březích vod, v příkopech, podél cest, na rumištích, v křovinách
Plod:vejcovitá tobolka


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Saponaria officinalis

Scirpus sylvaticus

skřípina lesní

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Scirpus sylvaticus (skřípina lesní)
Popis
Habitus:až 1 m vysoká robustní bylina
Květy:tvoří vrcholový kružel s úzkými listeny; drobné vejčité klásky zelené barvy tvoří až pětičetné zakončení jednotlivých větévek kružele
Listy:střídavé, kýlnaté, úzké a dlouhé, na okraji drsné
Stonek:přímá dutá listnatá lodyha
Plod:trojhranná nažka
Vyšší taxon:Skřípina
Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Scirpus sylvaticus


Sedum album

rozchodník bílý

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Sedum album (rozchodník bílý)
Popis
Habitus:5–20 cm vysoká bylina rostoucí v řídkých trsech
Květy:husté, bohatě větvené květenství, koruna květů je bílá
Listy:dužnaté, válcovité
Stonek:plazivá, lysá, kořenující lodyha, květonosné lodyhy jsou přímé
Podmínky pěstování:roste na výslunných svazích a skalnatých stěnách, převážně na bazickém substrátu


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Sedum album


Senecio jacobaea

starček přímětník

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Senecio jacobaea (starček přímětník)
Popis
Habitus:30–90 cm vysoká bylina
Květy:sytě žluté květní úbory skládané do chocholičnaté laty
Listy:tuhé, řídce vlnaté až olysalé, střední a horní lodyžní listy peřenosečné až peřenodílné, kadeřavě zprohýbané
Stonek:přímá, žlábkovaná, lysá, v horní části větvená lodyha
Podmínky pěstování:slunná nebo poloslunná sušší stanoviště, roste na stráních či svazích
Plod:nažka
Vyšší taxon:Starček


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Senecio jacobaea


Senecio ovatus

starček Fuchsův

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Senecio ovatus (starček Fuchsův)
Popis
Habitus:až 150 cm vysoká bylina
Květy:úbory složené do bohaté volné chocholičnaté laty, zákrov tvořený osmi zákrovními listeny, lysý nebo řídce žláznatý, jazykovitých květů 4-6, zlatožluté, trubkovitých květů 8–14
Listy:v dolní části lodyhy za květu odumřelé, ve střední části největší, v horní části postupně se zmenšující, čepel kopinatá, klínovitou bází zúžená v krátký řapík, tmavozelená, lysá, pravidelně zubatá, zuby namířené do stran
Stonek:přímá, plná, rovnoměrně olistěná, v horní části bohatě větvená, zelená, často tmavě purpurově naběhlá lodyha
Podmínky pěstování:preferuje půdy vlhké, výživné, humózní, slunné nebo poloslunné stanoviště; roste na pasekách, v křovinách a na lesních světlinách
Plod:lysá nažka s chmýrem
Vyšší taxon:starček
Další poznámky:též straček vejčitý


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Senecio ovatus


Senecio viscosus

starček lepkavý

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Senecio viscosus (starček lepkavý)
Popis
Habitus:20-35 cm vysoká, žlutozelená, hustě lepkavě žláznatá bylina
Květy:úbory cca 15 mm v průměru skládající řídký vrcholík; zákrovních listenů 21, zákrov válcovitý až zvonkovitý, se světle hnědými špičkami. Zákroveček tvoří 4 nápadně dlouhé listeny dlouhé zhruba jako polovina zákrovu nebo o něco delší. Jazykovitých květů je 13, jsou žluté.
Listy:v obrysu podlouhle kopinaté až obvejčité, peřenodílné nebo častěji peřenosečné, po rozemnutí nepříjemně páchnoucí, úkrojky ± vstřícné, peřenolaločné až peřenodílné
Stonek:většinou již v dolní polovině větvená, plná, později dutá a při bázi dřevnatějící lodyha
Plod:nažka s chmýrem
Vyšší taxon:Starček


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Senecio viscosus


Senecio vulgaris

Starček obecný

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Senecio vulgaris (starček obecný)
Popis
Habitus:bylina
Květy:trubkovité, světle žluté květy v úboru
Listy:objímavě přisedlé, zpeřeně rozeklané
Stonek:přímá, často větvená lodyha
Plod:hustě pýřitá nažka
Vyšší taxon:starček
Další poznámky:obsahuje pyrolidinové alkaloidy senecin a senecionin, dále rutin a inulin


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:
Roční období mírného pásu: jaro až podzim

Regionální informace a další obrázky pro: Senecio vulgaris

Setaria viridis

bér zelený

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Setaria viridis (bér zelený)
Popis
Habitus:volně trsnatá, 20-60 cm vysoká travina
Květy:lichoklasy válcovité, přímé, husté, štětinaté, 10 cm dlouhé, zelené nebo purpurové, vřeteno lichoklasu zakryté klásky. Klásky vyrůstají v paždí neopadavých štětin. Štětiny 5–10 mm dlouhé, zelené, později žluté; jejich zoubky směřují vzhůru, proto je lichoklas na dotyk zdola nahoru hladký. Plevy a pluchy bez osin.
Listy:čepele tuhé, až 30 cm dlouhé, drsné, listové pochvy draslavé, na okrajích chlupaté, místo jazýčků chloupky
Stonek:přímé nebo kolénkatě vystoupavé, hladké, pod lichoklasem drsné, ve spodní části často rozvětvené stéblo
Podmínky pěstování:lehké, dostatečně vlhké půdy, roste jako plevel na polích, vinicích a v zahradách, na rumištích, u cest, v městské zástavbě
Plod:obilka


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Setaria viridis


Silene latifolia

květy silenky širolisté, samčí rostlina

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Silene latifolia (silenka širolistá)
Popis
Habitus:25-80 cm vysoká bylina
Květy:dvoudomá rostlina, květy uspořádané ve vidlanu přecházející ve vijan, kalich chlupatý a žláznatý. Kalich samčích květů často nafialovělý, desetižilný, kalich samičích květů dvacetižilný, obvykle zelený. Korunní lístky dvouklané, bílé, vzácně světle růžové.
Listy:chlupaté, přízemní eliptické až obvejčité, řapíkaté, lodyžní listy eliptické nebo kopinaté, špičaté, přisedlé
Stonek:obvykle jediná lodyha na bázi s růžicemi listů, alespoň v horní části větvená, chlupatá, pod květenstvím žláznatě chlupatá
Plod:tobolka
Podobné rostliny:silenka nadmutá
Vyšší taxon:Silenka
Další poznámky:též knotovka bílá
Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Silene latifolia

Sinapis arvensis

hořčice rolní

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Sinapis arvensis (hořčice rolní)
Popis
Habitus:30–100 cm vysoká bylina
Květy:rostoucí ve vrcholových hroznech, čtyřčetné s korunními lístky dlouhými 7-14 mm, barvy sírově žluté nebo bílé, často zřetelně fialově žilkované
Listy:nedělené a řapíkaté, spodní někdy slabě lyrovitě laločné až peřenodílné, lodyžní vejčité a podlouhlé, nepravidelně zubaté, nejhořejší bývají přisedlé
Stonek:bohatě větvená, u báze chlupatá lodyha
Plod:dlouhá, úzká šešule, protažená na vrcholu v dlouhý zobánek
Podobné rostliny:barborka obecná
Vyšší taxon:Hořčice
Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Sinapis arvensis

Sisymbrium officinale

hulevník lékařský

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Sisymbrium officinale (hulevník lékařský)
Popis
Habitus:20–60 cm vysoká bylina
Květy:pravidelné, čtyřčetné, vyrůstají v prodloužených, až 60 květých hroznech. Kališní lístky přímé, kopinaté, 2–3 mm dlouhé, chlupaté, korunní lístky 2,5–4 mm dlouhé, obkopinaté, citrónově žluté
Listy:střídavé, řapíkaté, dolní dlouhé 3–12 cm, horní 1–5 cm, čepele peřenosečné až hrálovité, na okraji zubaté až laločnaté
Stonek:přímá, od báze větvená, chlupatá, často fialově purpurová lodyha
Plod:šešule


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Sisymbrium officinale


Solanum dulcamara

lilek potměchuť

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Solanum dulcamara (lilek potměchuť)
Popis
Habitus:polokeř
Květy:uspořádané v řídká vrcholičnatá lata až s 20 nícími květy, koruna je tvořenapěti fialovými kopinatými a nazpět ohnutými cípy, výrazné jsou žluté prašníky
Listy:celokrajné, vejčitě kopinaté, střelovité, ve spodní polovině lodyhy trojčetné
Stonek:při bázi dřevnatějící, poléhavá nebo polopopínavá, až 2 metry dlouhá lodyha
Podmínky pěstování:roste v křovinách, příkopech či na starých zdech hojně s výjimkou horských oblastí
Plod:červená jedovatá bobule


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Solanum dulcamara

Solanum nigrum

lilek černý

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Solanum nigrum (lilek černý)
Popis
Habitus:30–50 cm vysoká bylina
Květy:květenství 5–7květé, koruna kolovitá, pěticípá, bílá
Listy:řapíkaté, čepel kopinatá až vejčitá, celokrajná nebo laločnatá
Stonek:přímá nebo vystoupavá, větvená lodyha
Podmínky pěstování:roste na rumištích a úhorech, kolem skládek, poblíž kompostů, silážních jam a jako plevel na zahradách a polích
Plod:černofialová kulovitá bobule
Další poznámky:jedovatá


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Solanum nigrum

Solidago canadensis

zlatobýl kanadský

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Solidago canadensis (zlatobýl kanadský)
Popis
Habitus:30-250 cm vysoká bylina
Květy:květenstvím je jdnostranná, rozkladitá lata, sestává ze stovek malých květů, jazykovité květy jen o málo delší nežli trubkovité, žluté
Listy:střídavé, přisedlé, kopinaté, ostře pilovité, na rubu hustě chlupaté
Stonek:vzpřímená, bohatě olistěná, ve spodní části dřevnatějící, nevětvená lodyha, v dolní části lysá, v horní části hustě chlupatá
Podmínky pěstování:roste na rumištích, v lužních lesích, na světlinách a okrajích lesů
Plod:nažka


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Solidago canadensis

Sonchus arvensis

mléč rolní

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Sonchus arvensis (mléč rolní)
Popis
Habitus:50-150 cm vysoká bylina ronící bílé mléko
Květy:žluté úbory složené jen z jazykovitých květů, tvoří řídkou latu, otvírají se jen za slunného počasí a brzy odpoledne se zavírají
Listy:kopinaté, peřenoklané nebo kracovité, osténkatě zubaté, s přilehlými oušky
Stonek:dutá, jemně rýhovaná lodyha, větvená jen v květenství
Podmínky pěstování:půdy výživné a dusíkaté, roste na polích, pasekách, zahradách, rumištích či mezích a podél cest
Plod:žebrovaná nažka s chmýrem
Vyšší taxon:Mléč


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Sonchus arvensis


Sonchus asper

mléč drsný

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Sonchus asper (mléč drsný)
Popis
Habitus:10–100 cm vysoká bylina
Květy:Úbory 15–20 mm v průměru, stopky hrubé, zákrov válcovitý, víceřadý, jazykovité květy světle žluté až žluté
Listy:přisedlé, celistvé nebo peřenodílné, pichlavě ostnité, na bázi srdčitě objímavé, na lící lesklé, na rubu matné, šedozelené
Stonek:přímá, v horní části větvená, řídce žláznatě chlupatá lodyha
Plod:úzce křídlatá nažka


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Sonchus asper

Sonchus oleraceus

mléč zelinný

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Sonchus oleraceus (mléč zelinný)
Popis
Habitus:30-90 cm vysoká bylina ronící mléko
Květy:úbory uspořádané ve vrcholíku, dlouze stopkaté, obsahují jen žluté jazykovité květy
Listy:měkké, nelesklé, na okraji vyhlodávané, na bázi střelovitě objímavé se zašpičatělým ouškem, dolní a střední listy kracovitě nebo lyrovitě peřenosečné nebo peřenodílné, horní celistvé
Stonek:přímá, dutá, řídce stopkatě žláznatá, jen v horní části větvená lodyha
Podmínky pěstování:sušším až vlhčí, výživné, dusíkaté, neutrální nebo slabě kyselé půdy, stanoviště polostinné, roste na polích, rumištích, zahradách, okrajích cest a jinde v blízkosti člověka
Plod:žebrovaná nažka s chmýrem
Vyšší taxon:Mléč


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Sonchus oleraceus


Stachys sylvatica

kvetoucí čistec lesní

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Stachys sylvatica (čistec lesní)
Popis
Habitus:30–120 cm vysoká bylina
Květy:uspořádané v lichopřeslenech s přibližně šesti květy: jednotlivé lichopřesleny jsou ve spodní části oddálené, v horní nahloučené. Kalich pravidelný, 4–7 mm dlouhý, hustě žláznatě chlupatý, kališní cípy trojúhelníkovité, koruna dvoupyská, 1,2–1,7 cm dlouhá, červenofialová s bílou kresbou. Horní pysk vzpřímený, na vnější straně žláznatě chlupatý, dolní pysk trojcípý s největším středním lalokem.
Listy:dlouze řapíkaté, vstřícné, celistvé, vejčitě srdčité až srdčité, na vrcholu špičaté, 4–14 cm dlouhé a 2–8 cm široké, vroubkovaně pilovité, měkce chlupaté
Stonek:vystoupavá až přímá, jednoduchá i větvená, chlupatá lodyha
Plod:tvrdka
Vyšší taxon:čistec
Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Stachys sylvatica


Stellaria graminea

ptačinec trávovitý

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Stellaria graminea (ptačinec trávovitý)
Popis
Habitus:10–60 cm vysoká řídce trsnatá bylina
Květy:skládají se v řídké vidlany s blanitými, bělavými listeny, korunní plátky jsou hluboce rozeklané, bílé, obvykle delší než kalich, čnělky jsou tři.
Listy:kopinaté až čárkovitě kopinaté, špičaté, s vyniklou žilkou
Stonek:vystoupavá, chabá, lysá, hranatá lodyha
Podmínky pěstování:roste na suchých i vlhkých loukách, na stráních, mezích, na pastvinách, na lesních světlinách, náspech, v mokřinách či na březích vod
Plod:tobolka
Vyšší taxon:Ptačinec


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Stellaria graminea


Stellaria media

kvetoucí ptačinec žabinec

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Stellaria media (ptačinec žabinec)
Popis
Habitus:bylina s poléhavou, až 35 cm dlouhou lodyhou
Květy:na stopkách, v řídkých vidlanech, kališní lístky chlupaté, kopinaté, až 5 mm dlouhé, bílé korunní lístky jsou kratší než kališní až o 1/3 délky, čnělky jsou tři
Listy:dlouhé do 2 cm, široce vejčité se špičkou, s dlouhými řapíky, pouze v horní části lodyhy přisedlé
Stonek:sytě zelená vystoupavá nebo poléhavá lodyha, v uzlinách kořeňující
Plod:tobolka
Podobné rostliny:ptačinec přehlížený
Vyšší taxon:Ptačinec


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Stellaria media

Symphytum officinale

kostival lékařský

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Symphytum officinale (kostival lékařský)
Popis
Habitus:60–100 cm vysoká robustní bylina
Květy:v hustých dvojvijanech, krátce stopkaté, 5četné, kalich hluboce rozeklaný, koruna trubkovitě baňkovitá červenofialová nebo načervenalá
Listy:střídavé, vejčitě kopinaté až kopinaté, celokrajné, chlupaté, přízemní řapíkaté, lodyžní přisedlé
Stonek:přímá, dole křídlatě hranatá, nahoře větvená lodyha
Plod:tvrdka
Aktuální záznamy[editovat](všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Symphytum officinale

Tanacetum vulgare

Vratič obecný

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Tanacetum vulgare (vratič obecný)
Popis
Habitus:až 120 cm vysoká bylina
Květy:úbory uspořádány v chocholičnatých latách, květy jsou jen trubkovité, žlatožluté, na okraji květy samičí, uvnitř květy oboupohlavní
Listy:přisedlé, dvakrát peřenodílné, lístky podlouhlé, pilovité
Stonek:přímá, rovná, v horní části větvená lodyha
Vůně:listy po rozedmutí aromaticky voní
Plod:výživné a hlinité půdy, roste na rumištích, náspech, v křovinách a příkopech, podél cest, na suchých loukách a pasekách


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Tanacetum vulgare

Taraxacum sect. Ruderalia

Kvetoucí louka

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Taraxacum sect. Ruderalia (pampeliška lékařská, smetánka lékařská)
Popis
Habitus:bylina
Květy:na dutém stvolu (3–12 cm); žluté květní úbory květenství tvořeny velkým počtem jazykovitých květů
Listy:v přízemní růžici
Stonek:bezlistý, nevětvený
Vůně:příjemná
Plod:nažka s padáčkovitým chmýřím
Další poznámky:po narušení roní latex


Aktuální záznamy[editovat](všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Taraxacum sect. Ruderalia


Thlaspi arvense

Kvetoucí penízek rolní

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Thlaspi arvense (penízek rolní)
Popis
Habitus:bylina
Květy:bílé křížovité květy v koncových hroznech
Listy:podlouhlé, celokrajné s náznaky zubatosti, které střelovitě objímají stonek
Stonek:hranatý, lysý
Podmínky pěstování:nenáročná rostlina, roste i na chudých půdách
Plod:plochá šešulka okrouhlého tvaru s širokým křídlovitým okrajem
Vyšší taxon:penízek


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Thlaspi arvense


Tilia cordata

lípa malolistá

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Tilia cordata (lípa malolistá)
Popis
Habitus:až 30 m vysoký strom s pravidelnou korunou
Květy:po 4–12 v odstávajícím květenství ležícím víceméně na listech, květy světle žluté až světle žlutozelené, stopkaté, ke stopce přirostlý bledě zelený, blanitý listen, tyčinky přibližně stejně dlouhé jako korunní lístky
Listy:čepel listu je srdčitá, po okraji pilovitá, na rubu šedozelená, v paždí žilek s chomáčky rezavých chlupů, žilnatina 3. řádu téměř nevystoupavá, málo výrazná a nerovnoběžná
Stonek:kmen má hladkou borku, která později ve stáří puká a praská, korunu tvoří husté větve, při bázi kmene nebo větví často zmlazuje výmladky. Letorosty jsou načervenalé, lysé
Podmínky pěstování:čerstvě vlhké, humózní, propustné, zásadité až mírně kyselé půdy, stanoviště slunné až polostinné; roste ve smíšených dubohabrových nebo lužních lesích, často vysazována u lidských sídlišť


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Tilia cordata


Tragopogon pratensis

kozí brada luční

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Tragopogon pratensis (kozí brada luční)
Popis
Habitus:70 cm vysoká bylina
Květy:úbor mají 3 až 6 cm v průměru, žluté, přítomné jen jazykovité květy, prašníky žluté na špičce tmavě fialové, úzce kopinaté listeny přesahují krajové listy
Listy:sivě zelené, celokrajné, úzce kopinaté, zašpičatělé, pochvatě objímavé, se zřetelnou souběžnou světlejší žilnatinou
Stonek:přímá, větvená, pod úbory neztloustlá lodyha
Podmínky pěstování:půdy hlinité a výživné, louky, sutě
Plod:nažka s chmýrem
Další poznámky:Úbory se otvírají kolem 8 hodiny ranní a zavírají se okolo druhé hodiny odpolední


Aktuální záznamy[editovat](všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Tragopogon pratensis

Trifolium campestre

jetel ladní

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Trifolium campestre (jetel ladní)
Popis
Habitus:15–30 cm vysoká bylina
Květy:četné hlávky obrysu kulovité, později široce vejcovitá, 0,7–1,4 cm velké. Květy světle nebo tmavě žluté, po odkvětu se střechovitě překrývají
Listy:střídavé, trojčetné, Lístky obvejčité až obkopinaté, postranní kratičce řapíčkaté, prostřední lístek má řapíček delší
Stonek:vystoupavá až přímá, někdy poléhavá, často bohatě větvená lodyha
Plod:nepukavý lusk
Podobné rostliny:jetel zlatý, tolice dětelová
Vyšší taxon:Jetel


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Trifolium campestre


Trifolium hybridum

jetel zvrhlý

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Trifolium hybridum (jetel zvrhlý)
Popis
Habitus:až 50 cm vysoká rostlina
Květy:kulovitá hlávka s četnými květy, květy bílé, později růžovějící, po odkvětu hnědnoucí a sklánějící se
Listy:dlouze řapíkaté, trojčetné, vejčité, s výraznou žilnatinou, na líci bez bílé kresby, palisty vejčité, protažené v delší špičku
Stonek:přímá nebo poléhavá lodyha
Podmínky pěstování:mírně vlhká až zaplavovaná stanoviště, roste na loukách a pastvinách či podél cest
Plod:lusk
Podobné rostliny:jetel plazivý
Vyšší taxon:Jetel
Další poznámky:často pěstovaná pícnina nebo součást jelelotravních směsek
Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Trifolium hybridum


Trifolium medium

kvetoucí jetel prostřední

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Trifolium medium (jetel prostřední)
Popis
Habitus:20-50 cm vysoká bylina
Květy:květenstvím je kulovitá až vejcovitá hlávka, obvykle jednotlivě rostoucí, přisedlá nebo krátce řapíkatá. Květy 13 až 20 mm dlouhé, přisedlé, koruna purpurově červená až fialová
Listy:řapíkaté, trojčetné, jednotlivé lístky vejčitě eliptické až podlouhle kopinaté, celokrajné, na líci lysé, na rubu přitiskle chlupaté
Stonek:poléhavá nebo vystoupavá, větvená, přitiskle chlupatá až lysá, často načervenalá lodyha
Plod:lusk
Podobné rostliny:jetel luční
Vyšší taxon:jetel
Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Trifolium medium


Trifolium pratense

Kvetoucí jetel luční

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Trifolium pratense (jetel luční)
Popis
Habitus:bylina
Květy:kulovitá až vejčitá hlávka červených až světle purpurových květů, většinou po dvou na stoncích
Listy:trojčetné, vejčitě podlouhlé, celokrajné, skvrnité
Stonek:vystoupavý nebo vzpřímený
Plod:nepukavý lusk
Podobné rostliny:jetel prostřední
Vyšší taxon:jetel
Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Trifolium pratense

Trifolium repens

Jetel v trávě

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Trifolium repens (jetel plazivý)
Popis
Habitus:plazivá bylina, 10–30 cm vysoká
Květy:kulovitá hlávka 2 cm v průměru, dlouze stopkatá, jednotlivé květy jsou 8–13 mm dlouhé, krátce stopkaté, bílé až světle krémové
Listy:dlanitě složené, trojčetné, řapíkaté, jednotlivé lístky obvejčité až široce eliptické, 1–3 mm dlouhé i široké, jemně pilovitě zubaté, lysé
Stonek:plazivá, v uzlinách kořenující lodyha
Plod:lusk
Podobné rostliny:jetel zvrhlý
Aktuální záznamy[editovat](všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Trifolium repens

Tripleurospermum inodorum

heřmánkovec nevonný

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Tripleurospermum inodorum (heřmánkovec nevonný)
Popis
Habitus:20–100 cm vysoká bylina
Květy:úbory mají 3-4,5 cm v průměru, zákrov je víceřadý, lůžko úboru polokruhovité a plné. Jazykovité květy jsou bílé, rourkovité květy oboupohlavné, žluté.
Listy:střídavé, přízemní listy řapíkaté, lodyžní přisedlé, 2-3x zpeřené, s čárkovitými úkrojky
Stonek:vzpřímená až vystoupavá, většinou bohatě větvená lodyha
Podmínky pěstování:hojný polní plevel
Plod:žebrovaná nažka


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Tripleurospermum inodorum


Typha angustifolia

orobinec úzkolistý

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Typha angustifolia (orobinec úzkolistý)
Popis
Habitus:statná rostlina s výrazným oddenkem
Květy:květenství je tvořeno dvojicí válcovitých až 30 cm dlouhých palic, spodní samičí, horní samčí, která po opylení odpadá. Tmavě hnědé palice jsou od sebe vzdálené minimálně 3 cm nahým vřetenem, průměr palic dosahuje nejčastěji do 2 cm. Samčí květy vyrůstají v úžlabí zřetelných listenů, plodová stopka výrazně chlupatá, s chmýrem
Listy:vzpřímené, tmavěji zelené, často delší než květenství, široké maximálně do 10 mm
Stonek:přímá silná lodyha
Podmínky pěstování:roste na březích stojatých i tekoucích vod, v místech se stálou vodní hladinou
Plod:nažka s chmýrem
Podobné rostliny:orobinec šikorolistý


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Typha angustifoliaUrtica dioica

Kopřivy

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Urtica dioica (kopřiva dvoudomá)
Popis
Habitus:dvoudomá bylina výšky až 150 cm
Květy:zelená květenství; samčí laty, samičí klasy nebo hrozny
Listy:řapíkaté, široce vejčité až kopinaté, špičaté a pilově zubaté
Stonek:přímý nevětvený, se sklerenchymatickými vlákny, dutý
Vůně:žádná
Podmínky pěstování:nitrofilní druh
Plod:nažka
Další poznámky:celá rostlina pokryta žahavými trichomy; léčivka, zelenina, textilní rostlina
Aktuální záznamy[editovat]
(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Urtica dioica


Verbascum lychnitis

divizna knotovkovitá

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Verbascum lychnitis (divizna knotovkovitá)
Popis
Habitus:100–140 cm vysoká bylina
Květy:uspořádané v latovitě větvených lichoklasech s 2–8 květy, ty krátce stopkaté, kalich pravidelný, pětičetný s kopinatými cípy, koruna souměrná, kolovitá, 12–18 mm v průměru, korunní cípy žluté
Listy:přízemní listy v růžici, kratičce řapíkaté, kopinaté, 15–30 cm dlouhé, 6–12 cm široké, vroubkované, lodyžní listy střídavé, přisedlé, směrem k vrcholu lodyhy se zmenšují, shora řídce chlupaté nebo olysalé, sytě zelené, na rubu šedobíle pomoučené nebo tence plstnaté
Stonek:přímá, tence bělavě plstnatá lodyha
Podmínky pěstování:sušší, mírně zásadité až kyselé, na živiny chudší i bohaté půdy, roste na okrajích lesů, skalnatých a kamenitých stráních, náspech a podél cest
Plod:tobolka


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Verbascum lychnitis


Verbascum thapsus

divizna malokvětá

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Verbascum thapsus (divizna malokvětá)
Popis
Habitus:hustě šedobíle až nažloutle plstnatá, až 180 cm vysoká bylina
Květy:uspořádané v hustém lichoklasu, koruna nálevkovitá, živě žlutá, květy do 2,5 cm v průměru
Listy:hustě plstnaté, přisedlé nebo nevýrazně řapíkaté, obkopinaté, mělce vroubkované až celokrajné
Stonek:přímá, nevětvená a hustě olistěná lodyha
Podmínky pěstování:čerstvě vlhké až vysýchavé, obvykle kamenité, štěrkovité nebo písčité půdy, bohaté na dusík, zásadité až slabě kyselé; roste na podél cest, v lomech, na skalnatých svazích, železničních náspech, výslunných rumištích, sutích, pískovnách, suchých pasekách a na okrajích lesů
Plod:tobolka


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Verbascum thapsus

Veronica persica

rozrazil perský

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Veronica persica (rozrazil perský)
Popis
Habitus:10–50 cm vysoká bylina
Květy:květenstvím je všestranný hrozen, květy vyrůstají v úžlabí listenů, které jsou podobné listům. Kalich cca do 1/5 srostlý. Koruna 8–15 mm v průměru, světle modrá s tmavším žilkováním, čtyřčetná, dolní cíp nejužší, často zřetelně světlejší, bělavý
Listy:střídavé, řapíkaté, čepel na bázi uťatá, na okraji hrubě pilovitá, tupě špičatá, oboustranně řídce chlupatá
Stonek:poléhavá nebo vystoupavá, hustě, často téměř dvouřadě chlupatá lodyha
Podmínky pěstování:běžný plevel rostoucí v zahradách, trávnících, v polích, na rumištích nebo podél cest
Plod:tobolka
Vyšší taxon:Rozrazil


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Veronica persica

Vicia cracca

kvetoucí vikev ptačí

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Vicia cracca (vikev ptačí)
Popis
Habitus:10-150 cm dlouhá bylina
Květy:květenství dlouze stopkaté, bohaté, nejčastěji s 12–40 květy. Květní kalich zvonkovitý, často namodralý nebo nafialovělý, koruna modrofialová, čepel pavézy přibližně stejně dlouhá jako nehet
Listy:sudozpeřené s 5 až 12 páry lístků, vřeteno zakončeno větvenou úponkou, lístky krátce řapíčkaté, eliptické, podlouhlé nebo kopinaté, zaokrouhlené nebo zašpičatělé
Stonek:přímá, vystoupavá nebo popínavá, tenká, hranatá, na bázi někdy hnědá až černá lodyha
Plod:lusk s jedním až třemi semeny
Podobné rostliny:vikev huňatá
Vyšší taxon:Vikev
Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Vicia cracca

Vicia hirsuta

vikev chlupatá

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Vicia hirsuta (vikev chlupatá)
Popis
Habitus:popínavá bylina s větveným stonkem
Květy:uspořádané ve dvou až šestikvětých dlouze stopkatých hroznech vyrůstajících z úžlabí listů, kalich pěticípý, zvonkovitý, všechny kališní cípy přibližně stejně dlouhé, koruna 3–4 mm dlouhá, bílá až mírně namodralá, pavéza vejčitá
Listy:řapíkaté, sudozpeřené, s 6–8 jařmy zakončené rozvětvenou úponkou, lístky čárkovité, 5–15 mm dlouhé a 1–3 mm široké
Podmínky pěstování:sušší slunná až polostinná stanoviště s písčitou až hlinitou slabě kyselou půdou, roste na loukách, pastvinách, polích, zahradách a na okrajích lesů
Plod:lusk se dvěma semeny
Vyšší taxon:Vikev


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Vicia hirsuta


Vicia sepium

kvetoucí vikev plotní

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Vicia sepium (vikev plotní)
Popis
Habitus:30-70 cm dlouhá bylina
Květy:rostoucí po dvou až pěti v úžlabí listů, kalich zvonkovitý, horní korunní cípy kratší než dolní, koruna špinavě modrofialová až fialová
Listy:rostoucí na vřetenu se čtyřmi až osmi páry lístků, které je zakončeno větvenou úponkou. Lístky krátce řapíčkaté, vejčité až kopinaté, na vrcholu zaokrouhlené nebo vykrojené.
Stonek:vystoupavá nebo popínavá, hranatá, řídce chlupatá, větvená lodyha
Plod:lusk
Vyšší taxon:Vikev


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Vicia sepium


Vicia villosa

kvetoucí vikev huňatá

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Vicia villosa (vikev huňatá)
Popis
Habitus:30–120 cm dlouhá bylina
Květy:vyrůstají v 10–35květých dlouze stopkatých, jednostranných hroznech vyrůstajících z úžlabí listů; kalich pěticípý, zvonkovitý, horní kališní cípy kratší, dolní mnohem delší než kališní trubka; koruna je 10–17 mm dlouhá, pavéza okrouhlá, modrofialová, křídla a člunek modrofialové až bílé
Listy:řapíkaté, sudozpeřené s 6–8 jařmy, zakončené rozvětvenou úponkou, lístky čárkovité, kopinaté až eliptické, 15–25 mm dlouhé, 3–5 mm široké, dlouze odstále chlupaté
Stonek:větvená, poléhavá nebo popínavá, hranatá, hustě chlupatá lodyha
Plod:lusk se dvěma až třemi semeny
Podobné rostliny:vikev ptačí
Vyšší taxon:Vikev


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Vicia villosa


Viola arvensis

violka rolní

WikipedieCommonsWikidruhy

Herbářová položka pro Viola arvensis (violka rolní)
Popis
Habitus:10–30 cm vysoká bylina
Květy:jednotlivé, kališní lístky úzce trojúhelníkovité, koruna je rozevřená do plochy, 8–13 mm vysoká, korunní lístky světle až smetanově žluté s paprsčitou kresbou z tmavých čárek, na spodním lístku je sytě žlutá skvrna, ostruha je kratší nebo o trochu delší než kališní přívěsky
Listy:řapíkaté, čepel vejčitá až kopinatá, vroubkovaná
Stonek:chudě větvená vystoupavá lodyha, na jaře odstále nebo šikmo nazpět krátce chlupatá
Podmínky pěstování:vlhké i na vysychavé humózních i písčité půdy, roste na polích, rumištích či podél cest
Plod:tobolka
Vyšší taxon:Violka


Aktuální záznamy[editovat]


(všechny záznamy)

Globální data:

Regionální informace a další obrázky pro: Viola arvensis
poslední update: --Juandev (diskuse) 23. 4. 2018, 10:54 (UTC) se 212 rostlinami