Krevní oběh/přednáška/2008-04-06 (Petr Heřman)/v.01

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Krevní oběh a aplikace molekulární biofyziky (aplikace fyzikálních zákonů na krevní oběh a dýchání, rheologie krve)

Verze 01: tato verze se v budoucnosti bude moci použít pro přípravu přednášky pro mediky (všeobecné lékařství). Pro zdravotní sestry (magisterské sudium očetřovatelství) je ale příliš teoretická.


Příprava přednášky.

 • datum prezentace: 2008-04-06
 • plánovaný výstup: pokud možno v SVG


Hrubý obsah[editovat]

Biofyzikální model[editovat]

 • Strukturní model:
  • Pojem systému a jeho okolí: člověk, prostředí
  • Uzavřený systém vs. otevřený systém: komunikace s okolím
  • Hierarchie (subsystémy, soustavy): motorický, trávicí, nervový, ..., oběhový (analogie s automobilem, ale hlubší provázanost)
 • Funkcionální
  • statický vs. dynamický
  • deteriministický vs. stochastický
  • lineární vs. nelineární
  • vícevstupový (vzájemné ovlivňování)

Příklady na motivaci[editovat]

Extrémní situace[editovat]

(Většinou se výklad zahajuje vysvětlením fyziologických procesů a od nich se pak přechází k extrémním případům či k patologii. Naproti tomu dnešní výklad začneme opačným postupem: Zkusíme se zamyslet nad několika extrémními situacemi a na nich si vyzkoušet, do jaké míry vystačíme se "selským rozumem" a kdy s hlubším vhledem do problematiky dojdeme k zajímavým závěrům.)

Kosmonauti[editovat]

V kosmické kabině poklesne tlak vzduchu na 1/10 normální hodnoty:

 1. Jaké procesy (v časové posloupnosti) ohrožují životy posádky?
 2. Pokud existuje možnost obnovení tlaku, jak lze do té doby zvýšit šanci na přežití?
 3. Konkrétně: jaký bude optimální způsob dýchání?
  1. Co nejvíc zadržet dech a nedýchat (chránit poslední zbytky vzduchu v plicích)
  2. Vydechnout a nedýchat
  3. Dýchat co nejhlouběji (abychom do plic dostali co nejvíce molekul zředěného vzduchu)
  4. Dýchat co nejrychleji (abychom co nejvíc kompenzovali snížený tlak vzduchu)


Potápěči[editovat]

 1. Potápění bez přístroje:
  1. Jak dýchat před potopením, abychom co nejdéle vydrželi pod hladinou?
  2. Jak se projeví způsob dýchání před potopením během následného zadržení dechu?
 2. Potápění s přístrojem:
  1. Nečekávaně v hloubce dojde zásoba vzduchu. Jak se zachovat?
  2. V čem spočívají možná ohrožení života?
  3. Na co musí být připraven záchranář?
 3. atd.

(Zkusíme si nejdříve tipnout a pak postupně během dalšího výkladu budeme korigovat svoje intuitivní odpovědi.)


Krevní oběh[editovat]

Tj. oběh krve:

 1. Jaký oběh
 2. Co je to krev

Oběh[editovat]

(Srovnej: Oběh vody v přírodě a pod)

 • Strukturní model:
  • otevřený (bezobratlí)
  • extrakorporální:
   • částečný (např. umělá ledvina)
   • totální (např. transplantace srdce)
   • uzavřený (náš případ)
 • postupná aproximace
 • nejdeme do všech anatomických detailů (zjednodušený model)

První přiblížení[editovat]

 • Model v prvním přiblížení:
 • Uvažujeme zatím jen jeden oběh
  • srdce (pumpa)
  • řečiště

(obrázek)

Srovnání s elektrickým obvodem[editovat]

Funkční model:

 • Základní části:
  • zdroj proudu, napětí – srdce
  • odporová zátěž – krevní řečiště
 • veličiny, jednotky
 • elektrické napětí – krevní tlak p[Pa] nebo [torr]
 • elektrický proud – krevní průtok Q[l/s]

Odpor[editovat]

 • Ohmův zákon: R = ΔU/I
 • Odpor: R = Δp/Q
 • Jednotka: Pa/(l/s)


Větvení[editovat]

 • Řazení odporů:
  • sériové: R = R1 + R2
  • paralelní: 1/R = 1/R1 + 1/R2
 • analogie Kirchhoffových zákonů:
  • průtoky: Q = Q1 + Q2 + ...
  • tlaky: Δp = Δp1 + Δp2 + ...

Průtok[editovat]

Analogie:

 • Zdroje el. proudu:
  • stejnosměrný, střídavý, pulsní
 • Srdce:
  • pulsní

f [Hz] = 1/T [s] f [1/min] = 60/T [s]

 • tepový objem V [ml]
 • minutový průtok [l/min] = V [ml] * f[1/min] / 1000

Srdeční revoluce[editovat]

(Bylo: Principy EKG)

 • Srdeční akce:
  • systola
  • diastola
 • krevní tlak:
  • systolický
  • diastolický
  • střední

(obrázek)

Rovnice kontinuity[editovat]

 • Zákon zachování objemu:
  • Q1 = Q2
  • tj. v1 . S1 = v2 . S2

kde v je střední rychlost proudění, tj:

v = Q / S

Hodně zjednodušená veličina: střední v čase i prostoru (viz dále)

Bernouliho rovnice[editovat]

?uvádět? analogie:

 • kinetická energie: uplatňuje se ve velkých cévách (aorta)
 • potenciální energie: pružníkové cévy

Význam krevního oběhu[editovat]

 • Krev jako mediátor
 • Krevní oběh je uzavřený, ale přesto zprostředkovává komunikaci celého organismu s okolím:
  • resorpce: přijímání živin a dalších látek a vody (tenké a tlusté střevo)
  • diuréza: vylučování odpadních produktů močí (ledviny)
  • ventilace – přenos krevních plynů, 02 a CO2 (plíce)

Krev[editovat]

 • Dispersní soustava:
  • krevní sérum:
   • analytická disperse (< 1 nm): vodný roztok iontů (Na+, Cl- aj.), cukrů (glukóza), plynů aj.
   • koloidy (1 nm .. 1 um): bílkoviny
  • hrubé disperse (> 1 um): krvinky, destičky a další krevní elementy

(Viz minulá hodina: koligativní vlastnosti roztoků, osmotický tlak, difúze a další transportní jevy)

Z toho je vidět, že i když se hovoří o "uzavřeném" krevním oběhu, nejedná se o žádnou "hermetickou" uzavřenost – analytické i koloidní disperse mohou pronikat stěnai vlásečnic, aleveolů atd.

Krevní plyny[editovat]

 • volné: součást analytické disperse, fyzikálně rozpuštěné ve vodě: CO2, N2, menší část O2 aj.
 • 02: z větší části vázaný na hemoglobin erytrocytů

Rozpustnost plynů[editovat]

Henryho zákon

Parciální tlak[editovat]

Doporučená literatura[editovat]