Leoš Navrátil, Jozef Rosina et al.: Medicínská biofyzika