Koptština

Z Wikiverzity
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí úložiště:
Příslušnost: všeobecná

Tato stránka je určena shromažďování vzdělávacích a dalších odborných materiálů o koptštině, tedy pozdně helenistické formě egyptštiny zapisované hláskovou abecedou vytvořenou na bázi alfabety, dodnes používané jako liturgický jazyk koptské církve.

Základní informace[editovat]

Ⲁ ⲁ Ⲃ ⲃ Ⲅ ⲅ
Ⲇ ⲇ Ⲉ ⲉ Ⲋ ⲋ
Ⲍ ⲍ Ⲏ ⲏ Ⲑ ⲑ
Ⲓ ⲓ Ⲕ ⲕ Ⲗ ⲗ
Ⲙ ⲙ Ⲛ ⲛ Ⲝ ⲝ
Ⲟ ⲟ Ⲡ ⲡ Ⲣ ⲣ
Ⲥ ⲥ Ⲧ ⲧ Ⲩ ⲩ
Ⲫ ⲫ Ⲭ ⲭ Ⲯ ⲯ
Ⲱ ⲱ Ϣ ϣ Ϥ ϥ
Ϧ ϧ Ϩ ϩ Ϫ ϫ
Ϭ ϭ Ϯ ϯ Ⳁ ⳁ

Koptština je nejmladším vývojovým stádiem egyptštiny. Je to pravděpodobně hovorová podoba egyptštiny kolem přelomu letopočtu, která se odlišovala od démotickým písmem zapisované starší podoby jazyka natolik, že ji tehdejší mluvčí nezačali zapisovat tímto tradovaným písmem, nýbrž řeckou abecedou, rozšířenou o několik démotických znaků. Po islámské invazi v 7. století začala být koptština z běžného života postupně vytlačována arabštinou a cca od 17. století je mrtvým jazykem, užívaném jen v liturgii koptských církví a v tradovaných formulích.

Jakožto živý jazyk koptština nikdy neměla standardizovanou podobu, nýbrž používala se souběžně různá její nářečí podle původu mluvčího či pisatele. Nejvýznamějšími dvěma nářečími jsou hornoegyptské sahidské, v němž se dochovalo nejvíce památek ze 4.–8. století, a dolnoegyptské bohairské, v němž se dochovalo nejvíce památek z 9.–13. století a v němž se dodnes slouží liturgie koptských církví.

Koptské písmo[editovat]

Koptština se zapisuje alfabetou, rozšířenou o znaky pro hlásky š, f, ch, h, , č a ti, které pozdně antická řečtina neměla, odvozené z příslušných znaků démotického písma. Písmena alfabety si v koptském písmu podržela tvary, v nichž byla převzata, pročež se poněkud liší od dnes používaných tvarů řeckých písmen, ustálených až v době byzantské.

Tabulka vpravo (čtena po řádcích shora dolů) obsahuje velká a malá koptská písmena v jejich abecedním pořadí (písmena jsou zapsána jako znaky Unicode, tedy je možno je podle potřeby z tabulky i kopírovat). Šedou barvou vyznačená písmena a se nepoužívají k zápisu hlásek, ale pouze k zápisu číselných hodnot (jsou to obdoby řeckých písmen digamma a sampí). V tabulce nejsou uvedeny variantní znaky, spřežky ani diakritická znaménka — ty je možno v úplnosti nalézt v koptském bloku Unicode.

Koptským písmem se zapisovala též staronúbijština.

Projekty na Wikiverzitě[editovat]

Studijní projekty jednotlivých uživatelů[editovat]

Zde by bylo vhodné ještě něco doplnit.

Studijní zdroje na webu[editovat]

Rozcestníky a úložiště zdrojů[editovat]

Jazykové nástroje[editovat]

Online mluvnice a obecná jazyková pojednání[editovat]

Online slovníky[editovat]

Online učebnice a kurzy[editovat]

Zdroje textů[editovat]

Instituce, organizace, lidé[editovat]