Egyptština

Z Wikiverzity
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí úložiště:
Příslušnost: všeobecná

Tato stránka je určena shromažďování vzdělávacích a dalších odborných materiálů o egyptštině, tedy jazyku starověkého Egypta. Do egyptštiny přitom zahrnujeme všechna její vývojová stádia od nejstarších písemných památek do démotických textů, tedy až do pozdní antiky. Pro pozdně helénskou formu egyptštiny zapisovanou hláskovou abecedou vytvořenou na bázi alfabety je určen samostatný rozcestník Koptština.

Základní informace[editovat]

Egyptské písmo[editovat]

Nejstarší egyptské památky, nápisy na zdech chrámů a hrobek, stélách atd., jsou psány písmem hieroglyfickým. Z něho bylo zjednodušením zápisu znaků vytvořeno písmo hieratické, určené k zápisům na papyrus. Dalším zjednodušením znaků vzniklo kolem poloviny 1. tisíciletí př. n. l. písmo démotické, užívané též nekněžími a k nenáboženským účelům, a to zpravidla v tehdejším hovorovém jazyce, zatímco hieroglyfů a hieratického písma se užívalo nadále k zápisu archaických textů náboženských.

Projekty na Wikiverzitě[editovat]

Studijní projekty jednotlivých uživatelů[editovat]

Zde by bylo vhodné ještě něco doplnit.

Studijní zdroje na webu[editovat]

Rozcestníky a úložiště zdrojů[editovat]

Jazykové nástroje[editovat]

(podrobnější popis na mw:Extension:WikiHiero/Syntax)

Online mluvnice a obecná jazyková pojednání[editovat]

Online slovníky[editovat]

Rejstříky hieroglyfů[editovat]

  • Rejstřík 6742 hieroglyfů — uspořádáno podle Gardinera, avšak obsahuje celou řadu doplňků a podrobnější třídění pro hledání, výsledkem je Gardinerův index (případně vyššího čísla nebo s rozlišovacím písmenem) (fr)
  • Rejstřík hieroglyfických fonogramů — uspořádání dle Gardinera, s odkazy na rejstřík uspořádaný abecedně podle egyptologické transkripce a na rejstříky homofonů a polyfonů (fr)

Slovníky předdémotické egyptštiny[editovat]

  • Dictionnaire Rosette — online hieroglyfický slovník umožňující vyhledávání podle Gardinerova indexu (včetně kombinací znaků), egyptologické transkripce, významu a sémantické kategorie (fr)

Slovníky démotické egyptštiny[editovat]

  • Demotische Wortliste online (rozsáhlejší, než by člověk podle názvu soudil, vyhledávání podle přepisu i podle významu, démotická egyptština zobrazována v přepisu) (de)

Online učebnice a kurzy[editovat]

Zdroje textů[editovat]

Instituce, organizace, lidé[editovat]