Karma (ohřívač)/Mora PO 35/Juandev/K čemu slouží jednotlivé šrouby vodního dílu?

Z Wikiverzity

Zde by bylo vhodné ještě doplnit vložit hypotézu a způsob ověření.

Úvod[editovat]

Mora PO 35, vodní díl.

Problém[editovat]

Není jasné, k čemu slouží jednotlivé šrouby na vodním dílu. Šrouby nelze otáčet, takže nelze jít cestou stanovení hypotézy a jejího ověření.

Hypotézy[editovat]

  1. H: –
  2. H: šroub proti vodě reguluje množství vody, šroub nadtím reguluje teplotu vody

Řešení[editovat]

  1. Ř: provést pitvu
  2. Ř: první hypotézu ověřím v praxi regulací za chodu karmy, druhou hypotézu nebudu ověřovat

Výsledky[editovat]

  1. V: částečná pitva naznačuje jak by co mohlo fungovat. Spodní šroub je krytka (již dříve prokázáno), šroub proti vodě je regulace průtoku vody (viz h2, byl nastaven nejmenší průtok), horní šroub je regulace teploty vody, respetive tlaku (h2) stejně jako tomu bylo v případě šroubu u vodního výměníku karmy Monsator GGD WG 125.
  2. V: první hypotézu se v praxi nepodařilo ověřit

Závěr[editovat]