Informatika pro kombinované lyceum/Základy práce s počítačem

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu:
střední škola
Příslušnost: skupinová

Možnosti a omezení výpočetní techniky[editovat]

 • Nemohu vložit do PC reálný svět, pouze vybrat jednotlivé vlastnosti.
 • Může to vyvolávat pocit reálného světa
 • Musím si ujastnit co chci dělat

Start PC[editovat]

 1. BIOS(UEFI) - Boot Manager(zavaděč systému)
 2. Operační systém ](skryté procesy(démoni), služby systému, ovladače hardwaru
 3. Antivirus
 4. uživatelksé nástroje(správce úloh....)
 5. uživatelské aplikace(text. procesor, videopřehrávače, kalkulačka .....)

Data v počítači[editovat]

 • OPERAČNÍ SYSTÉM - služby systému, ovladače, skryté procesy, antivirus
 • UŽIVATELSKÉ NÁSTROJE - správce souborů, antivirus
 • UŽIVATELKSÉ APLIKACE - textový procesor, grafický editor, nahrávač, skype, kalkulačka, hry
 • UŽIVATELSKÉ SOUBORY - texty (DOC, DOCX, ODT, TXT, XML, PGS)
- tabulky (XLS, XLSY, ODS)
- obrázky JPG, JPEG, IMG, PNG, GIF, BMP, SV , SVG)
- hudba (MP3, AU, wWAV, OGG) video
- videa (MOV, AVI, MP4, MPEG, MPG


Dalším typem dat jsou:

 • PROGRAMOVÉ SOUBORY - Ve Windowsu: EXE, COM, BAT, INI,DLL... v Linuxu: SH,SO...
 • KONFIGURAČNÍ SOUBORY - CNF, CON, RC
 • ARCHIVNÍ SOUBORY - RAR, ZIP, GZ, TAR, GTZ, 7Z...


Podle přípon poznáme my a počítač, co za typ souboru to je (obrázek, program...). Právě podle koncovky vybere počítač program, ve kterém má soubor otevřít. Proto nám někdy nejde otevřít soubor, protože má špatnou příponu. Jiným typem dat jsou SLOŽKY (Adresáře). Jsou to soubory, ve kterých je zapsáno, kde na disku se daný soubor nachází tj. je to vlastně "seznam souborů" v jednom souboru. Dále ještě existuje tzv. "ZÁSTUPCE" Ten může být od jakéhokoli souboru a je to vlastně odkaz na určitý soubor (př. na ploše jsou často zástupci).

Velikost souboru[editovat]

Každý soubor má nějakou velikost, svá přístupová práva a svá vlastní data

 • Každý soubor má své vlastnosti např. jméné, typ, práva, velikost atd.)
 • Nejmenší jednotkou velikosti je bit označován b. Pracovat s bity bylo nevýhodné, protože bylo jich moc, proto vznikla nová jednotka Byte označován B.
B(byte) b(bit)
1 = 8
Přehled násobných jednotek
Jednotka Značka B kB KiB MB MiB GB GiB TB TiB
Kilobajt kB 1000 1 ~0,9766
Kibibajt KiB 1024 1,024 1
Megabajt MB 1 000 000 1000 ~976,6 1 ~0,9537
Mebibajt MiB 1 048 576 ~1048,6 1024 1,049 1
Gigabajt GB 109 1 000 000 976 562,5 1000 953,7 1 ~0,9313
Gibibajt GiB ~1,074·109 ~1 073 742 1 048 576 ~1073,7 1024 1,074 1
Terabajt TB 1012 109 ~0,9766·109 1 000 000 ~953 674,3 1000 931,3 1 ~0,9095
Tebibajt TiB ~1,1·1012 ~1,1·109 ~1,074·109 ~1 099 512 1 048 576 ~1099,5 1024 ~1,1 1

Jednoduchý převod:

 • Potřebujete-li převést KiB na kB, musíte počet KiB vynásobit číslem 1,024. U obráceného převodu (kB → KiB) tímto číslem dělíte.
 • V případě převodů mezi MB a MiB je třeba použít číslo (1,024)2, u GB a GiB (1,024)3,... atd.
Binární násobky
Jednotka Značka Velikost v B (bajtech) Mocnina
Kibibajt KiB 1 024 210
Mebibajt MiB 1 048 576 220
Gibibajt GiB 1 073 741 824 230
Tebibajt TiB 1 099 511 627 776 240
Pebibajt PiB 1 125 899 906 842 624 250
Exbibajt EiB 1 152 921 504 606 846 976 260
Zebibajt ZiB 1 180 591 620 717 411 303 424 270
Yobibajt YiB 1 208 925 819 614 629 174 706 176 280

(zkopírováno ze stránky Bajt)

Typografie[editovat]

Typografie- Typomil.com

Internetová jazyková příručka

Typografie na Wikipedii


Interpunkce: .,";!?

Tečka: slovo. Slovo

Pomlčka: Má několik druhů: rozdělovník: slo - (konec řádku)vo červeno-žlutý spojovník: červeno-žlutý pomlčka: Ta je dlouhá nebo krátká. Kratší se někdy označuje "n" (protože je dlouhá jako n) a delší jako "m" (je dlouhá jako m).

Úvozovky: text „slovo“ text text „slovo“. V Česku se používají úvozovky ve tvaru 99 nahoře a 66 dole.

Závorky: (slovo).

Procenta: 50% = padesátiprocentní 50 % = padesát procent

Struktura textu[editovat]

Když píšeme nějaký text (referát, přednášku ...), můžeme jej rozdělit do pěti myšlenek:

5 hlavních myšlenekAlgoritmy[editovat]

Algoritmus = přesně zadaní pracovní postup, Algoritmus přepsaný do programovacího jazyka = program

Prvky Algoritmu[editovat]

 • Krok (vykonání jednoho prvku)
 • Funkce/složená instrukce/Makro....
 • Větvení (podmínka)(mnoho možností)
 • Cyklus....cyklus s podmínko
....cyklus pro všechny prvky množiny
 • Skok(přeskočení kroku)

Příklady[editovat]

Algoritmus kalkulačky

Řazení číslic[editovat]

pokud n = 1 vrať a1 a skonči

Jinak: najdi největší REKURZE prohoď ho s an seřaď (a1 ….. an+1) na konec přídej an to vrať

527514626 (5251462)7 (522146)67 (522314)667

Program udělá řádek a ZAVOLÁ SÁM SEBE


3 x 4 = 12 (3x3x3)
3+3x3 -> 3
3+3x2 -> 3
3+3x1 -> 3
3+3x0 -> 0
25 = 32
2.24 -> 32
2.23 -> 16
2.22 -> 8
2.21 -> 4
2.20 -> 2
1 -> 1

Spouští řetězci (viz. kolegium se seřazováním jmén podle abecedy) A poslední vrací

Softwarové licence[editovat]

Mapa softvérových licencí

Proprietary software(proprietární softver) ENULA

= vlastnický, musí se zaplatit většinou, nesmí se kopírovat(většina hry). práva si vyhrazuje autor

Shareware

= sdílené zboží, volně k stáhnutí a i ke kopírování, ale většinou se platí

Free download

= volně ke stažení, ale většinou se platí(pužívané demo nebo beta verze)

Freeware

= bez placení, volně užíváné a i šíření, ale pořád patří autorovi.

Free software(svobodný softver) (R. Stallmann)

= placené, ale uživatel může upravit

Open Source(L. Torvlads)

= program, na kterém se spolupracuje

Copyleft/ed(R.Stallmann)

= programy dáný k programování, ale musí zůstat licence.

Public domain(veřejné vlastnictví)

= úplně volný (např. wikimedia)

(doupravím) - Softwarová licence

Multimediální prezentace[editovat]

Skládá se o objektů(snímku) Jak spravně prezentovat

 • 1.Méně je někdy více
vzhledově
obsahově
 • 2. Hlavní je mluvené slovo
sdělujete ústy, obrazovka podtrhává
nečte z obrazovky
 • 3. Všechno ve svůj čas
nové věci postupně
dopřejte oddech
 • 4. Kontrast usnadňuje čtení
 • 5. Ilustrace usnadňují zapamatování

Poděkování[editovat]

Poznámky byly upraveny podle uživatele Dominika Benešová, tím tedy chci poděkovat za dobře zpracované poznámky.