Informatika pro kombinované lyceum/Otázky a odpovědi k práci na Wikipedii

Z Wikiverzity
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu:
střední škola
Příslušnost: skupinová

Na této stránce najdete sepsány nejčastější otázky, které se objevují, když se člověk teprve rozkoukává, jak se píše na Wikipedii, a přehledné odpovědi, z nichž vedou hojně odkazy na Wikipedii, zejména pak na stránky nápovědy, které podstatně obšírněji popisují to, co je zde pouze zmíněno nebo popsáno jen stručně.

Otázky k uživatelskému účtu a ke komunikaci s jinými uživateli[editovat]

Koho a jak se zeptat[editovat]

Jakožto studenti kurzu se můžete na cokoli zeptat svého učitele po jakémkoli z funkčních komunikačních kanálů, které máte na Wikiverzitě, na Wikipedii i jinde.

Není ovšem špatné naučit se ptát i dalších uživatelů Wikipedie. Na jednotlivosti týkající se konkrétního článku se můžete zeptat na diskusní stránce, pro obecnější prosby o pomoc, resp. pro rychlé volání o pomoc ve chvíli, kdy se zdá, že diskusní stránku dotyčného článku mnoho uživatelů nesleduje, má Wikipedie stránku Potřebuji pomoc. Na těchto stránkách je pravidlem se pod svůj dotaz (i všechny odpovědi a reakce) podepisovat.

Těm, kdo se na Wikipedii ještě příliš neosmělují, ale znají už diskusní server Okoun.cz, je možno doporučit tamní klub Pod lípou, určený na všeliké ptaní souvisící s Wikipedií.

Konečně, je také možno ptát se přímo jednotlivých uživatelů (což je přesněji popsáno níže), které najdete v historii článku nebo kteří Vás sami s něčím kontaktují (například protože Vám chtějí sdělit, že něco děláte špatně).

Jak zjistit, kdo změnil co na stránce[editovat]

Wikipedie (stejně jako Wikiverzita) ke každé stránce ukládá její historii. To znamená, že když na stránce někdo něco změní, zapíše se do historie stránky, co se změnilo, kdo to změnil a kdy to změnil. Tak vzniká historie stránky, kterou si můžeme ke každé stránce zobrazit kliknutím na „Zobrazit historii“ v pravé části záhlaví stránky. Co všechno se dá s této historie vyčíst a jak se s tím dá zacházet, k tomu je na Wikipedii podrobná nápověda.

Jak kontaktovat konkrétního uživatele[editovat]

Stejně jako na Wikiverzitě, má i na Wikipedii každý uživatel svou diskusní stránku. Když v jejím záhlaví kliknete na „Přidat téma“, otevře se Vám editor k napsání nové kapitoly diskuse. Té dejte smysluplný název podle toho, kvůli čemu chcete uživatele kontaktovat, a text svého sdělení zapište úplně stejně, jako byste psali běžný text na Wikiverzitě nebo na Wikipedii. Na konci textu se ovšem nezapomeňte podepsat.

Pokud z nějakého důvodu nechcete nebo nemůžete napsat uživateli na jeho diskusní stránku, můžete mu také poslat mejl. Jak se ovšem dočtete na odkazované nápovědní stránce, jde to jen tehdy, pokud sami máte vyplněnu a potvrzenu svou mejlovou adresu.

Na jiné uživatele se můžete obracet i z jiných stránek, typicky z diskusí k článkům. Aby však jiný uživatel postřehl, že se na něho v dané diskusi obracíte, je vhodné ji zahájit vložením šablony {{Ping|...}} (kde za tři tečky vložíte uživatelské jméno dotyčného uživatele). Oslovenému uživateli se pak upozornění na Vaši zprávu rozsvítí na horním okraji stránky (vedle uživatelského jména).

Při kontaktování jiných uživatelů mějte na paměti, že v uživatelských jménech se rozlišuje diakritika i malá a velká písmena (takže třeba JosefNovak, JosefNovák a JosefNOVAK jsou tři různí uživatelé).

Jak si změnit uživatelské jméno[editovat]

Vaše uživatelské jméno je stejné na všech projektech nadace Wikimedia ve všech jazycích (tedy na všech Wikipediích, Wikiverzitách, Wikislovnících atd.). Může se však například stát, že jméno, se kterým jste si bez většího rozmyslu založili svůj studentský uživatelský účet na Wikiverzitě, se buď Vám samotným nebude zdát dost reprezentativní před širší veřejností, kterou potkáte na Wikipedii, nebo že někdo jiný Vaše jméno bude pociťovat jako nevhodné.

V takovém případě se přihlaste pod svým dosavadním jménem a vyplňte příslušný formulář (ten je v angličtině, protože je to přejmenování celosvětově platného uživatelského účtu, ale snad to není angličtina tak složitá, abyste jí nerozuměli). Každé přejmenování musí potvrdit někdo z celosvětových správců, takže se Vaše jméno nezmění hned, ale většinou to bývá kolem několika hodin. Změnu poznáte tak, že Vaše uživatelská stránka se najednou jmenuje jinak a všude v historii stránek, kde dříve stálo Vaše staré jméno, nyní stojí jméno nové.

Kdyby cokoliv neklaplo, tak se zeptejte.

Co dělat v případě zablokování[editovat]

Může se stát, že ve své nezkušenosti uděláte nějakou chybu, která bude na správce Wikipedie působit jako útok, který je nutno zastavit, a proto Vás zablokují. Například začnete vylepšovat nějaký článek, jenže při tom omylem rozkopete formátování, takže navenek budete vypadat jako někdo, kdo přišel na Wikipedii dělat binec — a takoví se bohužel občas vyskytují. Nebo na Wikipedii přijdete se jménem, které na Wikiverzitě zatím nevadilo, ale na Wikipedii působí jako jméno někoho, kdo nechce vážně spolupracovat, ale blbnout, nebo dokonce škodit. Důvody mohou být různé, ale Vy najednou zjistíte, že nemůžete editovat stránky, protože jste byli zablokováni. Co teď?

Hlášení, že jste byli zablokováni, které můžete vidět, když se pokusíte editovat nějakou stránku nebo když se podíváte na svou uživatelskou stránku, obsahuje i zprávu, kdo a z jakého důvodu Vás zablokoval. Pokud je to důvod, který můžete odstranit (například jste na Wikipedii přišli se jménem, které opravdu nevypadá moc slušně, tedy se můžete přejmenovat), pak jej nejprve odstraňte. Pokud jste takto napravili, co jste mohli, a dál s tím nic už nenaděláte (například jste nějak upravili nějakou stránku, ale Vaše úpravy pak někdo zrušil), napište mejl tomu, kdo Vás zablokoval, a vysvětlete mu, že jste začátečník a nemysleli jste to zle, ale jen jste to omylem udělali špatně.

A také nic nezkazíte, když informujete svého učitele v kurzu. Ten Vám někdy může pomoci, protože se na Wikipedii vyzná lépe.

Otázky k samotným úpravám článků[editovat]

Co mám v článku upravovat[editovat]

Když máme štěstí, tak v záhlaví článku vidíme tzv. ceduli, tedy rámeček s barevným pruhem na levém okraji, ve kterém je napsáno, co by se v článku mělo vylepšit. Cedule mohou vypadat různě, nejobecněji přibližně takto, a v některých případech se týkají jiných věcí než vylepšování článku — třeba návrhu na jeho přestěhování, nebo dokonce smazání. Takové případy zpravidla snadno rozpoznáme, pokud si pozorně přečteme obsah cedule; ten nám také napoví, zda je v danou chvíli smysluplné na stránce něco měnit.

Pokud v článku žádná cedule není nebo nám z ní není jasné, co by se mělo upravovat, můžeme se podívat na diskusní stránku článku. Tam často najdeme různé návrhy, jak by bylo možno článek vylepšit.

Někdy je na konci článku, případně i v nějaké jeho části napsáno, že článek je neúplný, resp. postrádá nějaké důležité informace a bylo by potřeba ho rozšířit. Sice se většinou nedozvíme, jaké důležité informace v článku chybějí, ale pokud si v myšlenkách uděláme inventuru správné struktury článku, možná to rychle zjistíme.

Konečně, můžeme se začít sami ptát, co všechno článku chybí k tomu, aby byl dokonalý, nejlépe podle tohoto odkazovaného soupisu na Wikipedii. Je opravdu krajně nepravděpodobné, že bychom nenašli nic.

Co s červenými odkazy[editovat]

V textu článků na Wikipedii jsou občas k vidění červené odkazy. To jsou odkazy na články, které zatím nebyly vytvořeny. Někdo třeba psal článek o nějaké hudební skupině a říkal si, že na Wikipedii by měl být článek i o jejím frontmanovi, a tak jeho jméno napsal do textu jako odkaz, tedy [[takhle]]. Protože však článek na Wikipedii ještě není, svítí nyní v textu frontmanovo jméno červeně.

Nejlepším řešením takového problému je chybějící článek napsat. Je to však řešení docela namáhavé, proto v běžném případě asi červené odkazy budete prostě nechávat tak, jak jsou. Nicméně, občas můžete narazit na červený odkaz, který vznikl nějakým překlepem. Někdo chtěl například odkázat na článek o krokodýlovi, ale místo aby odkaz zapsal správně jako [[krokodýl]], udělal omylem nějakou chybu (třeba [[korkodýl]]) nebo odkázal na jiný než základní tvar slova (třeba [[krokodýla]]). Takový překlep snadno opravíte, a červený odkaz se změní na modrý.

Co s nefunkčními odkazy na web[editovat]

Články často obsahují odkazy na web mimo Wikipedii (typicky to bývá v závěru článku, kde bývají shromážděny odkazy na zdroje dokládající tvrzení v článku i na různé další zdroje k tématu článku). Někdy ovšem takovéhle odkazy nefungují.

Může se stát, že odkaz nefunguje jen přechodně, tedy že nějaký web má krátkodobou poruchu nebo je přetížen, a tak se odkazovaná stránka jeví jako nedostupná. Proto, je-li stránka prostě nedostupná (to Vám pak oznamuje Váš webový prohlížeč), vložte k odkazu šablonu {{Nedostupný zdroj}}. Pokud bude stránka zanedlouho zase dostupná, někdo z dalších uživatelů tuto šablonu zase smaže. Pokud bude stránka nedostupná dlouhodobě, tak to díky této šabloně budou moci Vaši následovníci poznat a následně odkaz smazat (nebo nahradit nějak jinak).

Pokud je jasné, že odkazovaná stránka skutečně z dané adresy zmizela (tedy na jejím místě vidíte jinou webovou stránku, resp. chybové hlášení, které ovšem nepochází z Vašeho prohlížeče, ale z webového serveru), tak můžete nejprve zkusit stránku vyhledat na webu podle jejího názvu nebo autora (pokud je něco takového z článku jasné), protože mnohdy se jen přestěhovala na jinou webovou adresu. Pokud se Vám podaří stránku najít, pak starou adresu z článku vymažete a na její místo napíšete tu, kterou jste aktuálně nalezli. (Při ukládání opravené verze článku je vhodné do shrnutí editace napsat něco jako „stránka se přestěhovala, oprava odkazu“ nebo něco podobného, aby bylo hned jasné, proč jste odkaz změnili.)

Pokud se Vám takto s jistotou zmizelou stránku nepodaří najít, tak onen odkaz na web můžete smazat, ale do shrnutí editace napište určitě něco jako „vymazání nefungujícího odkazu“, aby ti, kdo přijdou po Vás, věděli, že jste nesmazali něco jen proto, že se Vám to nelíbí, nebo že máte zrovna špatnou náladu.

Jak napsat nový článek[editovat]

Do psaní nového článku je lepší se pouštět až ve chvíli, kdy už se na Wikipedii orientujete natolik, abyste se nemuseli ptát úplně na všechno. Přinejmenším byste měli být schopni samostatně postupovat podle tamního návodu na vytvoření nového článku.

Každopádně se ale připravte na to, že na Vámi založený článek se sesype ještě více jiných wikipedistů než na pouhé úpravy článku existujícího a že možná před nimi budete muset obhájit, že článek je pro Wikipedii smysluplný a že v něm nepíšete jen samé bláboly. Na druhou stranu se jich můžete také na něco zeptat, resp. poprosit je o pomoc či spolupráci.