Informatika pro kombinované lyceum/2015/Podrobnosti k projektové práci

Z Wikiverzity
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu:
střední škola
Příslušnost: skupinová

Toto je stránka vytvořená v rámci již proběhlého kurzu a nyní sloužící k jeho archivaci. Tuto stránku již prosím needitujte! Pokud se chcete do kurzu zapojit, pak vyhledejte aktuální běh na hlavní stránce kurzu či se zeptejte v příslušné diskusi.


V závěru školního roku 2015/2016 pracuje každý z žáků samostatně na jedné kapitole budoucích skript, shrnujících učivo probrané během 1. ročníku v předmětu Informatika. Pro hodnocení musí být kapitola hotova v den poslední hodiny informatiky před odjezdem na zeměměřické praktikum, tedy do středy 15. června 2015 (do 24.00 SELČ). Rozcestník v tuto chvíli plánovaných kapitol se nachází na stránce Informatika pro kombinované lyceum/Skripta.

Požadavky na kapitolu[editovat]

  • Kapitola bude psána jako plynulý výklad, tedy nejen heslovitě. Heslovité mohou být případné výčty, seznamy atd., avšak celek musí mít charakter kapitoly z učebnice, nikoliv jen soukromých poznámek.
  • Výklad bude psán vlastními slovy autora. Případné přímé citáty musí být řádně označeny a ozdrojovány a smějí být využívány jen v opodstatněné míře (například přesná definice).
  • Kapitola může předpokládat znalosti na úrovni absolventa základní školy. U všech pojmů, které tuto úroveň přesahují, musí být buď uvedeno jasné vysvětlení, nebo odkaz na jasné vysvětlení (pochopitelné opět absolventovi základní školy). Kapitoly ovšem mohou odkazovat na sebe vzájemně (tedy není nutno, aby například všichni vysvětlovali pojem „vstupní zařízení“, když to vysvětlí jeden z Vás a ostatní na něho odkážou).
  • Kapitola nemusí být dlouhá, ale měla by souhrnným způsobem a logicky strukturovaně pojednávat o celém svém tématu.
  • V závěru kapitoly by měl být (v samostatné sekci) uveden aspoň jeden odkaz na zdroj umožňující další studium tématu. Tímto zdrojem by neměla být samotná Wikipedie (která se může rychle měnit a kolísat v kvalitě), je však možno uvést odkaz na wikipedický článek spolu s odkazy na další zdroje (zejména pokud wikipedický článek přesahuje úroveň absolventa základní školy, pročež nebyl odkazován dříve v textu kapitoly).
  • Kapitola bude obsahovat aspoň jeden prvek nad rámec pouhého textového výkladu: obrázek, schéma, tabulku, citaci zdrojového kódu apod.
  • Kapitola bude mít reprezentativní jazykovou a typografickou úroveň.

Hodnocení[editovat]

Hodnocena bude úplnost a správnost výkladu, jeho logické členění a myšlenková návaznost, správné a úplné definice pojmů, relevance a věrohodnost odkazovaných zdrojů, vložení netextového prvku, pravopis a typografie.

Kapitola, v níž bude nalezena nepřiznaná citace (neboli text odjinud ukradený), bude hodnocena jako nedostatečná.