Informatika pro kombinované lyceum/2015/Přehled probraných témat

Z Wikiverzity
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu:
střední škola
Příslušnost: skupinová

Toto je stránka vytvořená v rámci již proběhlého kurzu a nyní sloužící k jeho archivaci. Tuto stránku již prosím needitujte! Pokud se chcete do kurzu zapojit, pak vyhledejte aktuální běh na hlavní stránce kurzu či se zeptejte v příslušné diskusi.


Tato stránka podává přehled, která témata již byla probrána a měla by se objevit v zápiscích, ať už jako samostatný zápis přímo na osobní stránce, nebo odkaz na společný zápis. Ve všech případech je možno odkazovat též na Wikipedii (různé jazykové verze), používat obrázky ze společného úložiště Wikimedia, odkazovat na Wikislovník, Wikiknihy, Wikizdroje atd. Pro následné hodnocení osobních poznámek je podstatné celkové uspořádání informací, jejich správný výběr a zasazení do souvislosti, nikoliv množství vlastnoručně vyrobených písmenek.

Dosud probraná témata[editovat]

 • Součásti počítače, kybernetické schéma počítače
 • Možnosti a omezení výpočetní techniky
 • Dějiny výpočetní techniky:
  • formalizace (vývoj záznamu informace a popisu pracovního postupu) a digitalizace
  • zpětná vazba, logické obvody
  • programovatelnost
  • spojení všech prvků v digitální programovatelný stroj, významné mezníky
  • vývoj ukládání informace
  • vývoj zobrazování informace
 • Program a proces
  • druhy programů (BIOS/UEFI, operační systém, uživatelské aplikace)
  • co je to operační systém?
  • co se děje při zapnutí počítače? co se děje při spuštění programu?
 • Uložení dat v počítači
  • druhy souborů (programové soubory, uživatelské soubory, zástupci, složky), souborový systém
  • velikost souborů, bit, bajt, desítkové a binární předpony
  • další vlastnosti souborů (čas, práva)
 • Práce s textem
  • druhy textových souborů (prostý text, značkový formát, aplikační formát)
  • Práce s textovým editorem/procesorem (nemusí být v poznámkách, ale pokud si do poznámek vložíte odkaz na nějaké místo na webu, kde najdete radu pro práci s Wordem nebo Writerem, bere se to jako plus)
  • logické členění textu (oněch 5 bodů)
 • Zásady české typografie
 • Algoritmy
  • co je to algoritmus?
  • aspoň jeden příklad algoritmu (například některý z těch řadicích)
  • prvky algoritmu (krok, složený příkaz, skok, cyklus pro prvky množiny a s podmínkou, podmíněné větvení, volání podprogramu, rekurze; proměnné a konstanty)
 • Počítačové sítě
  • základní rozdělení počítačových sítí (LAN a WAN, jejich rozdílnost)
  • vrstvy síťové komunikace (od fyzické po aplikační)
  • síťové protokoly (na různých vrstvách)
  • URL
  • co všechno najdeme na internetu, resp. na webu?
  • elektronická pošta (jak funguje, jak se používá)
 • Multimediální prezentace (co to je, zásady tvorby)
 • Autorská práva a licence (multimédia, softvér)