Informatika pro kombinované lyceum/2014/Moravcsikovazs

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu:
střední škola
Příslušnost: Moravcsikovazs

Toto je stránka vytvořená v rámci již proběhlého kurzu a nyní sloužící k jeho archivaci. Tuto stránku již prosím needitujte! Pokud se chcete do kurzu zapojit, pak vyhledejte aktuální běh na hlavní stránce kurzu či se zeptejte v příslušné diskusi.


Schéma počítače[editovat]

Počítač

Vývoj výpočetní techniky[editovat]

Dějiny počítačů

Výpočetní technika se vyvíjela již od pravěku. Lidé si již tehdy zaznamenávali různé informace. První způsobem zaznamenání informací byla malba. Vývoj záznamu informace:

 • obraz
 • značka
 • písmo

Nejstarší malba je 30000 let stará. Je to jeskynní malba v Altamiře. Dalším způsobem, jak zaznamenat informace byl Symbol. Ze symbolů začalo vznikat písmo.

Vývoj záznamu pracovního postupu[editovat]

Pracovní postup se začal vyvíjet již v Persii ve vojsku. Používali se tam totiž vojenské povely. Ale než se použije povel, tak se musí vysvětlit, co vlastně znamená. A pak se může jistá skupina lidí podle povelů řídit. Tomu všemu říkáme formalizace.

1. Vysvětlení

2. Povely:

 • pozor
 • pochodem vchod
 • zastavit stát
 • Vpravo v bok

DIGITALIZACE:

Zápis čísel: 101, 1, 20, 325, 546 Jak se zbavit čárek? 101001020325546 = každá tři čísla jsou dohromady, doplníme nulami čísla, která jsou menší

Dvojková (binární) soustava:Dvojková soustava

00000001

00000010

00000011

00000100

00000101

00000110

00000111

Důvodem proč se používá dvojková soustava je, že tím omezíme počet znaků na pouhé dva (zapnout a vypnout).

Zpětná vazba[editovat]

Zařízení se zpětnou vazbou: splachovadlo, cívka. U elekromagnetického relé nastal problém s velikostí a pohybem relé. ELEKTRONKA- vakuová baňka, jsou v ní elektrody, mezi nimi je vinutý drát -mřížka. Když se to nažhaví a do drátu pustíme proud, elektrony se teplem vypustí a vznikne kladný a záporný náboj. Elektrony, které jsou vždy záporné, jsou přitahovány ke kladně nabité elektrodě (anodě), protože kladný a záporný náboj se přitahuje. TRANZISTORY- fungují podobně jako elektronka, ale jsou menší, jsou to polovodiče, nepotřebujeme teplo. Když do báze pustíme napětí, mezi kolektorem a emitorem probíhá proud. Když do ní pustíme malé napětí, probíhá v nich menší proud, když větší napětí, tak větší proud. Sestavují se z toho logická hradla, ze kterých se dá sestavit velice mnoho kombinací.

První programovatelné stroje[editovat]

Program- předpis Počítač je zapotřebí sestavit tak, aby programy prováděl sám, abychom mu nemuseli dávat pořád všechny instrukce. Přelom nastal při vytvoření tkalcovského stroje pomocí štítků. Charles Babbage vymyslel první digitální počítač. Stroj sice nefungoval, ale myšlenka byla dobrá. Konrad Zuse sestrojil první funkční elekromechanický počítač. Konrád Zuse Elektronkový počítač...

Ukládání informace[editovat]

Počítačová paměť

DĚRNÉ ŠTÍTKY a děrné pásky. První varianta byla z děravých papíru. Dnes se využívají magnetické pásky. Děrná páska

Vznikla Disketa, což je zařízení sloužící k ukládání informací. Funguje na magnetickém principu. Ale všechny tyto paměti byly velice pomalé. Bylo zapotřebí vymyslet něco co by ukládalo informace na krátkou dobu. První operační paměť byla televize - WILLIAMSOVA TRUBICE. (Ve staré televizi byla trubice, kterou procházel paprsek přitahovaný ze všech směrů elektromagnetem, podle toho, jak silně byl kde přitahován, ozářil různou část obrazovky (CRT obrazovka ). V počítači dopadne na stínítko Williamsovy trubice, vždycky na jiné místo a tam chvíli zůstane náboj, potom se informace čte (postupně se složí z toho, kam za sebou paprsky dopadaly). Williamsova trubice staví na základě KATODOVY TRUBICE.

Feritová paměť- Navlečené kroužky z feritu, který se dá elektrickým proudem rychle zmagnetizovat, ale i z něj rychle magnetizmus vyprchá, dá se tedy přepisovat. Je menší a rychlejší. Nebyla závislá na přísunu elektrické energie, po vypnutí počítače se tedy paměť nevymaže. USB_flash_disk Paměť RAM-Do paměti RAM se ukládají informace, které počítač potřebuje ke splnění právě prováděné operace. Po vypnutí počítače se data smažou. Je v ní kondenzátor a dva vodiče, do kondenzátoru se střídavě pouští elektřina.

Později byla RAM založená na klopných obvodech. Pro každý bit je několik polovodičových součástek, předávají si proud, dokud jsou zvenku napájené. Když počítač vypneme, pamět se ztratí.

Zobrazování informace[editovat]

Na počátku se využívala plocha z malých destiček, které se mechanicky otáčí. Dalším druhem je malé světýlko. Nakonec obrazovka, která je již vícebarevná a míchá barevná světla. Obrazovka je rozdělena na maličké čtverečky ve kterých jsou základní barvy. Míchá se světlo a ne barvy. Aditivní míchání barev

Možnosti a omezení výpočetní techniky[editovat]

Reálný svět se v počítači nedá nikdy vytvořit. A proto využíváme zjednodušení, což je síla, protože si uvědomíme ty podstatné věci.Musím si vyjmout pouze to, co mě zajímá..... jasně si definuji, co potřebuji. Digitalizovaná skutečnost může vypadat na pohled stejně, ale ve skutečnosti může působit i fyziologicky jinak. Například když někdo poslouchá rádio, tak ale necítí, že jsou u něj živí lidé, ale slyší hlasy. Vědomě si toho nevšímáme. Počítače mají vlastní svět digitální skutečnosti. My jim zjednodušujeme svět a to co nám oni dávají si pak musíme převést do skutečnosti. V počítači je uložená vůle spousty lidí, když nemáme moc silnou vůli, tak se necháme ovlivnit vůlí jiných lidí. Je to ovšem i výhoda, když můžeme použít něco, co již vytvořil někdo jiný. Měli bychom se snažit, aby počítač dělal co chceme a ne to, co chtěli jiní.

Operace v počítači[editovat]

Když se počítač spustí, zapíše se do paměti. Když je vypnutý jsou programy uloženy na disku. Když máme otevřeno více oken, tak je počítač pomalejší. Rychlost počítače je aritmeticky vypočítatelná. Program, který zrovna probíhá se nazývá proces. Když není spuštěný má 0 procesu. PROGRAM je popis pracovního postupu, který je zapsán tak, aby mu rozuměl počítač, tedy buď tzv. strojovým kódem nebo nějakým programovacím jazykem. Při programování si musíme nejprve uvědomit, co má vlastně počítač dělat. ALGORITMUS- přesně napsaný postup nějaké činnosti, aby mu rozuměl každý.

Ukázka algoritmu:

Vynásob a.b:

Vynuluj součet S Vynuluj počítadlo P Pokud je P menší než a, přičti k součtu b , přičti k počítadlu jedničku a vrať se zpět Skonči a vypiš S přičti k součtu b

To samé v programovém jazyce:

S=0 P=0 while (p<a)

~ s=s+b p=p+1 ~ print (s);

Spouštění počítače[editovat]

První program, který se spustí je BIOS ( u některých počítačů UEFI). Kontroluje zda je vše připojeno a v pořádku. Následně se spustí BOOT MANAGER. Spustí se OPERAČNÍ SYSTÉM- souhrn programů, které nám umožňují uživatelskou práci.

Jednotlivé programy[editovat]

Operační systém:

 • antivir
 • skryté procesy
 • ovladače

Uživatelské nástroje:

 • správce souborů
 • nastavení systému

Uživatelské aplikace:

 • textový procesor
 • internetový prohlížeč
 • nahrávač
 • kalkulačka
 • videopřehrávač

Velikost souborů[editovat]

Bit je označení pro 1 a O. Má značku b. Byte je označení pro bity (pokud jich je víc ) - značka B. KB se zaokrouhluje na 1000, ale ve skutečnosti je to 1024. A proto se dnes používá u výrobců označení KiB, MiB....

Binární předpona
Defragmentace

Vlastnosti souborů[editovat]

 • tip
 • jméno
 • zabezpečení
 • práva
 • autor
 • datum založení
TEXTOVÉ SOUBORY

Text, který není přečtený ve správném programu se nedá přečíst. Formát HTML a RTF je dělaný tak, aby mu lidé rozumněli. Když se člověk naučí, jak v něm psát, tak nepotřebuje speciální (binární, aplikační) programy např. word.

Textový soubor.

Text rozdělujeme do znaků, odstavců a do stránek. Jednotlivá písmena jsou napsaná v jistém fontu, barvě, velikosti, tloušče..... Odstavce mají vlastnost velikosti, velikosti mezer, rámeček, číslování.... Strany mohou mít čísla, Prostý text není nijak formátovaný.

Konstrukce písma u Typomila
typografické rady

Prvky algoritmu[editovat]

 • krok (vykonání jednoho povelu)
 • funkce /složené instrukce/ makro....
 • větvení (podmínka)
 • skok (pokračuj něčím jiným)
 • cyklus... cyklus s podmínkou
... cyklus pro všechny prvky množiny

Program[editovat]

Co je to program? Na tuto otázku si můžeme odpovědět různými způsoby... Z jednoho hlediska je program algoritmus přepsaný do počítačového jazyka. Může však znamenat zboží, jak nám to ukázal Bill Gates. Další důležitou osobou ve světě programů byl Richard Stallman. Byl nespokojený s tím, jak se obchodovalo s programy a stím, že je nemůže měnit, když je s nimi nespokojený. Složil píseň o tom, jak naprogramuje spostu svobodných softwaru a lidé budou moci rozvíjet programy. Opustil školu a začal pogramovat. jeho myšlenkou bylo dát své programy plně k dispozici všem lidem. Založil nadaci, ve které bylo i mnoho právníku, kteří mu pomohli s licencí.Třetí velice podstatnou osobou je Linus Torvalds. Z jeho názoru můžem program nazvat jako oblast spolupráce (společné hřiště, staveniště...).

Sofwarové licence[editovat]

Když používáme program, tak musíme splňovat nějakou smlouvu. Někdy mužem programy šířit i využívat zdarma. Když je proprietární softvér, tak vlastně uděluji možnost dalšího šíření a užívání např. fotky. Softwarové licence

Proprietární software: můžeme s ním dělat jen to, co dovolil autor
Free download: je volně ke stažení (spoléhá se, že za to zaplatíme později)
Shareware: můžeme si ho nejen stáhnout, ale i sdílet s ostatními (jsou tam nějaké podmínky, musí se za něj platit)
Freeware: můžeme ho užívat i šířit dál, zaplacení je dobrovolné a nebo žádné, můžeme jej používat bez omezení.

Svobodný software: můžeme si s ním dělat, co chceme

Copyleft: je volně ke stažení zdarma, ale nesmíme ho už začlenit do proprietárních softwarů (nesmí se využít komerčně, nemůžeme už licenci změnit...)
Public domain- někdo vytvořil program a dal ho k dispozici všem, aby si s ním dělali, co chtějí. Je čitelný pro programátory v jejich jazyce.

Open source- více lidí společně vytvořilo program

Počítačové sítě[editovat]

Počítačová síť nás spojuje s někým a nebo něčím. Nejsme však propojeni přímo. Při propojení počítačů se musí vyřešit mnoho technických překážek. Máme dva typy sítí:

LAN (lokální, místní síť, local area network) pokud nám nefunguje LAN, dá se opravit, je dosažitelná. Pokud něco kopírujeme, je to rychlejší než přes internet. Je zde nízká anonymita, nemusí se moc zabezpečovat data. Je přehlednější.

WAN (rozlehlá síť, wide area network) Spojení je pomalejší, musíme mnohem více zabezpečovat a šifrovat. Je zde napojeno mnoho dalších lidí. Není dostupný hardwere a proto se poruchy těžko opravují. Musíme autorizovat, aby bylo jasné od koho jsou určité informace.

1) Fyzická vrstva počítačové sítě umí přenášet 0 a 1

2) Spojová, linková vrstva přenést soubor v balíčkách, datagram. Ze síťové vrstvy se to zabalí v linkové a pak ve fyzické. Jako první pošle signál, že něco pošle, pak pošle kolik toho bude, následuje zpáva a na konci je kontrolní součet. Pokud nastane chyba je možné jej odhalit, ale nemůžeme si tím být jisti. Ale pokud součet nesouhlasí, můžeme s jistotou říct, že se při posílání chyba vyskytla. Mezi počítači je komunikační protokol, kterým se počítače domlouvají. Ethernet je jeden z nejčastějších komunikačních protokolů.

3) Síťová vrstva Navazuje spojeni mezi jednotlivými počítači. Ze síťové vrstvy se balíček zabalí v linkové vrstvě a pak ve fyzické.

IP adresa (adresa v internetovém protokolu) má v sobě popsaný celý postupu předávání informací. Internet protocol
IP v 4 využívá většina počítačů
IP v 6 ještě není nutná na použití

IP adresa je počítači přiřazena. DHCP přiřazuje počítači adresu. Dá se nastavit i staticky, to má v sobě počítač uloženo napevno.

DNS je síťová adresa lépe zapamatovatelná pro člověka:
1) doména 1. řadu: .com
2) doména 2. řádu: např. google.com
3) doména 3. řádu: www.google.com
pořadí datagramů
úplnost zásilky a odstraňování duplicit
přiřazení kombinace, konkrétní aplikace = PORT

Používáme při rychlém zasítáníTCT/IP UDP Nejčastěji používanáTCP

4) Transportní vrstva Umožňuje nám zkomplenovat balíčky, aby zásilky dorazily v pořádku. Odstraňuje duplicity.

5)Relační vrstva Ověřuje identitu uživatele. Relaci navazují jednotlivé uživatlské programy. Pokud jsme přihlášeni např. na Facebooku, navážeme s ním relaci.

6) Prezentační vrstva

1.Rozlišuje typy souborů např. text, video... Používá se k tomu MINE.
2. Kódování znaků
3. Výběr verze obsahu: jazyk a typ zařízení

7) Aplikační vrstva

nejčastěji užívaný protokol je
HTTP hyper-text transfer protocol. Hypertext je text s klikacími odkazy.
HTTPS ...secure
FTP file transfer protocol - pro úložiště souborů
FTPS ...secure
SMTP send mail transfer protocol. Užívá se při posílání pošty.
POP post office protocol (POP3)
URL uniform resource locator: protokol http://uživatl:heslo@server:port/směrník?parametry#část, http://seznam.cz
URI může být URL nebo URN

Internet[editovat]

METAOBSAH: vyhledávače, portály, rozcestníky
POSKYTOVÁNÍ OBSAHU: domovská stránka, webové encykolepdie, hudba,filmy ke stažení, programy, úložiště programu, přehrávání hudby a videa
WEBOVÉ ROZHRANÍ SLUŽEB: seznamka, odborné články, počasí, zprávy, e-banking, e-shopy, mapy, jízdní řády, blogy
KOMUNIKACE: souciální sítě, e-mail, diskusní fóra, chat.

Zdroje informací[editovat]

relevance
spolehlivost, věrohodnost: kdo to píše? Je to aktuální? Na jaká další zdroje se odvolává? Které další zdroje se na něj odvolávájí?
tendečnost: shodují se různé zdroje, píše něco, co se mu nehodí do krámu? Nakolik zapadá do celkového mého rozhledu?
Máme 3 druhy zdrojů primární, sekundární a a terciální.

K mé práci[editovat]

Některé informace mám okopírované od spolužáku, kteří to měli napsané lépe a jejich text se mi moc líbil. Konkrétně Bětka a Dominika.