Hysterie/Juandev

Z Wikiverzity

Cíle[editovat]

Tato stránka organizuje Juanův výzkum hystrické poruchy osobnosti. V tomto výzkumu je kladen důkaz na schromažďování kazuistiky a na konfrontaci. Kazuistika z pochopitelných důvodů, nemůže být zveřejňována. Samotné zaznamenávání historických výstupů bude později sloužit také ke konfrontaci. Předpokládá se, že bude za potřebí shromáždit teatrální výstupy min. za 2 roky.

V případě konfrontací jde v podstatě o nastavování zrcadla. Hysterická osobnost se většinou nezačne sama léčit, pokud na ni prostředí nevyvíjí nátlak. Stejně jako teatrální chování, tak i konfrontace budou audi-vizuálně zaznamenávat.

Cílem je zdokumentovat typicky projevy hysterické osoby a následně ji s jejím chováním konfrontovat nebo nechat její chování posoudit nezávislými osobami a s jejich závěry opět osobu konfrontovat.

Choroba a zkoumané vlastnosti[editovat]

Hysterie (hystrická porucha osobnosti, histriónská porucha osobnosti) je jedna z poruch osobnosti, podle některých odborníků druh psychopatie. Je známá tisíce let, přesto až v poslední době byla lépe prozkoumána. Stírá se tak mimo jiné mýtus, že se jedná o výhradně ženskou poruchu. Někteří badatelé se domnívají, že procento zastoupení muži x ženy je 50 x 50. V tomto smyslu, řada mužů do dneška diagnostikovaných jako psychopati (=antisociální porucha osobnosti), jsou vlastně hysterici a napoak některé ženy hysteričky, jsou psychopatky.

Příčiny hysterického, tedy teatrální projevu jsou genetické. Někdo se projevuje nutkavě, jiný depresivně a jiný teatrálně. Důvod takového silného projevu je spatřován v vnitřním konfliktu, který vyplouvá nejdříve kolem puberty z podvědomí. Do podvědomí se konflikt dostává v raném dětství, kdy mozek malého dítěte nedovede zpracovat nějakou událost a proto ji uloží do podvědomí, aby nedošlo k jeho poškození. Později se tento konflikt zase objeví, ale tyto osoby ho stejně nedokáží zpracovat. Zacyklí se v určitém druhu chování, které není dobré jak pro ně samotné, tak ani pro jejich okolí.

Hysterici jsou:

 • sebestřední a egoističtí (nejou empatičtí)
 • jsou ti nejlepší, okolí je hloupé
 • na venek působí jako chytří atraktivní lidé, své nejbližší okolí však terorizují/týrají
 • mají selektivní paměť, pamatují si na hodinu přesně událost, která se stala i před více než 10 lety, nepamatují si jak jiné týrali
 • předvádí se a zlobí, jsou jak malé děti
 • nepřijímají odpovědnost
 • propadají kultům
 • ztrácejí nad sebou kontrolu, upadají do běsnění
 • žijí ve fantazijní realitě
 • hysterky mají problém ve vztahu k mužům

Předmětem konfrontací a zaznamenávání jsou právě následující charakteristiky.

Je zajímavé, že u této poruchy se uvádí vysoké procento úspěšnosti léčení. Dříve se hysterie léčila hypnózou, dnes se léčí racionálně-emocionální terapií. Hysterický jedinec musí sám v sobě objevit bludných kruh ve kterém se ocitá. Má nutkavou potřebu po uznání a proto ječí. To však odpudí jeho okolí a to se odvrátí. Hysterik začne tedy dělat ještě větší bordel. Za cvhíli se unaví, lidé se vrací, uznání ale nezískal. Proto po čase přijde další hysterický záchvat. V momentě, kdy si je hysterik při léčbě vědom svého chování a z čeho pramení, učí se hledat realistická přesvědčení a empatii. Není na škodu, když si správně zpracuje konflikt, který měl uložený v podvědomí.

Etika[editovat]

 • tento výzkum není léčením pacienta
 • zkoumaná osoba s tímto výzkumem souhlasí
 • záznamy z výzkumu nejsou zveřejňovány z osobních důvodů

Pozorování[editovat]

Srpen 2014[editovat]

Hypotézy[editovat]

Výsledky[editovat]

Výzkum započat a přerušen z důvodu útoku cizích osob.--Juandev (diskuse) 4. 8. 2014, 16:24 (UTC)