Hra Basa

Z Wikiverzity
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu:
Příslušnost: všeobecná

Při šíření hry prosím nezapomeňte okopírovat tento: MemId: 170627CSWV01

Hráči[editovat]

Společenská hra pro 3 a více hráčů. (Také je možné, že se více hráčů sdruží do skupin, takže proti sobě soutěží dvě či více skupin.)

Rozdělení hráčů:

 • 1 prodavač (příp. hospodský)
 • 2 či více pijanů (píčů)

Hrací plán[editovat]

Hracím plánem je pivní basa o 4 × 5 = 20 polích. Polím je přiřazeno (nikoli reálně vyznačeno) číslování následujícím způsobem:

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20

Figury[editovat]

Figury jsou tvořeny lahvovými pivy:

 • 10 lahváčů 10°
 • 10 lahváčů 12°

Počátek hry[editovat]

 1. S basou piv manipuluje pouze hospodský. Basu piv umístí mimo dohled ostatních hráčů (píčů) – například pod stůl a náhodně do ní rozmístí pivní lahve s pivy různé stupňovitosti.
 2. Ostatní hráči (píči) se rozesadí naproti hospodskému, případně po zbývajícím obvodu stolu (stále za podmínky, že nikdo z nich nevidí basu).
 3. Začíná píč po levé ruce hospodského, další píči pak přichází na řadu po směru hodinových ručiček.

Průběh hry[editovat]

 1. Píč, který je na řadě, musí uskutečnit tah.
 2. Jsou dvě možnosti, jak uskutečit tah; píč, který je na tahu, zvolí jednu z nich: Výběr lahve anebo Vrácení prázdné lahve:
  1. Výběr lahve:
   1. Píč řekne číslo a hospodský mu vydá lahev z příslušného pole.
   2. Pokud je lahev plná, píč ji odzátkuje a korunku (zátku) si ponechá jako žeton, který se na konci hry boduje. (Vlastní obsah lahve se do hry nepočítá, v reálu jej může píč postupně konzumovat.)
   3. (V průběhu hry ovšem může nastat situace, že píč z daného pole obdrží prázdnou lahev – tj. lahev bez korunky.)
   4. Pokud v daném poli žádná lahev není, hospodský jen pokrčí rameny a na tahu je další píč.
  2. Vrácení prázdné lahve:
   1. Píč řekne číslo, vrátí hospodskému lahev a hospodský ji vloží na určené pole.
   2. V případě, že dané pole je obsazeno jinou lahví, řekne hospodský "břink", lahev nepřijme a ta zůstává dále u píče.
 3. Mezi jednotlivými tahy hospodský pokaždé několikráte otočí různými směry basou tak, aby píči neviděli, jakým způsobem je nakonec basa otočena.
 4. Po otočení basy ovšem hospodský dále počítá pole opět od levého horního rohu, takže číslování polí vzhledem k base se může mezi tahy náhodně měnit, což píči nevidí.

Konec hry[editovat]

 1. Hra končí, když jeden z píčů má vráceny všechny prázdné lahve do basy.
 2. Všichni hráči spočítají lahve a korunky (případný obsah lahví se do hry nepočítá).

Bodování hry[editovat]

 1. Korunka 10° piva má hodnotu 10 bodů (lhostejno, zda od piva vypitého píčem či na neotevřené lahvi v base u hospodského)
 2. Korunka 12° piva má hodnotu 12 bodů (dtto)
 3. Absolutní hodnota lahve jsou 3 body, přičemž body za lahve (lhostejno, zda vrácené či zbylé, vypité či nevypité) se:
  1. hospodskému přičítají (tj. vrácené flašky jdou k jeho dobru stejně tak jako ty, které neprodal.)
  2. každému píči odečítají (tj. nevrácené flašky jsou trestnými body za to, že píč nevrátil prázdné lahve k ekologické recyklaci.)
 4. Vítězem se stává hráč s nejvyšším počtem bodů

Kola[editovat]

Hospodský představuje zvláštní funkci, takže má minimální možnost, jak ovlivnit průběh hry a lehko se může se stát, že mu píči všechno pivo vypijou a on zákonitě prohraje celou hru. Proto je vhodné hru opakovat v tolika kolech, kolik je hráčů (či hrajících skupin) tak, aby se na pozici hospodského postupně vystřídali všichni hráči. Na konci se sečtou bodové výsledky jednotlivých kol.

Varianty[editovat]

Pravidla hry je možno různým způsobem obměňovat, komplikovat, ztížit či naopak zjednodušit či ulehčit. O případných variantách pravidel se hráči dohodnou před zahájením hry.

Post hospodského[editovat]

 • Hospodský své body nepočítá, má jen pomocnou funkci, hrají jen píči mezi sebou. Tím pádem je možno hrát hru jen na jedno kolo. V tom případě je ale dobré přidat doplňující pravidlo, aby nějaký hráč neuzavřel hru příliš brzy (což v případě účasti hospodského na bodovém hodnocení nenastane, protože vítězem by se stal on s téměř plnou basou):
  • Hru je možno uzavřít až tehdy, kdy je vypita (tj. odzátkována) alespoň polovina lahví

Počítání polí[editovat]

 • Je možno použít více způsobů počítání polí, přidávat další možnosti, např:
1 2 3 4 5
10 9 8 7 6
11 12 13 14 15
20 19 18 17 16
 • Je možno povolit otáčení basy o 90°, takže vzniknou další možnosti číslování, např.:
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

Druhy piv[editovat]

Hru lze zjednodušit tak, že se bude hrát pouze s jedním druhem piva, anebo naopak zkomplikovat povolením více druhů piv o různých bodových hodnotách, případně zařadit i několik "speciálů". Takové varianty ovlivňují míru náhodnosti, ale mohou hře přinést určité zpestření.

Logika, paměť, náhoda[editovat]

Hra Basa v sobě kombinuje prvky náhody i logiky a tento poměr je možno měnit různými variantami hry. Ve své původní variantě je hra náročná na představivost a na paměť (držet v povědomí, na jakých pozicích mohou být prázdné či plné lahve při různých možnostech otočení). Je možno se dohodnout, zda si hráči mohou či nemohou dělat vlastní poznámky o průběhu hry. Případně je možné docílit vyrovnanější průběh hry tím, že tuto možnost povolíme slabším hráčům či hráčům se slabší pamětí.

Technické provedení[editovat]

Realizace herního náčiní může být různá, např.:

Reálná basa a lahváče[editovat]

K pohodlnějšímu otáčení basy je možno použít např. stoličku od klavíru. Anebo je možno basu ponechat na místě a jen měnit způsob průběhu číslování například následujícím způsobem:

 • Přede hrou se připraví 10 a 10 kartiček s vyznačením dvou různých průběhů číslování:
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
20 19 18 17 16
15 14 13 12 11
10 9 8 7 6
5 4 3 2 1
 • Hospodský na začátku hry zamíchá a položí lícem dolů.
 • Hráč po jeho levici paklík sejme a přeloží.
 • Hospodský se před každým tahem sejme vrchní kartičku, podívá se na způsob číslování a kartu opět vloží dospod balíčku.
 • Číslování pomocí kartiček je výhodné v případě, že hrajeme variantu s více možnými způsoby číslování.

Zkumavky[editovat]

Pivní basu představuje laboratorní stojánek se zkumavkami, uzavřenými víčky. Ten může mít hospodský položený na klíně pod deskou stolu, aby na něj ostatní neviděli, a může s ním mezi tahy pohodlně otáčet náhodně oběma směry.

Desková hra[editovat]

Basa může být reprezentována herním plánem, na kterém jsou dvěma barvami (např. černou a červenou) vyznačeny oba způsoby číslování. Hodspodský mezi tahy postupně snímá s balíčku běžných (např. žolíkových) karet a podle líznuté barvy volí průběh číslování. Pivní lahve reprezentují ploché kameny z nějaké hry a na nich jsou položeny jiné kameny či figury různých barev či tvarů, reprezentujicí pivní korunky různé stupňovitosti. Anebo je možno použít skutečných pivních uzávěrů.