MemId

Z Wikiverzity

MemId je identifikační kód memu. Umožňuje sledovat, jak se memy šíří. Memem může být jakákoliv originální myšlenka, která v sobě nese předpoklad, že se začne dále šířit dále mezi lidmi – například nový vtip, hra apod. Pokud někoho napadne něco takového, co ještě nikdy neslyšel, může o tom založit na WV stránku a přidělit ji identifikační kód, který sestává ze skupiny číslic, skupiny písmen a opět skupiny číslic:

  • šesticiferná skupina číslic označuje datum, kdy byl mem poprvé zveřejněn, ve tvaru YYMMDD, tedy dvojčíslí roku, měsíce a dne (s úvodními nulami a bez oddělovacích znaků)
  • písmenný kód místa, na kterém byl mem zveřejněn, v našem případě CSWV znamená českou wikiverzitu
  • dvojciferné číslo znamená pořadové číslo memu, vytvořeného v daný den na daném místě.

Seznam[editovat]

Seznam memů na Wikiverzitě:

MemId Stránka Autor
100324CSWV01 Hra na simulanta Kychot