Hesla Jednoty bratrské/2020-08-27

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

ŠMR, DRCh, HLCh[editovat]

Hospodin Bůh opatroval nás na celé cestě, kterou jsme šli. Jozue 24,17

Hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku. Matouš 28,20

Farář Lukáš Král k tomu píše (citace):

Vysvobozeni nejenom z Egypta
Lid Izraele se vrátil domů z egyptského otroctví a odpovídá Jozuovi – a odpovídá vyznáním víry. Dodnes pro Židy je Hospodin ten, který je vyvedl z Egypta.
Pán Ježíš má pak pro nás také Slovo o tom, že je stále s námi.
Pěkný den přeje Lukáš Král, farář

A Kychot k tomu doplňuje:

Tři slova mě v tom dnešním textu zaujala:

  • ŠMR – ochraňovat, strážit – hütten. Tedy stejný slovní základ jako má Herrnhut, Ochranov
  • DeReCh – cesta. Připomíná mi to tu cestu, kterou museli jít naši exulanti do Ochranova i do vzdálenějších krajů. A pak pokračovali do celého světa jako misionáři.
  • HLCh – jít, chodit. A od toho ta židovská Halacha – jít určitým způsobem, tak, aby naše cesta měla určitý cíl a směr. A dávat dobrý pozor na to, aby nás nakonec soubor přikázání a životních pravidel nedovedl na scestí – jak často připomínal Ježíš.

Pořád ještě nemám připravená ta Hesla 2021. Letos si budeme připomínat bitvu na Bílé hoře a za rok její neblahé následky, staroměstské exekuce, konfiskace atd. a následný nucený exil. A tak si říkám, jestli je možné to dnešní heslo vztáhnout i na ty naše exulanty – ať už pobělohorské anebo další.