GIMP/vybělení pozadí

Z Wikiverzity
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu a projektu:
Příslušnost: všeobecná

GIMP/vybělení pozadí – jak převést světlé pozadí snímku do bílé či průhledné (např. u faksimile textu). Ukážeme si na příkladu zpracování snímku Blahoslavova Nového zákona z roku 1568, Zjevení S. Jana, začátek kap. XXI. (s. 363 vlevo) pro účely Projekt: Hesla Jednoty bratrské/obálka/2018#w08-Blahoslav. Zkusíme použít postup, který jsme tam nastínili (po nepříliš úspěšném postupu úpravy Klaudyánova Zákona Nového 1518):

 1. Zkopírovat předlohu do další vrstvy
 2. Tuto vrstvu převést do černobílé (buď najednou anebo přes šedou)
 3. Vyretušovat na ní různé fleky
 4. Možná ještě zaoblit případné roztřepané hrany nějakou cestou (vektorizací?)
 5. Udělat z toho masku
 6. Touto maskou vybělit pozadí

Vrstvy[editovat]

Plán vrstev:

 • mask
 • BW – převod do černobílé
 • facs-despeckle – předloha s odstraněnými skvrnkami (pozitivními i negativními)
 • facsimile – původní předloha

Pokud přidáváme vrstvy, nová vrstva se nám v okně zařadí nad aktuální vrstvu; pokud ta horní není transparentní, vidíme pak v hlavním okně tu vrstvu, která je nahoře (pokud jí nezavřeme očičko).

Postup:

 • Pracujeme v okně Vrstvy (počáteční → znamená: ukážeme myší na vrstvu, se kterou budeme pracovat):
  • název původní vrstvy (např. 54_C_6.jpg) → klik_pravým → Upravit vlastnosti vrstvy → Název vrstvy: faksimile
  • faksimile → klik_pravým → Duplikovat vrstvu => kopie faksimile
  • kopie faksimile → klik_pravým → Upravit vlastnosti vrstvy → Název vrstvy: BW

Vyčistit[editovat]

 • Hlavní okno:
  • Filtry
   • Vyčistit
 • 3 Enhance filters
  • 3.4 Despeckle


BW[editovat]

Převod do černobílé:

 • okno Vrstvy:
  • BW
 • hlavní okno:
  • Barvy → Práh → Použít Práh
  • vidíme histogram – vlevo jsou tmavé části snímku, vpravo světlé:
  • v levé části vidíme nízký histogram tmavých liter, v pravé části vysoký histogram světlého pozadí
  • Zvětšíme si náhled, abychom viděli detailní znaky
  • zkoušíme posouvat práh; je to vlastně "okénko", které má dvě hodnoty – horní a dolní:
   • Horní hodnota je defaultně na maximu 255 – necháme ji tam
   • Spodní hodnota je defaultně (případně po kliknutí na "Automaticky") někde uprostřed
   • laborujeme se spodní hodnotou prahu:
    • jdeme-li moc nízko, v litery se nám ztenčují a dělají se v nich trhlinky
    • jdeme-li moc vysoko, litery se ztlušťují a zvýrazňují se nám nečistoty mimo text

Můžeme přitom v okně Vrstvy klikat na očičko u vrstvy BW – tím pádem se nám v hlavním okně objevuje původní vrstva faksimile a můžeme porovnávat, co všechno nám budoucí maska bude propouštět. V našem případě jsem zvolil práh dost vysoký (205), aby maska propouštěla spíše více, než méně a neovlivňovala tolik přechodové kontury liter.

Pozn.: Můžeme také zvolit postup, kdy vytvoříme "negativ" – spodní hodnotu prahu dáme na nulu a budeme laborovat horní hranicí prahu. (Zajímavý efekt vznikne, pokud oknem prahu vybereme přechod mezi tmavou a světlou – tím pádem se nám zobrazí jen přechodové kontury.)

  • Po nastavení klikneme na [Budiž]

Mask[editovat]

Vytvoření masky:

 • Zduplikujeme vrstvu BW, přepneme se na ní, duplikát přejmenujeme na mask
 • Prní editace budoucí masky:
  • díry v černých literách zaplňujeme černou (maska zde bude průhledná)
  • fleky na ploše přebarvíme bílou (maska zde bude neprůhledná)
 • Přidat masku vrstvy → kopie vrstvy v odstínech šedi (tím si zkopírujeme BW obrázek do masky)
 • Samotnou vrstvu mžeme vybělit: V hlavním okně: Upravit → vyplnit barvou pozadí

Druhá editace masky:

 • Otevřeme očičko podkladu (facs-despeckle) a masky – tím pádem koukáme skrz masku na podklad
 • klikneme na pravý obdélníček u vrstvy s maskou, tj. na skutečnou masku, abychom ji mohli editovat (anebo v kontextovém menu zatrhnout: Upravit masku vrstvy)
 • pokud teď budeme kreslit v hlavním okně, budeme kreslit do masky, tedy:
  • černá (maska zde bude průhledná) – odkryjeme podklad
  • bílá (maska zde bude neprůhledná) – zakryjeme podklad
 • Průběžně si můžeme otvírat a zavírat očičko u masky a kontrolovat, do jaké míry odpovídá naše maska podkladu

Sloučeni vrstev[editovat]

 • Duplikujeme vrstvy mask a jednen z podkladů – tedy facsimile anebo facs-despeckle – podle toho, jaký podklad budeme chtít
 • Budou otevřena pouze dvě očička, a to u těchto dvou duplikovaných vrstev – tedy kopie mask a např. kopie facsimile
 • V hlavním okně vidíme to, co dostaneme po sloučení vrstev.
 • V kontextovém menu vrstvy zvolíme Sloučit viditelné vrstvy (oříznutí dle obrázku či spodní vrstvy – v tomto případě je to jedno, jsou stejně velké)
 • Výslednou kopie facsimile přejmenujeme např. na combined