Přeskočit na obsah

Emacs/packages

Z Wikiverzity

Packages[editovat]

Od verze Emacs 24 je možno do Emacsu instalovat programové balíky, napsané v elispu.

Abychom mohli instalované balíky používat, doporučuje se vložit do souboru ~/.emacs konfigurační příkaz:

(package-initialize)

Repozitáře[editovat]

Různé balíky se nacházejí v repozitářích.

Pokud chceme na tyto repozitáře dosáhnout, dáme si do ~/.emacs :

(setq package-archives '(("gnu" . "https://elpa.gnu.org/packages/")
             ("marmalade" . "https://marmalade-repo.org/packages/")
             ("melpa" . "https://melpa.org/packages/")))

Anebo v libovolném okamžiku přidáme ten-který repozitář do seznamu příkazem:

(add-to-list 'package-archives '("marmalade" . "https://marmalade-repo.org/packages/"))
(add-to-list 'package-archives '("melpa" . "https://melpa.org/packages/"))
(add-to-list 'package-archives '("org" . "http://orgmode.org/elpa/") t) ; Org-mode's repository

ELPA[editovat]

Emacs Lisp Package Archive

Seznam balíků si můžeme vyjet rovnou v Emacsu příkazem:

M-x list-packages

MELPA[editovat]

Milkypostman’s Emacs Lisp Package Archive

Je to repositář, kompatibilní s ELPA

Příkazy, kterými se přidá MELPA do package-archives

(require 'package)
(add-to-list 'package-archives '("melpa" . "https://melpa.org/packages/"))

Pokud chceme přidat jen balíky, označené za stabilní:

(require 'package)
(add-to-list 'package-archives '("melpa-stable" . "https://stable.melpa.org/packages/"))

Marmalade Repo[editovat]

Je to repositář, kompatibilní s ELPA

Load Path[editovat]

Proměnná load-path obsahuje seznam adresářů, kde se hledají knihovny (balíky). Nejdříve zjistíme, jak je nastavena:

C-h v load-path RET

Někdy si stáhneme balík z nějakého jiného zdroje. Pak je dobré jej vložit například do adresáře

/usr/local/share/emacs/site-lisp

Anebo si daný adresář musíme přidat do seznamu 'load-path:

(add-to-list 'load-path "~/náš/vlastní/adresář/")

Chceme-li pak nějakou knihovnu nalézt, použijeme příkaz:

M-x locate-library

Instalace balíku[editovat]

Nejjednodušší je přímo nechat si v Emacsu zobrazit seznam všech dostupných balíků (z výše uvedených repozitářů) příkazem

M-x list-packages

Poté si v seznamu nalezneme balík, který nás zajímá (např. obvyklým příkazem C-s), klikneme na něj (případně stiskneme Enter) a ve vedlejším okénku už vidíme jeho popis a hned ve druhém řádku Status – např:

Status: Available from elpa -- [Install]

A pak už není nic snazšího, než kliknout na [Install].

Vyžádání balíku[editovat]

Použití nainstalovaného balík si vyžádáme příkazem:

(require 'package-name)

Pokud nějaký balík používáme pravidelně nebo často, můžeme si samozřejmě tento příkaz umístit rovnou do svého konfiguračního souboru ~/.emacs