Přeskočit na obsah

Emacs/konfigurace

Z Wikiverzity

Konfigurace editoru emacs

Konfigurační soubor .emacs[editovat]

; https://stackoverflow.com/questions/32702754/adding-package-repositories-to-emacs
(require 'package)
(setq package-enable-at-startup nil)
(setq package-archives '())
(package-initialize)
(add-to-list 'package-archives '("gnu" . "http://elpa.gnu.org/packages/"))
(add-to-list 'package-archives '("melpa" . "http://melpa.milkbox.net/packages/") t)
;(add-to-list 'package-archives '("marmalade" . "https://marmalade-repo.org/packages/"))
;(add-to-list 'package-archives '("org" . "http://orgmode.org/elpa/") t)
;(add-to-list 'package-archives '("tromey" . "http://tromey.com/elpa/") t)

; google: 'emacs utf-8 site:cz'
; [http://www.abclinuxu.cz/forum/show/155517 emacs a kopirovani z venku]
; Co může občas pomoci (třeba při problémech s clipboardem):
(set-default-coding-systems 'utf-8)
(set-keyboard-coding-system 'utf-8)
(set-clipboard-coding-system 'utf-8) 

;Normální scrollování:
(setq scroll-conservatively 1)
;Aby se mi zobrazovala posice kursoru na řádce:
(setq column-number-mode t)

;Aby naběhl cperl-mode:
(add-hook 'cperl-mode-hook 'n-cperl-mode-hook t)
(defun n-cperl-mode-hook ()
 (setq cperl-indent-level 4)
 (setq cperl-continued-statement-offset 0)
 (setq cperl-extra-newline-before-brace t)
 ;(set-face-background 'cperl-array-face "wheat")
 ;(set-face-background 'cperl-hash-face "wheat")
 )

(custom-set-faces
 '(cperl-array-face ((t (:foreground "green" :weight bold))))
 '(cperl-hash-face ((t (:foreground "Red" :slant italic :weight bold))))
 )

;spustím atomic-chrome
(require 'atomic-chrome)
(atomic-chrome-start-server)

Různé konfigurační příkazy[editovat]

Meta[editovat]

Problém, že Alt nefunguje jako Meta modifier:


Čísla řádků a sloupců[editovat]

Někdy se stane, že editor u velkých souborů namísto čísla řádků zobrazí dva otazníky: L?? Důvod je ten, že zvláště u dlouhých řádek nechce ztrácet příliš mnoho času náročným výpočtem. Řešením je nastavit: [1].

(setq line-number-display-limit-width 2000000)

Reference[editovat]

 1. StackExchange (emacs) 2015-04-22: What piece of code in Emacs makes-- `line-number-mode` print “??” as line number in buffers with long lines?