EduBase

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

EduBase je český výukový software, který umožňuje tvorbu různých testů a dalších výukových celků.

Info[editovat]

Formát dat[editovat]

Pro export databází používá program nedokumentovaný proprietární binární formát dat v souborech typu:

  • *.tec (v EduBase verse 1.00 – 1.19)
  • *.tem (v Edubase verse 1.20 a vyšší) – znamená něco jako "Thematic units of curriculum"

Problém[editovat]

Hlavní problém je v tom, že pokud člověk začne vytvářet své výukové celky v této aplikaci, tak pak prakticky nemá možnost přejít na jiný systém; doposud se mi nepodařilo najít způsob, jak soubory typu *.tem exportovat do nějakého jiného formátu. Kromě těchto souborů je možný už jen výstup do tisknutelných PDF souborů.

z PDF[editovat]

Hledám řešení tak, že zkouším vycucnout znění otázek, uložených v PDF (což je jediná možnost, kterou EduBase kromě souboru *.tem nabízí)

Hlavička PDF souboru je:

%PDF-1.4^M
%\342\343\317\323^M
%^M
%wPDF by WPCubed GmbH V3.50[16781856] #PDF/A-1a^M
%^M
%^M

online konvertory[editovat]

http://www.pdftoword.com/[editovat]

  1. Chce po mně e-mailovou adresu
  2. po kliknutí na Convert to Word se odpovědi nedočkám

http://www.freefileconvert.com/[editovat]

to TXT:

...:::......   ````````````   ..:::..........:::..........:::..........::::..........:::..........:::..........:::..........:::..........:::..........:::..........:::..........:::..........::::..........:::..........:::..........:::..........:::..........:::..........:::..........:::..........:::..........::::..........:::..........:::..........:::..........:::..........:::..........:::..........:::..........:::..........::::.........::::..........:::..t,:  
  Cisté témy jsou uréemy dvojicemi frekvemce a imtemzity zvuku, mebo frekvemce a hladimy  
  imtemzity zvuku. Ozmaéte ty, které uslysi élovék se zdravym, prumérmym sluchem:  
  IZI f= 10 kHz, I= 10*4 W/m2  
  EI f= 500 Hz, l= 10:*4 W/m2  
  nj r=15ki-iz,L=sdB  
  III f=2Hz,L=70dB  
  ,,,,,,,,,,,,,,   ````````````` 5   ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  

– prakticky nepoužitelný výstup

Když to chci podruhé zkonvertovat do nějakého jiného formátu, už mi to nepovolí – během zadávání tato část zmizí a zůstanou tam jen reklamy.

http://www.free-pdftoword.com/[editovat]

Libre Office[editovat]

Umožňuje import PDF souborů. V tomto případě z toho ale vytvoří několikatisícistránkový dokument se stránkami ve tvaru:

##�######	#	#�##	#	#	################�########	#	################	�#####�##	###	#	#	�###�###�###�#�##	#
�	##�###�###�##	##	#�###�	##�#####�###�###�###�###�#�	##�##	#	#	#�##
	�#######�##	#	##	##	#	##
	
#	##�#####	#�#
###	###	
#	�##
�#

a přitom přetíží procesor na několik minut na 99%. Takže nepouitelné.

pdftotxt[editovat]

Dostanu text, obsahující otázky ve tvaru:

Otázka č.:

30070

Označte všechna pravdivá tvrzení:

¨ jednotku torr užíváme při měření krevního tlaku; 1 torr je roven tlaku, kterým působí 760 mm
vysoký sloupec rtuti
¨ tlak 2 atmosféry můžeme naměřit například v hloubce 10 m pod hladinou jezera; na
nadmořské výšce jezera přitom nezáleží
þ diastolický tlak 75 torr odpovídá zhruba 10 kPa
þ systolický tlak 20 kPa představuje hypertenzi

anebo

Otázka č.:

30208

Laserové záření:

þ
¨
¨
¨

vzniká konverzí jiného druhu energie (např. elektrické, chemické, světelné)
je emitováno tepelnými světelnými zdroji
se obecně vyznačuje vysokým stupněm koherence a divergence
se obecně vyznačuje vysokou kolimovaností a spojitým barevným spektrem v širokém
rozsahu frekvencí

Asi by se z toho dal vygenerovat nějaký alespoň přibližně validní výstup, ale chtělo by to věnovat tomu jednak programátorský čas a pak čas na prohlédnutí, kontrolu a editaci výsledku.

emacs[editovat]

Má také možnost automaticky renderovat vstupní PDF soubor.

30070Otázka č.:
¨ jednotku torr užíváme při měření krevního tlaku; 1 torr je roven tlaku, kterým působí 760 mm
vysoký sloupec rtuti
¨ tlak 2 atmosféry můžeme naměřit například v hloubce 10 m pod hladinou jezera; na
nadmořské výšce jezera přitom nezáleží
þ diastolický tlak 75 torr odpovídá zhruba 10 kPa
þ systolický tlak 20 kPa představuje hypertenzi
Označte všechna pravdivá tvrzení:

anebo

30208Otázka č.:
þ vzniká konverzí jiného druhu energie (např. elektrické, chemické, světelné)
¨ je emitováno tepelnými světelnými zdroji
¨ se obecně vyznačuje vysokým stupněm koherence a divergence
¨ se obecně vyznačuje vysokou kolimovaností a spojitým barevným spektrem v širokém
rozsahu frekvencí
Laserové záření:

Takže podobně jako pdftotext, jen trošku přeházené (znění otázky na konci), na druhou stranu jednotnější. Zatím asi nejnadějnější řešení.

less[editovat]

Tento pager dává dosud ty nejdokonalejší výsledky konverze do textového formátu (stačí přesměrovat výstup do textového souboru, nejsou potřeba žádné volby příkazové řádky):

� Laser, mikroskop - rezerva                                                                2937

     Otázka č.:   30206


 Pro mikroskopii platí:

 ¨ hlavní rozdíl mezi hvězdářským dalekohledem a mikroskopem spočívá v rozličném zalomení
   optické osy
 ¨ rozlišovací schopnost optické mikroskopie je přibližně 106 krát větší, než rozlišovací
   schopnost lidského oka
 þ konfokální mikroskopie využívá pro zobrazování většinou laserového zdroje světelného
   záření
 ¨ jako zdroje elektronů se v elektronových mikroskopech využívají radioaktivní zdroje záření b–

     Otázka č.:   30208


 Laserové záření:

 þ     vzniká konverzí jiného druhu energie (např. elektrické, chemické, světelné)
 ¨     je emitováno tepelnými světelnými zdroji
 ¨     se obecně vyznačuje vysokým stupněm koherence a divergence
 ¨     se obecně vyznačuje vysokou kolimovaností a spojitým barevným spektrem v širokém
       rozsahu frekvencí
29.4.2012 17:39:08                       Powered by EduBase 2                                  2 of 2
                                              www.dosli.cz

Zatím jedinou zjištěnou nedokonalostí jsou indexy (což je při převodu na plain text celkem pochopitelné) a dále, že např. řecká písmena se konvertují na latinku, tzn. že např. "β-" se převede na "b-". Záludnější už je, že např. mikrometry (µm) se tak zobrazí jako milimetry (mm). Ten samý problém je u pdftotxt i u emacs.

pdftohtml[editovat]

Ani s tímto nástrojem se mi nepodařilo zkonvertovat ta řecká písmena a indexy; naopak, výsledek byl ještě horší, nějak ani neidentifikoval správně vstupní kódování.

Export[editovat]

Jak zařídit export do jiných formátů:

GIFT[editovat]

GIFT Quiz Format = General Import Format Technology

AIKEN[editovat]