Debian-Med/Tille/Status svobodného software v medicíně

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Status svobodného software v medicíně[editovat]

Mikrobiologie hraje důležitou roli v mnoha medicínských oborech a proto Debian-Med podporuje rovněž tuto skupinu programů. Právě v tomto oboru však mnoho programů postrádá grafické rozhraní. To je důvodem, proč se mnoho mikrobiologů obává tyto programy používat, i když jsou často kvalitní. V současné době běží projekty, shromažďující tyto řádkově orientované nástroje pod společné grafické rozhraní.

Několik programů, které by mohly být pro lékařské úlohy užitečné, není ve skutečnosti svobodných ve smyslu Debian Free Software Guidelines (DFSG). Programy, které nejsou slučitelné s DFSG, nemůžou být do Debianu zahrnuty. Je to zřejmě nedostatek těchto programů, že nemohou profitovat z toho, že by je Debian na svých zádech roznesl do celého světa.

Vývoj mikrobiologických programů zhusta probíhá na univerzitách, kde se na něm podílejí studenti i absolventi. Avšak když tito lidé z university odejdou, jejich další vývoj může osiřet; t.j., zůstat v neudržovaném stavu. Jestliže je licence takového programu příliš restriktivní, může být pro jakéhokoliv jiného člověka nemožné jeho vývoj převzít a dále jej udržovat. Pokud se ale autor při tvorbě programu přidrží svobodné licence DFSG, může takovým problémům předejít.

V oblasti lékařské péče se často setkáváme s počítačovými architekturami, které nejsou založeny na architektuře Intel. Debian v současnosti běží na jedenácti různých architekturách a sestavovací servery běžně automaticky kompilují programové balíky podle potřeby. Pokud během automatického sestavování balíku pro jinou architekturu vznikne nějaký problém, debianovský maintainer /*10*/ jej normálně opraví a pošle jeho autorům záplatu. Mimoto mohou uživatelé poslat zprávu a problémech, vzniklých za běhu programu, pomocí formuláře na Debian Bug Tracking System.

Mnoho programů, napsaných z první vody na čisto, používá své vlastní nestandardní formáty souborů. Nicméně často je pro programy důležitá schopnost sdílet data mezi sebou navzájem, ať již z důvodu spolehlivé výměny pacientských dat anebo pro potřeby mikrobiologického a klinického výzkumu.

Časté jsou programy, které se pokouší řešit identické nebo podobné problémy. Níže to budeme podrobně ilustrovat na problému správy ordinace /*11*/. Všechny takové programy běžně vykazují velmi zajímavé koncepce, avšak všechny také mají určité nedostatky. Zde pak má smysl spojit síly programátorů ke společnému cíli.

Stává se občas, že nástroje či algoritmy ("backendy") /*12*/, užité svobodným lékařským software, nejsou pro takové nasazení právě nejvhodnější. Naprosto neakceptovatelné je například použít k uchování pacientských dat takové databázové servery, které neužívají mechanismu transakcí. Jiné programy používají jako uživatelských rozhraní ("frontend") /*13*/ webových klientů, což ve skutečnosti není dobré pro rychlost používání (bez myši). (Vhodně navržený webový formulář, dobře akceptovatelný takovými textovými prohlížeči, jakými jsou lynx nebo links, by mohl takový problém - alespoň částečně - řešit. Pozn. překl.)

Jiným důležitým problémem je, že pro koncové uživatele bývá těžké instalovat si složité programové balíky. Tento problém lze jednoduše řešit expedicí software ve tvaru binárního balíku - a to je přesně to, co právě integrace takového balíku do debianí distribuce znamená.